Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint toetsenbord een schermlezer om dia's toe te voegen, te verwijderen en te rangschikkingen in uw presentatie. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u de grootte en afdrukstand van de dia's kunt wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt eenvoudig nieuwe dia's toevoegen aan uw presentatie, op basis van de indeling van de huidige dia of op een nieuwe sjabloonindeling.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia

In een nieuwe presentatie wordt de titeldia automatisch toegevoegd. U kunt de nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia.

 1. Druk op Ctrl+M. U hoort 'Dia', gevolgd door het aantal dia's en de plaats van de nieuwe dia in de lijst en 'Geselecteerd'.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weergave Normaal op Alt+H , I. U hoort de titel van de eerste dia-indeling. Met JAWS hoort u: 'Menubalk verlaten, Office-thema', gevolgd door het nummer van de huidige dia.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de beste dia-indeling hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort het nummer van de nieuwe dia. Met JAWS hoort u: 'Enter, no selection'.

  De focus wordt verplaatst naar het deelvenster met de dia's.

Een dia verwijderen

 1. Druk in het deelvenster Miniaturen op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete. U hoort het nummer van de huidige dia en de plaats in de lijst, gevolgd door 'Geselecteerd'. Met JAWS hoort u: 'Enter, leaving menus, no selection'.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door de dia uit de oude positie te knippen en op de nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in het deelvenster Miniaturen op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de dia omhoog wilt verplaatsen in de lijst met dia's, drukt u op Ctrl+pijl-omhoog. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Als u de dia omlaag in de lijst met dia's wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+pijl-omlaag. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omhoog als u de dia naar het begin van de presentatie wilt verplaatsen.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omlaag als u de dia naar het eind van de presentatie wilt verplaatsen.

Dia's in secties onderverdelen

Als u dia's op zinvolle wijze wilt rangschikken, kunt u ze in secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weergegeven en aangekondigd in het deelvenster Miniaturen van de weergave Normaal en in de weergave Diasorteerder. Ze worden niet weergegeven of aangekondigd in de weergave Diavoorstelling.

 1. Druk in het deelvenster Miniaturen op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de dia hoort waarvan u de eerste dia in een sectie wilt zijn.

 2. Druk op Alt+H, T1. U hoort: 'Sectie toevoegen'.

 3. Druk op Enter om een niet-naambare sectie toe te voegen. U hoort: 'Sectie Naam wijzigen'.

 4. Typ de nieuwe naam voor de sectie en druk op Enter.

 5. Dia's onder de juiste secties verplaatsen, zoals is geïnstrueerd in Dia's opnieuw rangschikken.

  Als u Verteller de sectienamen wilt laten uitspreken, drukt u in het deelvenster Miniaturen op de toets Pijl-omhoog of -omlaag. JAWS kondigt de sectienamen niet aan.

De afdrukstand van alle dia's in een presentatie wijzigen

U kunt de afdrukstand van de hele diaset wijzigen van liggend in staand of omgekeerd.

 1. Druk in de weergave Normaal op Alt+G, S, C. Het venster Diagrootte wordt geopend.

 2. Druk in het venster Diagrootte op de Tab-toets totdat u 'Dia's, Geselecteerd' hoort, gevolgd door de huidige diastand, bijvoorbeeld 'Liggend'.

  Met JAWS hoort u: 'Afdrukstand, dia's, <geselecteerde optie>, keuzerondje ingeschakeld.'

  Tip: Als u met Verteller naar de opties in het venster Diagrootte wilt luisteren en door de opties wilt gaan, kunt u ook op de SR-toets+pijl-omhoog of pijl-omlaag drukken.

 3. Als u de afdrukstand wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. U hoort de geselecteerde afdrukstand.

 4. Wanneer u klaar bent met de selectie, drukt u op Enter. U hoort: 'Microsoft PowerPoint-venster, knop.' Er wordt een bevestigingsvenster geopend.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van uw inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Maximaliseren'. Als u veel inhoud op een dia hebt, past de tekst mogelijk niet op de dia wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de dia, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Passend maken'. Met deze optie kunt u het lettertype van de tekstinhoud kleiner maken, zodat alles op de dia past.

 6. Druk op Enter. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

De grootte van dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardgrootten, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weergave Normaal op Alt+G, S. U hoort het eerste item in het menu Diagrootte. Met JAWS hoort u: 'Lower ribbon, customized group box'.

 2. Voer in het menu Diagrootte een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het standaardformaat wilt selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Standaard'.

  • Als u het breedbeeldformaat wilt selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Breedbeeld'.

 3. Druk op Enter. U hoort: 'Microsoft PowerPoint-venster, knop.' Er wordt een bevestigingsvenster geopend.

 4. Ga op een van de volgende punten te werk in het Microsoft PowerPoint-venster:

  • Als u de grootte van uw inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Maximaliseren'. Als u veel inhoud op een dia hebt, past de tekst mogelijk niet op de dia wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de dia, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Passend maken'. Met deze optie kunt u het lettertype van de tekstinhoud kleiner maken, zodat alles op de dia past.

 5. Druk op Enter. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

De grootte van dia’s aanpassen

De grootte van uw dia's kan worden aangepast, zodat u aangepaste formaten kunt gebruiken voor verschillende scherm- of papiergrootten.

 1. Druk in de weergave Normaal op Alt+G, S, C. Het venster Diagrootte wordt geopend.

 2. Als u in het venster Diagrootte de grootte van uw dia's wilt wijzigen, selecteert u de doelnotatie van uw presentatie of stelt u de hoogte, breedte en afdrukstand van de presentatie in:

  • Als u de doelnotatie van de presentatie wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Dia's met een grootte voor'. Druk op de toets Pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu uit te vouwen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de 2e optie hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Breedte en hoogte instellen:

   • Als u de diabreedte wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Breedte'. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de beste waarde hoort of typ een waarde.

   • Als u de diahoogte wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Hoogte'. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de beste waarde hoort of typ een waarde.

  Tip: Als u met Verteller naar de opties in het venster Diagrootte wilt luisteren en door de opties wilt gaan, kunt u ook op de SR-toets+pijl-omhoog of pijl-omlaag drukken.

 3. Wanneer u klaar bent met de selectie, drukt u op Enter. U hoort: 'Microsoft PowerPoint-venster, knop.' Er wordt een bevestigingsvenster geopend.

 4. Voer in het venster Microsoft PowerPoint een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van uw inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Maximaliseren' hoort. Als u veel inhoud op een dia hebt, past de tekst mogelijk niet op de dia wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de nieuwe dia, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Passend maken'. Met deze optie kunt u het lettertype van de tekstinhoud kleiner maken, zodat alles op de dia past.

 5. Druk op Enter. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om dia's toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken in uw presentaties. U kunt ook de grootte en de afdrukstand van de dia's wijzigen.

In de volgende weergave worden de taken uitgevoerd in de weergave Normaal in PowerPoint. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt eenvoudig nieuwe dia's toevoegen aan uw presentatie, op basis van de indeling van de huidige dia of op een nieuwe sjabloonindeling.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de huidige dia

 1. Als u PowerPoint dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia, drukt u op Command+Shift+N. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide' en de dia wordt toegevoegd.

  Tip: Als u huidige dia wilt dupliceren, drukt u op Command+Shift+D.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. U komt terecht op het tabblad dat momenteel is geselecteerd. Indien nodig, drukt u op de pijl-links totdat u VoiceOver het tabblad Start hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk in het tabblad Start één keer op pijl-omlaag om naar het lint te navigeren.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan.

 4. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'New Slide, menu button.'

 5. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide, window. New slide, gallery.'

 6. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar de galerie te gaan.

 7. Druk op de pijltoetsen om tussen de items te navigeren. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

 8. Druk op Enter om een indeling te selecteren. De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

Een dia verwijderen

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 5. Wanneer u op de dia bent die u wilt verwijderen, drukt u op Delete. De dia wordt verwijderd.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 4. Wanneer u op de dia bent die u wilt verplaatsen, drukt u op Command+X om de dia uit te knippen.

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 6. Wanneer u op de dia bent waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen, drukt u op Command+V om deze te plakken.

Dia's in secties onderverdelen

U kunt dia's in zinvolle secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weergegeven en aangekondigd in het deelvenster Miniaturen van de weergave Normaal en in de weergave Diasorteerder.

 1. In het deelvenster met miniaturen van de weergave Normaal, gaat u naar de eerste dia in de sectie.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 tot u op een tabblad uitkomt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Start, drukt u op pijl-links totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Home, tab, 1 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Scroll area. You are currently on a scroll area.'

 4. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In scroll area, <the number of items>, <the name of the button where the focus is>.'

 5. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Section, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie Sectie toevoegen te selecteren.

 7. Typ de sectienaam en druk op Enter. De sectie is nu zichtbaar in het deelvenster miniaturen en VoiceOver leest de sectienaam voor wanneer u daarnaar navigeert in het deelvenster miniaturen.

De afdrukstand van de dia's in een verzameling dia’s wijzigen

PowerPoint dia's worden automatisch ingesteld in de liggende afdrukstand, maar u kunt de afdrukstand van de dia wijzigen in staand of omgekeerd.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk op het tabblad Ontwerpen herhaaldelijk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende hoort: 'Diagrootte, menuknop'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Pagina-instelling'.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk op pijl-rechts totdat u op de optie gewenste oriëntatie staat, zoals 'Staande stand voor dia's' of 'Liggende stand voor dia's' en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om die te selecteren.

 8. Druk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'OK, standaardknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om op de knop te drukken.

 9. Als de huidige inhoud niet past in de geselecteerde afdrukstand, wordt een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd hoe u de schaal van de inhoud wilt aanpassen aan de geselecteerde afdrukstand:

  • Als u de inhoud omlaag wilt schalen, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende hoort: 'Scale Down, button'. Met deze optie wordt de inhoud kleiner gemaakt en wordt mogelijk een kleiner lettertype gebruikt, zodat alles op de dia past.

  • Als u de grootte van uw inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Scale Up, button'. Als er veel inhoud op een dia staat, kan het zijn dat als u deze optie gebruikt, niet alle tekst erop past.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Formaat van de dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardopties, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen om perfect te passen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Diagrootte, menuknop'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om te schakelen tussen de opties. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u beweegt.

 6. Als u een grootte wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 7. Als u naar een kleiner formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de inhoud wilt opschalen, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Schaal, standaard, knop'. Met deze optie wordt de inhoud kleiner gemaakt en wordt mogelijk een kleiner lettertype gebruikt, zodat alles op de dia past.

  • Als u de grootte van uw inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende hoort: 'Niet schalen, knop'. Als er veel inhoud op een dia staat, kan het zijn dat als u deze optie gebruikt, niet alle tekst erop past.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De grootte van dia’s aanpassen

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Diagrootte, menuknop'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 5. Druk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Pagina-instelling'.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk tweemaal op Pijl-rechts. VoiceOver kondigt de momenteel geselecteerde grootte aan, zoals 'Widescreen' of 'On-screen-Show (4:3).'

 8. Om de opties weer te geven, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om te door de opties te bladeren. De opties worden uitgesproken door VoiceOver terwijl u beweegt. Als u er een wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 10. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'OK, standaardknop'. Als u de knop wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 11. Als u naar een ander formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de inhoud omlaag wilt schalen, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende hoort: 'Schaal omlaag, knop'. Met deze optie wordt de inhoud kleiner gemaakt en wordt mogelijk een kleiner lettertype gebruikt, zodat alles op de dia past.

  • Als u de grootte van uw inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Schaal omhoog, knop'. Als er veel inhoud op een dia staat, kan het zijn dat als u deze optie gebruikt, niet alle tekst erop past.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor aanraakmogelijkheden in PowerPoint gaat u naar De aanraakhandleiding van PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op een nieuwe sjabloonindeling, of de dia's verwijderen die u niet meer nodig hebt. U kunt de dia's ook opnieuw rangschikken door een dia uit de huidige locatie te knippen en deze op een nieuwe plaats te plaatsen.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u de nieuwe dia vóór wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia> van <totaal aantal dia's>.'

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Swipe naar rechts of links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 4. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Indeling' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Als u door de sjabloonopties wilt bladeren, swipet u naar rechts. VoiceOver kondigt de sjablonen aan terwijl u de sjablonen verplaatst. Voor de geselecteerde indeling hoort u 'Geselecteerd' en de naam van de indeling. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.' Er wordt een snelmenu weergegeven.

 4. Swipe in het snelmenu naar links totdat u 'Menu-item Knippen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waarvoor u de geknipte dia wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 6. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Alles selecteren.

 7. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar links totdat u 'Plakken, menu-item' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. De dia wordt verplaatst naar de nieuwe locatie.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.'

 4. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Menu-item Verwijderen'.

 5. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer voor Android, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op een nieuwe sjabloonindeling, of de dia's verwijderen die u niet meer nodig hebt. U kunt de dia's ook opnieuw rangschikken door een dia uit de huidige locatie te knippen en deze op een nieuwe plaats te plaatsen.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u een dia achter wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia>'.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. De dia wordt geselecteerd en de bewerkingsweergave wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Schakeloptie Terug niet ingeschakeld' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 4. Swipe naar links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 5. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u in de bewerkingsweergave van de dia naar rechts totdat u 'Menu Indeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u in het menu Indeling door de sjabloonopties wilt bladeren, swipet u naar rechts. TalkBack kondigt de sjablonen aan terwijl u verder gaat. Voor de geselecteerde indeling hoort u de naam van de indeling en 'Geselecteerd'. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Knippen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waarna u de geknipte dia wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 5. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Plakken' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. De dia wordt verplaatst naar de nieuwe locatie.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor het web toetsenbord en een schermlezer om uw dia's toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken in uw presentaties. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt nieuwe dia's toevoegen aan uw presentatie, op basis van de indeling van de huidige dia of op een andere indeling.

 1. Druk in de bewerkingsweergaveop Alt+Windows-logotoets, N, S, I. Het menu Nieuwe dia wordt geopend.

 2. In het menu is een dia-indeling op basis van de huidige dia geselecteerd. Als u door de andere indelingen wilt navigeren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de beste indeling hoort en drukt u vervolgens op Enter. De nieuwe dia wordt toegevoegd aan uw presentatie.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's verplaatsen om de volgorde van de dia's in uw presentatie te wijzigen.

 1. Druk in de bewerkingsweergaveop Ctrl+F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. In JAWS hoort u het volgende: 'Diavenster'.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+Pijl-omhoog als u de dia in de richting van het begin van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omhoog verplaatst.

  • Druk op Ctrl+Pijl-omlaag als u de dia in de richting van het einde van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omlaag verplaatst.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omhoog als u de dia helemaal vooraan in de presentatie wilt plaatsen.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omlaag als u de dia helemaal achteraan in de presentatie wilt plaatsen.

Dia's verwijderen

 1. Druk in de bewerkingsweergaveop Ctrl+F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. In JAWS hoort u het volgende: 'Diavenster'.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete.

  Tip: Druk op Ctrl + Z om de verwijdering ongedaan te maken.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×