6 cumulatieve Update voor SQL Server 2016 SP1

Content Idea Request 67363

In dit artikel wordt beschreven dat cumulatieve updatepakket 6 (build-nummer: 13.0.4457.0) voor Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1). Deze update bevat correcties die zijn uitgebracht na de release van SQL Server 2016 SP1.

Cumulatieve update

Cumulatieve updates (CU) zijn nu beschikbaar op het Microsoft Download Center. Alleen de meest recente CU is uitgebracht voor SQL Server 2016 SP1 is beschikbaar in het Downloadcentrum.

 • Elke nieuwe CU bevat alle correcties die opgenomen in de vorige CU voor de geïnstalleerde versie en Service Pack van SQL Server zijn.

 • Microsoft raadt continue, proactieve installatie van CUs zodra deze beschikbaar is:

  • CUs van SQL Server op dezelfde niveaus als Service Packs zijn gecertificeerd en moet worden geïnstalleerd op hetzelfde niveau van vertrouwen.

  • Historische gegevens blijkt dat een aanzienlijk aantal ondersteuning aanvragen betrekking hebben op een probleem dat reeds is geregeld in een vrijgegeven CU.

  • CUs mogen toegevoegde waarde dan hotfixes. Dit omvat ondersteuning, beheerbaarheid en betrouwbaarheidsupdates.

 • Net als voor de servicepacks voor SQL Server, is het raadzaam CUs te testen voordat u ze in productieomgevingen implementeert.

 • Wij raden u aan de installatie van SQL Server te upgraden naar de nieuwste 2016 van SQL Server service pack.

Dit cumulatieve updatepakket verkrijgen

De volgende update is beschikbaar via het Microsoft Download Center:

De meest recente cumulatieve update voor SQL Server 2016 SP1 nu downloaden.Als de downloadpagina niet wordt weergegeven, neem contact op met Microsoft Customer Service and Support om het cumulatieve updatepakket verkrijgen. Opmerking Nadat toekomstige cumulatieve updates voor SQL Server 2016 zijn vrijgegeven, kunt u deze CU vinden en downloaden uit de Microsoft Windows Update-catalogus. Microsoft raadt echter aan dat u de nieuwste beschikbare cumulatieve update installeert.

Aanvullende hotfixes die zijn opgenomen in deze cumulatieve update-pakket

Note The following table lists the status of individual Microsoft Knowledge Base articles. A separate Microsoft Knowledge Base article might not be created for each bug.

VSTS bug number

KB article number

Description

Fix area

Status

10918636

4049027

FIX: "AdomdConnectionException" error when SSRS 2016 data source uses msmdpump.dll

Reporting Services

Public

10868757

4040512

FIX: Error when exporting a Reporting Services report to PDF in SQL Server 2017

Reporting Services

Public

10868767

4039510

FIX: Access violation occurs when you use sp_xml_preparedocument to open XML documents in SQL Server 2014 or 2017

XML

Public

10067707

4019840

FIX: Queries against PolyBase external tables return duplicate rows in SQL Server 2016 and 2017

SQL Engine

Public

10362525

4035062

FIX: Memory use with many databases greater in SQL Server 2016 than earlier versions

SQL Engine

Public

11019542

3199212

On-demand hotfix package for Microsoft SQL Server 2012 SP3 CU5

SQL Engine

MS Internal

11078704

4039592

FIX: Cannot change the password for a SQL Server 2014 or 2016 service account when additional LSA protection is enabled

Management Tools

Public

11078711

4042232

FIX: Access violation when you cancel a pending query if the missing indexes feature is enabled in SQL Server 2014 and 2016

SQL performance

Public

11078718

4043947

FIX: Bookmarks functionality does not work completely when you open a report in MHTML format through Outlook in SSRS 2014 and 2016

Reporting Services

Public

10868722

4038882

FIX: SQL Server Managed Backup does not delete old backups that are beyond the retention period in SQL Server

SQL Engine

Public

10868738

4039509

FIX: SSAS crashes when you process an SSAS database or cube in SQL Server

Analysis Services

Public

10868725

4039511

FIX: Managed Backup fails intermittently because of SQLVDI error in SQL Server

SQL Engine

Public

10868770

4039735

FIX: "Non-yielding Scheduler" condition occurs for query with many expressions in SQL Server 2014 and 2016

SQL performance

Public

10868732

4040376

FIX: Managed Backup to Microsoft Azure stops after large database backup in SQL Server

SQL Engine

Public

11052450

4046056

FIX: Assertion occurs on accessing memory-optimized table through MARS

SQL Engine

Public

10864945

3010148

FIX: Non-admin role cannot receive correct ChildCount estimates for parent/child dimension leaf members in SSAS

Analysis Services

Public

10965956

4034789

FIX: An unexpected exception error occurs when a XIRR measure processes too many records in SSAS 2016 or 2017

Analysis Services

Public

10870250

4040934

FIX: SQL Server Integration Service packages randomly hang if custom logging is enabled

Integration Services

Public

11029968

4051356

FIX: In-Memory database restore fails with errors in SQL server 2016

In-Memory OLTP

Public

10980994

4052132

FIX: A non yielding scheduler issue occurs when you use the SQL Server Query Store feature in SQL Server

SQL Engine

Public

11021137

4052130

FIX: Assertion occurs when you run system function sys.fn_dump_dblog in SQL Server 2016

SQL Engine

MS Internal

11124144

4052127

FIX: Alert Engine sends alerts on old events after Windows restart

Management Tools

Public

10855950

4052125

FIX: Audit Log for ROLLBACK TRANSACTION event is not available in SQL Server 2016

SQL security

Public

11060168

4052123

FIX: Sliding expiration for authentication cookie isn't working and fails to redirect to logon page in SSRS 2016

Reporting Services

Public

11031058

4052121

FIX: Access violation for DMV queries run against a distributed availability group in SQL Server

High Availability

Public

10971673

4052119

FIX: Distributed Transactions in an AG database fails after restarting in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

10881290

4052131

FIX: DMV sys.dm_os_windows_info returns wrong values for Windows 10 and Windows server 2016

SQL Engine

Public

10864854

4052572

FIX: SSAS 2016 crashes intermittently when you rename multi-dimensional database using script

Analysis Services

Public

11127649

4052625

FIX: Data retrieval queries using non-clustered index seek take much longer in SQL Server

SQL Engine

Public

10820931

4048942

FIX: "Stalled IOCP Listener" and "non-yielding IOCP listener" memory dumps generated SQL Server 2016 restart

SQL Engine

Public

10921921

4048943

FIX: Access violation on primary replica of AlwaysOn AG in SQL Server 2016

High Availability

Public

11018232

4046858

FIX: Query that uses parallel query execution plan with "merge join" operation slow in Cumulative Update 3, 4 or 5 for SQL Server 2016 Service Pack 1

SQL performance

Public

10935673

4052633

FIX: SELECT query that uses batch mode hash aggregate operator that counts multiple nullable columns returns incorrect results in SQL Server

SQL performance

Public

10330560

4053550

FIX: Processing XML message using Service Broker results in hung session in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

10678621

4037454

FIX: Policy-Based Management policy isn't working after you install CU2 for SQL Server 2016 SP1

Management Tools

Public

10972567

4043624

FIX: Change tracking manual cleanup fails with table non-existence error in SQL Server

SQL Engine

Public

10868776

3208545

FIX: SQL Server 2016 or 2017 Analysis Services may crash in a specific situation

Analysis Services

Public

10868735

4022483

FIX: Error when you export a DQS knowledge base that contains domains in the DQS client in SQL Server

Data Quality Services (DQS)

Public

10868748

4040401

FIX: Access violation for spatial datatypes query via linked server in SQL Server

SQL Engine

Public

10930335

4044064

FIX: "Request timed out" error when you change security options for an MDS security group in SQL Server 2016

Data Quality Services (DQS)

Public

10934352

4045795

FIX: Thread pool exhaustion and CMEMTHREAD contention in AAG with data seeding in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

11047614

4052134

FIX: Errors 33111 and 3013 when you back up a TDE encrypted database in SQL Server

SQL Engine

Public

4055758

FIX: Inconsistent behavior for returning trailing blanks at the end of CHAR and BINARY data in SQL Server

SQL Engine

Public

Opmerking De volgende tabel geeft een overzicht van de status van het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen. Een afzonderlijk Microsoft Knowledge Base-artikel kan niet worden gemaakt voor elke fout.

Foutnummer VSTS

KB-artikelnummer

Beschrijving

Gebied repareren

10918636

4049027

FIX: 'AdomdConnectionException' Fout bij 2016 SSRS-gegevensbron msmdpump.dll gebruikt

Reporting Services

10868757

4040512

FIX: Fout bij een Reporting Services-rapport exporteren naar PDF in SQL Server-2017

Reporting Services

10868767

4039510

FIX: Toegangsfout treedt op wanneer u sp_xml_preparedocument XML-documenten openen in SQL Server 2014 of 2017

XML

10067707

4019840

FIX: Query's voor externe tabellen PolyBase retourneren dubbele rijen in SQL Server 2016 en 2017

SQL-Engine

10362525

4035062

FIX: Geheugengebruik met allerlei databases in SQL Server 2016 groter is dan in eerdere versies

SQL-Engine

11078704

4039592

FIX: Het wachtwoord voor 2016 serviceaccount of een SQL Server 2014 niet wijzigen wanneer extra LSA-bescherming is ingeschakeld.

Beheerprogramma 's

11078711

4042232

FIX: Toegangsfout wanneer u een query in behandeling annuleren als het ontbrekende functie indexen is ingeschakeld in SQL Server 2014 en 2016

SQL-prestaties

11078718

4043947

FIX: De functionaliteit bladwijzers werkt niet volledig wanneer u een rapport in MHTML-indeling via Outlook in de SSRS-2014 en 2016 opent

Reporting Services

10868722

4038882

FIX: SQL Server beheerd back-up, verwijdert u oude back-ups die zich buiten de bewaartermijn in SQL Server

SQL-Engine

10868738

4039509

FIX: SSAS loopt vast wanneer u een SSAS-database of -kubus in SQL Server verwerken

Analyseservices

10868725

4039511

FIX: Beheerd back-up mislukt soms vanwege fout in SQL Server SQLVDI

SQL-Engine

10868770

4039735

FIX: "niet rentestand Scheduler" voorwaarde treedt op query met een groot aantal expressies in SQL Server 2014 en 2016

SQL-prestaties

10868732

4040376

FIX: Beheerde back-up van Microsoft Azure stopt na back-up van grote database in SQL Server

SQL-Engine

11052450

4046056

FIX: Bevestiging vindt plaats voor het benaderen van geheugen geoptimaliseerd tabel via MARS

SQL-Engine

10864945

3010148

FIX: Rol niet admin geen juiste ChildCount schattingen ontvangen voor bovenliggende/onderliggende dimensieleden leaf in SSAS

Analyseservices

10965956

4034789

FIX: Een onverwachte uitzondering fout wanneer een maatregel IR. te veel records in SSAS 2016 of 2017 verwerkt

Analyseservices

10870250

4040934

FIX: SQL Server Integration Service pakketten willekeurig loopt vast als aangepaste logboekregistratie is ingeschakeld.

Integratieservices

11029968

4051356

FIX: In-Memory database terugzetten is mislukt met fouten in SQL server 2016

In Memory OLTP

10980994

4052132

FIX: Een die niet scheduler probleem doet zich voor wanneer u de functie SQL Server Query opslaan in SQL Server

SQL-Engine

11124144

4052127

Hotfix: Waarschuwings-Engine hele logboek voor toepassingsgebeurtenissen leest en verzendt aler

Beheerprogramma 's

10855950

4052125

FIX: Het controlelogboek voor de transactie ROLLBACK gebeurtenis is niet beschikbaar in SQL Server 2016

SQL-beveiliging

11060168

4052123

FIX: Verschuivende aflooptijd voor verificatiecookie werkt niet en omleiden naar de aanmeldingspagina in 2016 van SQL Server Reporting Services mislukt

Reporting Services

11031058

4052121

FIX: Toegangsfout voor DMV query's uitvoert in een beschikbaarheidsgroep gedistribueerde in SQL Server

Hoge beschikbaarheid

10971673

4052119

FIX: Gedistribueerde transacties in een database AG mislukt na het opnieuw opstarten in SQL Server 2016

SQL-Engine

10881290

4052131

FIX: DMV sys.dm_os_windows_info retourneert verkeerde waarden voor Windows 10 en Windows server 2016

SQL-Engine

10864854

4052572

FIX: SSAS 2016 loopt af en toe wanneer u de naam van multidimensionale database met behulp van script

Analyseservices

11127649

4052625

FIX: Gegevens ophalen met query's met niet-geclusterde index seek neemt veel langer in SQL Server

SQL-Engine

10820931

4048942

FIX: "IOCP-Listener gestopt" en 'IOCP-listener niet rentestand' geheugendumps SQL Server 2016 opnieuw gegenereerd

SQL-Engine

10921921

4048943

FIX: Toegangsfout op primaire replica van AlwaysOn AG in SQL Server 2016

Hoge beschikbaarheid

11018232

4046858

FIX: Query die gebruikmaakt van de parallelle query execution plan met ' samenvoegen ' joinbewerking langzaam in de cumulatieve Update 3, 4 of 5 voor Service Pack 1 voor SQL Server 2016

SQL-prestaties

10935673

4052633

FIX: Selectiequery die gebruikmaakt van batch-modus hash statistische operator die meerdere kolommen telt onjuiste retourneert resultaten in SQL Server

SQL-prestaties

10330560

4053550

FIX: Verwerking van XML-bericht met behulp van Service Broker in SQL Server 2016 loopt de sessie leidt

SQL-Engine

10678621

4037454

FIX: Beleid voor informatiebeheer op basis van beleid werkt niet nadat u CU2 voor SQL Server 2016 SP1 hebt geïnstalleerd

Beheerprogramma 's

10972567

4043624

FIX: Wijzigingen bijhouden opruimen mislukt met foutcode van de tabel niet bestaan in SQL Server

SQL-Engine

10868776

3208545

FIX: Analysis Services van SQL Server 2016 of 2017 loopt vast in een specifieke situatie.

Analyseservices

10868735

4022483

FIX: Fout bij het exporteren van een kennisbasis DQS met domeinen in de client DQS in SQL Server

Kwaliteit van gegevens (DQS)

10868748

4040401

FIX: Toegangsfout voor ruimtelijke gegevenstypen query via een gekoppelde server in SQL Server

SQL-Engine

10930335

4044064

FIX: "Request timed out" fout wanneer u beveiligingsopties voor een beveiligingsgroep MDS in SQL Server 2016 wijzigen

Kwaliteit van gegevens (DQS)

10934352

4045795

FIX: Thread pool uitputting en CMEMTHREAD bronconflicten in AAG met gegevens in SQL Server 2016 seeding

SQL-Engine

11047614

4052134

FIX: Fouten 33111 en als back-up van een TDE 3013 gecodeerde database in SQL Server

SQL-Engine

4055758

FIX: Inconsistent gedrag voor het retourneren van volgspaties aan het einde van het teken en binaire gegevens in SQL Server

SQL-Engine

Notities voor deze update

Implementatie van hybride omgevingen

Als u de hotfixes in een hybride omgeving (zoals AlwaysOn, replicatie, cluster en mirroring) implementeert, raden we aan dat u naar de volgende artikelen verwijzen voordat u de hotfixes implementeert:

Ondersteuning voor talen

 • Cumulatieve Updates voor SQL Server zijn momenteel meerdere talen. Dit cumulatieve pakket dus niet specifiek voor een bepaalde taal. Dit geldt voor alle ondersteunde talen.

 • De "Download de meest recente cumulatieve updatepakket voor Microsoft SQL Server 2014 nu" de talen waarvoor het update-pakket beschikbaar is het formulier worden weergegeven. Als uw taal niet wordt weergegeven, dat is een cumulatieve update-pakket is niet beschikbaar voor speciaal voor die taal en de download ENU is van toepassing op alle talen.

Onderdelen bijgewerkt

Een cumulatieve update-pakket bevat alle onderdeelpakketten. Het cumulatieve updatepakket werkt echter alleen de onderdelen die zijn geïnstalleerd op het systeem.

Ondersteuning voor deze update

Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking voor deze specifieke cumulatieve updatepakket komen. Ga naar de ondersteuningswebsite van Microsoftvoor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of naar een afzonderlijk serviceverzoek indienen.

Het verwijderen van deze update

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Selecteer toevoegen of verwijderen van programma'sin het Configuratiescherm. Opmerking Als u werkt met Windows 7 of hoger, selecteer programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.

 2. Zoek de vermelding die overeenkomt met dit cumulatieve updatepakket.

 3. Druk op en houdt (of klik met de rechtermuisknop) op de post, en selecteer vervolgens verwijderen.

Cumulatieve update pakket informatie

Vereisten

Als u wilt dit cumulatieve updatepakket hebt toegepast, moet u SQL Server 2016 SP1 worden uitgevoerd.

Opstartinformatie

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatieve updatepakket hebt toegepast.

Informatie over het register

Om een van de hotfixes in dit pakket te gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Informatie over cumulatieve update-pakket

Dit cumulatieve updatepakket bevat mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerken naar de laatste build. Dit pakket bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om de problemen verhelpen die in dit artikel worden vermeld.Van de Engelse versie van dit pakket heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

x86-versies

SQL Server 2016 Browser-Service

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Msmdsrv.rll

2015.130.4457.0

1296560

09-Nov-2017

03:18

x86

Msmdsrvi.rll

2015.130.4457.0

1293480

09-Nov-2017

03:18

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2015.130.4457.0

88752

09-Nov-2017

03:16

x86

 

SQL Server 2016 Database Services Common Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.4457.0

1027248

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.4457.0

1348776

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.4457.0

702640

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.4457.0

765616

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.4457.0

520880

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.4457.0

711856

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

13.0.4457.0

37032

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

13.0.4457.0

46256

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.4457.0

72872

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll

13.0.4457.0

598704

09-Nov-2017

03:17

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.4457.0

60072

09-Nov-2017

03:16

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.130.4457.0

88752

09-Nov-2017

03:16

x86

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.4457.0

364200

09-Nov-2017

03:16

x86

Sqlsvcsync.dll

2015.130.4457.0

267432

09-Nov-2017

03:16

x86

Sqltdiagn.dll

2015.130.4457.0

60592

09-Nov-2017

03:16

x86

Svrenumapi130.dll

2015.130.4457.0

854192

09-Nov-2017

03:16

x86

 

SQL Server 2016 gegevenskwaliteit

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.4457.0

1876656

09-Nov-2017

03:17

x86

 

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Dts.dll

2015.130.4457.0

2631856

09-Nov-2017

03:15

x86

Dtswizard.exe

13.0.4457.0

896168

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4457.0

1313456

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4457.0

696488

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4457.0

763568

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.130.4457.0

2023080

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.4457.0

72360

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

13.0.4457.0

186544

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.4457.0

433840

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.4457.0

2044584

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.4457.0

33456

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.4457.0

249512

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

13.0.4457.0

501936

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4457.0

606376

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.olapenum.dll

13.0.4457.0

106152

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4457.0

138928

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4457.0

144560

09-Nov-2017

03:14

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4457.0

37083824

09-Nov-2017

03:16

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4457.0

6507688

09-Nov-2017

03:17

x86

Msolap130.dll

2015.130.4457.0

7007408

09-Nov-2017

03:16

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.130.4457.0

88752

09-Nov-2017

03:16

x86

Xe.dll

2015.130.4457.0

558768

09-Nov-2017

03:17

x86

Xmsrv.dll

2015.130.4457.0

32718000

09-Nov-2017

03:16

x86

x64-versies

SQL Server 2016 Browser-Service

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Keyfile.dll

2015.130.4457.0

88752

09-Nov-2017

03:16

x86

Msmdsrv.rll

2015.130.4457.0

1296560

09-Nov-2017

03:18

x86

Msmdsrvi.rll

2015.130.4457.0

1293480

09-Nov-2017

03:18

x86

 

SQL Server 2016 Writer

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Sqlboot.dll

2015.130.4457.0

186536

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlvdi.dll

2015.130.4457.0

168624

09-Nov-2017

03:16

x86

Sqlvdi.dll

2015.130.4457.0

197288

09-Nov-2017

03:19

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlwvss.dll

2015.130.4457.0

336040

09-Nov-2017

03:14

x64

 

2016 van SQL Server Analysis Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.4457.0

1347760

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

13.0.4457.0

765616

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll

13.0.4457.0

521384

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.4457.0

989872

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.4457.0

989864

09-Nov-2017

03:20

x86

Msmdctr130.dll

2015.130.4457.0

40104

09-Nov-2017

03:20

x64

Msmdlocal.dll

2015.130.4457.0

37083824

09-Nov-2017

03:16

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4457.0

56190640

09-Nov-2017

03:20

x64

Msmdsrv.exe

2015.130.4457.0

56736424

09-Nov-2017

03:18

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.4457.0

6507688

09-Nov-2017

03:17

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4457.0

7507112

09-Nov-2017

03:24

x64

Msolap130.dll

2015.130.4457.0

7007408

09-Nov-2017

03:16

x86

Msolap130.dll

2015.130.4457.0

8638640

09-Nov-2017

03:20

x64

Sql_as_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlboot.dll

2015.130.4457.0

186536

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlceip.exe

13.0.4457.0

247976

09-Nov-2017

03:14

x86

Tmapi.dll

2015.130.4457.0

4346032

09-Nov-2017

03:14

x64

Tmcachemgr.dll

2015.130.4457.0

2826416

09-Nov-2017

03:14

x64

Tmpersistence.dll

2015.130.4457.0

1071272

09-Nov-2017

03:14

x64

Tmtransactions.dll

2015.130.4457.0

1352368

09-Nov-2017

03:14

x64

Xe.dll

2015.130.4457.0

626352

09-Nov-2017

03:20

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4457.0

24041136

09-Nov-2017

03:14

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4457.0

32718000

09-Nov-2017

03:16

x86

 

SQL Server 2016 Database Services Common Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.4457.0

1027248

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.4457.0

1027248

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.4457.0

1348776

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.4457.0

702640

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.4457.0

765616

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.4457.0

520880

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.4457.0

711856

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.4457.0

711856

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

13.0.4457.0

37032

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

13.0.4457.0

46256

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.4457.0

75432

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.4457.0

72872

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll

13.0.4457.0

598704

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll

13.0.4457.0

598704

09-Nov-2017

03:24

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.4457.0

60072

09-Nov-2017

03:16

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.4457.0

72880

09-Nov-2017

03:20

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.4457.0

404136

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.4457.0

364200

09-Nov-2017

03:16

x86

Sqlsvcsync.dll

2015.130.4457.0

348848

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqlsvcsync.dll

2015.130.4457.0

267432

09-Nov-2017

03:16

x86

Sqltdiagn.dll

2015.130.4457.0

67760

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqltdiagn.dll

2015.130.4457.0

60592

09-Nov-2017

03:16

x86

Svrenumapi130.dll

2015.130.4457.0

1115824

09-Nov-2017

03:14

x64

Svrenumapi130.dll

2015.130.4457.0

854192

09-Nov-2017

03:16

x86

 

SQL Server 2016 gegevenskwaliteit

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.4457.0

1876656

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.4457.0

1876656

09-Nov-2017

03:24

x86

 

Exemplaar van SQL Server 2016 Database Services Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Backuptourl.exe

13.0.4457.0

41128

09-Nov-2017

03:18

x64

Databasemail.exe

13.0.16100.4

29888

09-Dec-2016

00:46

x64

Fssres.dll

2015.130.4457.0

81576

09-Nov-2017

03:20

x64

Hadrres.dll

2015.130.4457.0

177832

09-Nov-2017

03:19

x64

Hkcompile.dll

2015.130.4457.0

1297064

09-Nov-2017

03:19

x64

Hkengine.dll

2015.130.4457.0

5601456

09-Nov-2017

03:21

x64

Hkruntime.dll

2015.130.4457.0

158896

09-Nov-2017

03:21

x64

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.4457.0

235176

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

13.0.4457.0

79536

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.4457.0

391856

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.130.4457.0

71336

09-Nov-2017

03:24

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.130.4457.0

65200

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4457.0

150192

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4457.0

158896

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.130.4457.0

272040

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.130.4457.0

74928

09-Nov-2017

03:17

x64

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

660128

12-Sep-2017

19:53

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

963744

12-Sep-2017

19:53

x64

Qds.dll

2015.130.4457.0

844456

09-Nov-2017

03:20

x64

Rsfxft.dll

2015.130.4457.0

34480

09-Nov-2017

03:19

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlaccess.dll

2015.130.4457.0

462504

09-Nov-2017

03:17

x64

Sqlagent.exe

2015.130.4457.0

565936

09-Nov-2017

03:18

x64

Sqlboot.dll

2015.130.4457.0

186536

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlceip.exe

13.0.4457.0

247976

09-Nov-2017

03:14

x86

Sqldk.dll

2015.130.4457.0

2586288

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqllang.dll

2015.130.4457.0

39390384

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlmin.dll

2015.130.4457.0

37564592

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqlos.dll

2015.130.4457.0

26288

09-Nov-2017

03:19

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.130.4457.0

27824

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.130.4457.0

5797544

09-Nov-2017

03:19

x64

Sqlservr.exe

2015.130.4457.0

392872

09-Nov-2017

03:18

x64

Sqltses.dll

2015.130.4457.0

8897200

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqsrvres.dll

2015.130.4457.0

251056

09-Nov-2017

03:14

x64

Stretchcodegen.exe

13.0.4457.0

55976

09-Nov-2017

03:14

x86

Xe.dll

2015.130.4457.0

626352

09-Nov-2017

03:20

x64

Xpstar.dll

2015.130.4457.0

422568

09-Nov-2017

03:19

x64

 

2016 van SQL Server-Database Core gedeelde Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Bcp.exe

2015.130.4457.0

119976

09-Nov-2017

03:20

x64

Dts.dll

2015.130.4457.0

3145392

09-Nov-2017

03:20

x64

Dtswizard.exe

13.0.4457.0

895664

09-Nov-2017

03:14

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4457.0

1313456

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4457.0

696488

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4457.0

763568

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

13.0.4457.0

54448

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

13.0.4457.0

89776

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.ui.dll

13.0.4457.0

49832

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll

13.0.4457.0

43184

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.ui.dll

13.0.4457.0

70824

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll

13.0.4457.0

35496

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

13.0.4457.0

73392

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.ui.dll

13.0.4457.0

63664

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll

13.0.4457.0

31400

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odata.ui.dll

13.0.4457.0

131240

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll

13.0.4457.0

43696

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll

13.0.4457.0

57512

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4457.0

606376

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

13.0.4457.0

215216

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.scripting.dll

13.0.16107.4

30912

20-Mar-2017

22:54

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.130.4457.0

1639088

09-Nov-2017

03:24

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4457.0

150192

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4457.0

158896

09-Nov-2017

03:17

x64

Msxmlsql.dll

2015.130.4457.0

1497264

09-Nov-2017

03:19

x64

Spresolv.dll

2015.130.4457.0

245416

09-Nov-2017

03:20

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlcmd.exe

2015.130.4457.0

249512

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqllogship.exe

13.0.4457.0

100520

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqlmergx.dll

2015.130.4457.0

346792

09-Nov-2017

03:14

x64

Sqlps.exe

13.0.4457.0

60080

09-Nov-2017

03:20

x86

Sqlwep130.dll

2015.130.4457.0

105648

09-Nov-2017

03:14

x64

Ssradd.dll

2015.130.4457.0

65200

09-Nov-2017

03:14

x64

Ssravg.dll

2015.130.4457.0

65200

09-Nov-2017

03:14

x64

Ssrdown.dll

2015.130.4457.0

50864

09-Nov-2017

03:14

x64

Ssrmax.dll

2015.130.4457.0

63664

09-Nov-2017

03:14

x64

Ssrmin.dll

2015.130.4457.0

63664

09-Nov-2017

03:14

x64

Ssrpub.dll

2015.130.4457.0

51368

09-Nov-2017

03:14

x64

Ssrup.dll

2015.130.4457.0

50856

09-Nov-2017

03:14

x64

Txdatacollector.dll

2015.130.4457.0

367280

09-Nov-2017

03:14

x64

Xe.dll

2015.130.4457.0

626352

09-Nov-2017

03:20

x64

 

SQL Server 2016 sql_extensibility

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Launchpad.exe

2015.130.4457.0

1013936

09-Nov-2017

03:20

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlsatellite.dll

2015.130.4457.0

837288

09-Nov-2017

03:19

x64

 

SQL Server 2016 Full-Text Engine

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Fd.dll

2015.130.4457.0

660136

09-Nov-2017

03:19

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlft130ph.dll

2015.130.4457.0

58024

09-Nov-2017

03:19

x64

 

SQL Server 2016 sql_inst_mr

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Imrdll.dll

13.0.4457.0

23720

09-Nov-2017

03:14

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

 

2016 van SQL Server Integration Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.89

77936

25-Aug-2017

02:09

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.89

77936

12-Sep-2017

19:50

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.89

37488

25-Aug-2017

02:09

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.89

37488

12-Sep-2017

19:50

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.89

78448

25-Aug-2017

02:09

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.89

78448

12-Sep-2017

19:50

x86

Dts.dll

2015.130.4457.0

2631856

09-Nov-2017

03:15

x86

Dts.dll

2015.130.4457.0

3145392

09-Nov-2017

03:20

x64

Dtswizard.exe

13.0.4457.0

896168

09-Nov-2017

03:14

x86

Dtswizard.exe

13.0.4457.0

895664

09-Nov-2017

03:14

x64

Isdatafeedpublishingwizard.exe

13.0.4457.0

439984

09-Nov-2017

03:14

x86

Isdatafeedpublishingwizard.exe

13.0.4457.0

438960

09-Nov-2017

03:14

x64

Isserverexec.exe

13.0.4457.0

132776

09-Nov-2017

03:14

x86

Isserverexec.exe

13.0.4457.0

132272

09-Nov-2017

03:14

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4457.0

1313456

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4457.0

1313456

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4457.0

696488

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4457.0

696488

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4457.0

763568

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4457.0

763568

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.4457.0

72360

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

13.0.4457.0

54448

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

13.0.4457.0

54448

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

13.0.4457.0

89776

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

13.0.4457.0

89776

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll

13.0.4457.0

43184

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll

13.0.4457.0

43184

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll

13.0.4457.0

35496

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll

13.0.4457.0

35496

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

13.0.4457.0

73392

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

13.0.4457.0

73392

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll

13.0.4457.0

31400

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll

13.0.4457.0

31400

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.4457.0

469680

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.4457.0

469672

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll

13.0.4457.0

43696

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll

13.0.4457.0

43696

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll

13.0.4457.0

57512

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll

13.0.4457.0

57520

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll

13.0.4457.0

52904

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll

13.0.4457.0

52904

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4457.0

606376

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4457.0

606376

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4457.0

138928

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4457.0

150192

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4457.0

144560

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4457.0

158896

09-Nov-2017

03:17

x64

Msdtssrvr.exe

13.0.4457.0

216744

09-Nov-2017

03:14

x64

Sql_is_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlceip.exe

13.0.4457.0

247976

09-Nov-2017

03:14

x86

Xe.dll

2015.130.4457.0

558768

09-Nov-2017

03:17

x86

Xe.dll

2015.130.4457.0

626352

09-Nov-2017

03:20

x64

 

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Dms.dll

10.0.8224.36

483496

25-Sep-2017

21:29

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.36

75432

25-Sep-2017

21:29

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.36

44848

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.36

74408

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.36

201896

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.36

2347176

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.36

101544

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.36

378536

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.36

185512

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.36

127144

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.36

62256

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.36

52392

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.36

87208

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.36

721576

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.36

87208

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.36

77992

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.36

40752

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.36

36520

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.36

47784

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.36

26416

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.36

32936

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.36

118952

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.36

94376

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.36

107312

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.36

256680

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

102056

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

115880

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

118952

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

115880

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

125608

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

117928

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

113320

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

145576

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

100008

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.36

114856

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.36

69288

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.36

28328

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.36

43688

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.36

82088

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.36

136872

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.36

2155688

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.36

3818664

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

107688

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

119976

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

124584

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

121000

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

133288

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

121000

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

118440

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

152232

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

105128

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.36

119464

25-Sep-2017

21:30

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.36

65840

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.36

2755376

25-Sep-2017

21:29

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.36

752296

25-Sep-2017

21:29

x86

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.36

47272

25-Sep-2017

21:29

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.36

4348072

25-Sep-2017

21:30

x64

 

SQL Server 2016 Reporting Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

13.0.4457.0

79024

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

13.0.4457.0

168624

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.4457.0

1620144

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

13.0.4457.0

657576

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.4457.0

329896

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.4457.0

1070760

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532144

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532136

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532136

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532144

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532144

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532144

09-Nov-2017

03:18

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532136

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532136

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532136

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4457.0

532136

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.hybrid.dll

13.0.4457.0

48808

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.4457.0

161968

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.4457.0

126128

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.portal.odatawebapi.dll

13.0.4457.0

106152

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.4457.0

5959336

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4420272

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4420784

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4421296

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4420784

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4421296

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4421296

09-Nov-2017

03:18

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4420776

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4421808

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4420272

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4457.0

4420776

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.4457.0

10885800

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.4457.0

98992

09-Nov-2017

03:14

x64

Microsoft.reportingservices.powerpointrendering.dll

13.0.4457.0

72872

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

13.0.4457.0

5951144

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

13.0.4457.0

245936

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

13.0.4457.0

298152

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.4457.0

208560

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

44712

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

48816

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

48808

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

48808

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

52912

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

48816

09-Nov-2017

03:18

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

48808

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

52904

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

44712

09-Nov-2017

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4457.0

48816

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

13.0.4457.0

509096

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.4457.0

391856

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.4457.0

396976

09-Nov-2017

03:21

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4457.0

37083824

09-Nov-2017

03:16

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4457.0

56190640

09-Nov-2017

03:20

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.4457.0

6507688

09-Nov-2017

03:17

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4457.0

7507112

09-Nov-2017

03:24

x64

Msolap130.dll

2015.130.4457.0

7007408

09-Nov-2017

03:16

x86

Msolap130.dll

2015.130.4457.0

8638640

09-Nov-2017

03:20

x64

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

13.0.4457.0

84656

09-Nov-2017

03:24

x86

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.4457.0

2543792

09-Nov-2017

03:24

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.130.4457.0

114352

09-Nov-2017

03:17

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.130.4457.0

108720

09-Nov-2017

03:24

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.130.4457.0

98984

09-Nov-2017

03:24

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.4457.0

2708656

09-Nov-2017

03:24

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

868016

09-Nov-2017

03:14

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

872104

09-Nov-2017

03:14

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

872112

09-Nov-2017

03:17

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

872104

09-Nov-2017

03:19

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

876208

09-Nov-2017

03:19

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

872104

09-Nov-2017

03:20

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

872104

09-Nov-2017

03:15

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

880304

09-Nov-2017

03:15

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

868008

09-Nov-2017

03:18

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4457.0

872104

09-Nov-2017

03:17

x86

Rsconfigtool.exe

13.0.4457.0

1405608

09-Nov-2017

03:14

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Sqlrsos.dll

2015.130.4457.0

26280

09-Nov-2017

03:14

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4457.0

24041136

09-Nov-2017

03:14

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4457.0

32718000

09-Nov-2017

03:16

x86

 

SQL Server 2016 sql_shared_mr

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Smrdll.dll

13.0.4457.0

23728

09-Nov-2017

03:24

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

 

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Dts.dll

2015.130.4457.0

2631856

09-Nov-2017

03:15

x86

Dts.dll

2015.130.4457.0

3145392

09-Nov-2017

03:20

x64

Dtswizard.exe

13.0.4457.0

896168

09-Nov-2017

03:14

x86

Dtswizard.exe

13.0.4457.0

895664

09-Nov-2017

03:14

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4457.0

1313456

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4457.0

696488

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4457.0

763568

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.130.4457.0

2023080

09-Nov-2017

03:20

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.4457.0

72360

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

13.0.4457.0

186544

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.4457.0

433840

09-Nov-2017

03:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.4457.0

433840

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.4457.0

2044592

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.4457.0

2044584

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.4457.0

33448

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.4457.0

33456

09-Nov-2017

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.4457.0

249512

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.4457.0

249512

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

13.0.4457.0

501936

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4457.0

606376

09-Nov-2017

03:16

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4457.0

606376

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.olapenum.dll

13.0.4457.0

106152

09-Nov-2017

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4457.0

138928

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4457.0

150192

09-Nov-2017

03:17

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4457.0

144560

09-Nov-2017

03:14

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4457.0

158896

09-Nov-2017

03:17

x64

Msmdlocal.dll

2015.130.4457.0

37083824

09-Nov-2017

03:16

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4457.0

56190640

09-Nov-2017

03:20

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.4457.0

6507688

09-Nov-2017

03:17

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4457.0

7507112

09-Nov-2017

03:24

x64

Msolap130.dll

2015.130.4457.0

7007408

09-Nov-2017

03:16

x86

Msolap130.dll

2015.130.4457.0

8638640

09-Nov-2017

03:20

x64

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.130.4457.0

100528

09-Nov-2017

03:20

x64

Xe.dll

2015.130.4457.0

558768

09-Nov-2017

03:17

x86

Xe.dll

2015.130.4457.0

626352

09-Nov-2017

03:20

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4457.0

24041136

09-Nov-2017

03:14

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4457.0

32718000

09-Nov-2017

03:16

x86

Verwijzingen

Writer Review: v-madora
Tech Reviewer: sanat; leewoods; DS D- SQL Server Preview
Editor: v-idsun

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×