Symptomen

U installeert Microsoft Office Access 2007 Developer Extensions op een computer met Microsoft Office Access 2003 en Microsoft Office Access 2007 of Microsoft Office Access 2007 Runtime geïnstalleerd. Wanneer u tussen de verschillende versies van Access overschakelt, ontbreekt de access 2007 Developer Extensions opdracht in de Microsoft Office-knop in Access 2007.

Oorzaak

Dit probleem treedt op wanneer de Access 2007 Developer Extensions COM-invoeg-in is uitgeschakeld in Access 2007.

Workaround

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem te omzeilen.

Methode 1

Schakel de COM-invoegfunctie Access 2007 Developer Extensions in. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Start Access 2007.

 2. Klik op de Microsoft Office-knopen klik vervolgens op toegangsopties.

 3. Klik op invoegtoepassingen.

 4. Klik in het vak beheren op COM-invoegtoepassingenen klik vervolgens op Go.

 5. Schakel in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen het selectievakje Microsoft Office Access Developer Extension com addin in en klik op OK.

Opmerking U moet deze stappen herhalen als u Access 2003 opnieuw opstart en vervolgens Access 2007 opnieuw start.

Methode 2

 1. Start Access 2007.

 2. Klik op de Microsoft Office-knopen klik vervolgens op toegangsopties.

 3. Klik op invoegtoepassingen.

 4. Klik in het vak beheren op Uitgeschakelde itemsen klik vervolgens op Ga.

 5. Schakel in het dialoogvenster Uitgeschakelde items het selectievakje Microsoft Office Access Developer Extension com addin in en klik op inschakelen.

 6. Klik op sluitenen klik vervolgens op OK.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie

Microsoft Office 2007 Access database engine conflict resolver wordt weergegeven in het dialoogvenster com-invoeg toepassingen . Deze COM-invoeg-in is standaard niet geselecteerd. Deze COM-invoegtoepassing wordt echter automatisch geselecteerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U opent een MDB Access-databasebestand in Access 2007.

 • Het Access-databasebestand is gemaakt in een versie van Access die eerder is dan Access 2007.

 • De replicatiefunctionaliteit is geïmplementeerd in het Access-databasebestand.

Als u Access 2007 en Access 2003 op dezelfde computer installeert, wordt #401 weergegeven in het dialoogvenster com-invoeg toepassingen . Deze COM-invoegprogramma is de Access 2003 database engine Conflictoplosser. In Access 2007 moet deze COM-invoeg-in nooit worden geselecteerd. Gebruik deze COM-invoegtoepassing niet in Access 2007. u meer dan één versie van Microsoft Office op één computer installeren en gebruiken. U bijvoorbeeld zowel de Microsoft 2007 Office-pakketten en-Programma's als Microsoft Office 2003 op dezelfde computer installeren en gebruiken. We raden dit echter niet aan. Opmerking Microsoft biedt geen ondersteuning voor het gebruik van meerdere versies van Office op versies van Microsoft Windows waarop Terminal Services is ingeschakeld. Als u meerdere versies van Office wilt uitvoeren, schakelt u Terminal Services uit. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het artikel in de Microsoft Knowledge Base wordt weergegeven:

928091 informatie over het gebruik van 2007 Office-pakketten en-Programma's op een computer waarop een andere versie van Office wordt uitgevoerd

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×