INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe de minimale machtigingen toewijzen aan een beheerder van een implementatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Meer informatie

In uw organisatie, kunnen er behoefte aan een gebruiker die nieuwe organisaties maakt met behulp van Configuratiebeheer. Deze gebruiker is de beheerder van de implementatie. Andere Microsoft Dynamics CRM-beheerders zijn doorgaans niet dezelfde gebruiker. In dit geval moet u de gebruiker die de machtigingen die vereist zijn voor het maken van een nieuwe organisatie van Configuratiebeheer uitvoert verlenen.

De installatiebeheerder beheert de implementatie van Microsoft Dynamics CRM. De installatiebeheerder heeft de volgende mogelijkheden:

 • Organisaties maken

 • Importeren van organisaties

 • Organisaties

 • Organisaties uitschakelen

 • Organisaties bewerken

Opmerkingen

 • De gebruiker die de beheerder van de implementatie is niet automatisch toegevoegd aan de bestaande organisatie. De gebruiker kan echter worden toegevoegd aan een bestaande organisatie als een gebruiker in Microsoft Dynamics CRM.

 • De beheerder van de implementatie is de systeembeheerder van de organisatie die de installatiebeheerder maakt of importeert. Bovendien heeft de implementatie van beheerder toegang tot de organisatie in Microsoft Dynamics CRM.

De beheerder van de implementatie moet de volgende rollen en machtigingen hebben:

 • Op de computer waarop Microsoft SQL Server wordt uitgevoerd, moet de gebruiker lid zijn van de volgende groepen:

  • De lokale groep administrators

  • De groep van Microsoft SQL Server-beheerder

  Opmerking De gebruiker geen lid zijn van de volgende groepen:

  • PrivReportingGroup

  • PrivUserGroup

 • Op de computer waarop SQL Server Reporting Services wordt uitgevoerd, moet de gebruiker de volgende minimale bevoegdheden hebben:

  • Bevoegdheden van de rol van inhoudsbeheerder op hoofdmapniveau

  • System Administrator-bevoegdheden op het niveau van de instelling van de hele site

SQL Server

De gebruiker moet worden toegevoegd aan de groep lokale beheerders. Bovendien moet de gebruiker worden toegevoegd aan de rol SysAdmin. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. De gebruiker toevoegen aan de lokale groep administrators. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Meld u op de Microsoft Dynamics CRM-server als een gebruiker met lokale-beheerdersmachtigingen.

  2. Klik op Start, klik op Systeembeheeren klik vervolgens op Computerbeheer.

  3. Vouw Systeemwerkset.

  4. Klik op lokale gebruikers en groepen.

  5. Groepenuitvouwen.

  6. Klik met de rechtermuisknop op Administratorsen klik vervolgens op Eigenschappen.

  7. Klik op toevoegenals u de account van de gebruiker die Microsoft Dynamics CRM installeert.

 2. Voeg de gebruiker toe aan de rol SysAdmin. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Start SQL Server Management Studio.

  2. Beveiligingen klik vervolgens op aanmeldingen.

  3. Gebruik een van de volgende stappen uit:

   • Als de gebruiker niet bestaat, met de rechtermuisknop op aanmeldingenen klik op Nieuwe aanmelding. Typ de aanmeldingsnaam van de gebruiker in de volgende notatie:

    domainname\useraccount

   • Als de gebruiker bestaat, met de rechtermuisknop op de naam van de gebruiker en klik vervolgens op Eigenschappen. Vervolgens klikt u onder Selecteer een paginaop Serverfuncties en schakel de volgende selectievakjes uit:

    • SysAdmin

    • Publiek

Microsoft Dynamics CRM-server

Aanmelden bij de Microsoft Dynamics CRM-server en Configuratiebeheer starten, moet de gebruiker een lokale beheerder. Doordat de gebruiker als lokale beheerder de volgende stappen uit:

 1. De gebruiker toevoegen aan de lokale groep administrators. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Meld u op de Microsoft Dynamics CRM-server als een gebruiker met lokale-beheerdersmachtigingen.

  2. Klik op Start, klik op Systeembeheeren klik vervolgens op Computerbeheer.

  3. Vouw Systeemwerkset.

  4. Klik op lokale gebruikers en groepen.

  5. Groepenuitvouwen.

  6. Klik met de rechtermuisknop op Administratorsen klik vervolgens op Eigenschappen.

  7. Klik op toevoegenals u de account van de gebruiker die Microsoft Dynamics CRM installeert.

 2. De gebruiker toevoegen als beheerder van een implementatie. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Meld u op de Microsoft Dynamics CRM-server als een gebruiker die Microsoft Dynamics CRM heeft geïnstalleerd of als een gebruiker die de beheerder van een implementatie.

  2. Klik op Start, klik op Alle programma's, klikt u op de Microsoft Dynamics CRMen klik dan op Configuratiebeheer.

  3. Klik met de rechtermuisknop op Installatiebeheerdersen klik vervolgens op Nieuwe installatiebeheerder.

  4. De gebruiker die u beheerder van een implementatie wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.

Active Directory-adreslijstservice

De gebruiker die wordt gemaakt, wordt gewijzigd, bewerkt en de invoer van organisaties in Microsoft Dynamics CRM moet gemachtigd zijn in de volgende Microsoft Dynamics CRM-beveiligingsgroepen in Active Directory:

 • ReportingGroup

 • PrivUserGroup

 • UserGroup

Opmerking Er zijn vijf Microsoft Dynamics CRM-beveiligingsgroepen. Maar de installatiebeheerder toegang tot slechts drie van de vijf groepen nodig heeft.


De beheerder van de implementatie moet de volgende machtigingen hebben in de beveiligingsgroepen:

 • Machtigingen

  • Lezen

  • Schrijven

  • Zichzelf toevoegen/verwijderen als lid

 • Geavanceerde machtigingen

  • Lijstinhoud

  • Alle eigenschappen lezen

  • Alle eigenschappen schrijven

  • Machtigingen lezen

  • Machtigingen wijzigen

  • Alle geldige schrijfbewerkingen

  • Zichzelf toevoegen/verwijderen als lid

Als u wilt deze machtigingen voor de gebruiker in de drie Microsoft Dynamics CRM-beveiligingsgroepen toevoegen, volg deze stappen:

 1. Meld u op de domeincontrollerserver als een gebruiker met beheerdersmachtigingen.

 2. Klik op Start, klik op Systeembeheeren klik vervolgens op Active Directory: gebruikers en Computers.

 3. Klik in het menu Beeld op Geavanceerde kenmerken.

 4. In het navigatiedeelvenster, Ga naar een van de volgende beveiligingsgroepen:

  • ReportingGroup

  • PrivUserGroup

  • UserGroup

 5. Klik met de rechtermuisknop op de beveiligingsgroep, klik op Eigenschappenen klik vervolgens op het tabblad beveiliging .

 6. Klik op de gebruikersaccount in de lijst namen van groepen of gebruikers . Klik op toevoegen om de account van de gebruiker die Microsoft Dynamics CRM wordt geïnstalleerd als de account niet wordt vermeld.

 7. Schakel het selectievakje toestaan in voor de machtiging schrijven . Deze actie zorgt ervoor dat het systeem automatisch de software zichzelf als lid selectievakje.

  Opmerking Het selectievakje is standaard ingeschakeld voor de machtiging lezen .

 8. Klik op Geavanceerd.

 9. Klik op de gebruikersaccount van de gebruiker die Microsoft Dynamics CRM installeert en klik vervolgens op bewerkenin de lijst met machtigingen .

 10. Klik op het selectievakje toestaan in voor de Machtigingen wijzigen.

  Opmerking Het selectievakje is standaard ingeschakeld voor de volgende machtigingen:

  • Lijstinhoud

  • Alle eigenschappen lezen

  • Alle eigenschappen schrijven

  • Machtigingen lezen

  • Alle geldige schrijfbewerkingen

  • Zichzelf toevoegen/verwijderen als lid

 11. Klik driemaal op OK .

 12. Herhaal stap 4 tot en met 10 eerder in deze sectie voor de andere twee beveiligingsgroepen.

SQL Server Reporting Services-server

De rol Inhoudsbeheerder toevoegen op het hoogste niveau voor de gebruiker die Microsoft Dynamics CRM installeert. Ook de rol systeembeheerder toevoegen op het niveau van de hele site voor de gebruiker die Microsoft Dynamics CRM installeert. Ga hiervoor als volgt te werk op de computer waarop Reporting Services wordt uitgevoerd:

 1. Start Windows Internet Explorer en zoek de volgende site:

  http://srsserver/reports

 2. Klik op het tabblad Eigenschappen en klik vervolgens op Nieuwe functie toewijzen.

 3. Typ de naam van de installerende gebruiker in het vak naam van groep of gebruiker , schakelt u het selectievakje Inhoud Manager en klik op OK.

  Opmerking Gebruik de volgende notatie wanneer u de gebruikersnaam van de typt:

  domainname\username

 4. Klik op Site-instellingen.

 5. Klik op Configure site-wide securityonder beveiligingen klik op Nieuwe functie toewijzen.

 6. In het vak naam van groep of gebruiker , typt u de naam van de installerende gebruiker en schakel het selectievakje voor de Systeembeheerder .

  Opmerkingen

  • Gebruik de volgende notatie wanneer u de naam van de installerende gebruiker typt:

   domainname\username

  • Als u de server waarop Reporting Services, moet de beheerder implementatie van de volgende machtigingen hebben op de Reporting Services-server:

   • Bevoegdheden van de rol van inhoudsbeheerder op hoofdmapniveau

   • System Administrator-bevoegdheden op het niveau van de instelling van de hele site

   De implementatie moet deze beschikken over deze machtigingen voor het bewerken van de Microsoft Dynamics CRM-organisatie om te verwijzen naar de nieuwe Reporting Services-server.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×