Samenvatting

Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations omvat een integratie dat direct met Intuit QuickBooks samenwerkt. De enige ondersteunde versie van QuickBooks is QuickBooks Pro. Andere edities van QuickBooks weer correct werken. Echter niet getest en kan daarom niet worden ondersteund.

De volgende QuickBooks Pro-versies worden ondersteund:

 • QuickBooks 2009

 • QuickBooks 2010

 • QuickBooks-2011

 • QuickBooks-2012

 • QuickBooks 2013

 • QuickBooks 2014

 • QuickBooks 2015

 • QuickBooks 2016

Opmerkingen

 • QuickBooks zowel Store Operations moet op dezelfde computer worden uitgevoerd.

 • U moet een wijziging aanbrengt in het manifestbestand van Store Operations voor besturingssystemen waarvoor Gebruikersaccountbeheer (UAC) ingeschakeld.

  Volg de instructies voor het bijwerken van de Store Operations Manager het manifestbestand zodat werkt de integratie met besturingssystemen waarvoor Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld:

  1. Zoek het bestand SOManager.exe.Manifest op de volgende locatie:

   C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store Operations

  2. Open het bestand in Kladblok en breng de volgende wijziging aan deze sectie:

   <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>

   In dit gedeelte als volgt wijzigen:

   <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>

De integratie van Store Operations QuickBooks bevat de volgende vijf fasen:

 1. QuickBooks voor interactie met Store Operations configureren.

 2. Store Operations interactie met QuickBooks configureren.

 3. Importeer gegevens uit QuickBooks.

 4. Grootboekrekeningen in Store Operations Manager toewijzen.

 5. Boekhouding en ordenen van gegevens naar QuickBooks.

Nadat u de installatie hebt voltooid, kunt u accounting-gegevens rechtstreeks in het grootboek QuickBooks exporteren. Bovendien kunt u inkooporders gesloten exporteren als QuickBooks wissels.

Technische ondersteuning van Microsoft Dynamics Retail Management Systems niet kan u advies geven over hoe de tabellen voor het instellen van de algemene boekhouding rubricering of waar en wanneer u de gegevens naar QuickBooks boeken. Technische ondersteuning met klem aan dat u advies verkrijgen van een gekwalificeerde professional. Dit artikel bevat informatie waarmee u Store Operations worden geïntegreerd met QuickBooks.

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe u QuickBooks integreren met Store Operations.

Meer informatie

Fase 1: QuickBooks interactie met Store Operations configureren

 1. Start QuickBooks.

 2. Accnt.bat klikt u op op de werkbalk Standaard of op lijstenen klik vervolgens op Rekeningschema om het rekeningschema weer te geven.

  Opmerking Als u wilt weergeven in de rekeningen die u wellicht wilt toevoegen in de winkel, Store Operations Manager starten, klikt u op journaalen klik op grootboekrekeningen toewijzen.

 3. Klik op bewerkenen klik vervolgens op de Nieuwe Account om toe te voegen van alle accounts die u wilt bijhouden. Bijvoorbeeld accounts toevoegen als u wilt verkopen, provisies en kosten van verkochte goederen (KPV) voor elke afdeling bijhouden.

  Opmerking Er zijn twee accounts die u in QuickBooks toevoegen moet. Zie stap 5 voor meer informatie.

 4. De resterende informatie in het venster Nieuwe Account toevoegen en klik vervolgens op OK.

  Opmerking QuickBooks niet is toegestaan meerdere leveranciers of klanten accounttype per transactie. Daarom moet u andere vlottende activa, en als u een nieuwe account die u normaal zou gebruiken deze rekeningsoorten Overige kortlopende verplichtingen, in plaats van klanten en leveranciers.

 5. Klik op bewerkenen klik vervolgens op Nieuwe Account maken van een nieuwe account te betalen btw. Deze naam moet verschillen van de standaardaccount voor QuickBooks. Bijvoorbeeld de naam BTW-schulden van de account.

  Opmerking U kunt de standaard btw-rekening in QuickBooks gebruiken wanneer u een van de btw-rekeningen in Store Operations toewijst. U moet een nieuwe btw-rekening maken in QuickBooks.

 6. Klik op Overige schulden op voor het accounttype.

 7. De resterende informatie in het venster Nieuwe Account toevoegen en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op bewerkenen klik vervolgens op de Nieuwe Account om een nieuwe account vorderingen maken. Deze naam moet verschillen van de standaardaccount voor QuickBooks. Noem bijvoorbeeld de account P.A.

  Opmerking U kunt de standaard debiteurenrekening in QuickBooks niet gebruiken wanneer u de winkel-Account toewijzen: betaald op of de Account van de winkel: betaald op rekeningen in Store Operations. Omdat de standaard klanten accounttype in QuickBooks meer gegevens vereist dan Store Operations biedt, moet u een nieuwe debiteurenrekening in QuickBooks.

 9. Klik op andere vlottende activa voor het Rekeningsoort.

 10. De resterende informatie in het venster Nieuwe Account toevoegen en klik vervolgens op OK.

 11. De account die u wilt gebruiken voor de rekening rekeningen bepalen. Deze account wordt de rekening voor de rekening te betalen wanneer een QuickBooks Bill wordt gemaakt. U of uw accountant bepalen deze account.

  Opmerking U kunt de standaard crediteurenrekening in QuickBooks gebruiken wanneer u de rekening rekeningen in Store Operations toewijst. Store Operations automatisch geboekt naar de rekening te betalen rekeningen in QuickBooks wanneer u bij het boeken van inkooporders gesloten. Daarom moet u een andere account.

 12. Als u niet gebruiken een van de accounts die worden weergegeven voor de rekeningen wilt, moet u er een maken. Als u een account al bestaat, gaat u naar de ' deel 2: Store Operations instellen voor de interactie met QuickBooks "sectie.

 13. Klik op bewerkenen klik vervolgens op de Nieuwe Account om een nieuwe account maken.

 14. Klik in de lijst Type het accounttype.

  Opmerking U of uw accountant moet bepalen het accounttype, maar geen rekeningen te betalen.

 15. De resterende informatie in het venster Nieuwe Account toevoegen en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Als u leveranciers of klanten aan deze account toewijst, kunt u mogelijk fouten veroorzaken tijdens het boeken.

Fase 2: Store Operations instellen voor de interactie met QuickBooks

In deze fase selecteert u QuickBooks als uw boekhoudsoftware en verbinding maken met het QuickBooks-bedrijfsbestand.

 1. Start QuickBooks.

 2. Log in om uw bedrijf als een gebruiker met beheerdersreferenties.

 3. Start Store Operations Manager.

 4. Klik op bestanden klik vervolgens op configuratie.

 5. Klik op het tabblad Accounting .

 6. Klik in het deelvenster Informatie AccountingQuickBooks 2003 in de lijst.

  Opmerking Zelfs als u een latere versie van QuickBooks gebruikt, klikt u op QuickBooks 2003 .

 7. Klik op ophalen in het venster Bedrijfsgegevens te verbinden met QuickBooks en voor het ophalen van informatie over het bedrijfsbestand.

  Opmerking Als het dialoogvenster Internet Security niveaus zijn ingesteld te hoog wordt weergegeven, klikt u op Wijzigingen aanbrengen of Annuleren. Als u op Annulerenklikt, u klikt op Ja om uw selectie te bevestigen. Als u op Annulerenklikt, mogelijk enkele QuickBooks-functies niet naar behoren werken.

 8. In het venster QuickBooks - certificaat van de toepassing een van de volgende methoden te gebruiken:

  • Klik op Ja, altijd om permanente toegang van Store Operations naar het QuickBooks-bedrijfsbestand.

  • Klik op Ja, dit keer om toegang te verlenen in dit geval alleen. U wordt gevraagd voor een vergunning op latere pogingen.

 9. Nadat u verbinding met QuickBooks maken en de bedrijfsgegevens op te halen, klik tweemaal op OK .

 10. Voor Store Operations automatisch aanmelden bij QuickBooks, volg deze stappen.

  Opmerking Elke keer dat u communiceert met QuickBooks in Store Operations, moet het programma QuickBooks worden uitgevoerd. U kunt QuickBooks handmatig starten en meld u aan bij het bedrijfsbestand of de beheerder de functie voor automatisch aanmelden kunt instellen QuickBooks. Wanneer u de functie voor automatisch aanmelden, moet QuickBooks niet worden uitgevoerd.

  1. Start QuickBooks.

  2. Klik op bewerkenen klik vervolgens op Voorkeuren.

  3. Klik op Geïntegreerde toepassingen in het linkerdeelvenster.

  4. Klik op het tabblad Voorkeuren van bedrijf .

  5. Retail Management Systemop en klik vervolgens op Eigenschappen.

  6. Schakel het selectievakje deze toepassing automatisch aanmelden toestaan .

  7. Aanmeldingsnaam van de gebruiker op en klik vervolgens tweemaal op OK .

   Opmerking De gebruiker moet de juiste machtigingen hebben.

Fase 3: Gegevens importeren uit QuickBooks

De functie Gegevens uit QuickBooks Store Operations importeren importeert het rekeningschema uit QuickBooks. U kunt ook importeren betalingsvoorwaarden, klanten, leveranciers, en als deze voorwaarden worden gedefinieerd in de QuickBooks-Items.

Opmerking De integratie kunt u niet wilt importeren, betalingsvoorwaarden, klanten, leveranciers, en de Items van Store Operations QuickBooks.

 1. Start Store Operations Manager.

 2. Klik op hulpprogramma'sen klik vervolgens op Importeren QuickBooks.

  Opmerking Als QuickBooks importeren niet wordt weergegeven, volg de instructies in de ' deel 2: Store Operations instellen voor de interactie met QuickBooks "sectie QuickBooks 2003 selecteren als uw boekhoudsoftware.

 3. Selecteer de gegevens die u wilt importeren. Kunt u Accounts, betalingsvoorwaarden, leveranciers, klanten en artikelen als deze termen in QuickBooks worden gedefinieerd.

  Opmerking Wij raden aan dat u de informatie in de standaardvolgorde die wordt weergegeven in het venster QuickBooks importeren importeren. Als u deze volgorde wijzigen door de kolommen opnieuw sorteren, kan gegevens niet worden geïmporteerd met de juiste relaties. Voor meer informatie over het importeren, zoekt u het onderwerp 'Importeren QuickBooks optie' in de Help van Store Operations Manager.

 4. Klik op importeren. De status wordt weergegeven als de gegevens worden geïmporteerd.

  Opmerking Als een record Store Operations al bestaat, wordt u gevraagd een conflictoplossing importeren te selecteren. U kunt Store Operations bijwerken met de QuickBooks-record een nieuwe record maken of de record niet importeren.

  Opmerking Omdat het rekeningschema en de betaling wordt afgehandeld in QuickBooks, vervangen Store Operations automatisch door de records voor accounts en Term QuickBooks geïmporteerde records. U wordt niet gevraagd een conflictoplossing importeren te selecteren. Als u wordt gevraagd, selecteert u een resolutie. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden:

  1. De resolutie alleen de huidige record, klikt u op toepassen.

  2. De resolutie van alle records van hetzelfde type, bijvoorbeeld alle records van de klant, klikt u op Overal toepassen.

  3. Om te stoppen met het importeren, klikt u op Annuleren.

   Opmerking Als u het importeren annuleren, kunt u controleren welke records zijn geïmporteerd, voordat het wordt onderbroken. De lijst met records wilt weergeven, klikt u in het menu Database op artikelen, klantenof leveranciers . Met de lijst wilt weergeven van de geïmporteerde accounts, klikt u op Algemene grootboekrekeningen toewijzen in het menu logboek . U kunt geïmporteerde termen weergeven in het venster Eigenschappen van de leverancier.

Fase 4: Rekeningen in het grootboek in Store Operations Manager toewijzen

U moet de toewijzingstabel in Store Operations Manager instellen. Microsoft raadt een accountant in deze tabel instellen. QuickBooks accepteert geen een dagboek-bestand importeren als de debet- en creditbedragen niet sluitend.

Telkens wanneer u een nieuwe offerte toevoegen of BTW-soort, moet het grootboek kunnen worden toegewezen om op te nemen van deze aanvullingen bijwerken. De volgende tabel gebruiken om u te helpen bij het typen van de grootboekrekeningen die u voor elk accounttype opgeven moet. De tabel bevat aanvullende informatie over deze accounts. De tabel wordt ervan uitgegaan dat u accounts voor offerte ontvangen offerte openen en sluiten van de inschrijving.

Tabel: QuickBooks algemene instellingen van de grootboekrekening in Store Operations

Beschrijving

Type debetrekening

Soort creditcard-rekening

Aanvullende Details

Voorraad: Kosten van verkochte goederen

Kosten van verkochte goederen

Voorraad

De totale kostprijs van verkochte artikelen. Als u wilt bijhouden van deze waarde als een totaal voor alle afdelingen rekeningnummers invoeren in deze rekeningen. Als u bijhouden van deze waarde per afdeling wilt, niets van deze accounts en uw rekeningnummers invoeren in de afdeling xxxx: kosten-rekening.

Commissie

Verkoopkosten

Overige schulden

Deze account de provisies op verkoop verkopers instellen als u wilt bijhouden van deze waarde voor elke afdeling. Als u bijhouden van deze waarde per afdeling wilt, niets van deze accounts en uw rekeningnummers invoeren in de afdeling xxxx: Commissie Account.

Storting van de klant: gedaan

Overige schulden

De totale deposito's die afkomstig zijn uit werkorders voor klanten.

Klant storting: ingewisseld

Overige schulden

De totale deposito's die worden terugbetaald wanneer werkorders zijn voltooid.

Layaway: gesloten

Overige schulden

Het bedrag van het layaway dat wordt gesloten wanneer de klant de goederen ontvangen. Store Operations automatisch verantwoording van de verkoop en de btw-rekeningen om het saldo van de boeking.

Layaway: betaald

Overige schulden

Het bedrag dat wordt betaald door de klant op layaway voor nieuwe of bestaande items. Store Operations debetbedragen automatisch de betaling ontvangen rekeningen om de boeking in balans.

Verkoop: totaal

Verkoop

Het totale verkoopbedrag niet inclusief btw. Als u deze rekening boekt, moet u niet de verkoop boeken: totaal + btw rekening om te voorkomen dat overbodige boeken. Deze rekening instellen als u wilt bijhouden van deze waarde voor alle diensten en belastingen afzonderlijk bijhouden. Als u bijhouden van deze waarde per afdeling wilt, deze rekeningen leeg laat en uw rekeningnummers invoeren in de afdeling xxxx: Sales account.

Verkoop: Totaal + btw

Verkoop

De totale omzet plus btw. Als u deze rekening boekt, niet de verkoop boeken: totaal of Tax Collected accounts om te voorkomen dat overbodige boeken. Deze rekening wordt alleen gebruiken als u niet verkoop per afdeling of omzetbelasting afzonderlijk volgen.

Verzendkosten: totaal

Overige baten

Het bedrag dat wordt verzameld voor verzendkosten. Onkostennota dit via het grootboek programma.

Winkel Account: Betaald op

Klanten

Kosten voor de klant. De offset is te Sales Tax Collected.

Winkel Account: Betaald aan

Klanten

Betalingen van klanten te verminderen van het saldo van de klant. De verschuiving van de is betaling ontvangen.

Toeslagen: Geld terug

Overige baten

Het bedrag verzameld om kosten in rekening worden gebracht aan klanten wanneer ze geld terug op hun aankopen debet ontvangen. Kosten van eventuele kosten die in rekening worden gebracht aan u door middel van het grootboek programma.

Toeslagen: debet

Overige baten

Het bedrag verzameld om kosten in rekening worden gebracht aan klanten wanneer ze hun bankpas voor aankopen gebruiken. Kosten van eventuele kosten die in rekening worden gebracht aan u door middel van het grootboek programma.

BTW: totaal

Te betalen belastingen

Het totale bedrag dat wordt verzameld voor de btw voor alle afdelingen. U kunt boeken Tax Collected voor de afzonderlijke belasting of voor de totale belasting die is verzameld. Als u Tax Collected boekt: totaalrekening, doen geen boeken de afzonderlijke belasting verzameld: xxxx accounts om te voorkomen dat overbodige boeken. Een belasting gewonnen: xxxx post gemaakt voor elke soort belasting in Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe btw-type toevoegen u bijwerken dit account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is.

Geld neergezet

Contante betaling

Contante betaling

Het bedrag van het geld dat uit de kassalades voor storting is genomen tijdens de kassiers ploegen.

Betaalde bedragen

Uitgaven

Contante betaling

Het bedrag van het geld dat wordt betaald, vanaf de kassalades (voor kleine diverse onkosten).

Offerte afronden fout

Contante betaling

Dit is de afrondingsfout die optreden kan wanneer u meerdere valuta's accepteren. Voor een voorbeeld van de Amerikaanse en Canadese dollars. Deze fout kan ook optreden als centen niet zijn opgenomen in transacties.

Offerte sluiten bedragen: xxxx

Geldmiddelen of andere activa

Geldmiddelen of andere activa

Het totale bedrag dat beschikbaar is wanneer u de kassalades voor een bepaald type offerte sluiten. Een offerte sluiten bedragen post is gemaakt voor elk type van de inschrijving in de Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe betalingsmethode toevoegen u werken met deze account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is. Zie de opmerkingen die worden weergegeven na deze tabel voor meer informatie.

Offerte openen bedragen: xxxx

Geldmiddelen of andere activa

Geldmiddelen of andere activa

Het totale bedrag dat beschikbaar is wanneer u de kassalades voor een bepaald type offerte opent. Een offerte openen bedragen post is gemaakt voor elk type van de inschrijving in de Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe betalingsmethode toevoegen u werken met deze account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is. Zie de opmerkingen die worden weergegeven na deze tabel voor meer informatie.

Offerte/weinig: xxxx

Geldmiddelen of andere activa

Het bedrag dat de betalingsmethode gedurende of kort aan het einde van de batch. Toont de fouten die de kassiers tijdens inschrijving transacties worden uitgevoerd. Een offerte/weinig post is gemaakt voor elk type van de inschrijving in de Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe betalingsmethode toevoegen u werken met deze account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is. Als u deze account niets de betalingsmethode via of offerte korte accounts om te voorkomen dat overbodige boeken.

Inschrijving via: xxxx

Geldmiddelen of andere activa

Het bedrag dat de betalingsmethode boven aan het einde van de batch wordt. Toont de fouten die de kassiers tijdens inschrijving transacties worden uitgevoerd. Een offerte via post gemaakt voor elk type van de inschrijving in de Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe betalingsmethode toevoegen u werken met deze account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is. Als u deze account niets de betalingsmethode via of offerte korte accounts om te voorkomen dat overbodige boeken.

Offerte ontvangen: xxxx

Contante betaling

Het totale bedrag dat is ontvangen voor een bepaald type offerte. Deze waarde wordt berekend door de afsluiting bedrag - openen - betalingsmethode verwijderd - offerte betaald. Een offerte ontvangen post gemaakt voor elk type van de inschrijving in de Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe betalingsmethode toevoegen u werken met deze account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is. Zie de opmerkingen die worden weergegeven na deze tabel voor meer informatie.

Offerte kort: xxxx

Geldmiddelen of andere activa

Het bedrag van de betalingsmethode kort aan het einde van de batch. Toont de fouten die de kassiers tijdens inschrijving transacties worden uitgevoerd. Een offerte korte post is gemaakt voor elk type van de inschrijving in de Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe betalingsmethode toevoegen u werken met deze account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is. Als u deze Account gebruikt, laat u de betalingsmethode via of offerte korte rekeningen leeg om te voorkomen dat overbodige boeken.

BTW gewonnen: xxxx

Te betalen belastingen

Het totale bedrag dat wordt verzameld voor de btw voor elke afdeling. U kunt boeken Tax Collected voor de afzonderlijke belasting of voor de totale belasting geïnd. Rekeningnummers invoeren in deze accounts als u wilt bijhouden waarde dit afzonderlijk voor elke btw. Als u bijhouden van belastingen als totaal wilt, niets van deze accounts en uw rekeningnummers invoeren in de Tax Collected: totale. Een belasting gewonnen: xxxx post gemaakt voor elke soort belasting in Store Operations. Dus moet elke keer dat u een nieuwe btw toevoegen u bijwerken dit account om ervoor te zorgen dat de boeking correct is.

Afdeling xxxx: kosten

Kosten van verkochte goederen

Voorraad

De kosten van de artikelen die worden verkocht per afdeling. Als u wilt bijhouden van deze waarde voor alle afdelingen afzonderlijk rekeningnummers invoeren in deze rekeningen. Als u bijhouden van deze waarde als een totaal wilt, niets van deze accounts en uw rekeningnummers invoeren in de voorraad: kosten van verkochte goederen.

Afdeling xxxx: Commissie

Verkoopkosten

Overige schulden

De Commissie te betalen aan commercieel vertegenwoordigers per afdeling. Deze rekening instellen als u deze waarde voor elke afdeling afzonderlijk bijhouden. Als u bijhouden van deze waarde als een totaal wilt, niets van deze accounts en uw rekeningnummers invoeren in de Account van de Commissie.

Afdeling xxxx: verkoop

Verkoop

De omzet is niet inclusief btw voor de afdeling. Als u deze rekening boekt, boekt niet verkopen: totaal + btw of verkoop: totale Account om te voorkomen dat overbodige boeken. Deze rekening instellen als u wilt verkopen en belastingen voor elke afdeling afzonderlijk bijhouden. Als u bijhouden van deze waarde als een totaal wilt, niets van deze accounts en uw rekeningnummers invoeren in de verkoop: totaal + btw of verkoop: totale.

Afdeling btw-afronding

Contante betaling

Een afrondingsfout kan optreden bij het berekenen van de belasting per afdeling in een btw-systeem. Gebruik deze optie als u btw.

Opmerking Typ voor de betalingsmethode bedragen juist wordt geboekt naar uw boekhoudsysteem, openen en sluiten van de bedragen in het punt van verkoop voor elke partij.

Opmerking Als u ontvangen bedrag maar niet offertebedrag openen of sluiten van bedrag, moet u de volgende acties uitvoeren:

 • Set credit- en debetposten accounts voor inschrijving neergezet als betalingsmethode betaald uit.

 • Elke offerte openen en sluiten van offerte bedrag leeg laten.

 • Stel het debetbedrag voor de offerte ontvangen.

Opmerking Als u de Opening van de inschrijving en offerte sluiten bedragen, maar niet de offerte ontvangen Account gebruikt, moet u de volgende acties uitvoeren:

 • Debetbedragen instellen voor inschrijving weggehaald en offerte betaald uit en laat hun creditcard rekeningen leeg.

 • Niets offerte ontvangen.

Grootboekrekeningen toewijzen, als volgt te werk:

 1. Start Store Operations Manager.

 2. Klik op journaalen klik vervolgens op toewijzen van grootboekrekeningen.

 3. Klik op de debetrekening # vak of de Credit Account # vak van de grootboekrekening die u wilt toewijzen.

 4. Klik op de QuickBooks-account in de lijst.

 5. Herhaal stap 3 en 4 totdat alle vereiste rekeningen zijn toegewezen.

  Opmerking Niet alle rekeningen in het grootboek hebt u een account die is toegewezen in de debetrekening # vak of de Credit Account # vak.

 6. Klik op de QuickBooks-account die u voor de rekeningen in de lijst gebruikt als u wilt uw gesloten inkooporders boeken naar QuickBooks wissels.

 7. Klik op OK om de wijzigingen opslaat en sluit vervolgens het venster voor het toewijzen van de rekeningen in het grootboek .

Fase 5: Accounting en gegevens van de inkooporder rechtstreeks exporteren naar QuickBooks

Als u wilt uw boekhouding exporteren gegevens rechtstreeks in het grootboek QuickBooks en gesloten inkooporders exporteren als QuickBooks rekeningen, als volgt te werk:

 1. Start Store Operations Manager.

 2. Klik op journaalen klik op Post gesloten Batches.

  Opmerking Alleen gesloten batches zijn beschikbaar om te worden geboekt.

 3. Klik op de batches die u wilt boeken. Of klik op datums om het te openen Selecteer Batch bereik typt u een begindatum en einddatum. Wanneer u op OKklikt, worden alle batches die zijn gesloten en die in deze periode zijn geselecteerd, zelfs als ze eerder zijn geboekt.

  Opmerking Als u deze methode een batch die al is geboekt gebruikt, kunnen er dubbele boekhouding en Bill posten in QuickBooks. Controleer of u dubbele records verwijderen van QuickBooks.

 4. Als u een rekening rekeningen in QuickBooks hebt ingesteld, selecteren het selectievakje Opnemen kooporders gesloten inkooporders die zijn opgenomen in de geselecteerde batches importeren.

  Opmerking Gesloten inkooporders worden opgenomen in de gesloten batches. U kunt inkooporders gesloten importeren in QuickBooks als rekeningen wanneer de batchverwerking wordt geboekt. Voordat u inkooporders in QuickBooks importeert, moet u eerst een rekening rekeningen selecteren in de toewijzingstabel. De rekening voor rekeningen die u selecteert wordt tegenrekening van de te betalen rekeningen wanneer de factuur wordt gemaakt in QuickBooks.

  De inkooporder Store Operations wordt de volgende informatie aan de factuur QuickBooks geëxporteerd:

  Store Operations IO-veld

  Snel boeken Bill veld

  Inkoopordernummer

  Referentienummer

  Naam leverancier

  Leverancier

  Datum inkooporder maken

  Transactiedatum

  Totaal van de inkooporder

  Verschuldigd bedrag

  Voorwaarden

  Betalingsvoorwaarden

  Een onkostenregel voor boeken naar de rekening die is opgegeven in de toegewezen Accounts Bill boeken rekening

 5. Klik op Post voor het exporteren van de gegevens en de gesloten inkooporders.

  Opmerking Als u een foutbericht ontvangt wanneer u de batch gesloten boekt, moet u het QBPost.log-bestand dat het foutbericht geeft aan weergeven. Vergelijken met het bestand QBPost.log in de lijst met fouten bericht artikelen in de sectie 'Verwijzingen'. Standaard wordt het logboekbestand in de map C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store Operations.

 6. Klik op OK om te sluiten van het bericht gesloten venster waarin wordt gemeld dat het aantal batches zijn geboekt.

 7. De informatie die is geboekt, is nu beschikbaar in QuickBooks.

  Een dagboek als rapport wilt maken in QuickBooks, volg deze stappen:

  1. Klik op rapporten, klikt u op Aangepaste transacties gedetailleerd rapporten klikt u vervolgens op het tabblad Filters .

  2. Klik op Type transactie in de filterlijst .

  3. Klik op journaal in de lijst Type transactie .

  4. Selecteer een datumbereik en klikt u vervolgens op OK.

  De nieuwe QuickBooks facturen weergeven wissel op de werkbalk Standaard klikt u op of en klikt u op leveranciers, klikt u op Betalen wissels.

  Opmerking De rekeningen die u boekt mogelijk niet de laatste rekeningen die in QuickBooks worden vermeld.

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:

837803 een "Transactie splitsen van regels naar klanten omvat een klant op gesplitste lijn." gebeurtenis vastgelegd in het gebeurtenislogboek voor QBPost.log wanneer u Intuit QuickBooks boeken

837804 -foutbericht in het bestand QBPost.log nadat u QuickBooks gesloten batches boeken van Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations: 'Sales Tax Detail lijn moet hebben een leverancier'

838322 ontvangt u een ' slechts één debiteuren of A / P-account is toegestaan per transactie ' foutbericht wanneer u een batch van Microsoft Retail Management System Store Operations, met QuickBooks boeken

838324 foutbericht QuickBooks 'Order 'xxxxxx' batch jj beschikt niet over een leverancier aanschaft' wanneer u probeert een gesloten batch boeken naar QuickBooks

838323 foutbericht een 'Transactie not in balance' wordt weergegeven in het bestand QBPost.log wanneer u Intuit QuickBooks boeken

918268 foutbericht wanneer u probeert een batch van Store Operations boeken naar QuickBooks: "Er is een ongeldige verwijzing naar QuickBooks leverancier < XXXXXX > in de wissel"

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×