Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en een schermlezer om een nieuw formulier te maken. We hebben het getest met Verteller en JAWS in Microsoft Edge, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers en browsers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsnormen en -technieken. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe toets maken

 1. Druk op de hoofdpagina Microsoft Forms op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Nieuw formulier' hoort en druk op Enter. U hoort: 'Naamloos formulier'.

 2. Als u een titel aan het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Naamloos formulier, formuliertitelontwerper' hoort. Druk vervolgens op Enter. Typ een naam voor de toets.

 3. Als u een beschrijving voor het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ondertitel formulier' hoort en typt u de beschrijving van het formulier.

 4. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Enter. U hoort: 'Keuze'.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om een vraagtype te selecteren:

  • Druk op Enter om de vraag Keuze te selecteren.

  • Druk op de Tab-toets totdat u het gewenste type hoort en druk op Enter om de vraag TekstBeoordelingof Datum te selecteren.

  • Als u toegang wilt krijgen tot de extra opties onderaan in het menu Nieuwe toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer, knop, samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op Enter. Gebruik de toetsen pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de opties te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren.

 6. U hoort: 'Titel van vraag'. Typ de vraag.

 7. Als u de vraag Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties aan de vraag toe. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tekst keuzeoptie' hoort en typ de optietekst. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'optie toevoegen' hoort. Druk op Enter en voeg een optietekst toe zoals hierboven is aangegeven.

 8. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Als u bij de vraag Keuze wilt dat respondenten meerdere opties kunnen selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'meerdere antwoorden' hoort. Druk vervolgens op de Spatiebalk.

  • Als u bij de vraag Tekst wilt dat respondenten meerdere tekstregels kunnen invoeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lang antwoord' hoort. Druk vervolgens op de Spatiebalk.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vereist' hoort. Druk vervolgens op de Spatiebalk.

 9. Druk op ESC als u klaar bent met het bewerken van een vraag.

 10. Als u aanvullende vragen wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Enter. Herhaal waar nodig de stappen vanaf stap 5.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Druk in het formulier dat u wilt controleren op Shift+Tab totdat u bij de knop Voorbeeld bent en druk op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets of op Shift+Tab om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u het formulier zelf wilt testen, beantwoordt u de vragen en dient u het formulier in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Druk op Shift+Tab totdat u 'Terug, knop' hoort en druk op Enter om de voorbeeldweergave te sluiten.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer het formulier klaar is, kunt u een koppeling naar het formulier delen met de respondenten.

 1. Druk in het te delen formulier op Shift+Tab totdat u bij de knop Delen bent en druk op Enter.

 2. U hoort de huidige machtigingsoptie voor delen. Als u deze optie wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op Enter om die te selecteren.

 3. Druk op Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en druk op Enter. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-schermlezer, in Safari om een nieuw formulier te maken. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuw formulier maken

 1. Druk op de hoofdpagina Microsoft Forms op de Tab-toets totdat u 'Nieuw formulier' hoort en druk op Return. U hoort: 'Naamloos formulier'.

 2. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u ‘Naamloos formulier, formuliertitelontwerper’ hoort en druk op Control+Option+Spatiebalk om de titel van het formulier te bewerken. Typ een naam voor het formulier.

 3. Als u een ondertitel voor het formulier wilt toevoegen, drukt u tweemaal op de Tab-toets. U hoort: 'U staat momenteel op een knop'. Typ een ondertitel voor het formulier.

 4. Druk op Esc om het bewerken van de formuliertitel te voltooien.

 5. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Return. U hoort: 'Keuze'.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk om een vraagtype te selecteren:

  • Druk op Enter om de vraag Keuze te selecteren.

  • Druk op de Tab-toets totdat u het gewenste type hoort en druk op Enter om de vraag TekstBeoordelingof Datum te selecteren.

  • Als u toegang wilt krijgen tot de extra opties onderaan in het menu Nieuwe toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer, knop, samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op Enter. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de opties te bladeren en druk op Return om een optie te selecteren.

 7. U hoort: 'Titel van vraag'. Typ de vraag.

 8. Als u de vraag Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties aan de vraag toe. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tekst keuzeoptie' hoort en typ de optietekst. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Druk op Return en voeg een optietekst toe zoals hierboven beschreven.

 9. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Als u bij de vraag Keuze wilt dat respondenten meerdere opties kunnen selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'meerdere antwoorden' hoort. Druk vervolgens op de Spatiebalk.

  • Als u bij de vraag Tekst wilt dat respondenten meerdere tekstregels kunnen invoeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lang antwoord' hoort. Druk vervolgens op de Spatiebalk.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vereist' hoort. Druk vervolgens op de Spatiebalk.

 10. Druk op ESC als u klaar bent met het bewerken van een vraag. Als u extra vragen wilt toevoegen, kunt u deze instructies herhalen vanaf stap 5.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Druk in het formulier dat u wilt controleren op Shift+Tab totdat u bij de knop Voorbeeld bent en druk op Return.

 2. Druk op de Tab-toets of op Shift+Tab om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u het formulier zelf wilt testen, beantwoordt u de vragen en dient u het formulier in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Druk op Shift+Tab tot u 'Terug, knop' hoort en druk op Return om de voorbeeldweergave te sluiten.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer het formulier klaar is, kunt u een koppeling naar het formulier delen met de respondenten.

 1. Druk in het te delen formulier op Shift+Tab totdat u bij de knop Delen bent en druk op Return.

 2. U hoort de huidige machtigingsoptie voor delen. Als u deze optie wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag tot u de gewenste optie hoort en drukt u op Return om die te selecteren.

 3. Druk op Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en druk op Return. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met VoiceOver, de ingebouwde iOS-schermlezer, in Safari om een nieuw formulier te maken. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuw formulier maken

 1. Swipe op de hoofdpagina Microsoft Forms naar links of naar rechts totdat u 'nieuw formulier' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Naamloos formulier' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Als een formuliertitel wilt toevoegen, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u vervolgens het schermtoetsenbord om de titel te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een ondertitel aan het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Formulierondertitel’ hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de ondertitel te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u klaar bent met het bewerken van de formuliertitel tikt u met vier vingers bovenaan het scherm, swipet u naar rechts totdat u ‘Gereed’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de nieuwe titel van het formulier.

 6. Schakel over naar de bureaubladversie zoals wordt aangegeven in Naar bureaubladversie overschakelen, navigeer naar het formulier dat u zojuist hebt gemaakt en dubbeltik om het te openen.

 7. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 8. Ga op een van de volgende manieren te werk om een vraagtype te selecteren:

  • Dubbeltik op het scherm om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u de vraag Tekst, Beoordeling of Datum wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste type hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u gebruik wilt maken van de extra opties onderaan in het menu Nieuwe toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Meer, knop, einde' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts door de opties en dubbeltik op het scherm om er een te selecteren.

 9. U hoort: 'Titel van vraag'. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de vraag te typen. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik op het scherm.

 10. Als u de vraag Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties aan de vraag toe. Swipe naar rechts totdat u ‘Tekst keuzeoptie’ hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de optietekst te typen. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik op het scherm. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties aan de vraag wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Dubbeltik op het scherm en voeg een optietekst toe zoals hierboven beschreven.

 11. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Als u bij de vraag Keuze wilt dat respondenten meerdere opties kunnen selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'meerdere antwoorden, wisselknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u bij de vraag Tekst wilt dat respondenten meerdere tekstregels kunnen invoeren, swipet u naar rechts totdat u 'Lang antwoord, wisselknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ‘Vereist, wisselknop’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 12. Als u meer vragen wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal stap 8 en 9 voor elke nieuwe vraag.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Schakel over naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie overschakelen.

 2. Tik in het formulier dat u wilt controleren met vier vingers bovenaan het scherm, swipe naar rechts totdat u ‘Voorbeeld’ hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 4. Als u de voorbeeldweergave wilt sluiten, tikt u met vier vingers bovenaan het scherm, swipet u naar rechts totdat u ‘Terug, knop’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer het formulier klaar is, kunt u een koppeling naar het formulier delen met de respondenten.

 1. Schakel over naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie overschakelen.

 2. In het formulier dat u wilt delen om antwoorden te ontvangen, tikt u met vier vingers bovenaan het scherm, swipet u naar rechts totdat u ‘Delen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. U hoort de huidige machtigingsoptie voor delen. Als u de optie wilt wijzigen, tikt u op het scherm en houdt u de optie ingedrukt totdat u een audiohint hoort. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Kopiëren' hoort en dubbeltik op het scherm. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 5. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, in Chrome om een nieuw formulier te maken. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuw formulier maken

 1. Schakel over naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie overschakelen.

 2. Swipe op de hoofdpagina Microsoft Forms naar links of naar rechts totdat u 'nieuw formulier' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Naamloos formulier, formuliertitelontwerper' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om een titel voor het formulier te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Als u een ondertitel aan het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Invoervak, formulierondertitel’ hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om een ondertitel te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 6. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk om een vraagtype te selecteren:

  • Dubbeltik op het scherm om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u de vraag Tekst of Beoordeling wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste type hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u de vraag Datum wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ‘Samengevouwen, meer’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Datum'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

  • Als u gebruik wilt maken van de extra opties onderaan in het menu Nieuwe toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Samengevouwen, meer' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts door de opties en dubbeltik op het scherm om er een te selecteren.

 8. U hoort: 'Titel van vraag'. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de vraag te typen. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 9. Als u de vraag Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties aan de vraag toe. Swipe naar rechts totdat u ‘Invoervak, tekst keuzeoptie’ hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de optietekst te typen. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties aan de vraag wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Dubbeltik op het scherm en voeg een optietekst toe zoals hierboven beschreven.

 10. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Als u bij de vraag Keuze wilt dat respondenten meerdere opties kunnen selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'meerdere antwoorden, wisselknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u bij de vraag Tekst wilt dat respondenten meerdere tekstregels kunnen invoeren, swipet u naar rechts totdat u 'Lang antwoord, wisselknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ‘Vereist, wisselknop’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 11. Als u meer vragen wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal stap 8 en 9 voor elke nieuwe vraag.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Schakel over naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie overschakelen.

 2. Swipe in het formulier dat u wilt controleren omhoog en vervolgens omlaag, swipe naar rechts totdat u ‘Voorbeeld’ hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 4. Als u de voorbeeldweergave wilt sluiten, swipet u omhoog en vervolgens omlaag, swipet u naar rechts totdat u ‘Terug, knop’ hoort en dubbeltikt op het scherm.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer het formulier klaar is, kunt u een koppeling naar het formulier delen met de respondenten.

 1. Schakel over naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie overschakelen.

 2. In het formulier dat u wilt delen om antwoorden te ontvangen, swipet u omhoog en vervolgens omlaag, swipet u naar rechts totdat u ‘Delen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. U hoort de huidige machtigingsoptie voor delen. Als u de optie wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Kopiëren' hoort en dubbeltik op het scherm. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 5. U kunt de koppeling bijvoorbeeld in een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×