Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Decoratief pictogram. Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en een schermlezer om een nieuwe toets te maken. We hebben het getest met Verteller en JAWS in Microsoft Edge, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers en browsers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u de toets een naam kunt geven en kunt controleren, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u de toets kunt delen om reacties te krijgen. U leert ook hoe u vergelijkingen kunt toevoegen aan vragen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe toets maken

Een toets maken met Microsoft Forms om bijvoorbeeld snel de voortgang van studenten te evalueren en direct feedback te geven. U kunt een toets maken met vragen die moeten worden beantwoord, hints voor de vragen weergeven en bepaalde antwoordopties als correct markeren.

 1. Druk op de hoofdpagina Microsoft Forms op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Nieuwe toets' hoort en druk op Enter. U hoort: 'Naamloze toets'.

 2. Als u een titel aan de toets wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Naamloze toets, formuliertitelontwerper' hoort. Druk vervolgens op Enter. Typ een naam voor de toets.

 3. Als u een beschrijving voor de toets wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ondertitel formulier' hoort en typt u de beschrijving van de toets.

 4. Als u een vraag aan de toets wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Enter. U hoort: ‘Keuze’.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Druk op Enter om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u het vraagtype Tekst, Beoordeling of Datum wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het type hoort dat u wilt. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u gebruik wilt maken van de extra opties aan het einde van het menu Nieuwe toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer, knop, samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op Enter. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de opties te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren.

 6. U hoort: ‘Titel vraag’. Voer de vraag in.

 7. Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties toe aan de vraag. Druk op de Tab-toets totdat u 'Keuze optie tekst ' hoort en typ de optietekst. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Druk op Enter en voeg een optietekst toe zoals hierboven beschreven.

 8. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de vragen aan te passen:

  • Ga op een van de volgende manieren te werk om bepaalde vragen als correct te markeren of om een correct antwoord toe te voegen:

   • Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, gaat u naar de tekst van de optie die u wilt markeren als het correcte antwoord. Druk op de Tab-toets totdat u 'Correct antwoord' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

    Als u meerdere antwoorden als correct wilt markeren, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Meerdere antwoorden bent en drukt u op de spatiebalk. Markeer alle gewenste vragen zoals hierboven beschreven.

   • Voor het vraagtype Tekst kunt u een of meer correcte antwoorden toevoegen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Antwoord toevoegen' hoort. Druk op Enter en typ een antwoord. Als u meer correcte antwoorden wilt toevoegen, drukt u op Enter, typt u het antwoord en typt u na elk antwoord nogmaals op Enter.

  • Voor het vraagtype Keuze kunt u ook een bericht toevoegen als hint voor respondenten die een bepaalde optie kiezen. Navigeer naar de optietekst en druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bericht weergeven voor respondenten die dit antwoord selecteren'. Druk op Enter en typ uw bericht.

  • Als u wilt definiëren hoeveel punten een vraag waard is, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Punten’ hoort en typt u het aantal gewenste punten.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Verplicht’ hoort en drukt u op de spatiebalk.

 9. Druk op Esc om het bewerken van een vraag te voltooien.

 10. Als u aanvullende vragen wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Enter. Herhaal waar nodig de stappen vanaf stap 5.

Een vergelijking toevoegen aan een toetsvraag

Een vraag met een vergelijking toevoegen om een wiskundetoets te maken.

 1. Druk in de toets waaraan u een vergelijking wilt toevoegen op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Enter. U hoort: ‘Keuze’.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Druk op Enter om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Druk op de Tab-toets totdat u ‘Tekst’ hoort en druk op Enter om het vraagtype Tekst te selecteren.

 3. U hoort: ‘Titel vraag’. Typ de titel.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Meer, samengevouwen knop' hoort en druk op Enter. Druk op de toets pijl-omlaag tot u 'Wiskunde, menu-item' hoort en druk op Enter.

 5. Als u een vergelijking wilt toevoegen aan de vraag, drukt u op Shift+Tab totdat u ‘Vergelijking toevoegen’ hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Het wiskundige toetsenbord wordt geopend.

  Druk eenmaal op de Tab-toets en gebruik vervolgens de pijltoetsen om naar het wiskundige toetsenbord te gaan. Druk op de spatiebalk om een getal, operator of sleutel te selecteren. Wanneer de vergelijking is voltooid, drukt u op Esc om het toetsenbord te sluiten.

 6. Als u de antwoordopties voor de vergelijking wilt toevoegen aan een vraagtype Keuze, gebruikt u de optieteksten die automatisch in Microsoft Forms worden gemaakt. Druk op Tab-toets totdat u 'Alle toevoegen' hoort en druk op Enter. Het correcte antwoord wordt ook automatisch gemarkeerd.

  U kunt er ook voor kiezen om de optieteksten te typen zoals beschreven in stap 7 van Een nieuwe toets maken.

 7. Als u het juiste antwoord voor het vraagtype Tekst wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Antwoord toevoegen' hoort. Druk op de spatiebalk, gebruik het wiskundige toetsenbord om het correcte antwoord in te voeren en druk op Esc om het wiskundige toetsenbord te sluiten.

 8. Druk op Esc om het bewerken van de vraag te voltooien.

 9. Als u de vergelijkingsfunctie wilt uitschakelen bij het maken van een nieuwe vraag zonder een vergelijking, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer, knop, samengevouwen' hoort en drukt u op Enter. Druk op de toets pijl-omlaag tot u 'Wiskunde, menu-item' hoort en druk op Enter.

Een voorbeeld van een toets bekijken

Controleer de toets in een voorbeeldweergave voordat u deze deelt met de respondenten. U kunt ook zelf de toets maken om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Druk in de toets die u wilt controleren op Shift+Tab totdat u bij de knop Voorbeeld bent en druk op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets of op Shift+Tab om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u de toets zelf wilt maken om deze te testen, beantwoordt u de vragen en dient u de toets in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Druk op Shift+Tab tot u 'Terug, knop' hoort en druk op Enter om de voorbeeldweergave te sluiten.

Een toets delen om reacties te ontvangen

Wanneer de toets klaar is, kunt u een koppeling naar de toets delen met de respondenten.

 1. Druk in de toets die u wilt delen op Shift+Tab totdat u bij de knop Delen bent en druk op Enter.

 2. U hoort de huidige optie voor de machtigingen voor delen. Als u deze optie wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag tot u de gewenste optie hoort en drukt u op Enter om die te selecteren.

 3. Druk op Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en druk op Enter. De koppeling naar de toets wordt gekopieerd naar het Klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-schermlezer, in Safari om een nieuwe toets te maken. U leert hoe u de toets een naam kunt geven en kunt controleren, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u de toets kunt delen om reacties te krijgen. U leert ook hoe u vergelijkingen kunt toevoegen aan vragen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe toets maken

Een toets maken met Microsoft Forms om bijvoorbeeld snel de voortgang van studenten te evalueren en direct feedback te geven. U kunt een toets maken met vragen die moeten worden beantwoord, hints voor de vragen weergeven en bepaalde antwoordopties als correct markeren.

 1. Druk op de hoofdpagina Microsoft Forms op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toets' hoort en druk op Return. U hoort: 'Naamloze toets'.

 2. Druk op Ctrl+Option+pijl-rechts totdat u ‘Naamloze toets, formuliertitelontwerper’ hoort en druk op Ctrl+Option+spatiebalk om de titel van de toets te bewerken. Typ een naam voor de toets.

 3. Druk tweemaal op de Tab-toets om een beschrijving voor de toets toe te voegen. U hoort: 'U staat momenteel op een knop'. Typ de beschrijving van de toets.

 4. Druk op Esc om het bewerken van de titel en beschrijving van de toets te voltooien.

 5. Druk op Ctrl+Option+pijl-rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en druk op Return om een vraag toe te voegen. U hoort: ‘Keuze’.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Druk op Return om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Druk op de Tab-toets totdat u het gewenste type hoort en druk op Return om de vraag TekstBeoordelingof Datum te selecteren.

  • Als u toegang wilt krijgen tot de extra opties onderaan in het menu Nieuwe toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer, knop' hoort. Druk vervolgens op Return. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de opties te bladeren en druk op Return om een optie te selecteren.

 7. U hoort: ‘Titel vraag’. Typ een titel voor de vraag.

 8. Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties toe aan de vraag. Druk op de Ctrl+Option+pijl-rechts totdat u 'Tekst keuzeoptie' hoort en typ de optietekst. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+Option+pijl-rechts totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Druk op Return en voeg een optietekst toe zoals hierboven is aangegeven.

 9. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de vragen aan te passen:

  • Ga op een van de volgende manieren te werk om bepaalde vragen als correct te markeren of om een correct antwoord toe te voegen:

   • Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, gaat u naar de tekst van de optie die u wilt markeren als het correcte antwoord. Druk op de Tab-toets totdat u 'Correct antwoord' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

    Als u meerdere antwoorden als correct wilt markeren, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Meerdere antwoorden bent en drukt u op de spatiebalk. Markeer alle gewenste vragen zoals hierboven beschreven.

   • Voor het vraagtype Tekst kunt u een of meer correcte antwoorden toevoegen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Antwoord toevoegen' hoort. Druk op Return en typ een antwoord. Als u meer correcte antwoorden wilt toevoegen, drukt u op Return, typt u het antwoord en typt u na elk antwoord nogmaals op Return.

  • Voor het vraagtype Keuze kunt u ook een bericht toevoegen als hint voor respondenten die een bepaalde optie kiezen. Navigeer naar de optietekst en druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bericht weergeven voor respondenten die dit antwoord selecteren'. Druk op Return en typ uw bericht.

  • Als u wilt definiëren hoeveel punten een vraag waard is, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Punten’ hoort en typt u het aantal gewenste punten.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Verplicht’ hoort en drukt u op de spatiebalk.

 10. Druk op Esc om het bewerken van een vraag te voltooien.

 11. Als u aanvullende vragen wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Return. Herhaal waar nodig de stappen vanaf stap 5.

Een vergelijking toevoegen aan een toetsvraag

Een vraag met een vergelijking toevoegen om een wiskundetoets te maken.

 1. Druk in de toets waaraan u een vergelijking wilt toevoegen op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Return. U hoort: ‘Keuze’.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Druk op Return om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Druk op de Tab-toets totdat u ‘Tekst’ hoort en druk op Return om het vraagtype Tekst te selecteren.

 3. U hoort: ‘Titel vraag’. Typ de titel.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u ‘Meer opties’ hoort en druk op Return. Druk op de toets pijl-omlaag tot u 'Wiskunde, menu-item' hoort en druk op Return.

 5. Als u een vergelijking wilt toevoegen aan de vraag, drukt u op Shift+Tab totdat u ‘Vergelijking toevoegen’ hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Het wiskundige toetsenbord wordt geopend.

  Druk eenmaal op de Tab-toets en gebruik vervolgens de pijltoetsen om naar het wiskundige toetsenbord te gaan. Druk op de spatiebalk om een getal, operator of sleutel te selecteren. Wanneer de vergelijking is voltooid, drukt u op Esc om het toetsenbord te sluiten.

 6. Als u de antwoordopties voor de vergelijking wilt toevoegen aan een vraagtype Keuze, gebruikt u de optieteksten die automatisch in Microsoft Forms worden gemaakt. Druk op Tab-toets totdat u 'Alle toevoegen' hoort en druk op Enter. Het correcte antwoord wordt ook automatisch gemarkeerd.

  U kunt er ook voor kiezen om de optieteksten te typen zoals beschreven in stap 8 van Een nieuwe toets maken.

 7. Als u het juiste antwoord voor het vraagtype Tekst wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Antwoord toevoegen' hoort. Druk op de spatiebalk, gebruik het wiskundige toetsenbord om het correcte antwoord in te voeren en druk op Esc om het wiskundige toetsenbord te sluiten.

 8. Druk op Esc om het bewerken van de vraag te voltooien.

 9. Als u de vergelijkingsfunctie wilt uitschakelen bij het maken van een nieuwe vraag zonder een vergelijking, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer opties' hoort en drukt u op Return. Druk op de toets pijl-omlaag tot u 'Wiskunde, menu-item' hoort en druk op Return.

Een voorbeeld van een toets bekijken

Controleer de toets in een voorbeeldweergave voordat u deze deelt met de respondenten. U kunt ook zelf de toets maken om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Druk in de toets die u wilt controleren op Shift+Tab totdat u bij de knop Voorbeeld bent en druk op Return.

 2. Druk op de Tab-toets of op Shift+Tab om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u de toets zelf wilt maken om deze te testen, beantwoordt u de vragen en dient u de toets in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Druk op Shift+Tab tot u 'Terug, knop' hoort en druk op Return om de voorbeeldweergave te sluiten.

Een toets delen om reacties te ontvangen

Wanneer de toets klaar is, kunt u een koppeling naar de toets delen met de respondenten.

 1. Druk in de toets die u wilt delen op Shift+Tab totdat u bij de knop Delen bent en druk op Return.

 2. U hoort de huidige optie voor de machtigingen voor delen. Als u deze optie wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag tot u de gewenste optie hoort en drukt u op Return om die te selecteren.

 3. Druk op Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en druk op Return. De koppeling naar de toets wordt gekopieerd naar het Klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met VoiceOver, de ingebouwde iOS-schermlezer, in Safari om een nieuwe toets te maken. U leert hoe u vragen toevoegt aan een toets, een toets controleert en deze deelt om reacties te krijgen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een vraag toevoegen aan een toets

U kunt vragen toevoegen die moeten worden beantwoord, hints voor de vragen weergeven en bepaalde antwoordopties als correct markeren.

Als u een vergelijking wilt toevoegen aan een toets, gebruikt u Microsoft Forms op een computer.

 1. Voeg de titel en beschrijving van de toets toe in Microsoft Forms op een computer.

 2. Op uw iPhone opent u de toets waar u vragen wilt toevoegen.

 3. Als u een vraag aan de toets wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: ‘Keuze’.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Dubbeltik op het scherm om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u het vraagtype Tekst, Beoordeling of Datum wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste vraagtype hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u gebruik wilt maken van de extra opties onderaan in het menu Nieuwe toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Meer, knop, einde' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts door de opties en dubbeltik op het scherm om er een te selecteren.

 5. U hoort: ‘Titel vraag’. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de titel van de vraag te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties toe aan de vraag. Swipe naar rechts totdat u ‘Tekst keuzeoptie’ hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de optietekst te typen. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik op het scherm. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties aan de vraag wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Dubbeltik op het scherm en voeg een optietekst toe zoals hierboven beschreven.

 7. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de vragen aan te passen:

  • Ga op een van de volgende manieren te werk om bepaalde vragen als correct te markeren of om een correct antwoord toe te voegen:

   • Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, gaat u naar de tekst van de optie die u wilt markeren als het correcte antwoord. Swipe totdat u 'Correct antwoord' hoort en dubbeltik op het scherm.

    Als u meerdere antwoorden als correct wilt markeren, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Meerdere antwoorden’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. Markeer alle gewenste vragen zoals hierboven beschreven.

   • Voor het vraagtype Tekst kunt u een of meer correcte antwoorden toevoegen. Swipe naar rechts totdat u ‘Antwoord toevoegen’ hoort, dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om een antwoord te typen. Veeg met uw vinger rechtsonder in het scherm totdat u ‘Go’ hoort en haal uw vinger van het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Nog een correct antwoord invoeren. Typ het antwoord zoals hierboven beschreven.

  • Voor het vraagtype Keuze kunt u ook een bericht toevoegen als hint voor respondenten die een bepaalde optie kiezen. Navigeer naar de optietekst en swipe naar rechts totdat u 'Een bericht weergeven voor respondenten die dit antwoord selecteren' hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw bericht te typen. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt definiëren hoeveel punten een vraag waard is, swipet u naar rechts totdat u ‘Punten’ hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om het gewenste getal te typen. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ‘Vereist, wisselknop’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 8. Als u wilt stoppen met het bewerken van een vraag, swipet u naar rechts totdat u ‘Geselecteerd, vragen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Als u meer vragen aan de toets wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal waar nodig de stappen vanaf stap 4.

Een voorbeeld van een toets bekijken

Controleer de toets in een voorbeeldweergave voordat u deze deelt met de respondenten. U kunt ook zelf de toets maken om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Tik in de toets die u wilt controleren met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u ‘Voorbeeld’ hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u de toets zelf wilt maken om deze te testen, beantwoordt u de vragen en dient u de toets in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Als u de voorbeeldweergave wilt sluiten, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet naar rechts totdat u ‘Terug, knop’ hoort en dubbeltikt op het scherm.

Een toets delen om reacties te ontvangen

Wanneer de toets klaar is, kunt u een koppeling naar de toets delen met de respondenten.

 1. Tik in de toets die u naar de respondenten wilt verzenden met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u ‘Delen’ hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort de huidige optie voor de machtigingen voor delen. Als u deze optie wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm en houdt u uw vinger op het scherm totdat u een geluid hoort. Swipe vervolgens naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik op het scherm om die te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Kopiëren' hoort en dubbeltik op het scherm. De koppeling naar de toets wordt gekopieerd naar het Klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, in Chrome om een nieuwe toets te maken. U leert hoe u de toets een naam kunt geven en kunt controleren, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u de toets kunt delen om reacties te krijgen. U leert ook hoe u vragen met vergelijkingen kunt toevoegen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een nieuwe toets maken

Een toets maken met Microsoft Forms om bijvoorbeeld snel de voortgang van studenten te evalueren en direct feedback te geven. U kunt een toets maken met vragen die moeten worden beantwoord, hints voor de vragen weergeven en bepaalde antwoordopties als correct markeren.

 1. Druk op de hoofdpagina Microsoft Forms op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Nieuwe toets' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Naamloze toets'.

 2. Als u een titel aan de toets wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Naamloze toets, formuliertitelontwerper' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de titel te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 3. Als u een beschrijving van de toets wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Invoervak, formulierondertitel’ hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de beschrijving te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Als u een vraag aan de toets wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: ‘Keuze’.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Dubbeltik op het scherm om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u het vraagtype Tekst of Beoordeling wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste vraagtype hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u het vraagtype Datum wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ‘Samengevouwen, meer’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: ‘Datum’. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

  • Als u gebruik wilt maken van de extra opties onderaan in het menu Nieuwe toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Samengevouwen, meer' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts door de opties en dubbeltik op het scherm om er een te selecteren.

 6. U hoort: ‘Titel vraag’. Gebruik het schermtoetsenbord om de vraagtitel te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 7. Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties toe aan de vraag. Swipe naar rechts totdat u ‘Invoervak, tekst keuzeoptie’ hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de optietekst te typen. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties aan de vraag wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Dubbeltik op het scherm en voeg een optietekst toe zoals hierboven beschreven.

 8. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de vragen aan te passen:

  • Ga op een van de volgende manieren te werk om bepaalde vragen als correct te markeren of om een correct antwoord toe te voegen:

   • Als u het vraagtype Keuze hebt geselecteerd, gaat u naar de tekst van de optie die u wilt markeren als het correcte antwoord. Swipe totdat u 'Correct antwoord' hoort en dubbeltik op het scherm.

    Als u meerdere antwoorden als correct wilt markeren, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Meerdere antwoorden’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. Markeer alle gewenste vragen zoals hierboven beschreven.

   • Voor het vraagtype Tekst kunt u een of meer correcte antwoorden toevoegen. Swipe naar rechts totdat u ‘Antwoord toevoegen’ hoort, dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om een antwoord te typen. Veeg met uw vinger rechtsonder in het scherm totdat u ‘Go’ hoort en haal uw vinger van het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Nog een correct antwoord invoeren. Typ het antwoord zoals hierboven beschreven.

  • Voor het vraagtype Keuze kunt u ook een bericht toevoegen als hint voor respondenten die een bepaalde optie kiezen. Navigeer naar de optietekst en swipe naar rechts totdat u 'Een bericht weergeven voor respondenten die dit antwoord selecteren' hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw bericht te typen.

  • Als u wilt definiëren hoeveel punten een vraag waard is, swipet u naar rechts totdat u ‘Invoervak, punten’ hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om het gewenste getal te typen.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ‘Vereist, wisselknop’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Als u wilt stoppen met het bewerken van een vraag, swipet u naar rechts totdat u ‘Vragen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 10. Als u meer vragen aan de toets wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal waar nodig de stappen vanaf stap 5.

Een vergelijking toevoegen aan een toetsvraag

Een vraag met een vergelijking toevoegen om een wiskundetoets te maken.

 1. Swipe in de toets waaraan u een vergelijking wilt toevoegen naar rechts totdat u ‘Nieuwe toevoegen’ hoort en dubbeltik op het scherm om een vraag toe te voegen. U hoort: ‘Keuze’.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Dubbeltik op het scherm om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u het vraagtype Tekst wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ‘Tekst’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. U hoort: ‘Titel vraag’. Gebruik het schermtoetsenbord om de vraagtitel te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Samengevouwen, meer' hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Niet aangevinkt, wiskunde' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Als u een vergelijking wilt toevoegen aan de vraag, swipet u naar rechts totdat u ‘Vergelijking toevoegen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het wiskundige toetsenbord wordt geopend.

  Swipe naar links of rechts om door het wiskundige toetsenbord te navigeren. Dubbeltik op het scherm om een getal, operator of sleutel te selecteren en in te voeren. Wanneer de vergelijking is voltooid swipet u naar rechts totdat u ‘OK’ hoort en dubbeltikt u op het scherm om het wiskundige toetsenbord te sluiten.

 6. Als u de antwoordopties voor de vergelijking wilt toevoegen aan een vraagtype Keuze, gebruikt u de optieteksten die automatisch in Microsoft Forms worden gemaakt. Swipe naar rechts totdat u 'Alle toevoegen' hoort en dubbeltik op het scherm. Het correcte antwoord wordt ook automatisch gemarkeerd.

  U kunt er ook voor kiezen om de optieteksten te typen zoals beschreven in stap 7 van Een nieuwe toets maken.

 7. Als u het correcte antwoord voor het vraagtype Tekst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Antwoord toevoegen' hoort. Dubbeltik op het scherm, gebruik het wiskundige toetsenbord om het juiste antwoord te typen en swipe naar rechts totdat u 'OK' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u wilt stoppen met het bewerken van de vraag, swipet u naar rechts totdat u ‘Vragen’ hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Als u de vergelijkingsfunctie wilt uitschakelen bij het maken van een nieuwe vraag zonder een vergelijking, swipet u naar rechts totdat u 'Samengevouwen, meer opties' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Aangevinkt, wiskunde' hoort en dubbeltik op het scherm.

Een voorbeeld van een toets bekijken

Controleer de toets in een voorbeeldweergave voordat u deze deelt met de respondenten. U kunt ook zelf de toets maken om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Swipe in de toets die u wilt controleren omhoog en vervolgens omlaag, swipe naar rechts totdat u ‘Voorbeeld’ hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u de toets zelf wilt maken om deze te testen, beantwoordt u de vragen en dient u de toets in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Als u de voorbeeldweergave wilt sluiten, swipet u omhoog en vervolgens omlaag, swipet u naar rechts totdat u ‘Terug, knop’ hoort en dubbeltikt op het scherm.

Een toets delen om reacties te ontvangen

Wanneer de toets klaar is, kunt u een koppeling naar de toets delen met de respondenten.

 1. Swipe in de toets die u wilt delen omhoog en vervolgens omlaag, swipe naar rechts totdat u ‘Delen’ hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort de huidige optie voor de machtigingen voor delen. Als u de optie wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Kopiëren' hoort en dubbeltik op het scherm. De koppeling naar de toets wordt gekopieerd naar het Klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×