Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint toetsenbord en een schermlezer om de dia's, hand-outs en notitiepagina's voor uw presentatie af te drukken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Uw presentatie afdrukken

Of u nu dia's, hand-outs of notitiepagina's van uw presentatie wilt afdrukken, u bent hier op de juiste plaats. Voer de volgende stappen uit om een afdruktaak in te stellen die aan uw behoeften voldoet:

 1. Druk op Ctrl+P om het dialoogvenster Afdrukken weer te geven. PowerPoint plaatst de focus op de knop Afdrukken en u hoort 'Knop Afdrukken'.

 2. Als u het aantal exemplaren wilt opgeven dat moet worden afgedrukt, drukt u op de Tab-toets om naar het draaivak Kopieën te gaan of drukt u op Alt+P, N. U hoort 'Kopieën, draaivak bewerken'. (In Verteller hoort u 'Kopieën, bewerken'.) Typ in het kringveld Aantal het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.

 3. Als u een printer wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets om naar het besturingselement Printer te gaan of drukt u op Alt+P, I. U hoort de naam van de geselecteerde printer. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de lijst met printers te lopen. (In Verteller hoort u 'Welke printer', het nummer van de geselecteerde printer en het totale aantal beschikbare printers.)

 4. Als u de naam van de printer die u wilt gebruiken niet hoort, drukt u op de toets Pijl-omlaag om door alle andere printeropties te bladeren. Na de lijst met printeropties bereikt u de koppeling Printer toevoegen en de optie Afdrukken naar bestand.

  • Druk op Enter om het dialoogvenster Printers zoeken te openen en gebruik de tabtoets om te navigeren.

  • Druk op de spatiebalk en selecteer Afdrukken naar bestand. Wanneer u de knop Afdrukken selecteert, wordt een Verkenner-dialoogvenster geopend, waar u een bestandsnaam kunt opgeven.

 5. Druk op de tabtoets om naar de groep Instellingen te gaan. Kies de gewenste instellingen. In de volgende lijst vindt u koppelingen naar meer informatie verder in dit onderwerp over elke optie:

  Standaard worden alle dia's in uw presentatie in PowerPoint afgedrukt als dia's op volledige pagina (één dia per pagina), met de standaardprinterinstellingen. Druk op Alt+P, P om af te drukken met de huidige instellingen.

Afbeelding Resources toevoegen

U kunt in de groep Instellingen verschillende afdrukopties opgeven:

De dia's selecteren die u wilt afdrukken

Als u de huidige dia of een specifieke set dia's wilt afdrukken, drukt u op Alt+P, A om de optie Alle dia's afdrukken te selecteren. U hoort: 'Alle dia's afdrukken'. Als u een andere optie wilt selecteren, gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag om een van de volgende opties te selecteren:

 • Selectie afdrukken. U hoort 'Selectie afdrukken'. Deze optie wordt alleen weergegeven als u al een set dia's hebt geselecteerd.

 • Huidige dia afdrukken. U hoort 'Huidige dia afdrukken'. Hiermee wordt alleen de huidige dia afgedrukt.

 • Aangepast bereik. PowerPoint plaatst de focus in het tekstvak Dia's. U hoort 'Aangepast bereik'. Typ een bereik van de dia's die u wilt afdrukken, bijvoorbeeld, 10-12 of 1,2,5.

Tip: Als u verborgen dia's hebt, is de optie Verborgen dia's afdrukken actief, zodat u indien nodig verborgen dia's kunt afdrukken. U hoort 'Verborgen dia's afdrukken'.

Nadat u uw selecties hebt gemaakt, sluit u de keuzelijst met invoervak en drukt u op Enter.

Meerdere dia's op één pagina afdrukken

Als u meer dan één dia per pagina wilt afdrukken, drukt u op Alt+P, H. U hoort 'Dia's met volledige pagina'.

Druk in het vak Dia's op volledige pagina op Enter om de galerie te openen. De bovenste rij is de sectie Afdrukweergave, gevolgd door de sectie Hand-outs. Gebruik de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts om een van de volgende afdrukindelingsopties te selecteren:

 • Dia's op volledige pagina. Selecteer deze optie om elke dia op een aparte pagina af te drukken.

 • Notitiepagina's. Selecteer deze optie om dianotities af te drukken voor een spreker of als hand-outs voor een publiek. U hoort: 'Notitiepagina's'. Met deze optie drukt u één dia per pagina af, met onderaan de sprekernotities.

  Met de andere opties onder Afdrukweergave en alle andere opties onder Hand-outs, drukt u alleen dia's of inhoud van dia's af, geen sprekernotities.

 • Overzicht. Selecteer deze optie om af te drukken in een overzichtsindeling, waarbij alleen de tekst in de dia's zonder afbeeldingen wordt afgedrukt.

Druk op de toets Pijl-omlaag om naar de sectie Hand-outs te gaan en druk daarna op de tabtoets om een indeling te selecteren. Druk op de toets Pijl-omlaag om naar extra opties voor afdrukindeling e gaan. Wanneer u klaar bent met uw selecties, drukt u op Enter.

Enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken instellen

Als u enkelzijds of dubbelzijd afdrukken wilt instellen, drukt u op Alt+P, D. U hoort 'Eénzijd afdrukken'. Selecteer de gewenste optie in de lijst Enkelzijdig afdrukken. (Deze optie is alleen beschikbaar als uw printer ondersteuning biedt voor dubbelzijdig afdrukken. Als u Dubbelzijdig afdrukken selecteert, hoort u 'Dubbelzijdig afdrukken'.)

Sorteren en nieten instellen

U krijgt alleen de optie voor het sorteren als de printer deze ondersteunt. Als u collatie wilt instellen, drukt u op Alt+P, C. Druk op de pijl-omlaag en pijl-omhoog om te selecteren in Collated (u hoort 'Collated'). of Uncollated (u hoort 'Uncollated') en druk vervolgens op Enter. U krijgt deze optie alleen als uw printer colleren ondersteunt.

De optie voor nieten is alleen beschikbaar als uw printer hier ondersteuning voor biedt. Als u nieting wilt instellen, drukt u op de Tab-toets om naar de keuzelijst met invoervak Nieten te gaan en drukt u op de pijl-omlaag en pijl-omhoog om te selecteren uit opties voor Geennietjes, Éénnietje of Twee nietjes.

Afdrukstand wijzigen

 1. Als u de afdrukstand wilt wijzigen, drukt u op Alt+P, R om het dialoogvenster Printereigenschappen te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u bij het tabblad Indeling of het tabblad Papier\Kwaliteit bent en gebruik indien nodig de pijl-rechts of pijl-links om naar het tabblad Indeling te gaan.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets om het vak Afdrukstand te bereiken en selecteer Staand ofLiggend.

 4. Druk meerdere malen op de tabtoets om naar de knop OK te gaan en klik daarna op Enter.

Dia's afdrukken in zwart-wit of grijstinten

PowerPoint wordt standaard in kleur afgedrukt en weergegeven, maar dia's en hand-outs worden vaak afgedrukt in zwart-wit of grijstinten, ook wel grijswaarden genoemd. U kunt uw gehele presentatie - de dia's, het overzicht, de notitiepagina's en de hand-outs voor het publiek - afdrukken in kleur, in grijstinten of in zwart-wit.

Als u in grijstinten of zwart-wit wilt afdrukken, drukt u op Alt+P, O, om de keuzelijst met invoervak Kleur te openen. Druk op de pijl-omlaag en pijl-omhoog om de juiste optie te selecteren, zoals hieronder wordt beschreven:

 • Kleur. Als u deze optie kiest, maar niet over een kleurenprinter beschikt, lijkt het alsof u een afdruk in grijswaarden maakt, maar de kwaliteit is niet helemaal hetzelfde.

 • Grijswaarden. Als u geen kleurenprinter hebt of geen kleurenafdruk nodig hebt, kiest u Grijswaarden zodat alle objecten op de pagina in grijstinten worden afgedrukt. In grijswaarden lijken objecten zoals diagrammen en tabellen strakker en scherper dan wanneer u de optie Kleur kiest op een printer die niet in kleur kan afdrukken.

 • Puur zwart-wit. Met deze optie worden dia's in zwart-wit afgedrukt. Er zijn geen grijstinten. Daardoor worden sommige objecten in het ontwerpthema van de dia niet afgedrukt, zoals reliëf en slagschaduw. Tekst wordt zwart afgedrukt, zelfs als u grijs als oorspronkelijke tekstkleur kiest.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor macOS toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om de dia's, hand-outs en notitiepagina's van uw presentatie af te drukken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • De beschikbaarheid van de in dit onderwerp besproken afdrukopties is afhankelijk van de functies van de printer. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie.

In dit onderwerp

Uw presentatie afdrukken

Of u nu dia's, hand-outs of notities afdrukt voor uw presentatie, u kunt snel afdrukken met de standaardinstellingen of de vele manieren gebruiken die PowerPoint voor macOS biedt om het afdrukken en afdrukken te optimaliseren.

 1. Druk in de presentatie op Command+P. U hoort: 'Afdrukperiode, in dialoogvenster, venster, <naam van de presentatie>, <geselecteerde printer>.' De focus bevindt zich op de geselecteerde printer.

 2. Druk op de spatiebalk om een printer te selecteren. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de printer hoort die u wilt selecteren en druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op Tab om het gewenste aantal kopieën op te geven. Typ het aantal kopieën dat u wilt afdrukken.

 4. Standaard worden alle dia's in uw presentatie in PowerPoint afgedrukt als dia's op volledige pagina (één dia per pagina), met de standaardprinterinstellingen. Als u wilt afdrukken met de huidige instellingen, drukt u op Tab totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Afdrukken optimaliseren

In het dialoogvenster Afdrukken worden standaard alleen de basisopties voor afdrukken weergegeven. U kunt de verborgen afdrukdetails makkelijk openen en het afdrukken optimaliseren.

Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Tab totdat u 'Knop Details weergeven' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Er zijn nu meer afdrukopties beschikbaar.

Eén dia voor afdrukken selecteren

Bespaar op papier en druk alleen de dia's af die u nodig hebt.

 1. Terwijl u in het dialoogvenster Afdrukken bent, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Alle dia's afdrukken.'

 2. Druk op Shift+pijl-omlaag totdat u 'Aangepaste voorstellingen, radioknop' hoort en druk vervolgens op Tab. U hoort: 'Tekst bewerken, leeg'.

 3. Typ het nummer van de dia die u wilt afdrukken.

  Tip: Als u de geselecteerde dia wilt afdrukken, drukt u op Shift+pijl-omlaag totdat u 'Geselecteerde dia's afdrukken' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Een reeks dia's voor afdrukken selecteren

 1. Druk op Shift+pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Reeksen dia's afdrukken.'

 2. Druk op Tab en typ het nummer van de eerste dia in de reeks.

 3. Druk nogmaals op Tab en typ het nummer van de laatste dia in de reeks.

Meerdere dia's op één pagina afdrukken

U kunt meerdere dia's op één pagina afdrukken. Dat kan in de vorm van volledige dia's of als hand-outs.

Meerdere volledige dia's op één pagina afdrukken

 1. Terwijl u in het dialoogvenster Afdrukken bent, drukt u op Tab totdat u 'PowerPoint, PDE, pop-upknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Indeling' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op Tab tot u 'Pagina’s per vel' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u de optie hoort die u wilt selecteren. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Hand-outs afdrukken

 1. Terwijl u in het dialoogvenster Afdrukken bent, drukt u op Tab totdat u 'Af te drukken indeling' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de optie voor de hand-out hoort die u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'Hand-outs, vier dia's per pagina'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Dubbelzijdig afdrukken instellen

U kunt op beide zijden van het papier afdrukken, ook als u hebt geselecteerd dat u meerdere dia's op één pagina wilt afdrukken.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de printer wordt ondersteund en als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de printer of neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie.

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Tab totdat u 'Tweezijig, uitgeschakeld selectievakje' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Langrandbinding is standaard ingeschakeld.

 2. Als u het bindingstype voor tweezijdig afdrukken wilt wijzigen, drukt u op Tab totdat u 'PowerPoint, PDE, pop-upknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Indeling' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u 'Uit, tweezijds' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u de optie hoort die u wilt selecteren. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Sortering instellen

Als u meerdere kopieën van uw dia's wilt afdrukken, kunt u selecteren of u meerdere kopieën van één dia wilt afdrukken voordat u de andere afdrukt.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de printer wordt ondersteund en als de functie is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de printer of neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie.

 1. Terwijl u in het dialoogvenster Afdrukken bent, drukt u op Tab totdat u 'PowerPoint, PDE, pop-upknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Papierverwerking' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op Tab tot u 'Uit, pagina’s sorteren' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Afdrukstand wijzigen

 1. Terwijl u in het dialoogvenster Afdrukken bent, drukt u op Tab totdat u '<Huidige afdrukstand>, Afdrukstand' hoort.

 2. Als u de afdrukstand wilt wijzigen, drukt u op de pijl-links of -rechts om de andere optie te kiezen. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Dia's afdrukken in zwart-wit of grijstinten

U kunt de hele presentatie (de dia's, de notitiepagina's en de hand-outs voor het publiek) afdrukken in grijstinten of in zwart-wit.

 1. Terwijl u in het dialoogvenster Afdrukken bent, drukt u op Tab totdat u 'Kleurindeling uitvoer Kleur' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Grijstinten' of 'Zwart-wit' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Dia's zonder sprekersnotities afdrukken

De dia's worden standaard zonder sprekersnotities afgedrukt. U kunt de instellingen snel wijzigen en uw gehoor ook van de notities voorzien.

 1. Terwijl u in het dialoogvenster Afdrukken bent, drukt u op Tab totdat u 'Indeling Dia's' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Notities' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Zie ook

Audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om snel vanaf uw iPhone dia's af te drukken op een printer in de buurt. U kunt ook de standaardinstellingen voor afdrukken in PowerPoint wijzigen, bijvoorbeeld als u de af te drukken dia's wilt selecteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor aanraakmogelijkheden in PowerPoint gaat u naar De aanraakhandleiding van PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • De beschikbaarheid van de in dit onderwerp besproken afdrukopties is afhankelijk van de functies van de printer. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie.

In dit onderwerp

Uw presentatie afdrukken

Druk de dia's rechtstreeks af vanaf uw iPhone op een printer die AirPrint ondersteunt. Zie Afdrukken via AirPrint vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch voor meer informatie over AirPrint en de ondersteunde printers.

 1. Controleer of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 2. Swipe in uw presentatie naar rechts of links totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Bestand wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Print button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts en u hoort: 'AirPrint.' Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Printer options, Cancel button'.

 5. Swipe totdat u het volgende hoort: 'Printer. Knop Printer selecteren.' Dubbeltik op het scherm. De lijst met beschikbare AirPrint-printers wordt geopend.

 6. Swipe naar rechts tot u de naam van de printer hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u wilt afdrukken volgens de standaardinstellingen, swipet u in het menu Printeropties naar rechts of links totdat u 'Print button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De dia's selecteren die u wilt afdrukken

 1. Swipe in het menu Printeropties naar rechts totdat u 'Knop Bereik, alle pagina's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Pages <het nummer van de eerste dia in het huidige paginabereik> - <het nummer van de laatste dia>' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts. U hoort: 'Vanaf pagina <het nummer van de eerste dia in het huidige paginabereik>, keuze-item, instelbaar'.

 4. Als u de eerste dia kiest om af te drukken, swipet u met één vinger omhoog of omlaag totdat u het nummer van de gewenste dia hoort.

 5. Als u de laatste dia om af te drukken wilt selecteren, swipet u naar rechts. U hoort: 'To page <het nummer van de laatste dia in het huidige paginabereik> picker item, adjustable'. Swipe met één vinger omhoog of omlaag totdat u het nummer van de gewenste dia hoort.

 6. Als u wilt terugkeren naar het menu Afdrukopties, swipet u naar links totdat u 'Printeropties, knop Terug' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. U hoort: 'Printeropties, Bereik, Pagina's <het nieuwe paginabereik>, knop'.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om snel dia's af te drukken vanaf uw telefoon.

Notities: 

Uw presentatie afdrukken

Druk uw dia's rechtstreeks vanaf uw Android-telefoon af op een compatibele printer. Zorg ervoor dat uw telefoon en printer zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi netwerk.

Notities: 

 • Deze instructies zijn alleen van toepassing op printers die worden ondersteund door Android en Google Cloud Print. Als u wilt controleren of uw printer wordt ondersteund, gaat u naar Printers die klaar zijn voor de cloud.

 • USB-, Bluetooth- en Windows-netwerkafdrukken worden niet ondersteund door Android. Google raadt aan cloudafdruk in te stellen op een pc die is verbonden met een dergelijke printer. Als u rechtstreeks op een dergelijke printer wilt afdrukken, moet u een app van derden gebruiken.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar rechts of links totdat u 'Niet ingeschakeld, Terug schakelen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de miniatuurweergave.

 2. Swipe in de miniatuurweergave naar links totdat u 'Bestand, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu Bestand'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Vervolgkeuzelijst' hoort, gevolgd door de geselecteerde printer of 'Opslaan als PDF'. Dubbeltik op het scherm om de lijst met afdrukopties te openen. Swipe naar rechts om door de lijst te bladeren. Als u bij de printer bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

 5. Om extra opties te zien, zoals het selecteren van het aantal af te drukken exemplaren en de afdrukstand, moet u doorgaan met swipen om alle opties te horen. Dubbeltik op het scherm om de lijst met opties te openen, swipe naar rechts om er doorheen te bladeren en dubbeltik op het scherm om een van de opties selecteren.

 6. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om te beginnen met afdrukken.

  Wanneer u 'PowerPoint-venster' hoort, is uw presentatie afgedrukt en keert de focus terug naar uw presentatie in de miniatuurweergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor het web toetsenbord en een schermlezer om de dia's voor uw presentatie af te drukken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Een presentatie afdrukken vanuit de bewerkingsweergave of preview

 1. Druk in uw presentatie op Alt+Windows-logotoets, F, P. Het menu Afdrukken wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de beste afdrukoptie hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Dialoogvenster, Microsoft PowerPoint voor het web.' De focus ligt op een koppeling naar een afdrukbaar PDF-bestand.

 3. Druk op Enter. Het PDF-bestand : het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 4. Als u door de opties wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. Als u optiemenu's wilt uitbreiden, drukt u op Alt+pijl-omlaag en drukt u op Enter om een selectie te maken.

 5. Als u wilt afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Een presentatie afdrukken vanuit de leesweergave

 1. Druk in de presentatie op Ctrl+F6 totdat u 'Presentatie bewerken' hoort.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken naar PDF' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Dialoogvenster, Microsoft PowerPoint voor het web.' De focus ligt op een koppeling naar een afdrukbaar PDF-bestand.

 3. Druk op Enter. Het PDF-bestand : het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 4. Als u door de opties wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. Als u optiemenu's wilt uitbreiden, drukt u op Alt+pijl-omlaag en drukt u op Enter om een selectie te maken.

 5. Als u wilt afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×