Een Venn-diagram maken

U kunt een SmartArt-afbeelding waarin een Venn-diagramindeling wordt gebruikt maken in Excel, Outlook, PowerPoint of Word. Venn-diagrammen zijn ideaal om de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende groepen of concepten te illustreren.

Overzicht van Venn-diagrammen

In een Venn-diagram worden overlappende cirkels gebruikt om overeenkomsten, verschillen en relaties tussen concepten, ideeën, categorieën of groepen te illustreren. Overeenkomsten tussen groepen worden aangegeven met de overlappende gedeelten van de cirkels, terwijl verschillen worden aangegeven met de niet-overlappende gedeelten van de cirkels.

Een Venn-diagram

1 Elke grote groep wordt weergegeven door een van de cirkels.

2 Elk overlappend gebied vertegenwoordigt overeenkomsten tussen twee grote groepen of kleinere groepen die tot de twee grotere groepen behoren.

Wat wilt u doen?

 1. Open het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op SmartArt.

  SmartArt in de groep Illustraties op het tabblad Invoegen

  Een voorbeeld van de groep Illustraties op het tabblad Invoegen in NetworkSolutionsBP-Verify-1-3

 2. Klik in de galerie Een SmartArt-afbeelding kiezen op Relatie klik op een indeling van een Venn-diagram (zoals Eenvoudige Venn) en klik vervolgens op OK.

  Indeling voor SmartArt-afbeelding

Tekst toevoegen aan de hoofdcirkels

 1. Selecteer een vorm de SmartArt-afbeelding.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in het deelvenster Tekst op [Tekst] en typ de tekst (of selecteer een opsommingsteken en typ de tekst).

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

  • Klik in een cirkel van de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst.

  Opmerking: Als u het deelvenster Tekst niet ziet, kunt u dit openen door op het besturingselement aan de linkerkant van de SmartArt-afbeelding te klikken.

  Besturingselement voor het tekstvenster

Tekst toevoegen aan de overlappende gedeelten van de cirkels

U kunt geen tekst vanuit het tekstvenster toevoegen aan de overlappende gedeelten van een Venn-diagram. In plaats hiervan kunt u tekstvakken invoegen en deze over de overlappende gebieden plaatsen.

In Excel, Outlook en Word:

 1. Doe het volgende op het tabblad Invoegen in de groep Tekst:

  • In Excel klikt u op Tekstvak.

  • In Outlook klikt u op Tekstvak en daarna op Tekstvak maken.

  • In Word klikt u op Tekstvak en klikt u onder in de galerie op Tekstvak maken.

 2. Vervolgens gaat u als volgt te werk:

  • Klik en sleep in een overlappende cirkel. Teken het tekstvak met de gewenste grootte.

  • Voeg tekst toe door in het vak te klikken en te typen.

  • Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen van wit in de kleur van de overlappende cirkel, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak en selecteert u Vorm opmaken.

  • Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken onder Opvulling de optie Geen opvulling.

  • Als de lijn en rondom het tekstvak wilt verwijderen, klikt u, terwijl het tekstvak nog steeds is geselecteerd, op Lijn in het deelvenster Vorm opmaken en selecteert u Geen lijn.

   Notities: 

   • Als u het tekstvak wilt verplaatsen, klikt u erop en sleept u het tekstvak naar een nieuwe locatie wanneer de aanwijzer verandert in gekruiste pijlen (Pijl met vier punten).

   • Als u tekst in het tekstvak wilt opmaken, selecteert u de tekst en gebruikt u de opmaakopties in de groep Lettertype op het tabblad Start.

In PowerPoint:

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak.

 2. Klik en sleep in een overlappende cirkel. Teken het tekstvak met de gewenste grootte.

 3. Voeg tekst toe door in het vak te klikken en te typen.

 1. Klik op de bestaande cirkel die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe cirkel wilt toevoegen.

 2. Ga op het tabblad Ontwerp naar de groep Afbeelding maken en klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op de pijl naast Vorm toevoegen.

  De groep Afbeelding maken op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Controleer of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een cirkel wilt invoegen na de geselecteerde cirkel en wilt dat deze de geselecteerde overlapt, klikt u op Vorm erna invoegen.

  • Als u een cirkel wilt invoegen voor de geselecteerde cirkel en wilt dat deze de geselecteerde cirkel overlapt, klikt u op Vorm ervoor invoegen.

Notities: 

 • Wanneer u een cirkel aan een Venn-diagram wilt toevoegen, is het verstandig eerst te experimenteren met het toevoegen van vormen voor of na de geselecteerde cirkel, zodat de nieuwe cirkel precies op de juiste plaats komt.

 • Als u een cirkel uit het tekstvenster wilt toevoegen, klikt u op een bestaande cirkel, verplaatst u de aanwijzer naar de positie voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u op Enter.

 • Als u een cirkel uit een Venn-diagram wilt verwijderen, klikt u op de cirkel die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete.

 • Als u een cirkel wilt verplaatsen, selecteert u de cirkel en sleept u deze naar de nieuwe locatie.

 • Als u een cirkel met zeer kleine stapjes wilt verplaatsen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de pijltoetsen op het toetsenbord drukt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Venn-diagram dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op een indelingsoptie in de groep Indelingen op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt. Wanneer u een indelingsoptie aanwijst, verandert de SmartArt-afbeelding en krijgt u een voorbeeld te zien van de afbeelding met de nieuwe indeling. Kies de gewenste indeling.

  • Als u overlappende relaties in een volgorde wilt weergeven, klikt u op Lineaire venn.

   Lineair Venn-diagram

  • Als u overlappende relaties wilt weergeven met de nadruk op groei of verloop, klikt u op Gestapelde venn.

   Gestapeld Venn-diagram

  • Als u overlappende relaties en de relatie met een centraal idee wilt weergeven, klikt u op Radiale venn.

   Radiale venn

Als u uw SmartArt-afbeelding er snel professioneel wilt laten uitzien, kunt u de kleuren van het Venn-diagram wijzigen. U kunt ook effecten toevoegen, zoals gloed, vloeiende randen of 3D-effecten.

U kunt kleurencombinaties uit de themakleuren toepassen op de cirkels in de SmartArt-afbeelding.

Klik op de SmartArt-afbeelding waarvan u de kleur wilt wijzigen.

 • Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen .

  De optie Kleuren wijzigen in de groep SmartArt-stijlen

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt en Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

Tip: Als u de aanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de kleuren hebben op de SmartArt-afbeelding.

De lijnkleur of stijl van een cirkelrand wijzigen

 1. Klik in de SmartArt-afbeelding met de rechtermuisknop op de rand van de cirkel die u wilt veranderen en klik vervolgens op Vorm opmaken.

 2. Klik zo nodig in het deelvenster Vorm opmaken op de pijl bij Lijn om alle opties weer te geven en voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de kleur van de cirkel rand wilt wijzigen, klikt u op kleurenKnopafbeeldingen vervolgens op de gewenste kleur.

  • Als u de lijnstijl van de cirkelrand wilt wijzigen, selecteert u de gewenste lijnstijlen, zoals Transparantie, Breedte of Type streepje.

De achtergrondkleur van een cirkel in een Venn-diagram wijzigen

Klik op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van een cirkel en klik vervolgens op Vorm opmaken.

 2. Klik in het deelvenster Vorm opmaken onder Opvulling op Effen opvulling.

 3. Klik op KleurKnopafbeelding en klik op de gewenste kleur.

  • Als u een achtergrondkleur wilt gebruiken die niet in de themakleuren voorkomt, klikt u op Meer kleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de doorzichtigheid van de vormen in het diagram wilt vergroten, verplaatst u de schuifregelaar Doorzichtigheid of voert u een getal in het vak naast de schuifregelaar in. U kunt voor doorzichtigheid een percentage instellen tussen 0% (geheel ondoorzichtig, de standaardinstelling) en 100% (geheel doorzichtig).

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D-rotatie, die u kunt toepassen op de cirkels in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

Klik op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 • Ga onder Hulpmiddelen voor SmartArt naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Groep SmartArt-stijlen op het tabblad Ontwerp van Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop MeerKnop Meer.

Opmerking: Als u de aanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de SmartArt-stijl heeft op de SmartArt-afbeelding.

Tip: Als u NetworkSolutionsBP-Verify-1-3 of PowerPoint 2016 gebruikt, kunt u een animatie toepassen op een Venn-diagram om elke cirkel te benadrukken. Zie Animatie gebruiken voor een SmartArt-afbeelding voor meer informatie.

Zie ook

Een SmartArt-afbeelding kiezen

Meer informatie over SmartArt-graphics

Vormen toevoegen

Wat wilt u doen?

 1. Open het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op SmartArt.

  Groep Vormen op het tabblad Invoegen

 2. Klik in de galerie Een SmartArt-afbeelding kiezen op Relatie klik op een indeling van een Venn-diagram (zoals Eenvoudige Venn) en klik vervolgens op OK.

Tekst toevoegen aan de hoofdcirkels

 1. Selecteer de SmartArt-Graphic.

 2. Ga onder hulpmiddelen voor SmartArtnaar het tabblad ontwerp en klik in de groep afbeelding maken op tekstvenster.
  De groep Afbeelding maken op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt
  Als u hulpmiddelen voor SmartArt of het tabblad ontwerpen niet ziet, controleert u of u een SmartArt-Graphic hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad ontwerpen te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

 4. Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

 5. Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

 6. Klik in een cirkel van de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst.

 7. Selecteer in het deelvenster tekst onder Typ hier de tekst een opsommingsteken en typ de tekst.

Opmerking: U kunt het tekstvenster ook openen door op het besturingselement te klikken.

Besturingselement voor het tekstvenster

Tekst toevoegen aan de overlappende gedeelten van de cirkels

U kunt geen tekst vanuit het tekstvenster toevoegen aan de overlappende gedeelten van een Venn-diagram. In plaats hiervan kunt u tekstvakken invoegen en deze over de overlappende gebieden plaatsen.

Ga als volgt te werk om een tekstvak in te voegen:

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak.

 2. Sleep om een tekstvak te tekenen.

 3. Selecteer het tekstvak en typ de tekst.

 4. Plaats het tekstvak op het overlappende gebied van de cirkels.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u nog een cirkel wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande cirkel die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe cirkel wilt toevoegen.

 3. Ga op het tabblad Ontwerp naar de groep Afbeelding maken en klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op de pijl naast Vorm toevoegen.

  De groep Afbeelding maken op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Controleer of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een cirkel wilt invoegen na de geselecteerde cirkel en wilt dat deze de geselecteerde overlapt, klikt u op Vorm erna invoegen.

  • Als u een cirkel wilt invoegen voor de geselecteerde cirkel en wilt dat deze de geselecteerde cirkel overlapt, klikt u op Vorm ervoor invoegen.

 • Wanneer u een cirkel aan een Venn-diagram wilt toevoegen, is het verstandig eerst te experimenteren met het toevoegen van vormen voor of na de geselecteerde cirkel, zodat de nieuwe cirkel precies op de juiste plaats komt.

 • Als u een cirkel wilt toevoegen vanuit het deelvenster tekst, klikt u op een bestaande cirkel, verplaatst u de muisaanwijzer voor of na de tekst waar u de cirkel wilt toevoegen en drukt u op ENTER.

 • Als u een cirkel uit een Venn-diagram wilt verwijderen, klikt u op de cirkel die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op DELETE.

 • Als u een cirkel wilt verplaatsen, selecteert u de cirkel en sleept u deze naar de nieuwe locatie.

 • Als u een cirkel met zeer kleine stapjes wilt verplaatsen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de pijltoetsen op het toetsenbord drukt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Venn-diagram dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op indeling wijzigen.

 2. Klik in het dialoogvenster SmartArt-afbeelding kiezen in het linkerdeelvenster op relatie en voer in het rechterdeelvenster een van de volgende handelingen uit:

  • Als u overlappende relaties in een volgorde wilt weergeven, klikt u op Lineaire venn.

   Lineair Venn-diagram

  • Als u overlappende relaties wilt weergeven met de nadruk op groei of verloop, klikt u op Gestapelde venn.

   Gestapeld Venn-diagram

  • Als u overlappende relaties en de relatie met een centraal idee wilt weergeven, klikt u op Radiale venn.

Opmerking: U kunt de indeling van de SmartArt-afbeelding ook wijzigen door te klikken op een indelingsoptie in de groep indeling op het tabblad ontwerpen onder hulpmiddelen voor SmartArt. Wanneer u een indelingsoptie aanwijst, verandert de SmartArt-afbeelding en krijgt u een voorbeeld te zien van de afbeelding met de nieuwe indeling.

Als u uw SmartArt-afbeelding er snel professioneel wilt laten uitzien, kunt u de kleuren van het Venn-diagram wijzigen. U kunt ook effecten toevoegen, zoals gloed, vloeiende randen of 3D-effecten.

U kunt kleurencombinaties uit de themakleuren toepassen op de cirkels in de SmartArt-afbeelding.

Klik op de SmartArt-afbeelding waarvan u de kleur wilt wijzigen.

 1. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen .

  Groep SmartArt-stijlen op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt en Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

Tip: Als u de aanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de kleuren hebben op de SmartArt-afbeelding.

De lijnkleur of stijl van een cirkelrand wijzigen

 1. Klik in de SmartArt-afbeelding met de rechtermuisknop op de rand van de cirkel die u wilt veranderen en klik vervolgens op Vorm opmaken.

 2. Voer in het dialoogvenster vorm opmaken een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de kleur van de cirkel rand wilt wijzigen, klikt u in het linkerdeelvenster op Lijnkleur , klikt u in het deelvenster Lijnkleur op kleurKnopafbeeldingen klikt u vervolgens op de gewenste kleur.

  • Als u de lijnstijl van de cirkel rand wilt wijzigen, klikt u in het linkerdeel venster op Lijnstijl en selecteert u de gewenste lijnstijlen.

De achtergrondkleur van een cirkel in een Venn-diagram wijzigen

Klik op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van een cirkel en klik vervolgens op Vorm opmaken.

 2. Klik in het dialoogvenster vorm opmaken in het linkerdeelvenster op door voerenen klik in het deelvenster opvulling op effen opvulling.

 3. Klik op KleurKnopafbeelding en klik op de gewenste kleur.

  • Als u een achtergrondkleur wilt gebruiken die niet in de themakleuren voorkomt, klikt u op Meer kleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u de doorzichtigheid van de vormen in het diagram wilt vergroten, verplaatst u de schuifregelaar Doorzichtigheid of voert u een getal in het vak naast de schuifregelaar in. U kunt voor doorzichtigheid een percentage instellen tussen 0% (geheel ondoorzichtig, de standaardinstelling) en 100% (geheel doorzichtig).

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D-rotatie, die u kunt toepassen op de cirkels in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

Klik op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 1. Ga onder Hulpmiddelen voor SmartArt naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Groep SmartArt-stijlen op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop MeerKnop Meer.

 • Als u de aanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de SmartArt-stijl heeft op de SmartArt-afbeelding.

Als u PowerPoint 2010 gebruikt, kunt u een animatie toepassen op een Venn-diagram om elke cirkel te benadrukken. Zie animatie gebruiken voor uw SmartArt-afbeeldingvoor meer informatie over het toevoegen van animatie aan een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik op het Venn-diagram waarop u een animatie wilt toepassen.

 2. Ga naar het tabblad animaties , klik in de groep animatie op de knop meerKnop Meeren klik vervolgens op de gewenste animatie.

 3. Als u elke cirkel in het Venn-diagram wilt maken, klikt u op het tabblad animaties in de groep animatie op Opties voor effectenen klikt u vervolgens op een voor een.

Opmerking: Als u een Venn-diagram waarop een animatie is toegepast, kopieert naar een andere dia, wordt de animatie ook gekopieerd.

Zie ook

SmartArt-afbeeldingen kiezen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×