Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie voor meer algemene hulp, bekijk Office Support Home of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met office.

Gebruik PowerPoint toetsenbord en een schermlezer om uw presentatie aan het publiek te geven met de weergave voor presentator of diavoorstelling. We raden u aan de weergave voor presentator te gebruiken om het maximale uit uw presentatie te halen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

In de weergave Diavoorstelling wordt de weergave voor presentator automatisch gestart wanneer u bent verbonden met een tweede beeldscherm. In de weergave voor de presentator kunt u tijdens de presentatie met uw notities werken, terwijl uw publiek alleen de dia’s ziet.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over het tonen van uw PowerPoint presentatie aan een publiek, maar geen schermlezer gebruiken? Zie Diavoorstellingen presenteren.

Notities: 

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open uw presentatie in PowerPoint.

 2. Druk op F5 om de diavoorstelling te starten.

  Als u met een tweede beeldscherm bent verbonden, wordt de weergave voor presentator automatisch gestart. Als u op één beeldscherm werkt, drukt u op Shift+F10, R om naar de weergave voor presentator te gaan.

 3. Navigeren door dia's:

  • Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op de toets Pagina omlaag.

  • Als u naar de vorige dia wilt gaan, drukt u op de toets Pagina omhoog.

  • Als u naar een bepaalde dia wilt gaan, typt u het dianummer en drukt u op Enter.

  • Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen. Navigeer door de opties in het menu met de pijl-omlaag. De schermlezer kondigt de items aan terwijl u navigeert.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

De presentatie geven in de weergave voor de presentator

Wanneer u in de weergave voor presentatorbent, kunt u sneltoetsen gebruiken om uw presentatie PowerPoint geven:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Lees de volgende regel notities.

Alt+A

Lees de vorige regel notities.

Alt+Z

Lees de verstreken tijd (de timer wordt gestart zodra u de weergave voor presentator start).

Alt+W

Lees de volgende stap (bijvoorbeeld de volgende dia, de volgende animatie of het einde van de voorstelling).

Alt+Q

Druk op Esc om de weergave voorpresentator te sluiten.

Een zwart scherm weergeven

Als u de presentatie wilt onderbreken en een leeg zwart scherm wilt weergeven, drukt u op B. Druk op Esc om de presentatie met dia’s voort te zetten.

Tip: Als u een leeg wit scherm wilt weergeven, drukt u op W. Druk nogmaals op W om verder te gaan met de presentatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik PowerPoint toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om uw presentatie aan het publiek te geven met behulp van de weergave Diavoorstelling of Weergave voor presentator. In de weergave Diavoorstelling wordt de presentatie op uw computerscherm weergegeven op de manier waarop het publiek de presentatie ziet. In de Weergave voor presentator kunt u de presentatie met de sprekersnotities op het ene scherm weergeven, zoals uw laptop, terwijl het publiek de dia's zonder notities op een ander scherm ziet.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over het tonen van uw PowerPoint presentatie aan een publiek, maar geen schermlezer gebruiken? Zie Uw presentatie geven.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open uw presentatie in PowerPoint.

 2. Druk op Command+Shift+Return om de diavoorstelling te starten.

 3. Druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Druk op Delete om naar de vorige dia te gaan.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

De presentatie geven in de weergave voor de presentator

Met behulp van twee schermen kunt u andere programma's uitvoeren en de sprekersnotities op het ene scherm bekijken, terwijl het publiek de dia's op een ander scherm ziet.

De weergave voor de presentator instellen

Als u de weergave voor de presentator wilt gebruiken, controleert u of uw computer ondersteuning biedt voor meerdere beeldschermen en of het tweede beeldscherm of de tweede computer op uw computer is aangesloten.

De presentatie weergeven op twee beeldschermen

 1. Open uw presentatie in PowerPoint.

 2. Als u het scherm nog niet deelt, drukt u op Command+F2 op de computer waarmee u de presentatie wilt weergeven.

 3. Druk op uw computer op Option+Return om te beginnen met presenteren in de weergave voor presentator.

  Uw sprekersnotities en dia's zijn beschikbaar op uw scherm, terwijl op het andere scherm alleen de presentatie te zien is.

  Tip: Als de sprekersnotities op het verkeerde scherm worden weergegeven, kunt u de beeldschermen omwisselen. Druk op Control+Option+I om de Item Chooser te openen en typ Swap Displays button. Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren en druk nogmaals op Control+Option+spatiebalk om de beeldschermen om te wisselen. De focus blijft op de knop. Als u de knop wilt verlaten, drukt u op de pijl-rechts.

 4. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N. Om naar de vorige dia te gaan, drukt u op P.

 5. Als u naar de notitiesectie van de presentator wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op de pijl-rechts of -links totdat VoiceOver het volgende uitspreekt: 'Notitievenster, opmaakgebied.' Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om te selecteren, zodat de notities door VoiceOver worden voorgelezen. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de sprekersnotities te verlaten.

 6. Druk op Esc om de presentatie te stoppen.

Een zwart scherm weergeven

Als u de presentatie wilt onderbreken en tijdelijk een leeg zwart scherm wilt weergeven, drukt u op B. Druk nogmaals op B om de presentatie met dia’s voort te zetten.

Tip: Als u een leeg wit scherm wilt weergeven, drukt u op W. Druk nogmaals op W om verder te gaan met de presentatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik PowerPoint VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om door de dia's van uw presentatie te navigeren. Lees hoe u de diavoorstelling kunt starten en beëindigen en een zwarte dia kunt gebruiken om de presentatie te verbergen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor aanraakmogelijkheden in PowerPoint gaat u naar De aanraakhandleiding van PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open uw presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Diavoorstelling vanaf deze dia starten.' Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten.

Navigeren door de dia's

 1. Swipe in de diapresentatie met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan. Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

 2. VoiceOver leest de titel van de dia terwijl u op een dia komt. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende tekstvak en de inhoud ervan wordt voorgelezen.

  Tip: Als u een klopgeluid hoor, hebt u het eind van de dia bereikt en is er geen inhoud meer om voor te lezen.

 3. Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, blijft u met drie vingers naar links swipen totdat de diavoorstellingsweergave wordt gesloten wanneer u aan het einde van de diavoorstelling bent.

  Als u een diavoorstelling direct wilt afsluiten, swipet u met drie vingers omlaag om de werkbalk weer te geven. Sleep daarna langzaam met één vinger naar de linkerbovenhoek van het scherm totdat u het volgende hoort: 'Knop Einde diavoorstelling'. Dubbeltik om de knop te selecteren en de diavoorstelling te beëindigen.

De presentatie verbergen

 1. Swipe in de diavoorstellingsweergave met drie vingers omlaag om de werkbalk weer te geven.

 2. Sleep langzaam met één vinger naar de rechterbovenhoek van het scherm totdat u het volgende hoort: 'Knop Zwarte diavoorstelling'. Dubbeltik om de knop te selecteren en de presentatie te verbergen.

 3. De focus blijft op de knop. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Knop Diavoorstelling normaal'. Dubbeltik op het scherm om de dia's opnieuw weer te geven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om door de dia's in uw presentatie te bladeren. Lees hoe u de diavoorstelling kunt starten en beëindigen en een zwarte dia kunt gebruiken om de presentatie te verbergen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open uw presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Presenteren'. Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten. U hoort: 'Geselecteerd, dia 1'.

Navigeren door de dia's

 1. Voer een van de volgende handelingen uit tijdens de presentatie van uw diavoorstelling:

  • Als u naar de volgende dia wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Volgende dia' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u wilt teruggaan naar de vorige dia, swipet u naar links totdat u 'Knop Vorige dia' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Het dianummer wordt voorgelezen wanneer u bij een bepaalde dia bent. Als u de titel van een dia wilt lezen, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Titel tekstvak <titel>'. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende element, waarna de inhoud ervan wordt voorgelezen. Met TalkBack wordt een tekstelement voorgelezen als: 'Tijdelijke aanduiding voor inhoud <tekst>'.

  Tip: Wanneer het volgende dianummer niet wordt voorgelezen, hebt u het einde van de diavoorstelling bereikt en er is geen inhoud meer om te lezen.

 3. Als u een diavoorstelling wilt afsluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Voorstelling beëindigen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

De presentatie verbergen

Onderbreek uw presentatie en geef een leeg zwart scherm weer.

 1. Swipe tijdens de presentatie van uw diavoorstelling naar links totdat u 'Niet ingeschakeld, Leeg scherm, schakeloptie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Aan'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de dia's opnieuw weer te geven. U hoort: 'Uit'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik PowerPoint voor het web toetsenbord en een scherm om uw presentatie aan het publiek te geven. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u een diavoorstelling start, navigeert en eindigt.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over het tonen van uw PowerPoint presentatie aan een publiek, maar geen schermlezer gebruiken? Zie Uw diavoorstelling presenteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

Een diavoorstelling starten

 1. Als u naar het tabblad Weergave wilt gaan, drukt u op Alt+Windows-logo toets, W. U hoort: 'Geselecteerd, item op tabblad Weergave'.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op B om een diavoorstelling te starten vanaf de eerste dia in de presentatie.

  • Druk op C om een diavoorstelling te starten vanaf de huidige dia.

 3. De diavoorstelling wordt gestart. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N. Als u naar de vorige dia wilt gaan, drukt u op P.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling te beëindigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×