Beschrijving van de functionaliteit voor het opschonen van diverse modules in Microsoft Dynamics AX

Microsoft Business Solutions-Axapta 3,0 maakt nu deel uit van Microsoft Dynamics AX 3,0. Alle verwijzingen naar Microsoft Business Solutions-Axapta en Microsoft Axapta zijn gerelateerd aan Microsoft Dynamics AX.

Inleiding

In dit artikel wordt de functionaliteit voor het opschonen van de volgende modules beschreven:

 • Tegoeden in Microsoft Dynamics AX

 • Leveranciers in Microsoft Dynamics AX

 • Voorraadbeheer in Microsoft Dynamics AX

 • Productie in Microsoft Dynamics AX

Meer informatie

Debiteuren

Voer de volgende stappen uit om de Updategeschiedenis voor verkooptransacties te verwijderen:

 1. Vouw in het deelvenster met klanten de optie periodiekuit, vouw opschonenuit en klik op opschonen van bijwerk geschiedenis van verkoop.

 2. Selecteer een van de volgende opties in de lijst opschonen :

  • Als u Updategeschiedenis met de status uitgevoerdhebt verwijderd, selecteert u uitgevoerd

  • Als u Updategeschiedenis met de status uitgevoerd en onjuistwilt verwijderen, selecteert u uitgevoerd enfout.

 3. Klik op de vervolgkeuzelijst gemaakt tot .

 4. Selecteer de datum waarop u de Updategeschiedenis wilt verwijderen.

 5. Klik op OK om het verwijderingsproces uit te voeren. U kunt ook op het tabblad batch klikken en vervolgens definiëren welke parameters worden gebruikt om oude Updategeschiedenis records te verwijderen.

Leveranciers

Voer de volgende stappen uit om de Updategeschiedenis voor aankooptransacties te verwijderen:

 1. Vouw in het deelvenster met leveranciers de optie periodiekuit, vouw opschonenuit en klik op opschonen van bijwerk geschiedenis van aankoop.

 2. Selecteer een van de volgende opties in de lijst opschonen :

  • Als u geschiedenis geschiedenis van de uitgevoerdestatus wilt verwijderen, selecteert u uitgevoerd.

  • Als u Updategeschiedenis met de status uitgevoerd en onjuistwilt verwijderen, selecteert u uitgevoerd enfout.

 3. Klik op de vervolgkeuzelijst gemaakt tot .

 4. Selecteer de datum waarop u de Updategeschiedenis wilt verwijderen.

 5. Klik op OK om het verwijderingsproces uit te voeren. U kunt ook op het tabblad batch klikken en vervolgens definiëren welke parameters worden gebruikt om oude Updategeschiedenis records te verwijderen.

Als u de Updategeschiedenis verwijdert, worden minder systeembronnen gebruikt wanneer u Microsoft Dynamics AX upgradet naar een nieuwere versie.

Voorraadbeheer

De functionaliteit voor het opschonen van Voorraadjournalen

Wanneer u de functionaliteit voor het opschonen van Voorraadjournalen gebruikt, worden alle geboekte Voorraadjournalen die u selecteert, verwijderd door Microsoft Dynamics AX. De geboekte Voorraadjournalen worden verwijderd, ongeacht de boekingsdatum. Alle relevante records in de tabel InventJournalTable worden verwijderd. Alle relevante transacties in de tabel InventJournalTrans worden ook verwijderd. In het volgende voorbeeld ziet u hoe de functionaliteit voor het opschonen van Voorraadjournalen werkt:

 1. Maak diverse tellijst en publiceer vervolgens de tellingsjournalen op verschillende datums.

 2. Maak diverse verplaatsings journalen en boek de vervoers journalen op verschillende datums.

 3. Maak diverse overboekingsjournalen en boek de overboekingsjournalen op verschillende datums.

 4. De tabel InventJournalTable weergeven. Een voorbeeld van een InventJournalTable tabel wordt weergegeven in de sectie ' meer informatie ' verderop in dit artikel.

 5. De tabel InventJournalTrans weergeven. Een voorbeeld van een InventJournalTrans tabel wordt weergegeven in de sectie ' meer informatie ' verderop in dit artikel.

 6. Stel de systeemdatum in op 1 januari 2006.

 7. Klik achtereenvolgens op voorraadbeheer, periodiekopschonenen inventarisatie journalen opschonen.

 8. Selecteer in het dialoogvenster Logboeken verwijderen het selectievakje tellen en klik vervolgens op OK.

 9. De tabel InventJournalTable weergeven. Een voorbeeld van de opgeschoonde InventJournalTable-tabel wordt weergegeven in de sectie ' meer informatie ' verderop in dit artikel.

 10. De tabel InventJournalTrans weergeven. Een voorbeeld van de opgeschoonde InventJournalTrans-tabel wordt weergegeven in de sectie ' meer informatie ' verderop in dit artikel.

In dit voorbeeld worden alle geboekte tellijst records in de tabel InventJournalTable verwijderd door Microsoft Dynamics AX. Alle geboekte tellijst transacties in de tabel InventJournalTrans worden ook verwijderd. De records die zijn geplaatst op 29 maart 2006 zijn ook opgenomen in de records die op 29 maart 2006 liggen na de systeemdatum. Als u de systeemdatum wijzigt in een datum die vóór de boekingsdatum van de tellijst valt, worden de tellijst toch verwijderd.

De functionaliteit voor het opschonen van de voorraad vereffenings

De functionaliteit voor het opschonen van voorraad afwikkeling wordt gebruikt om de geannuleerde vereffeningstransacties te groeperen en de geannuleerde vereffeningstransacties te verwijderen. Voer de volgende stappen uit om deze functie te gebruiken:

 1. Klik in het hoofdvenster van het venster op voorraadbeheer, vouw regelmatiguit enKlik op opschonen van inventarisatie.

 2. Selecteer in het dialoogvenster voorraad vereffenings opschonen een datum die is gebaseerd op de berekeningswijze van de voorraad vereffenings. Met deze procedure worden de voorraad afrekeningen op basis van de selectiecriteria verwijderd. De verwerking van de transacties met dezelfde voorraad transactie-ID en hetzelfde voucher nummer. Met dit proces worden ook de gegroepeerde transacties in de tabel InventSettlement ingevoegd totdat de geselecteerde datum.

 3. Selecteer in het veld geannuleerde afwikkelingen verwijderen vóór de datum waarop een geannuleerde voorraadvereffening mag worden verwijderd. Met deze procedure worden alle geannuleerde voorraad afrekeningen vóór de geselecteerde datum in de tabel InventSettlement verwijderd.

Productieorders

De functionaliteit voor het opschonen van productieorders

Wanneer u productieorders met de status beëindigd verwijdert, wordt de financiële administratie die gerelateerd is aan deze bestellingen gereflecteerd via de datum die u selecteert in de agenda op het tabblad Algemeen . Voer de volgende stappen uit om de productieorders te verwijderen:

 1. Klik in het hoofdmenu venster op productie, vouw regelmatiguit, vouw opschonenuit en klik op opschonen van productieorders.

 2. Klik op het tabblad Algemeen op de knop Agenda.

 3. Klik op de laatste datum waarop u productieorders wilt opnemen voor verwijdering.

 4. Klik op OK om het verwijderingsproces uit te voeren. U kunt ook op het tabblad batch klikken en vervolgens de parameters definiëren, zodat de productieorders automatisch worden opgeschoond.

De functionaliteit voor het opschonen van productiejournalen

Nadat u oude journalen of ongebruikte journalen hebt verwijderd, is er minder behoefte aan systeembronnen. Als u de productiejournalen wilt verwijderen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik in het hoofdmenu venster op productie, vouw regelmatiguit en klik op opschonenvan productiejournalen.

 2. In het dialoogvenster productiejournalen opschonen klikt u op de lijst opschonen .

 3. Selecteer of u alle geboekte journalen of alleen de journalen die op voltooide productieorders zijn geplaatst, wilt verwijderen.

 4. Klik op OK om het verwijderingsproces uit te voeren. Of selecteer het tabblad batch en definieer vervolgens de parameters om het verwijderen van oude productieorders regelmatig te beheren.

De functionaliteit ' opschonen ' kan als onderdeel van het normale onderhoudsproces worden uitgevoerd. De oude gegevens waarmee de systeemprestaties kunnen worden vertraagd, kunnen worden verwijderd. Er kunnen echter Risico's zijn als u de gegevens permanent verwijdert. Daarom raden we u aan een back-up van de journalen en van de vereffeningsgegevens te maken voordat u deze functies uitvoert.

Meer informatie

Voordat u de functionaliteit voor het opschonen van Voorraadjournalen gebruikt, is de tabel InventJournalTable vergelijkbaar met de volgende tabel.

Logboek-id

Beschrijving

Uitgevoerd

Logboektype

Boekingsdatum

IJ-000003

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

11/26/2005

IJ-000004

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

11/26/2005

IJ-000006

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

12/5/2005

IJ-000007

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

12/5/2005

IJ-000008

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

12/5/2005

IJ-000009

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

12/6/2005

IJ-000010

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

12/7/2005

IJ-000013

Journaal voorraadtelling

Ja

Telt

3/29/2006

000001_061

Voorraadmutatie journaal

Ja

Verplaatsing

2/9/2006

IJ-000011

Journaal voor voorraadoverboeking

Ja

Draagbaar

2/9/2006

IJ-000012

Journaal voor voorraadoverboeking

Ja

Draagbaar

2/9/2006

Voordat u de functionaliteit voor het opschonen van Voorraadjournalen gebruikt, is de tabel InventJournalTrans vergelijkbaar met de volgende tabel.

Logboek-id

Transactiedatum

Voucher

Logboektype

IJ-000003

11/26/2005

IJV-08002

Telt

IJ-000004

11/26/2005

IJV-08003

Telt

IJ-000006

11/26/2005

IJV-08004

Telt

IJ-000007

12/5/2005

IJV-08005

Telt

IJ-000008

12/5/2005

IJV-08007

Telt

IJ-000009

12/6/2005

IJV-08008

Telt

IJ-000010

12/7/2005

IJV-08009

Telt

IJ-000013

3/29/2006

IJV-08024

Telt

000001_061

2/9/2006

IJV-08023

Verplaatsing

IJ-000011

2/9/2006

IJV-08011

Draagbaar

IJ-000012

2/9/2006

IJV-08014

Draagbaar

Wanneer u de functionaliteit voor het opschonen van Voorraadjournalen hebt gebruikt, is de tabel InventJournalTable vergelijkbaar met de volgende tabel.

Logboek-id

Beschrijving

Uitgevoerd

Logboektype

Boekingsdatum

000001_061

Voorraadmutatie journaal

Ja

Verplaatsing

2/9/2006

IJ-000011

Journaal voor voorraadoverboeking

Ja

Draagbaar

2/9/2006

IJ-000012

Journaal voor voorraadoverboeking

Ja

Draagbaar

2/9/2006

Wanneer u de functionaliteit voor het opschonen van Voorraadjournalen hebt gebruikt, is de tabel InventJournalTrans vergelijkbaar met de volgende tabel.

Logboek-id

Transactiedatum

Voucher

Logboektype

000001_061

2/9/2006

IJV-08023

Verplaatsing

IJ-000011

2/9/2006

IJV-08011

Draagbaar

IJ-000012

2/9/2006

IJV-08014

Draagbaar

Deze functie in Microsoft Dynamics AX wordt ontwikkeld op basis van het idee van het groeperen van artikeltransacties voor oude en oude boekingen en om ruimte vrij te maken in de gerelateerde tabellen. Kennisgeving In de meeste landen ter wereld moet de rederij elk enkele transactie in zijn systeem op minstens vijf jaar bewaren. Dit betekent dat u ten zeerste geen periode hoeft te groeperen die niet is verlopen, de aangegeven minimumperiode van vijf jaar. Wanneer u deze transacties groepeert, verliest u de mogelijkheid voor een wijziging van deze transacties. Gegroepeerde transacties kunnen niet worden vereffend, gecorrigeerd of verwijderd. U moet 100 procent zijn, maar u kunt geen wijzigingen aanbrengen in de transacties. We raden u ten zeerste aan om deze groeps functionaliteit niet te onderzoeken. Als de overheid geen soortgelijke vereisten heeft en u zeker weet dat u alle transacties met deze methode kunt archiveren, kunt u groeps transacties doen. Wanneer u dit doet, kunt u de transacties later niet aanpassen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×