Beschrijving van registervermeldingen voor beveiligingszones in Internet Explorer

BUG #: 29679 (Content Maintenance)BUG #: 66908 (Content Maintenance)

Dit artikel is bedoeld voor supportmedewerkers en IT-professionals. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde informatie, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice:

http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nlKlik voor meer informatie over het beheer van beveiligings- en privacyinstellingen in Internet Explorer voor thuisgebruikers u op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:

174360 Beveiligingszones gebruiken in Internet Explorer

283185 Cookies beheren in Internet Explorer 6

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe en waar beveiligingszones en privacy-instellingen van Internet Explorer worden opgeslagen en beheerd in het register. Met Groepsbeleid of de Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) kunt u beveiligingszones en privacy-instellingen opgeven. Als u Groepsbeleid of IEAK gebruikt op een Microsoft Windows 2000-computer, moet u verschillende hotfixes installeren om beveiligingszones en privacy-instellingen te kunnen opgeven.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

316116 U kunt geen groepsbeleid voor Internet Explorer 6 beheren op een Windows 2000-computer.Als u de beveiligingszones automatisch wilt laten aanpassen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft om het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

Privacy in Internet Explorer 6

In Internet Explorer 6 is het tabblad Privacy toegevoegd om gebruikers meer controle te geven over cookies. Er zijn verschillende privacyniveaus voor de zone Internet en deze worden in het register opgeslagen op dezelfde locatie als de beveiligingszones.

U kunt ook een website toevoegen waarvoor cookies zijn ingeschakeld of geblokkeerd op basis van de website, ongeacht het privacybeleid op de website. Deze registersleutels worden opgeslagen in de volgende registersubsleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History Domeinen die zijn toegevoegd als een beheerde site worden onder deze subsleutel weergegeven. Deze domeinen kunnen de volgende DWORD-waarden hebben:

0x00000005 - Altijd blokkeren
0x00000001 - Altijd toestaan

Internet Explorer 5.0 en latere versies van Internet Explorer

Instellingen voor beveiligingszones voor Internet Explorer worden opgeslagen onder de volgende registersubsleutels:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings Deze registersleutels bevatten de volgende sleutels:

 • TemplatePolicies

 • ZoneMap

 • Zones

Opmerking Beveiligingszones worden standaard opgeslagen in de
HKEY_CURRENT_USER substructuur van het register. Omdat deze substructuur dynamisch wordt geladen voor elke gebruiker, beïnvloeden de instellingen van de afzonderlijke gebruikers elkaar niet.

Als de instelling
Beveiligingszones: alleen de instellingen van de computer gebruiken is ingeschakeld in Groepsbeleid of als de DWORD-waarde Security_HKLM_only aanwezig is en de waarde 1 heeft in de volgende registersubsleutel, worden alleen lokale instellingen gebruikt en hebben alle gebruikers dezelfde beveiligingsinstellingen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsAls het beleid Security_HKLM_only is ingeschakeld, worden HKLM-waarden gebruikt in Internet Explorer. De HKCU-waarden worden echter nog steeds weergegeven in de zone-instellingen op het tabblad Beveiliging in Internet Explorer. In Internet Explorer 7 wordt het volgende bericht op het tabblad Beveiliging van het dialoogvenster Internetopties weergegeven om aan te geven dat instellingen door de systeembeheerder worden beheerd:

Sommige instellingen worden beheerd door de systeembeheerderAls de instelling Beveiligingszones: alleen de instellingen van de computer gebruiken niet is ingeschakeld in Groepsbeleid of als de DWORD-waarde Security_HKLM_only niet aanwezig is of de waarde 0 heeft, worden zowel computerinstellingen als gebruikersinstellingen gebruikt. In de internetopties worden echter alleen gebruikersinstellingen weergegeven. Als deze DWORD-waarde bijvoorbeeld niet bestaat of is ingesteld op 0, worden de HKEY_LOCAL_MACHINE-instellingen samen met de HKEY_CURRENT_USER-instellingen gelezen, maar worden alleen de
HKEY_CURRENT_USER -instellingen in de internetopties weergegeven.

TemplatePolicies

De sleutel TemplatePolicies bepaalt hoe de beveiligingszones standaard zijn ingesteld. Deze niveaus zijn Laag, Normaal (laag), Normaal en Hoog. U kunt de standaardinstellingen van de beveiligingsniveaus wijzigen. U kunt echter geen extra beveiligingsniveaus toevoegen. De sleutels bevatten waarden die de instelling voor de beveiligingszone bepalen. Elke sleutel bevat een tekenreeks voor de beschrijving en een tekenreeks voor de weergegeven naam die bepalen welke tekst op het tabblad Beveiliging voor elk beveiligingsniveau wordt weergegeven.

ZoneMap

De sleutel ZoneMap bevat de volgende sleutels:

 • Domains

 • EscDomains

 • ProtocolDefaults

 • Ranges

De sleutel Domains bevat domeinen en protocollen die zijn toegevoegd om hun standaardgedrag te wijzigen. Wanneer een domein wordt toegevoegd, wordt een sleutel toegevoegd aan de Domains- sleutel. Subdomeinen worden als sleutels weergegeven onder het domein waartoe ze behoren. Elke sleutel die een domein vermeldt, bevat een DWORD met een waardenaam van het desbetreffende protocol. De waarde van het DWORD is dezelfde als de numerieke waarde van de beveiligingszone waaraan het domein is toegevoegd.

De sleutel EscDomains lijkt op de sleutel Domains, met dit verschil dat de sleutel EscDomains van toepassing is op de protocollen waarop de ESC (Enhanced Security Configuration of Verbeterde beveiliging) betrekking heeft. ESC werd geïntroduceerd in Microsoft Windows Server 2003.

De sleutel ProtocolDefaults geeft de standaardbeveiligingszone aan die voor een bepaald protocol (ftp, http, https) wordt gebruikt. Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, kunt u een protocol aan een beveiligingszone toevoegen door op Sites toevoegen op het tabblad Beveiliging te klikken. U kunt tevens een DWORD-waarde toevoegen onder de sleutel Domains. De naam van de DWORD-waarde moet overeenkomen met de protocolnaam en mag geen dubbele punt (:) of slashes (/) bevatten.

De sleutel ProtocolDefaults bevat ook DWORD-waarden die de standaardbeveiligingszones aangeven waarin een protocol wordt gebruikt. U kunt de besturingselementen op het tabblad Beveiliging niet gebruiken om deze waarden te wijzigen. Deze instelling wordt gebruikt wanneer een bepaalde website niet binnen een beveiligingszone valt.

De sleutel Ranges bevat TCP/IP-adresbereiken. Elk TCP/IP-bereik dat u opgeeft, wordt weergegeven in een willekeurig benoemde sleutel. Deze sleutel bevat een tekenreekswaarde :Bereik die het opgegeven TCP/IP-bereik bevat. Voor elk protocol wordt een DWORD-waarde toegevoegd die de numerieke waarde van de beveiligingszone voor het opgegeven IP-bereik bevat.

Wanneer het bestand Urlmon.dll de openbare functie MapUrlToZone gebruikt om een bepaalde URL om te zetten in een beveiligingszone, wordt een van de volgende methoden gebruikt:

 • Als de URL een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) bevat, wordt de sleutel Domainsverwerkt.

  Met deze methode overschrijft een exacte siteovereenkomst een willekeurige overeenkomst.

 • Als de URL een IP-adres bevat, wordt de sleutel Ranges verwerkt. Het IP-adres van de URL wordt vergeleken met de waarde :Bereik in de willekeurig benoemde sleutels onder de sleutel Ranges.

  Opmerking Omdat willekeurig benoemde sleutels worden verwerkt in de volgorde waarin ze aan het register zijn toegevoegd, is het mogelijk dat een willekeurige overeenkomst wordt gevonden voordat een overeenkomst wordt gevonden. Als met deze methode eerst een willekeurige overeenkomst wordt gevonden, wordt de URL mogelijk in een andere beveiligingszone uitgevoerd dan de zone waaraan deze normaal gesproken wordt toegewezen.
  Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Zones

Opmerking Vanaf Windows XP SP2 is de zone Lokale computer standaard vergrendeld om de beveiliging te verhogen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

922704 Informatie over nieuwe instellingen van het groepsbeleid voor Internet Explorer-beveiligingszones in Microsoft Windows XP Service Pack 2 en Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:

http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc782928(WS.10).aspxDe sleutel Zones bevat sleutels die elke beveiligingszone voorstellen die voor de computer is gedefinieerd. Standaard zijn de volgende vijf zones gedefinieerd (genummerd van nul tot en met vier):
Waarde Instelling
------------------------------
0 Deze computer
1 Zone Lokaal intranet
2 Zone Vertrouwde sites
3 Internet-zone
4 Zone Sites met beperkte toegang
Opmerking Standaard wordt Deze computer niet weergegeven in het vak
Zone op het tabblad Beveiliging.

Elke sleutel bevat de volgende DWORD-waarden die de bijbehorende instellingen op het aangepaste tabblad Beveiliging voorstellen.

Opmerking Tenzij anders wordt vermeld, heeft elke DWORD-waarde de waarde 0, 1 of 3. Doorgaans geeft de instelling 0 aan dat een specifieke actie is toegestaan. Bij de

instelling 1 wordt een vraag weergegeven en bij de instelling 3 is de specifieke actie niet toegestaan. Waarde Instelling
----------------------------------------------------------------------------------
1001 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden
1004 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden
1200 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren
1201 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd, initialiseren en uitvoeren in scripts
1206 Overige: Scripting van Internet Explorer-webbrowserbesturingselement toestaan ^
1207 Gereserveerd #
1208 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Eerder ongebruikte ActiveX-besturingselementen uitvoeren zonder waarschuwing ^
1209 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Scriptlets toestaan
120A ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen:
ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen Opheffen per site (op een domein gebaseerde) ActiveX-beperkingen
120B ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Opheffen per site (op een domein gebaseerde) ActiveX-beperk
ingen
1400 Uitvoeren van scripts: Actief uitvoeren van scripts
1402 Uitvoeren van scripts: Java-applets uitvoeren in scripts
1405 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen die als veilig zijn gemarkeerd voor uitvoeren van scripts
1406 Overige: Toegang tot gegevensbronnen tussen domeinen
1407 Uitvoeren van scripts: Programma's hebben toegang tot het klembord
1408 Gereserveerd #
1409 Uitvoeren van scripts: XSS-filter inschakelen
1601 Overige: Verzenden van niet-versleutelde gegevens op formulier
1604 Downloads: Lettertype downloaden
1605 Java uitvoeren #
1606 Overige: Gegevens van de gebruiker blijven gebruiken ^
1607 Overige: Subframes door verschillende domeinen laten navigeren
1608 Overige: META REFRESH toestaan * ^
1609 Overige: Gemengde inhoud weergeven *
160A Overige: Pad naar lokale map opnemen tijdens het uploaden van bestanden naar een server ^
1800 Overige: Items op het bureaublad installeren
1802 Overige: Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken
1803 Downloads: Bestand downloaden ^
1804 Overige: Programma's en bestanden in een IFRAME starten
1805 Programma's en bestanden openen in webweergave #
1806 Overige: Toepassingen en onveilige bestanden starten
1807 Gereserveerd ** #
1808 Gereserveerd ** #
1809 Overige: Pop-upblokkering gebruiken ** ^
180A Gereserveerd #
180B Gereserveerd #
180C Gereserveerd #
180D Gereserveerd #
180E OpenSearch-query's toestaan in Windows Verkenner #
180F Afdrukvoorbeeld en aangepaste miniaturen OpenSearch-queryresultaten toestaan in Windows Verkenner #
1A00 Gebruikersverificatie: Aanmelden
1A02 Permanente cookies toestaan die op de computer worden opgeslagen #
1A03 Cookies per sessie toestaan (geen opgeslagen cookies) #
1A04 Overige: Niet vragen om een clientcertificaat te selecteren als er geen
of slechts één certificaat bestaat * ^
1A05 Permanente niet-Microsoft cookies toestaan *
1A06 Niet-Microsoft cookies per sessie toestaan *
1A10 Privacy-instellingen *
1C00 Java-machtigingen #
1E05 Overige: Machtigingen voor softwarekanalen
1F00 Gereserveerd ** #
2000 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Gedrag van binaire bestanden en scripts
2001 Van .NET Framework afhankelijke onderdelen: Onderdelen uitvoeren die zijn ondertekend met Authenticode
2004 Van .NET Framework afhankelijke onderdelen: Onderdelen uitvoeren die niet zijn ondertekend met Authenticode
2007 Van .NET Framework afhankelijke onderdelen: Machtigingen voor onderdelen met manifesten
2100 Overige: Bestanden openen gebaseerd op inhoud, niet op bestandsextensie ** ^
2101 Overige: Websites in minder bevoegde zones voor webinhoud kunnen naar deze zone navigeren **
2102 Overige: Vensters die door een script worden gestart zonder beperkingen aan omvang of positie toestaan ** ^
2103 Scripts uitvoeren: Statusbalkupdates via scripts toestaan ^
2104 Overige: Websites mogen vensters zonder adres- of statusbalk openen ^
2105 Scripts uitvoeren: Websites mogen om informatie vragen met behulp van scriptvensters ^
2200 Downloads: Automatisch vragen bij het downloaden van bestanden ** ^
2201 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Automatisch vragen bij het uitvoeren van ActiveX-besturingselementen ** ^
2300 Overige: Webpagina's mogen beperkte protocollen gebruiken voor actieve inhoud **
2301 Overige: Phishingfilter gebruiken ^
2400 .NET Framework: XAML-browsertoepassingen
2401 .NET Framework: XPS-documenten
2402 .NET Framework: Losse XAML
2500 Beveiligde modus inschakelen [instelling alleen voor Vista] #
2600 Setup van .NET Framework inschakelen ^
2702 ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen ActiveX-filtering toestaan
2708 Overige: Toestaan dat inhoud van verschillende domeinen naar hetzelfde venster wordt gesleept
2709 Overige: Toestaan dat inhoud van verschillende domeinen naar afzonderlijke vensters wordt gesleept
270B Overige: Verouderde filters weergeven
270C ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Antimalwaresoftware uitvoeren op ActiveX-besturingselementen


{AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Directe cookies *
{A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Indirecte cookies *

* geeft een instelling aan van Internet Explorer 6 of hoger
** geeft een instelling aan van Windows XP Service Pack 2 of hoger
# geeft een instelling aan die niet wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Internet Explorer
^ geeft een instelling aan die slechts twee opties heeft: ingeschakeld of uitgeschakeld

Opmerkingen over 1200, 1A00, 1A10, 1E05, 1C00 en 2000

De volgende twee registervermeldingen bepalen of u in een bepaalde zone ActiveX-besturingselementen kunt uitvoeren:

 • 1200 Met deze registervermelding wordt bepaald of u ActiveX-besturingselementen of -invoegtoepassingen kunt uitvoeren.

 • 2000 Deze registervermelding regelt het gedrag van binaire bestanden en scripts voor ActiveX-besturingselementen of -invoegtoepassingen.

Opmerkingen over 1A02, 1A03, 1A05 en 1A06

De volgende vier registervermeldingen worden uitsluitend van kracht als de volgende sleutels aanwezig zijn:

 • {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Directe cookies *

 • {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Indirecte cookies *

Registervermeldingen

 • 1A02 Permanente cookies toestaan die op de computer worden opgeslagen #

 • 1A03 Cookies per sessie toestaan (geen opgeslagen cookies) #

 • 1A05 Permanente niet-Microsoft cookies toestaan *

 • 1A06 Niet-Microsoft cookies per sessie toestaan *

Deze registervermeldingen zijn te vinden in de volgende registersubsleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<ZoneNumber>In deze registersubsleutel is <ZoneNumber> een zone, zoals 0 (nul). De registervermelding 1200 en 2000 bevatten elk een instelling met de naam Beheerder, goedgekeurd. Wanneer deze instelling wordt ingeschakeld, wordt de waarde voor de betreffende registervermelding ingesteld op 00010000. Wanneer de instelling Beheerder, goedgekeurd wordt ingeschakeld, wordt de volgende registersubsleutel door Windows gecontroleerd op de aanwezigheid van een lijst met goedgekeurde besturingselementen:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls De instelling Aanmelden (1A00) kan een van de volgende (hexadecimale) waarden hebben:
Waarde Instelling
---------------------------------------------------------------
0x00000000 Automatisch aanmelden met huidige gebruikersnaam en wachtwoord
0x00010000 Vragen naar gebruikersnaam en wachtwoord
0x00020000 Automatische aanmelding alleen in de Intranet-zone
0x00030000 Anonieme aanmelding
Privacy-instellingen (1A10) wordt op het tabblad Privacy gebruikt door de schuifregelaar. De DWORD-waarden hiervoor zijn als volgt:

Alle cookies blokkeren: 00000003
Hoog: 00000001
Normaal (hoog): 00000001
Gemiddeld: 00000001
Laag: 00000001
Alle cookies accepteren: 00000000
Al naar gelang de instellingen van de schuifregelaar worden ook de waarden in {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}, {AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120} of beide gewijzigd.
Machtigingen voor softwarekanalen (1E05) heeft drie verschillende waarden: hoge, lage en gemiddelde veiligheid. De waarden hiervoor zijn als volgt:

hoog: 00010000
gemiddeld: 00020000
laag: 00030000
De instelling Java-machtigingen (1C00) heeft de volgende vijf mogelijke (binaire) waarden:
Waarde Instelling
-----------------------
00 00 00 00 Java uitschakelen
00 00 01 00 Strenge beveiliging
00 00 02 00 Normale beveiliging
00 00 03 00 Minimale beveiliging
00 00 80 00 Aangepast
Als Aangepast is geselecteerd, wordt {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (op dezelfde registerlocatie) gebruikt om de aangepaste informatie binair op te slaan.

Elke beveiligingszone bevat de tekenreekswaarde Beschrijving en de tekenreekswaarde Weergegeven naam. De tekst van deze waarden wordt weergegeven op het tabblad Beveiliging wanneer u in het vak
Zone op een zone klikt. Er is ook een tekenreekswaarde Pictogram die bepaalt welk pictogram voor elke zone wordt weergegeven. Behalve de zone Deze Computer bevat elke zone de DWORD-waarde voor CurrentLevel, MinLevel en RecommendedLevel. De waarde MinLevel bepaalt de laagste instelling die kan worden gebruikt voordat u een waarschuwing ontvangt, CurrentLevel is de huidige instelling voor de zone en RecommendedLevel is het aanbevolen niveau voor de zone.

De waarden van Minlevel, RecommendedLevel en CurrentLevel hebben de volgende betekenis:
Waarde (Hexadecimaal) Instelling
----------------------------------
0x00010000 Lichte beveiliging
0x00010500 Lage beveiliging
0x00011000 Gemiddelde beveiliging
0x00012000 Strenge beveiliging
De DWORD-waarde Vlaggen bepaalt de mate waarin de gebruiker de eigenschappen van de beveiligingszone kan wijzigen. Om de waarde van Vlaggen te bepalen, telt u de getallen van de desbetreffende instellingen bij elkaar op. U kunt de volgende (decimale) waarden voor Vlaggen opgeven:
Waarde Instelling
------------------------------------------------------------------
1 Wijzigingen in aangepaste instellingen toestaan
2 Gebruikers toestaan websites aan deze zone toe te voegen
4 Gecontroleerde websites (https-protocol) vereist
8 Inclusief websites die de proxyserver niet gebruiken
16 Inclusief websites die zich niet in andere zones bevinden
32 Beveiligingszone niet weergeven in Eigenschappen voor het Internet (standaard-
instelling voor Deze computer)
64 Het dialoogvenster Serververificatie weergeven
128 UNC's (Universal Naming Connections behandelen als intranet-
verbindingen
Als u instellingen toevoegt aan zowel de substructuur HKEY_LOCAL_MACHINE als de substructuur HKEY_CURRENT_USER, zijn de instellingen additief. Als u aan beide substructuren websites toevoegt, worden alleen de websites in de substructuur HKEY_CURRENT_USER weergegeven. De websites in de substructuur HKEY_LOCAL_MACHINE zijn nog steeds van kracht volgens de opgegeven instellingen. Ze zijn echter niet beschikbaar en u kunt ze niet wijzigen. Dit kan leiden tot verwarrende situaties omdat een website in slechts één zone voor elk protocol kan worden vermeld.

Internet Explorer 3.x

De beveiligingsinstellingen voor Internet Explorer 3.x bevinden zich in twee secties: een voor wijzigingsopties en een voor niveau-instellingen.

Opties die zijn in- of uitgeschakeld staan in de volgende registersubsleutels:

HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings De specifieke opties op het tabblad Beveiliging zijn:

Downloaden van actieve inhoud toestaan
Tekenreeks - 'Downloaden van code'
Waarden - Ja (ingeschakeld) of Nee (uitgeschakeld)

ActiveX-besturingselementen en –invoegtoepassingen inschakelen
Binair - 'Security_RunActiveXControls'
Waarden - Ingeschakeld=hex:01,00,00,00 Uitgeschakeld=hex:00,00,00,00

ActiveX-scripts uitvoeren
Binair - 'Security_RunScripts'
Waarden - Ingeschakeld=hex:01,00,00,00 Uitgeschakeld=hex:00,00,00,00

Java-programma's inschakelen
Binair - 'Security_RunJavaApplets'
Waarden - Ingeschakeld=hex:01,00,00,00 Uitgeschakeld=hex:00,00,00,00
De instellingen voor de beveiligingsniveaus vindt u in de volgende registersleutels:

HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_USERS\.default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security Hierna volgen de opties voor de registervermeldingen:

Hoog
Tekenreeks = 'Trust Warning Level'
Waarde = 'Hoog'
Tekenreeks = 'Safety Warning Level'
Waarde = 'FailInform'

Normaal
Tekenreeks = 'Trust Warning Level'
Waarde = 'Gemiddeld'
Tekenreeks = 'Safety Warning Level'
Waarde = 'Query'

Geen
Tekenreeks = 'Trust Warning Level'
Waarde ='Geen beveiliging'
Tekenreeks = 'Safety Warning Level'
Waarde ='SucceedSilent'

Referenties

Ga voor meer informatie over wijzigingen in de functionaliteit van Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) naar de volgende Microsoft-website:

http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/bb457150.aspxGa voor meer informatie over URL-beveiligingszones naar de volgende Microsoft-website:

http://msdn.microsoft.com/nl-nl/library/ms537183.aspxGa naar de volgende blogwebsite van MSDN voor meer informatie over het uitvoeren van een lokale webpagina of een webpagina in uw intranet in de zone Internet:

http://blogs.msdn.com/ie/archive/2007/02/13/Zones-and-Default-Settings.aspxGa voor meer informatie over het instellen van beveiligingszones naar de volgende Microsoft-website:

http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/download-ieGa voor meer informatie over het wijzigen van beveiligingsinstellingen van Internet Explorer naar de volgende website van Microsoft:

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-nl/Help/c9a5706f-0596-424f-bdfa-59618cb136e21033.mspxGa voor meer informatie over Internet Explorer Local Machine Zone Lockdown naar de volgende Microsoft-website:

http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc782928(v=WS.10).aspx

Query Words

fix it fixit

Author: pharp
Writer: v-ronh; a-clgilb
Rewrite: v-thomr
Tech Reviewer: davidgaz
Editor: v-dbrsu

Author: pharp
Rewrite Writer: v-sanair
Tech Reviewer: v-shtown
Rewrite Editor: v-valedo

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×