Zie 285957voor een Microsoft Word-2000 en Microsoft Office Word 2003-versie van dit artikel.

Zie 183343voor een versie van dit artikel in Microsoft Word 98.

Zie 285987voor een versie van dit artikel in Microsoft Word 97.

Symptomen

Wanneer u een Microsoft Office Word 2010-of Word 2007-document opent dat een afbeelding of een object bevat, wordt de afbeelding of het object mogelijk niet weergegeven. Dit probleem kan zich voordoen in een document met een afbeelding, een grafische afbeelding, een AutoShape-object of een ander object.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als u een andere optie voor de terugloopstijl gebruikt dan de optie In tekstregel met de afbeelding of het object. En een van de volgende voorwaarden is waar:

 • U kijkt naar het Word-document in de conceptweergave of in de overzichtsweergave.

 • De optie tekeningen en tekstvakken weergeven op het scherm is uitgeschakeld.

 • De optie tekeningen afdrukken die in Word zijn gemaakt , uitgeschakeld.

 • De optie conceptkwaliteit gebruiken is ingeschakeld.

Als u de optie In tekstregel gebruikt voor de afbeelding of het object, kan dit probleem zich voordoen als de optie tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen is ingeschakeld. Dit probleem kan ook optreden als u problemen ondervindt met het videostuurprogramma.

Workaround

U gebruikt de optie tekstterugloopstijl niet voor de optie in tekstregel

Gebruik een van de volgende tijdelijke oplossingen als u niet de optie In tekstregel met tekst gebruikt voor de terugloopstijl.

De optie ' in tekstregel ' gebruiken

Als u de optie terugloopstijl voor een afbeelding of een object wilt wijzigen In tekstregel, voert u de volgende stappen uit, afhankelijk van uw versie van Word.

Word 2007
 1. Klik op de afbeelding of het object.

 2. Klik op het tabblad opmaak in de groep Schikken op Tekstterugloop .

 3. Klik In tekstregel.

Word 2010
 1. Klik op de afbeelding of het object.

 2. Klik op het tabblad opmaak in de groep Schikken op Tekstterugloop .

 3. Klik In tekstregel.

Wanneer u de optie In tekstregel gebruikt, wordt de afbeelding of het object in elke weergave weergegeven. Als u een andere optie voor de terugloopstijl wilt gebruiken dan de optie in regel met tekst , gebruikt u een van de volgende tijdelijke oplossingen.

De weergave wijzigen

Dit probleem kan zich voordoen als u het document bekijkt in de conceptweergave of in de overzichtsweergave. U kunt dit probleem omzeilen door het document te bekijken in een van de volgende weergaven:

 • Afdrukweergave

 • Lezen in volledig scherm

 • Weblay-out

 • Afdrukvoorbeeld voor Word 2007. Voor Word 2010: Klik op bestanden vervolgens op afdrukken.

Word 2010 en Word 2007-documenten bestaan uit afzonderlijke tekst en tekenlagen. Wanneer u een andere optie voor de terugloopstijl gebruikt dan de optie In tekstregel met een afbeelding of een object, wordt de afbeelding of het object ingevoegd in de tekenlaag. De tekenlaag wordt niet weergegeven in Word 2010 en Word 2007 wanneer u het document in de conceptweergave of de overzichtsweergave weergeeft. De tekenlaag wordt weergegeven in Word 2010 en in een Word 2007-document wanneer u een van de weergaven gebruikt die in deze tijdelijke oplossing worden genoemd.

De optie tekeningen en tekstvakken weergeven op het scherm inschakelen

Wanneer u de optie tekeningen en tekstvakken weergeven op het scherm inschakelt, kunt u de afbeelding of het object in de afdrukweergave weergeven of in de weergave volgens weblay-out. Als u de optie tekeningen en tekstvakken weergeven op het scherm wilt inschakelen, voert u deze stappen uit, afhankelijk van uw versie van Word.

Word 2007
 1. Klik op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Word-opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel het selectievakje tekeningen en tekstvakken weergeven op het scherm in onder Documentinhoud weergeven.

 4. Klik op OK.

Word 2010
 1. Klik op Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel het selectievakje tekeningen en tekstvakken weergeven op het scherm in onder Documentinhoud weergeven.

 4. Klik op OK.

De optie tekeningen afdrukken die in Word zijn gemaakt inschakelen

Wanneer u de optie tekeningen afdrukken die in Word zijn gemaakt inschakelt, kunt u de afbeelding of het object in het afdrukvoorbeeld weergeven. U kunt ook de afbeelding of het object afdrukken. Als u de optie tekeningen afdrukken die in Word zijn gemaakt wilt inschakelen, voert u de volgende stappen uit, afhankelijk van uw versie van Word.

Word 2007
 1. Klik op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Word-opties.

 2. Klik op weergave.

 3. Schakel onder Afdrukoptieshet selectievakje tekeningen afdrukken die in Word zijn gemaakt in .

 4. Klik op OK.

Word 2010
 1. Klik op Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik op weergave.

 3. Schakel onder Afdrukoptieshet selectievakje tekeningen afdrukken die in Word zijn gemaakt in .

 4. Klik op OK.

De optie conceptkwaliteit gebruiken uitschakelen

Wanneer u de optie conceptkwaliteit gebruiken uitschakelt, kunt u de afbeelding of het object in het afdrukvoorbeeld weergeven. U kunt ook de afbeelding of het object afdrukken. Als u de optie conceptkwaliteit gebruiken wilt uitschakelen, voert u de volgende stappen uit, afhankelijk van uw versie van Word.

Word 2007
 1. Klik op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Word-opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel onder afdrukkenhet selectievakje conceptkwaliteit gebruiken uit.

 4. Klik op OK.

Word 2010
 1. Klik op Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel onder afdrukkenhet selectievakje conceptkwaliteit gebruiken uit.

 4. Klik op OK.

U gebruikt de optie in tekstregel van de terugloopstijl

De optie tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen uitschakelen

Wanneer u de optie tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen uitschakelt, kunt u de afbeelding of het object in alle weergaven bekijken. Als u de optie tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen wilt uitschakelen, voert u de volgende stappen uit, afhankelijk van uw versie van Word.

Word 2007
 1. Klik op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Word-opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Ga naar Documentinhoud weergevenen schakel het selectievakje tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen uit.

 4. Klik op OK.

Word 2010
 1. Klik op Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Ga naar Documentinhoud weergevenen schakel het selectievakje tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen weergeven uit.

 4. Klik op OK.

Opmerking De optie tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen heeft geen gevolgen voor afbeeldingen of objecten wanneer u een andere optie voor de terugloopstijl gebruikt dan de optie In tekstregel . De optie tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen is van invloed op afbeeldingen en objecten wanneer u de optie In tekstregel gebruikt in alle weergaven, met uitzondering van de weergave lezen in volledig scherm.

U problemen ondervindt met het videostuurprogramma

Als dit probleem zich vaak voordoet, hebt u mogelijk een probleem met de instellingen voor het video-stuurprogramma of met de instellingen voor de weergave-eigenschappen van Windows. Als het probleem niet is verholpen nadat u de eerdere tijdelijke oplossingen hebt gevonden, kunt u de volgende tijdelijke oplossingen proberen.

De instelling voor kleurkwaliteit of de schermresolutie van het huidige videostuurprogramma wijzigen

Ga als volgt te werk om de kleurkwaliteit te wijzigen, afhankelijk van uw situatie.

Windows XP
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Klik op het tabblad instellingen .

 3. Als de instelling voor Kleurkwaliteit is ingesteld op hoog (32 bits), wijzigt u deze instelling in Normaal (16 bits)en klikt u vervolgens op OK.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, kunt u de schermresolutie wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Klik op het tabblad instellingen .

 3. Schuif onder schermresolutiede schuifregelaar naar links en klik vervolgens op OK.

Windows Vista
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Als de instelling kleuren is ingesteld op grootste (32 bits), wijzigt u deze instelling in Normaal (16 bits)en klikt u vervolgens op OK.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, kunt u de schermresolutie wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Schuif onder resolutiede schuifregelaar naar links en klik vervolgens op OK.

Windows 7
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen .

 3. Klik op monitor.

 4. Als kleuren is ingesteld op grootste (32 bits), wijzigt u deze instelling in Normaal (16 bits)en klikt u vervolgens op OK.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, kunt u de schermresolutie wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Klik onder resolutieop de pijl en probeer een andere oplossing en klik vervolgens op OK.

De instelling voor de hardwareversnelling wijzigen

Windows XP
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Klik op het tabblad instellingen op Geavanceerd.

 3. Klik op het tabblad problemen oplossen .

 4. Schuif de schuifregelaar naar links om de hardwareversnelling te verkleinen en klik tweemaal op OK .

 5. Wanneer u wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Ja.

Windows Vista en Windows 7
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Desk. cplen klik vervolgens op OK.

 2. Klik op Geavanceerde instellingen.

 3. Klik op problemen oplossen.

 4. Als uw beeldschermstuurprogramma wijzigingen toestaat, klikt u op instellingen wijzigen. Schuif de schuifregelaar naar links om de hardwareversnelling te verkleinen en klik tweemaal op OK .

 5. Wanneer u wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Ja.

Een bijgewerkte videokaart verkrijgen

Neem contact op met de fabrikant van uw computer voor bijgewerkte videostuurprogramma's als u dit probleem kunt oplossen met de tijdelijke oplossingen die in deze sectie worden beschreven. Als u al een upgrade van de videokaart hebt uitgevoerd, neemt u contact op met de fabrikant van de videokaart. Ga naar de volgende website voor informatie over de hardwarefabrikant:

http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×