Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik de e-mail in Outlook met uw toetsenbord en schermlezer om de essentiële basistaken uit te voeren. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers, zolang deze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken, filteren en afdrukken, met bijlagen werken en meer.

Notities: 

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Gebruik uw schermlezer en sneltoetsen om e-mailberichten te lezen en beantwoorden. U hoort een geluid wanneer er een nieuw e-mailbericht binnenkomt.

Een e-mailbericht openen en lezen

 1. Druk in het Postvak IN op Tab of Shift+Tab tot u het eerste e-mailbericht in de berichtenlijst hoort. De schermlezer leest de afzender, het onderwerp en de datum en tijd van ontvangst voor en geeft aan of het e-mailbericht ongelezen is.

  • Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u door de berichtenlijst navigeren.

  • Druk op Enter om een e-mail te openen.

  • Als u het e-mailbericht van boven naar beneden wilt lezen, drukt u op de SR-toets+Ctrl+R.

  • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

  • Druk op Alt+5 om naar de volgende e-mail te gaan.

  • Druk op Alt+4 om naar de vorige e-mail te gaan.

 2. Wanneer u klaar bent met het lezen van het e-mailbericht, drukt u op Esc om terug te keren naar het Postvak IN.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een e-mailbericht of voor e-mail in het Postvak IN:

  • Druk op Ctrl+R om alleen de oorspronkelijke afzender een antwoord te sturen. U hoort: 'Opnieuw', gevolgd door het berichtonderwerp.

  • Druk op Ctrl+Shift+R als het bericht meerdere geadresseerden heeft en u allen wilt beantwoorden.

 2. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in het oorspronkelijke e-mailbericht. De focus is geplaatst in het berichtgebied. Typ het bericht.

 3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Alt+S om de e-mail te verzenden.

Een e-mailbericht doorsturen

 1. Druk op Ctrl+F in een e-mailbericht of voor e-mail in het Postvak IN. U hoort: 'Fw', gevolgd door het berichtonderwerp.

 2. Het veld Aan heeft de focus. Typ de namen van de geadresseerden.

 3. Als u een bericht wilt opnemen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Fw' hoort, gevolgd door het berichtonderwerp en 'Bericht bewerken'. Typ vervolgens uw bericht.

 4. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Alt+S om de e-mail te verzenden.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Druk in het Postvak IN op Ctrl+N. U hoort: 'Untitled, message', gevolgd door de berichtindeling en 'Venster, Aan, bewerken'.

 2. Het veld Aan heeft de focus. Typ de namen van de geadresseerden.

 3. Druk op Tab om een kopie te verzenden. U hoort: 'CC, bewerken'. Typ de namen van contactpersonen die een kopie ontvangen.

 4. Druk op Tab om een verborgen kopie te verzenden. U hoort: 'BCC, bewerken'. Typ de namen van contactpersonen die een kopie ontvangen.

  Als u 'BCC, bewerken' niet hoort, is het veld BCC verborgen. Als u dit zichtbaar wilt maken, drukt u op Alt+P, B.

 5. Als u een onderwerp wilt toevoegen aan de e-mail, drukt u op Tab totdat u 'Onderwerp, bewerken' hoort. Typ vervolgens het onderwerp.

 6. Als u uw bericht wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u het onderwerp van het e-mailbericht hoort, gevolgd door 'Bericht, bewerken' en typt u het bericht.

 7. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Alt+S om de e-mail te verzenden.

Werken met Postvak IN met prioriteit

Richt u op de e-mails die voor u het belangrijkst zijn. Standaard wordt er in Outlook een Postvak IN met prioriteit en een Postvak IN met de Overige berichten gemaakt. Uw belangrijkste e-mailberichten zijn ingedeeld in het Postvak IN Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk toegankelijk is, maar uit de weg, in het Postvak IN Overige.

Schakelen tussen het Postvak IN met prioriteit en het Postvak IN Overige

Standaard wordt in Outlook het Postvak IN met prioriteit geopend.

 1. Druk op F6 tot u 'Tabel, tabelweergave' hoort, gevolgd door het aantal rijen in uw Postvak IN.

 2. Druk op Shift+Tab tot u 'Overige, knop' hoort en druk dan op Enter.

 3. Om terug te gaan naar het Postvak IN met prioriteit, drukt u op F6 tot u 'Tabel, tabelweergave' hoort en daarna drukt u op Shift+Tab tot u 'Prioriteit, knop' hoort. Druk op Enter om de optie te selecteren.

Een e-mail verplaatsen van het Postvak IN Overige naar het Postvak IN met prioriteit

 1. Navigeer in het Postvak IN Overige naar de e-mail die u wilt verplaatsen naar het Postvak IN met prioriteit.

 2. Druk op Shift+F10, V om de e-mail te verplaatsen.

Het Postvak IN met prioriteit verbergen

U kunt het Postvak IN met Prioriteit verbergen en met één berichtenlijst werken:

 1. Om te controleren of het Postvak IN met prioriteit wordt weergegeven of al is verborgen, drukt u op F6 tot u 'Tabel, tabelweergave' hoort, gevolgd door het aantal rijen in uw Postvak IN. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het leesvenster is uitgeschakeld, drukt u één keer op de Tab-toets. Als u 'Prioriteit, knop' hoort, wordt het Postvak IN met prioriteit weergegeven.

  • Als het leesvenster is ingeschakeld, drukt u twee keer op Shift+Tab. Als u 'Overige, knop' hoort, wordt het Postvak IN met prioriteit weergegeven.

 2. Als u het Postvak IN met prioriteit wilt verbergen, drukt u op Alt+V, W.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Druk in het Postvak IN op Ctrl+E. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Zoeken. U hoort: 'Zoekquery, bewerken, zoeken in huidig postvak.'

 2. Als u de map wilt wijzigen die u wilt zoeken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Huidig postvak' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Typ uw zoektermen.

 4. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de suggesties te bladeren. Als u een suggestie wilt selecteren, drukt u op Enter. De zoekresultaten worden weergegeven in de berichtenlijst.

 5. Druk op Tab totdat u het eerste bericht hoort. Druk op pijl-omlaag als u door de lijst wilt bladeren. Druk op Enter om een e-mail te openen.

 6. Druk op Esc om de lijst met zoekresultaten te wissen.

  Druk twee keer op Esc om terug te keren naar het Postvak IN vanuit een geopende e-mail en de lijst met zoekresultaten te verwijderen.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Druk in het Postvak IN op Alt+H, L. De focus gaat naar het eerste item in de lijst met filteropties.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Tabelweergave is klaar met laden'.

 3. Als u naar de lijst met e-mails wilt gaan die overeenkomen met het filter, drukt u op Tab totdat u het eerste bericht hoort. Druk op pijl-omlaag als u door de lijst wilt bladeren. Druk op Enter om een e-mail te openen.

 4. Druk op Esc om de lijst met resultaten en het filter te wissen.

  Druk twee keer op Esc om terug te keren naar het Postvak IN vanuit een geopende e-mail en de lijst met zoekresultaten te verwijderen.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt bijlagen in uw e-mailberichten openen en toevoegen in Outlook.

Bijlagen openen

Wanneer u een e-mailbericht ontvangt, laat de schermlezer horen of het e-mailbericht bijlagen bevat en hoeveel bestanden er zijn bijgevoegd.

 1. Open een e-mailbericht met een bijlage. De focus is geplaatst in de hoofdtekst.

 2. Druk op Shift+Tab totdat u de bijlagedetails hoort, inclusief de naam en het type van het bestand.

 3. Druk op Enter om de bijlage te openen. Het bestand wordt geopend in een compatibele toepassing.

Bijlagen toevoegen

U kunt bestanden, zoals cv's, nieuwsbrieven of foto's, verzenden als kopieën of als OneDrive-bestanden.

 1. Druk in een e-mail op Alt+N, A, F. Er wordt een snelmenu geopend.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een recent bestand wilt toevoegen, drukt u op pijl-omlaag totdat u het bestand hoort. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u een bestand wilt toevoegen vanaf een weblocatie, drukt u op W. U hoort de eerste onlinelocatie, bijvoorbeeld 'OneDrive'. Druk op Enter om te selecteren. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Druk op Tab en de pijltoetsen totdat het gewenste bestand wordt genoemd en druk vervolgens op Alt+S.

  • Als u een bestand wilt toevoegen vanuit de lokale opslagruimte, bijvoorbeeld de harde schijf, drukt u op B. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Druk op Tab en de pijltoetsen totdat het gewenste bestand wordt genoemd en druk vervolgens op Alt+S.

Een e-mailbericht afdrukken

U kunt e-mailberichten afdrukken op papier of naar een bestand.

 1. Druk op Ctrl+P in een e-mailbericht of voor e-mail in het Postvak IN. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 2. Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op Alt+F, P, P.

Audiomeldingen of visuele meldingen in- of uitschakelen

U kunt worden gewaarschuwd met geluidseffecten of visuele effecten wanneer een nieuw e-mailbericht binnenkomt. Als u ononderbroken wilt werken, kunt u de meldingen uitschakelen.

 1. Druk in PostvakIN op Alt+F, T. Het venster Opties voor Outlook wordt geopend, de focus is op het tabblad Algemeen.

 2. Druk op M. Het tabblad E-mail wordt geopend.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op P. U hoort: 'Ingeschakeld' of 'Uitgeschakeld', gevolgd door 'Een geluid afspelen, selectievakje'. Druk op de spatiebalk om deze optie in of uit te schakelen.

 4. Druk op Tab om door de andere meldingsopties te bladeren. Druk op de spatiebalk om een optie in of uit te schakelen. Wanneer u 'Bladeren, knop' hoort, zijn er geen meldingsopties meer die u kunt selecteren.

 5. Als u uw selecties wilt bevestigen en het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u 'Knop OK' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik de e-mail in Outlook voor Mac voiceover, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken, filteren en afdrukken, met bijlagen werken en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Een e-mailbericht lezen

Standaard worden de nieuwste e-mailberichten bovenaan weergegeven in de Outlook-app.

 1. Druk in Outlook op Command+1 om de hoofdweergave E-mail te openen. Als u de focus naar de berichtenlijst wilt verplaatsen, drukt u in de weergave E-mail op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Overzichtsweergave van berichtenlijst'.

 2. Als u wilt bladeren in de berichtenlijst, drukt u op Control+] (vierkante haak sluiten) om naar het volgende bericht te gaan of drukt u op Control+[ (vierkante haak openen) om naar het vorige bericht te gaan.

 3. VoiceOver leest de informatie over de e-mailberichten in uw Postvak IN terwijl u door de berichten bladert. U hoort bijvoorbeeld het volgende:

  • De naam van de afzender

  • Het onderwerp van de e-mail

  • De verzenddatum

  • Of het bericht bijlagen heeft

 4. Als u één e-mailbericht of een e-mailgesprek met meerdere berichten wilt openen, drukt u op Command+O. Het berichtvenster wordt geopend en u hoort: 'Bericht openen. Nu in <onderwerp van bericht>.'

  Druk op Control+vierkante haak links ([) om snel naar de volgende e-mail te gaan. Druk op Control+vierkante haak rechts (]) om naar de vorige e-mail te gaan.

 5. Als u een e-mailbericht of berichten in een gesprek wilt lezen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Terwijl u navigeert worden de berichtvelden voorgelezen.

 6. Druk op Command+W om het berichtvenster te sluiten wanneer u klaar bent. Hiermee worden de berichtvensters gesloten en wordt de focus verplaatst naar de berichtenlijst van het Postvak IN.

Een e-mailbericht lezen vanuit het Meldingencentrum

Ga naar het Meldingencentrum op uw Mac om de meest recente e-mailberichten te lezen in Outlook.

 1. U opent het menu Extra’s op de menubalk door op Control+Option+M te drukken. U hoort: 'Menu Extra's'.

 2. Als u het Meldingencentrum wilt openen, drukt u op de pijl-rechts totdat u 'Meldingencentrum, menu Extra's' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Als u naar Meldingen wilt gaan in het Meldingencentrum, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Meldingen, keuzerondje' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 4. Druk op de pijl-rechts of pijl-links om door de lijst met meldingen te bladeren. Terwijl u in een melding Outlook, leest VoiceOver de melding voor als 'Microsoft Outlook', gevolgd door de berichttijd, het onderwerp, de afzender en de bericht body. Druk op Return om het e-mailbericht te openen.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een e-mailbericht:

  • Druk op Command+R om een antwoord te sturen naar de afzender van het bericht.

  • Druk Shift+Command+R om allen te beantwoorden.

 2. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in het oorspronkelijke e-mailbericht. De focus is geplaatst in het berichtgebied. Typ het bericht.

 3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Command+Return om het e-mailbericht te verzenden.

Een e-mailbericht doorsturen

 1. Druk in een e-mailbericht op Command+J.

 2. Het veld Aan heeft de focus. U hoort: 'Aan, tekst bewerken'. Typ de naam van elke geadresseerde.

 3. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u 'Documenttekst' hoort. Typ vervolgens het bericht.

 4. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Command+Return om het e-mailbericht te verzenden.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Druk in Outlook op Command+1 om de hoofdweergave E-mail te openen.

 2. Druk op Command+N om een nieuwe e-mail te maken. Een nieuw berichtvenster wordt geopend met de focus op het veld Naar. U hoort: 'Naamloos (...) venster, Aan, tekst bewerken'.

 3. Typ de naam van elke geadresseerde in het veld Aan.

 4. Als u een kopie wilt verzenden, drukt u op Tab om naar het veld CC te gaan. U hoort: 'CC, tekst bewerken'. Typ de namen van contactpersonen die een kopie moeten ontvangen.

  Als u een verborgen kopie wilt verzenden, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Berichten, geselecteerd tabblad' hoort. Druk vervolgens op de pijl-rechts en u hoort 'Tabblad Opties'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Opties te openen, druk op de Tab-toets totdat u 'Selectievakje uitgeschakeld BCC' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Het veld BCC wordt toegevoegd aan het bericht. Druk op de Tab-toets totdat u 'BCC, tekst bewerken' hoort en typ vervolgens de namen van de contactpersonen.

 5. Als u een onderwerp wilt typen voor de e-mail, drukt u op Tab totdat u 'Onderwerp, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens het gewenste onderwerp.

 6. Als u het bericht wilt typen, drukt u op Tab totdat u 'Documenttekst' hoort. Typ vervolgens het gewenste bericht.

 7. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op Command+Return om het e-mailbericht te verzenden.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik de opties voor zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Druk in de weergave E-mail op Option+Command+F om te zoeken in de huidige map. U hoort: 'Zoeken, tekstveld Zoeken'. Typ uw zoekwoorden en druk op Return.

 2. Als u naar de lijst met zoekresultaten wilt gaan, drukt u op Tab tot u het volgende hoort: 'Tabel Overzichtsweergave berichtenlijst'.

 3. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren. Tijdens het verplaatsen worden de berichten door VoiceOver aangekondigd op het onderwerp, de afzender en de datum van het bericht.

 4. Druk op Command+O om een e-mail te openen. Als u het e-mailvenster wilt sluiten en wilt terugkeren naar de weergave E-mail, drukt u op Command+W.

 5. Wanneer u klaar bent in de weergave E-mail en u Zoeken wilt sluiten, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Zoeken, tekstveld Zoeken' hoort. Druk vervolgens op Esc.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Druk in de weergave E-mail op TAB of Shift+Tab totdat u 'E-mail filteren, menuknop' hoort.

 2. Druk op Control+Option+Shift+M om de filterlijst met opties te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de beste filteroptie hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. De focus wordt verplaatst naar de berichtenlijst met e-mailberichten die overeenkomen met het filter.

 3. Als u wilt bladeren door de e-mails die overeenkomen met het filter, drukt u op Control+] (vierkante haak sluiten) om naar het volgende bericht te gaan of drukt u op Control+[ (vierkante haak openen) om naar het vorige bericht te gaan. U hoort de details van de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Druk op Command+O om een e-mail te openen.

 5. Als u de filteroptie wilt verwijderen, drukt u in de weergave E-mail op de Tab-toets of Shift+Tab, totdat u 'Filter email, menu button' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+M. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Alle filters wissen' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt bijlagen in uw e-mailberichten openen en toevoegen in Outlook voor Mac.

Een bijlage openen

Met VoiceOver wordt het aangegeven als een ontvangen e-mail bijlagen bevat.

 1. Open de e-mail met een of meer bijlagen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Bijlage' hoort, gevolgd door de bestandsnaam en -grootte en druk op de spatiebalk. De bijlage wordt geopend in de ondersteunde app.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, foto's of uitnodigingen voor vergaderingen verzenden als bijlage.

Een bestand toevoegen

 1. Wanneer u een bericht op stelt, drukt u in het nieuwe e-mailvenster op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Bestand bijmaken, knop' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een dialoogvenster geopend en u kunt zoeken naar het bestand dat u wilt toevoegen, bijvoorbeeld vanuit uw documenten of iCloud.

 2. Blader naar het gewenste bestand en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om dit te selecteren.

 3. Het bestand wordt toegevoegd aan uw e-mail en de focus wordt weer naar het venster voor nieuwe e-mail verplaatst.

Een afbeelding of foto invoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, drukt u in het venster van de nieuwe e-mail op Tab of Shift+Tab totdat u 'Afbeeldingen, menuknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om het submenu Afbeeldingen uit te vouwen.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Afbeelding uit bestand' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een dialoogvenster geopend en u kunt zoeken naar het afbeeldingsbestand dat u wilt toevoegen.

 3. Blader naar de gewenste afbeelding en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om deze te selecteren.

 4. De afbeelding of foto wordt ingevoegd in de berichttekst.

Een e-mailbericht afdrukken

U kunt e-mailberichten afdrukken op papier of naar een bestand.

 1. Selecteer in Outlook de e-mail die u wilt afdrukken.

 2. Druk op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen. Als u het e-mailbericht wilt afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, standaardknop' hoort. Druk vervolgens op Return om het document naar de standaardprinter te verzenden.

Audiomeldingen of visuele meldingen in- of uitschakelen

U kunt meldingen snel in- of uitschakelen.

 1. Druk in Outlook op Command+komma (,) om Outlook-voorkeuren te openen. U hoort: 'Voorkeuren, knop Alles weergeven'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Meldingen en geluiden' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Het venster Meldingen en geluiden wordt geopend.

 3. Als u alle meldingen wilt in- of uitschakelen, drukt u op Tab totdat u 'Een waarschuwing weergeven op mijn bureaublad' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de instelling in te schakelen ('ingeschakeld') of uit te schakelen ('uitgeschakeld').

 4. Als u audiomeldingen wilt in- of uitschakelen, drukt u op Tab totdat u 'Nieuw bericht' of 'Herinnering' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om de audiomeldingen voor nieuwe berichten of herinneringen in te schakelen ('ingeschakeld') of uit te schakelen ('uitgeschakeld').

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik de e-mail in Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken en filteren, en met zowel berichten met prioriteit als bijlagen werken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Een e-mailbericht lezen

Standaard wordt in de Outlook-app nieuwe e-mail bovenaan weergegeven.

Tip: Wanneer u in de berichtenlijst uw vinger op een bericht hebt geplaatst, swipet u omhoog of omlaag om berichtgerelateerde acties te horen die u kunt uitvoeren. Dubbeltik op het scherm wanneer u een actie hoort die u wilt uitvoeren.

 1. Als u de e-mails in uw Postvak IN wilt laten voorlezen, swipet u in de berichtenlijst naar rechts of schuift u uw vinger omlaag door de lijst. U hoort bijvoorbeeld het volgende:

  • De naam van de afzender

  • Het onderwerp van de e-mail

  • De verzenddatum

  • Bijlagen (indien aanwezig)

  • De eerste paar regels van het e-mailbericht

  • Het aantal berichten in een gesprek

 2. Dubbeltik op het scherm als u één e-mailbericht of een e-mailgesprek met verschillende berichten wilt openen.

 3. Als u een e-mail of berichten in een gesprek wilt lezen, swipet u naar rechts of schuift uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm omlaag in de lijst met e-mails. U hoort het onderwerp, de afzendernaam, het bericht en het aantal berichten in een gesprek.

 4. Als het gesprek lang is, moet u mogelijk het volledige bericht openen om het te kunnen horen. Wanneer het eerste bericht is gelezen, swipet u naar rechts. Als u 'Open full message button' hoort, is er meer tekst bij het gesprek. Dubbeltik op het scherm om dit te openen.

  Als u wilt teruggaan naar de samengevouwen berichtweergave, swipet u naar links totdat u 'Close button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u snel naar het volgende e-mailbericht wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Volgende bericht, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u naar het vorige e-mailbericht wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Vorige bericht, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Wanneer u het bericht hebt gelezen en wilt teruggaan naar het Postvak IN, swipet u naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Swipe in een e-mail naar links of rechts totdat u 'Knop Beantwoorden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Waarschuwing, knop Beantwoorden'. Dubbeltik op het scherm om alleen de oorspronkelijke afzender te beantwoorden. Als het bericht meerdere geadresseerden heeft en u wilt allen beantwoorden, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Allen beantwoorden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in het oorspronkelijke e-mailbericht. De focus bevindt zich in de berichttekst en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ het bericht.

 4. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een e-mailbericht doorsturen

 1. Swipe in een e-mail naar rechts totdat u 'Knop Doorsturen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Aan, tekstveld, wordt bewerkt'. De focus bevindt zich in het veld Aan en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ de naam van elke geadresseerde.

 3. Als u een bericht wilt opnemen, swipet u naar rechts totdat u 'Tekstveld met meerdere tekstlijnen' hoort. Dubbeltik vervolgens. Typ het bericht.

 4. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werken met berichten met prioriteit

Richt u op de e-mails die voor u het belangrijkst zijn. Standaard wordt er in Outlook een Postvak IN met prioriteit en een Postvak IN met de overige berichten gemaakt. Uw belangrijkste e-mailberichten zijn ingedeeld in het Postvak IN Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk toegankelijk is, maar uit de weg, in het Postvak IN Overige.

Standaard wordt in Outlook het Postvak IN Prioriteit geopend. Overschakelen naar het Postvak IN Overige:

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Overige, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt teruggaan naar het Postvak IN Prioriteit, swipet u naar links of rechts tot u 'Prioriteit, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een e-mail verplaatsen van het Postvak IN Overige naar het Postvak IN Prioriteit:

 1. Ga naar het bericht dat u wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer gespreksacties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Verplaatsen naar Postvak IN met prioriteit, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. U hoort een waarschuwing. Swipe naar rechts totdat u de juiste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het Postvak IN Prioriteit uitschakelen en met één lijst met berichten werken:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Instellingen, tabblad' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Postvak IN met focus, schakelknop, Aan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Outlook presenteert nu één postvak IN.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Opstellen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Het venster Nieuw bericht wordt geopend, de focus bevindt zich in het veld Aan en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ de namen van de geadresseerden.

 3. Als u een kopie of verborgen kopie wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Cc/BCC button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Cc text field, is editing'. Typ de namen van contactpersonen die een kopie ontvangen.

  Swipe naar rechts om een verborgen kopie te verzenden. U hoort: 'BCC, nul met spatie, tekstveld'. Dubbeltik op het scherm en typ vervolgens de namen van de contactpersonen.

 4. Als u een onderwerp voor de e-mail wilt typen, swipet u naar rechts totdat u 'Onderwerp, tekstveld' hoort. Dubbeltik op het scherm en typ vervolgens het bericht.

 5. Als u het bericht wilt typen, swipet u naar rechts totdat u 'Tekstveld met meerdere regels' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. De focus wordt nu verplaatst naar het veld E-mail zoeken. Typ de zoekwoorden. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Swipe naar rechts om door de zoekresultaten te bladeren. U hoort de details en de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u een e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u Zoeken wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Annuleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Filter' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste filteroptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts om door de e-mailberichten te bladeren die overeenkomen met het filter. U hoort de details en de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u een e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u de filteroptie wilt verwijderen, swipet u in het Postvak IN naar links of rechts totdat u 'Knop Filter annuleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt in uw e-mails in Outlook voor iOS bijlagen openen en toevoegen.

Een bijlage openen

Met VoiceOver wordt het aangegeven als een ontvangen e-mail bijlagen bevat.

 1. Open de e-mail met een of meer bijlagen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het bijlagebestandstype hoort, gevolgd door 'Bijlage', de bestandsnaam en -grootte en dubbeltik vervolgens op het scherm. De bijlage wordt geopend in een ondersteunde app.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, foto's of uitnodigingen voor vergaderingen verzenden als bijlage.

Een bestand toevoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Een bestand of foto bijvoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Bestand bij bijlage'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Blader naar het gewenste bestand en dubbeltik vervolgens op het scherm om dit te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Bestand bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Een bestand of foto bijvoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto maken met de camera van het apparaat en deze bijvoegen:

 1. Swipe naar rechts. U hoort: 'Foto maken, knop'.

 2. Dubbeltik op het scherm. De camera wordt geactiveerd.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Foto maken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Foto gebruiken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u de laatst gemaakte foto wilt bijvoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Laatst gemaakte foto gebruiken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een afbeelding bijvoegen vanuit Foto's:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Foto kiezen uit bibliotheek' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een uitnodiging voor een vergadering bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Vergadering bijvoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Beschikbaarheid verzenden, knop'. Als u uw eerste beschikbare tijdvak voor een vergadering wilt verzenden, dubbeltikt u op het scherm.

  Als u een nieuwe uitnodiging wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Uitnodiging maken, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Er wordt Outlook agendagebeurtenisvenster geopend. Zie Basistaken met een schermlezer met de agenda in Outlook voor instructies over het maken van uitnodigingen voor een vergadering.

 3. Wanneer u klaar bent met het plannen van de vergadering, swipet u in het venster Agenda-item naar links of rechts totdat u 'Knop Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik de e-mail in Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken en filteren, met zowel berichten met prioriteit als bijlagen werken, en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Een e-mailbericht lezen

Standaard worden de nieuwste e-mailberichten het eerst weergegeven.

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of naar rechts of schuif uw vinger omlaag om de e-mails te laten voorlezen door TalkBack. U hoort informatie over elke e-mail, zoals:

  • De naam van de afzender

  • De datum of het tijdstip waarop het bericht is ontvangen

  • Het onderwerp

  • De eerste paar regels van de inhoud van de e-mail

 2. Dubbeltik op het scherm om een e-mail te openen. Het bericht wordt automatisch vanaf het begin gelezen.

  Als u TalkBack wilt beluisteren, kunt u ook een e-mailbericht van boven naar beneden lezen door omlaag en rechts te swipen. Het menu Globale context wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Lezen van boven af' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u het bericht snel wilt doornemen, schuift u uw vinger omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

  Als u omlaag door het bericht wilt scrollen, swipet u met twee vingers omhoog. Als omhoog wilt scrollen, swipet u met twee vingers omlaag.

 3. Wanneer u het bericht hebt gelezen en wilt teruggaan naar het Postvak IN, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit met de e-mail geopend:

  • Als u alleen een antwoord wilt sturen naar de oorspronkelijke afzender, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Beantwoorden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als het bericht meerdere geadresseerden heeft en u een antwoord wilt sturen naar alle geadresseerden, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Allen beantwoorden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Er wordt een nieuwe e-mail geopend met hetzelfde onderwerp en dit antwoord wordt verzonden naar alleen de afzender of iedereen die is opgenomen in de oorspronkelijke e-mail. De focus bevindt zich in de berichttekst en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ het bericht.

 3. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Verzonden, Outlook, toetsenbord verborgen'.

Een e-mailbericht doorsturen

U kunt eenvoudig een e-mail doorsturen met TalkBack.

 1. Wanneer het e-mailbericht is geopend, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Doorsturen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend met hetzelfde onderwerp. De focus ligt op het veld Aan en het schermtoetsenbord staat op de onderste helft van het scherm.

 2. Typ de naam van elke geadresseerde.

 3. Als u een bericht wilt typen, swipet u naar rechts totdat u 'Bericht body' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ het bericht.

 4. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werken met berichten met prioriteit

Richt u op de e-mails die voor u het belangrijkst zijn. Standaard wordt er in Outlook een Postvak IN met prioriteit en een Postvak IN met de overige berichten gemaakt. Uw belangrijkste e-mailberichten vindt u in het Postvak IN Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk toegankelijk is, maar uit de weg, in het Postvak IN Overige.

Standaard wordt in Outlook het Postvak IN Prioriteit geopend. Overschakelen naar het Postvak IN Overige:

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Overschakelen naar overige e-mail, schakelknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt teruggaan naar het Postvak IN Prioriteit, swipet u naar links of rechts totdat u 'Overschakelen naar e-mail met prioriteit, knop' hoort. Dubbeltik op het scherm.

Een e-mail verplaatsen van het Postvak IN Overige naar het Postvak IN Prioriteit:

 1. Ga naar het bericht dat u wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd', gevolgd door de berichtdetails.

 2. Swipe naar links totdat u 'Knop Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Verplaatsen naar Postvak IN met prioriteit, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. U hoort een waarschuwing. Swipe naar rechts totdat u de juiste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het Postvak IN Prioriteit uitschakelen en met één lijst met berichten werken:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Instellingen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Postvak IN met focus, aan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Outlook presenteert nu één postvak IN.

E-mailberichten maken en verzenden

 1. Swipe in de berichtenlijst naar rechts totdat u 'Knop Opstellen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Nieuw bericht wordt geopend, met de focus op het veld Aan en het schermtoetsenbord in de onderste helft van het scherm.

 2. Typ de namen of e-mailadressen van de geadresseerden. De lijst met overeenkomende contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt.

  Opmerking: Afhankelijk van het apparaat, moet u mogelijk naar rechts swipen totdat u 'Zoeken in adressenlijst' hoort en vervolgens op het scherm dubbeltikken om te zoeken naar een contactpersoon.

 3. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een kopie van het bericht naar andere geadresseerden wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'CC-veld' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Voeg de geadresseerden toe volgens de instructies in de vorige stap.

 5. Als u een verborgen kopie naar andere geadresseerden wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Veld BCC' hoort, dubbeltikt u op het scherm en voegt u de geadresseerden toe.

 6. Swipe naar rechts als u een onderwerp aan de e-mail wilt toevoegen. U hoort: 'Onderwerp, invoervak'. Dubbeltik op het scherm en typ een onderwerp.

 7. Swipe naar rechts om uw bericht te typen. U hoort: 'Berichttekst'. Dubbeltik op het scherm en typ het bericht.

 8. Wanneer u het bericht hebt opgesteld, swipet u naar links totdat u 'Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zoeken en filteren gebruiken om een e-mailbericht te vinden

Verspil geen tijd met het doorspitten van lijsten of archieven op zoek naar dat ene belangrijke e-mailbericht. Gebruik zoeken en filteren om snel te vinden wat u zoekt.

Zoeken naar een e-mailbericht

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld E-mail zoeken en het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm. Typ de zoekwoorden. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Swipe naar rechts om door de zoekresultaten te bladeren. U hoort de details en de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u een e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u Zoeken wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een filter gebruiken om een e-mailbericht te vinden

 1. Swipe in de berichtenlijst naar links of rechts totdat u 'Knop Filters' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste filteroptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts om door de e-mailberichten te bladeren die overeenkomen met het filter. U hoort de details van de berichten terwijl u door de lijst bladert.

 4. Wanneer u de e-mail hoort die u wilt openen, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u de filteroptie wilt verwijderen en alle e-mails in de berichtenlijst wilt weergeven, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Berichtfilter wissen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Bijlagen openen of toevoegen

U kunt in uw e-mails in Outlook voor Android bijlagen openen en toevoegen.

Een bijlage openen

Met TalkBack wordt het aangegeven als een ontvangen e-mail bijlagen bevat.

 1. Open de e-mail met een of meer bijlagen.

 2. Swipe naar links totdat u het bestandstype, de naam en de grootte hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u 'Openen met volgende toepassingen' hoort, swipet u naar rechts totdat u de juiste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren.

 3. Dubbeltik op het scherm om de bijlage in de geselecteerde app te openen.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, foto's of uitnodigingen voor vergaderingen verzenden als bijlage.

Een bestand toevoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Bestanden bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Kies uit bestanden'.

 2. Dubbeltik op het scherm om Outlook bestand toe te voegen. Als u een bestand vanaf uw apparaat wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Kiezen uit apparaatbestanden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Blader naar het gewenste bestand en dubbeltik vervolgens op het scherm om dit te selecteren en bij te voegen.

Een foto bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Bestanden bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto maken met de camera van het apparaat en deze bijvoegen:

 1. Swipe naar rechts. U hoort: 'Foto maken, knop'.

 2. Dubbeltik op het scherm. De camera wordt geactiveerd.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Sluiterknop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De foto wordt vastgelegd.

 4. Als u 'Sluiterknop is nu ingeschakeld, gereed' hoort, dubbeltikt u op het scherm om de foto bij te voegen.

  Als u 'Sluiterknop is nu ingeschakeld, gereed' niet hoort, swipet u naar links of rechts totdat u 'OK, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de foto bij te voegen.

Een afbeelding bijvoegen vanuit Foto's:

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Alle foto's, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Blader naar de gewenste afbeelding en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Afhankelijk van het apparaat, moet u mogelijk eerst bladeren naar de locatie waar de foto is opgeslagen.

Een uitnodiging voor een vergadering bijvoegen

 1. Wanneer u een bericht opstelt, swipet u naar rechts totdat u 'Vergadering bijvoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Beschikbaarheid verzenden'. Als u uw eerste beschikbare tijdvak voor een vergadering wilt verzenden, dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u een nieuwe uitnodiging wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Een uitnodiging maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De Outlook agenda wordt geopend. Zie Een nieuwe afspraak of vergadering plannen voor instructies over het maken van uitnodigingen voor een vergadering.

 4. Wanneer u klaar bent met het plannen van de vergadering, swipet u in het venster Agenda-item naar links of rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Webversie van Outlook toetsenbord en een schermlezer om de essentiële basistaken met Mail uit te voeren. We hebben het getest met Verteller, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U kunt nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden, ontvangen e-mailberichten lezen en beantwoorden, e-mails zoeken, filteren en afdrukken, met bijlagen werken en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Webversie van Outlook gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Webversie van Outlook wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Webversie van Outlook.

In dit onderwerp

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden of doorsturen

Gebruik uw schermlezer en sneltoetsen om e-mailberichten te lezen en beantwoorden. U hoort een geluid wanneer er een nieuw e-mailbericht binnenkomt.

Tip: Het is gemakkelijker om door de berichten te navigeren als u de gespreksweergave niet gebruikt. Als u de knop wilt uitschakelen, drukt u op Alt+Q, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Instellingen, knop' hoort en drukt u op Enter om het menu Instellingen te openen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Gespreksweergave' hoort, gevolgd door de geselecteerde optie. Als het niet 'Uit' is, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Geselecteerd, uit' hoort en drukt u op Esc om het menu Instellingen te sluiten.

Een e-mailbericht lezen

Ga naar een e-mailbericht in de berichtenlijst in E-mail en hoor hoe de schermlezer het e-mailbericht en de details ervan voorleest.

Opmerking: Het leesvenster moet zijn uitgeschakeld voordat u deze instructies volgt. Als u dit wilt bevestigen, drukt u op Alt+Q, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Instellingen, knop' hoort en drukt u op Enter om het menu Instellingen te openen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Leesvenster' hoort, gevolgd door de geselecteerde optie. Als u 'Weergeven aan de rechterkant' of 'Weergeven onderaan' hoort, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Verbergen' hoort en drukt u op Esc om het menu Instellingen te sluiten.

 1. Druk in de hoofdweergave E-mail op Ctrl+F6 of Shift+Ctrl+F6 totdat u 'Berichtenlijst, regio, regio oriëntatiepunt' hoort en druk op de Tab-toets totdat u 'Berichtenlijst' hoort, gevolgd door de titel van een e-mailbericht in uw Postvak IN.

 2. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u het gewenste e-mailbericht hebt gevonden en druk vervolgens op Enter om het bericht in het inhoudsvenster te openen.

 3. Als u het hele e-mailbericht wilt doorlezen, drukt u op de SR-toets+R. Druk op Ctrl om te stoppen met lezen. Druk op Esc om het e-mailbericht te sluiten en terug te keren naar de berichtenlijst.

Een e-mailbericht beantwoorden

Gebruik de schermlezer om snel te reageren op uw e-mailberichten in Webversie van Outlook.

 1. In de berichtenlijst of in de geopende e-mail drukt u op Ctrl+R op het e-mailbericht dat u wilt beantwoorden. Als u alle berichten wilt beantwoorden, drukt u op Ctrl+Shift+R. U hoort: 'Inhoudsdeelvenster, bericht, bewerken'.

 2. Typ de reactie.

 3. Als u het e-mailbericht wilt verzenden, drukt u op Ctrl+Enter.

Een e-mailbericht doorsturen

U kunt eenvoudig een e-mail doorsturen met behulp van sneltoetsen en de schermlezer.

 1. In de berichtenlijst of in de geopende e-mail drukt u op Ctrl+Shift+F op het e-mailbericht dat u wilt doorsturen. U hoort: 'Inhoudsvenster, bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Het veld Aan van het e-mailbericht heeft de focus.

 2. Typ de naam of het e-mailadres van de geadresseerde. Wanneer u begint met schrijven, Webversie van Outlook u overeenkomende suggesties. Als u door de suggesties wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag. Als u de juiste personen tussen de suggesties vindt, drukt u op Enter om deze toe te voegen aan het veld Aan.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Bericht, bewerken' hoort en typ het bericht.

 4. Druk op Ctrl+Enter om het e-mailbericht te verzenden.

Een e-mailbericht maken en verzenden

U kunt de schermlezer een nieuw e-mailbericht laten maken en het bericht laten verzenden.

 1. In de hoofdweergave van E-mail drukt u op Ctrl+N. U hoort: 'Inhoudsvenster, bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Het veld Aan van het nieuwe e-mailbericht heeft de focus.

 2. Typ de naam of het e-mailadres van de geadresseerde. Wanneer u begint met schrijven, Webversie van Outlook u overeenkomende suggesties. Als u door de suggesties wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag. Als u de juiste personen in de suggestie vindt, drukt u op Enter om deze toe te voegen aan het veld Aan.

 3. Als u een kopie van het e-mailbericht naar iemand wilt verzenden, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Typ het e-mailadres van de geadresseerde van de kopie.

 4. Druk op Tab. U hoort: 'Een onderwerp toevoegen'. Typ een onderwerp voor de e-mail.

 5. Druk op Tab. U hoort: 'Berichttekst, bewerken'.

 6. Typ het bericht.

  Tip: Als u naar de opties voor berichtopmaak wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opmaakopties'. Als u het menu met opmaakopties wilt doorlopen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Druk op de spatiebalk om submenu's te selecteren of uit te vouwen.

 7. Druk op Ctrl+Enter om het e-mailbericht te verzenden.

Bijlagen downloaden of toevoegen

U kunt bijlagen in uw e-mailberichten downloaden en toevoegen in Webversie van Outlook.

Een bijlage downloaden

Wanneer de schermlezer een e-mailbericht in de berichtenlijst en in het leesvenster leest, hoort u een aankondiging als het e-mailbericht bijlagen bevat.

 1. Druk in het leesvenster in het e-mailbericht op de Tab-toets totdat u de naam van de bijlage hoort.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Downloaden, knop'. Druk op Enter.

 3. Wanneer uw schermlezers een nieuwe melding aankondigen, drukt u op Alt+N om de focus daar te verplaatsen. Druk vervolgens op de Tab-toets of Shift+Tab om door de opties te bladeren en druk op Enter om een selectie te maken.

Een bijlage toevoegen

U kunt bestanden zoals cv's, nieuwsbrieven of grappige kattenfoto's verzenden als kopieën of als OneDrive-bestanden.

Een bestand toevoegen vanuit OneDrive.

 1. Wanneer u een nieuw e-mailbericht op stelt, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Bijlage, samengevouwen, menu-item' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om het menu te openen.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Bladeren in cloudlocaties' hoort en druk op Enter. De focus bevindt zich op uw OneDrive-map.

 3. Druk in de bestandslijst op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u de naam hoort van het bestand dat u wilt bijvoegen. Het bestand wordt automatisch geselecteerd.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Volgende, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Overschakelen naar tegelweergave'.

 5. Als u het bestand als kopie wilt toevoegen of wilt delen als OneDrive koppeling, drukt u op de Tab-toets totdat u de optie hoort die u wilt selecteren en drukt u vervolgens op Enter.

Een lokaal bestand vanaf uw computer toevoegen

 1. Wanneer u een nieuw e-mailbericht op stelt, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Bijlage, samengevouwen, menu-item' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om het menu te openen. U hoort: 'Blader door deze computer'. Druk op de spatiebalk. Het dialoogvenster Windows Openen wordt geopend.

 2. Gebruik de Tab-toets en pijltoetsen om naar het bestand te gaan dat u wilt toevoegen en druk op Enter.

Een e-mailbericht afdrukken

U kunt e-mailberichten afdrukken op papier of naar een bestand.

 1. Druk in de berichtenlijst op Shift+F10 in de e-mail die u wilt afdrukken om het contextmenu te openen.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Afdrukken, menu-item' hoort en druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 3. Selecteer afdrukopties in het dialoogvenster. Als u wilt navigeren tussen de opties, drukt u op Tab. Druk op de spatiebalk om optiemenu's uit te vouwen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Als u wilt afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Donkere modus gebruiken

Als u een Webversie van Outlook in een donkere ruimte bekijkt, worden uw ogen minder belast door de donkere modus.

 1. Druk in de hoofdweergave E-mail op Alt+Q, druk op de Tab-toets totdat u 'Instellingen, knop' hoort en druk op Enter om het menu Instellingen te openen.

 2. Druk op tab totdat u 'Uit, donkere modus' hoort en druk op Enter om de modus in of uit te schakelen.

 3. Druk op Esc om het menu Instellingen te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×