Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op Tab om Alles weergeven boven aan dit onderwerp te selecteren, drukt u op Enter en vervolgens op Ctrl+P.

Algemene sneltoetsen

De volgende sneltoetsen gelden voor items in de meeste hulpmiddelen.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het geselecteerde item kopiëren als koppeling

Ctrl+L

Het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

Het geselecteerde item knippen

Ctrl+X

Plakken vanaf het Klembord

Ctrl+V

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

Naar het volgende item gaan

F8

Naar het vorige item gaan

Shift+F8

Naar het volgende ongelezen item gaan

F4

Naar het vorige ongelezen item gaan

Shift+F4

Het geselecteerde item markeren als gelezen (markering Ongelezen verwijderen)

Ctrl+F4

Alle items markeren als gelezen (alle markeringen Ongelezen verwijderen)

Ctrl+Shift+F4

2010-hulpmiddel documenten, 2007-hulpmiddel bestanden van 2007-hulpmiddel bestanden van SharePoint

Actie

Drukt u op

Een bestaand document toevoegen aan de werkruimte

Ctrl+M

Een document verwijderen

Ctrl+D

2010-hulpmiddel discussie

Sneltoetsen voor 2010-hulpmiddelen Discussie zijn precies hetzelfde als voor het 2010-hulpmiddel Lijsten die hierna worden beschreven.

Hulpmiddelen voor lijsten van 2010

Actie

Drukt u op

Het geselecteerde item verwijderen

Ctrl+D

Gegevens importeren uit andere bronnen

Ctrl+I

Gegevens exporteren naar een archiefbestand met lijstgegevens

Ctrl+E

In een lijstweergave zoeken naar het volgende of vorige item dat de opgegeven tekst bevat. In een geopend lijstitem zoeken naar de opgegeven tekst

Ctrl+F

In een geopend lijstitem zoeken naar de opgegeven tekst en deze vervangen door de opgegeven tekst

Ctrl+H

De ontwerpfunctie openen om formulieren en weergaven voor deze lijst te wijzigen

Ctrl+Shift+S

Hulpmiddel agenda van 2010

Sneltoetsen in een agendaweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuwe vergadering maken

Enter (waarbij geen vergadering is geselecteerd) of Ctrl+N

Een geselecteerde vergadering openen

Enter

Wijzigingen in een vergadering opslaan zonder te sluiten

Ctrl+S

De maandweergave activeren

Ctrl+1

De weekweergave activeren

Ctrl+2

De dagweergave activeren

Ctrl+3

De werkweekweergave activeren

Ctrl+4

De werkmaandweergave activeren

Ctrl+5

Alle vergaderingen weergeven in een lijst

Ctrl+6

Alle actieve vergaderingen weergeven in een lijst

Ctrl+7

Naar een specifieke datum gaan

Ctrl+D

Naar vandaag gaan

Ctrl+T

Sneltoetsen in een geopende agendavergadering

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het profiel van de vergadering weergeven

Ctrl+1

De vergaderagenda weergeven

Ctrl+2

De vergadernotities weergeven

Ctrl+3

Het overzicht van de vergadering weergeven

Ctrl+4

Deze vergadering verwijderen

Ctrl+D

Hulpmiddel notitieblok

Actie

Drukt u op

Een nieuwe notitie maken

Ctrl+N

Een bewerkte notitie opslaan

Ctrl+S

Een bewerkte notitie opslaan en sluiten

Ctrl+W

Wijzigingen in een notitie annuleren

Esc

Een notitie verwijderen

Ctrl+Del

De geselecteerde notitie bewerken

Ctrl+E

Naar de volgende notitie gaan

F8

Naar de vorige notitie gaan

Shift+F8

Hulpmiddel afbeeldingen

Actie

Drukt u op

Een of meer afbeeldingen toevoegen aan de lijst

Ctrl+O

Een afbeeldingsbestand op de computer opslaan

Ctrl+E

Hulpmiddel schetsboek

Actie

Drukt u op

Tekst die is getypt in het hulpmiddel Typen opslaan in de schets

Ctrl+S

Hulpmiddel Selectie

S

Hulpmiddel Potlood

P

Hulpmiddel Lijn

L

Hulpmiddel Rechthoek

R

Hulpmiddel Afgeronde rechthoek

O

Hulpmiddel Ovaal

E

Hulpmiddel Veelhoek

G

Hulpmiddel Tekst

T

2007-hulpmiddel agenda

Actie

Drukt u op

Een nieuwe afspraak maken

Ctrl+N

Details weergeven voor een geselecteerde afspraak

Enter

Naar een specifieke datum gaan

Ctrl+D

Naar de volgende/vorige dag, week of maand gaan, afhankelijk van de Agendaweergave

PgDn/PgUp

Naar de volgende/vorige afspraak gaan

F8/Shift+F8

Naar de volgende/vorige ongelezen afspraak gaan

F4/Shift+F4

Naar de huidige datum gaan volgens de systeemklok van uw computer

Ctrl+T

Berichten

Actie

Drukt u op

Een nieuw bericht maken

Ctrl+G

Een bericht verzenden naar alle leden van een werkruimte

Ctrl+Shift+G

Berichtgeschiedenis te bladeren

Actie

Drukt u op

Een nieuw bericht maken

Ctrl+N

Een geselecteerd bericht openen

Ctrl+O

Een geselecteerd bericht beantwoorden

Ctrl+R

Een geselecteerd bericht doorsturen

Ctrl+W

Een geselecteerd bericht verwijderen

Ctrl+D

Berichten zoeken

Ctrl+F

Een geselecteerd bericht afdrukken

Ctrl+P

Geschiedenis bijvoegen in antwoorden inschakelen/uitschakelen

Ctrl+H

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×