Fout bij het openen van de Help in Windows-programma's: 'Functie niet aanwezig' of 'Help wordt niet ondersteund'

Het Windows Help-programma wordt niet ondersteund in Windows 10, Windows Server 2012 of latere versies van Windows Server. Het Windows Help-programma is uitsluitend beschikbaar voor Windows Vista, 7, 8 en 8.1. Microsoft raadt softwareontwikkelaars dan ook sterk aan te stoppen met het gebruik van de Windows Help-toepassing. Softwareontwikkelaars die programma's maken die gebruikmaken van HLP-bestanden, wordt aangeraden de Help om te zetten in een andere Help-bestandsindeling, zoals .CHM, .HTML of .XML. Zie het MSDN-artikel Wat heb ik nodig? voor meer informatie. Hoewel Microsoft toekomstige Help-technologieën ontwikkelt, raden we u aan om auteurs van HTML Help 1,4 verder te helpen. HTML Help 1.4 is opgenomen in Windows-versies vanaf Windows 7.

Symptomen

Wanneer u Help in Windows-programma's probeert te openen, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

De Help voor dit programma is gemaakt in de Windows Help-indeling, die werd gebruikt in eerdere versies van Windows en niet wordt ondersteund in Windows Vista.

De Help voor dit programma is gemaakt in de Windows Help-indeling, die afhankelijk is van een eigenschap die niet in deze versie van Windows is opgenomen. U kunt echter een programma downloaden waarmee u Help kunt weergeven die in de Windows Help-indeling is gemaakt.

De Help voor dit programma is gemaakt in de Windows Help-indeling, die afhankelijk is van een functie die niet is opgenomen in deze versie van Windows. Ga voor meer informatie naar de website Microsoft Help en ondersteuning.

Oplossing

Om 32-bit Help-bestanden met de bestandsextensie .hlp in Windows te bekijken, moet u WinHlp32.exe van het Microsoft Download Center downloaden en installeren.

Belangrijke opmerkingen voor het downloaden van dit programma

 • Open de koppelingen in Internet Explorer.

 • Als het bericht 'Validatie vereist' wordt weergegeven wanneer u de downloadpagina opent, klikt u op Doorgaan en volgt u de instructies op het scherm.

 • Wanneer wordt gevraagd of u het bestand wilt downloaden, selecteert u de naam met 'x64' voor 64-bits versies van Windows of 'x86' voor 32-bits versies van Windows. Maak uw keuze op basis van de volgende informatie die automatisch is gedetecteerd.

 • Het Windows Help-programma wordt niet ondersteund in Windows Server 2012 of latere versies van Windows Server.

Als u problemen ondervindt bij het installeren van WinHlp32.exe of het gebruik van de Help, gaat u naar de sectie 'Extra informatie'.

Extra informatie voor ervaren gebruikers

Dit probleem treedt op wanneer Windows Help een oudere versie van het Windows Help-programma (WinHlp32.exe) gebruikt om inhoud weer te geven.

Bekende problemen die kunnen optreden bij de installatie van WinHlp32. exe

Fout 80070422 van Windows Update

Dit probleem handmatig oplossen

Als u Windows Update-fout 80070422 ontvangt wanneer u de update WinHlp32. exe downloadt, moet u mogelijk de service-instellingen van Windows Update wijzigen en vervolgens de service opnieuw starten. Voer hiertoe de volgende stappen uit:

 1. Klik op Start en typ Services in het tekstvak Zoekopdracht starten of Programma's en bestanden zoeken.

 2. Dubbelklik op Services in de lijst met programma's. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de service Windows Update en klik op Eigenschappen.

 4. Ga naar het tabblad Algemeen en controleer of de optie Automatisch is ingeschakeld in de kolom Opstarttype.

 5. Kijk in de kolom Status van service of de service is gestart. Als dat niet het geval is, klikt u op Starten. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

 6. Klik op OK.

Bekende problemen die kunnen optreden na de installatie van WinHlp32. exe

De volgende lijst bevat de verschillen in functionaliteit vergeleken met eerdere versies van WinHlp32.exe. De volgende bekende problemen zijn alleen van toepassing op de versie van WinHlp32.exe die in dit artikel wordt vermeld.

 • Macro's zijn uitgeschakeld Standaard zijn de volgende macro's uitgeschakeld in Windows Help:

  • ExecFile

  • RegisterRoutine

  • ShellExecute

  • ShortCut

  • Generate

  • Test

  • ExecProgram

  Alle overige macro's in HLP-bestanden werken echter op dezelfde manier als in vorige versies. Als na de installatie van Windows Help voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 een HLP-bestand wordt geopend waarin deze macro's worden gebruikt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet goed werken. Als dit probleem optreedt, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

  Er heeft zich een probleem voorgedaan bij het starten van de macro. (1037)

  Als u deze macro's nodig hebt, kunt u deze inschakelen via groepsbeleid of het register. Een beschrijving van deze procedures is te vinden in de sectie 'Registervermeldingen en groepsbeleid voor netwerkbeheerders'.

 • Geen toegang tot HLP-bestanden op intranetsites Standaard kunt u WinHlp32.exe niet gebruiken om toegang te krijgen tot HLP-bestanden op intranetsites. Als u een extern bestand wilt openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Kan dit Help-bestand niet weergeven. Probeer opnieuw of u het Help-bestand kunt openen, en als u dit bericht nog steeds ontvangt, kopieert u het Help-bestand naar een ander station en probeert u het opnieuw.

  Als u toegang wilt tot HLP-bestanden die op intranetsites zijn opgeslagen, kunt u de blokkering van deze bestanden opheffen via groepsbeleid of het register. Een beschrijving van deze procedures is te vinden in de sectie 'Registervermeldingen en groepsbeleid voor netwerkbeheerders'.

 • Niet-interactieve gebruikerstoegang is geblokkeerd De toegang tot HLP-bestanden is geblokkeerd voor niet-interactieve gebruikers, zoals systeemprocessen. De gebruiker krijgt geen foutbericht wanneer deze fout optreedt.

 • Functionaliteit voor slepen en neerzetten is uitgeschakeld De ondersteuning voor slepen en neerzetten is uitgeschakeld in de toepassing. De gebruiker krijgt geen foutbericht wanneer deze fout optreedt.

 • Afhankelijkheden van bestanden met de naam 'Help gebruiken' De Help-bestanden met de titel 'Help gebruiken' zijn verwijderd uit Windows Vista en Windows Server 2008. De volgende bestanden zijn verwijderd:

  • Windows.hlp

  • Winhlp32.hlp

  • Winhlp32.cnt

  • Winhelp.cnt

  • Nocntnt.cnt

  Opmerkingen

  • Deze bestanden zijn niet opgenomen in Windows 7 of Windows Server 2008 R2.

  • Als u HLP-bestanden proberen te openen die afhankelijk zijn van deze bestanden, kan een foutbericht worden weergegeven.

Compatibiliteitsproblemen met WinHlp32. exe oplossen

Met WinHlp32.exe kunt u 32-bits Help-bestanden weergeven. Deze versie bevat groepsbeleidsinstellingen en registersubsleutels waarmee u compatibiliteitsproblemen kunt oplossen. Zo kunnen groepsbeleidsinstellingen en registersubsleutels worden gebruikt voor het oplossen van problemen met macro's in HLP-bestanden en voor het openen van HLP-bestanden die zich op intranetsites bevinden. Als echter Help-bestanden van een onbekende bron worden bekeken, loopt de computer meer risico als dit groepsbeleid of deze instellingen worden ingeschakeld. Ga dan ook zorgvuldig te werk bij het toepassen van de oplossingen die in deze sectie worden beschreven. Bepaal aan de hand van de volgende vragen of u WinHlp32.exe moet installeren en welke wijzigingen u in het beleid en het register moet aanbrengen.

 • Hebt u de toepassingen en functies nodig die mogelijk niet goed functioneren door het verwijderen van WinHlp32.exe?

  • Voor hoeveel toepassingen hebt u WinHlp32.exe nodig? Hoeveel toepassingen hebben last van de wijzigingen in functionaliteit? Hoe belangrijk zijn deze toepassingen?

  • Hoe sterk is de storing die wordt veroorzaakt door de wijzigingen?

 • Wat zijn de beveiligingsvereisten en -mogelijkheden?

  • Wat is belangrijker: dat u de functionaliteit van WinHlp32.exe kunt gebruiken of dat de beveiliging optimaal is?

  • Bieden externe veiligheidsmaatregelen, zoals een lokale of een bedrijfsfirewall, voldoende beveiliging om WinHlp32.exe te installeren en de wijzigingen in beleid of register door te voeren die in dit artikel worden beschreven?

 • Levert uw organisatie inhoud in de .hlp-indeling?

  • Kunt u het programma of de inhoud zodanig wijzigen dat de functionaliteit van WinHlp32.exe niet nodig is? Kunt u de Help-inhoud in de HLP-indeling bijvoorbeeld converteren naar een andere indeling, zoals CHM, HTML of XML?

  • Worden HLP-bestanden in uw organisatie op een intranetwebsite opgeslagen? Kunt u in plaats daarvan deze bestanden lokaal installeren?

Macro's op één computer inschakelen na de installatie van WinHlp32. exe

Na installatie van het programma WinHelp32.exe dat in dit artikel wordt beschreven, zijn bepaalde macro's uitgeschakeld. Zie de sectie 'bekende problemen' voor meer informatie over dit probleem. Deze sectie bevat stappen om deze macro's weer in te schakelen door een registersleutel aan te passen. Als uw computer deel uitmaakt van een beheerde omgeving, mag u deze stappen pas uitvoeren nadat u dit hebt besproken met de IT-afdeling. Het is namelijk mogelijk dat uw IT-afdeling heeft besloten deze macro's niet opnieuw in te schakelen of dat alleen te doen via groepsbeleid. Het is belangrijk dat medewerkers van de IT-afdeling dit artikel in zijn geheel doorlezen voordat ze u advies kunnen geven. Waarschuwing In dit artikel wordt informatie verstrekt over het vermijden van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen ten aanzien van de registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw omgeving. Als u deel uitmaakt van een beheerde omgeving, kan uw IT-afdeling het beste beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen opwegen tegen de nadelen en risico's ervan. Een veiliger methode is deze tijdelijke oplossingen via het register helemaal niet toe te passen. Opmerking Om de stappen in deze taak te kunnen uitvoeren, moet u zich aanmelden met een beheerdersaccount. Alleen in dat geval kunt u namelijk bepaalde wijzigingen doorvoeren die niet mogelijk zijn als u zich met een gewone account aanmeldt. Als u zich wilt aanmelden met een beheerdersaccount, moet u het wachtwoord weten voor een beheerdersaccount op uw computer. Als u deze stappen wilt uitvoeren op een pc, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als u deze procedure op een computer op uw werk uitvoert, kunt u eventueel de systeembeheerder om hulp vragen.

Macro's handmatig inschakelen op een zelfstandige computer

Belangrijk Voer de stappen in deze sectie aandachtig door. Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register niet meer wijzigt. Voordat u de wijziging aanpast, maakt u een back-up van het register voor herstel wanneer de problemen zich voordoen. Ga als volgt te werk om op een zelfstandige computer macro's in te schakelen na installatie van WinHlp32.exe:

 1. Meld u aan met een beheerdersaccount.

 2. Druk op de toets met het Windows-logo + R, typ regediten klik vervolgens op OK. Pictogram Kennisgeving Als u om een AdministratorPassword of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.

 3. Selecteer de volgende registersubsleutel op 32-bits edities van Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft Selecteer de volgende registersubsleutel op 64-bits edities van Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.

 5. Typ WinHelp en druk vervolgens op Enter.

 6. Klik op de sleutel WinHelp.

 7. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-waarde.

 8. Typ AllowProgrammaticMacros en druk op Enter.

 9. Klik op Wijzigen in het menu Bewerken.

 10. Typ 1 in het vak Waardegegevens, selecteer Hexadecimaal bij Grondtal en klik op OK.

 11. Sluit de Register-editor af.

HLP-bestanden die zijn opgeslagen op een intranet op één computer deblokkeren na de installatie van WinHlp32. exe

Na installatie van de versie van WinHlp32.exe die in dit artikel wordt beschreven, zijn .hlp-bestanden op intranetsites niet meer toegankelijk. Zie de sectie 'bekende problemen' voor meer informatie over dit probleem. Dit artikel bevat stappen om de blokkering van deze HLP-bestanden op te heffen door een registersleutel aan te passen. Als uw computer deel uitmaakt van een beheerde omgeving, mag u deze stappen pas uitvoeren nadat u dit hebt besproken met de IT-afdeling. Het is namelijk mogelijk dat uw IT-afdeling heeft besloten deze macro's niet opnieuw in te schakelen of dat alleen te doen via groepsbeleid. Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarin wordt uitgelegd hoe u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of hoe u beveiligingsfuncties op een computer kunt uitschakelen. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan dat u de Risico's evalueert die zijn gekoppeld aan de implementatie van deze tijdelijke oplossing in uw specifieke omgeving. Als u deze tijdelijke oplossing implementeert, voert u de volgende stappen uit om de computer te beveiligen. Waarschuwing In dit artikel wordt informatie verstrekt over het vermijden van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen ten aanzien van de registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw omgeving. Als u deel uitmaakt van een beheerde omgeving, kan uw IT-afdeling het beste beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen opwegen tegen de nadelen en risico's ervan. Een veiliger methode is deze tijdelijke oplossingen via het register helemaal niet toe te passen. Opmerking Om de stappen in deze taak te kunnen uitvoeren, moet u zich aanmelden met een beheerdersaccount. Alleen in dat geval kunt u namelijk bepaalde wijzigingen doorvoeren die niet mogelijk zijn als u zich met een gewone account aanmeldt. Als u zich wilt aanmelden met een beheerdersaccount, moet u het wachtwoord weten voor een beheerdersaccount op uw computer. Als u deze procedure wilt uitvoeren op een privé-computer, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als u deze procedure op een computer op uw werk uitvoert, kunt u eventueel de systeembeheerder om hulp vragen.

De blokkering van HLP-bestanden die op een intranet of op een zelfstandige computer zijn opgeslagen handmatig opheffen

Belangrijk Voer de stappen in deze sectie aandachtig door. Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register niet meer wijzigt. Voordat u de wijziging aanpast, maakt u een back-up van het register voor herstel wanneer de problemen zich voordoen. Ga als volgt te werk om HLP-bestanden vrij te geven na installatie van WinHlp32.exe:

 1. Meld u aan met een beheerdersaccount.

 2. Druk op de toets met het Windows-logo + R, typ regediten klik vervolgens op OK. Pictogram Kennisgeving Als u om een AdministratorPassword of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.

 3. Selecteer de volgende registersubsleutel op 32-bits edities van Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft Selecteer de volgende registersubsleutel op 64-bits edities van Windows:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.

 5. Typ WinHelp en druk vervolgens op Enter.

 6. Klik op de sleutel WinHelp.

 7. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-waarde.

 8. Typ AllowIntranetAccess en druk op Enter.

 9. Klik op Wijzigen in het menu Bewerken.

 10. Typ 1 in het vak Waardegegevens, selecteer Hexadecimaal bij Grondtal en klik op OK.

 11. Sluit de Register-editor af.

Registervermeldingen en groepsbeleidsregels voor netwerkbeheerders

Waarschuwing Met deze tijdelijke oplossing kunt u een computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. We raden u aan deze tijdelijke oplossing niet te doen, maar leveren deze informatie, zodat u de tijdelijke oplossing op eigen wijze kunt implementeren. Gebruik deze tijdelijke oplossing voor uw eigen risico. Waarschuwing In dit artikel wordt informatie verstrekt over het vermijden van problemen die worden veroorzaakt door wijzigingen in deze versie van Windows Help. U krijgt van Microsoft echter geen specifieke aanbevelingen ten aanzien van de registersleutels en -waarden die juist zijn voor uw organisatie. Uw IT-afdeling kan het best beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen kunnen worden afgewogen tegen de nadelen en risico's ervan. Een veiliger methode is deze tijdelijke oplossingen via het register helemaal niet toe te passen. Het downloaden van WinHlp32. exe bevat groepsbeleidsinstellingen en registervermeldingen om twee bekende problemen in deze versie van Windows Help te omzeilen. Met behulp van deze groepsbeleidsinstellingen of registervermeldingen kunnen netwerkbeheerders en individuele gebruikers macro's weer inschakelen en de blokkering opheffen van HLP-bestanden op intranetsites. Voor elke functie is een oplossing beschikbaar in de vorm een groepsbeleidsinstelling voor de lokale computer en een groepsbeleidsinstelling voor de huidige gebruiker. U kunt ook gebruikmaken van een registerinstelling voor de gebruiker om de beide functies te beheren. Voor elke functie worden de instellingen in de volgende volgorde van prioriteit toegepast:

 • Groepsbeleid lokale computer

 • Groepsbeleid huidige gebruiker

 • Registerinstelling gebruiker

Als er geen beleid is ingesteld voor een functie en de Gebruikersregister instelling voor de functie niet is ingesteld, werken de functies zoals wordt beschreven in de sectiebekende problemen. Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen die bepalen hoe u het register kunt wijzigen. Als u het register echter niet op de juiste manier wijzigt, kunnen er echter ernstige problemen optreden. Zorg er daarom voor dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Voor extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u dit wijzigt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer wilt weten over het maken van een back-up van het register en het herstellen ervan, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

322756 Een back-up nemen en het herstellen van het register in Windows

 • Macro's inschakelen Netwerkbeheerders kunnen de groepsbeleidsinstelling voor het Toep WinHlp32 van Macro's toestaan in -of uitschakelen. Beheerders kunnen deze groepsbeleidsinstelling beheren met GPMC (Group Policy Management Console). Zie de sectie ' Verwijzingen ' voor meer informatie over Groepsbeleid. Als het beleid voor lokale computergroep en het beleid voor de groep gebruikers niet voor deze functie is ingesteld, kunnen gebruikers de registerinstelling voor de gebruiker voor deze functie wijzigen om macro's in. HLP-bestanden in of uit te schakelen. Voor het wijzigen van deze instelling moeten gebruikers eerst de volgende nieuwe subsleutel aan het register toevoegen:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Vervolgens moeten gebruikers een DWORD-waarde met de naam AllowProgrammaticMacros aan deze subsleutel toevoegen. Als de waarde voor AllowProgrammaticMacros op 1 is ingesteld, worden de macro's ingeschakeld. Als de waarde op 0 is ingesteld, worden de macro's uitgeschakeld. Als deze registerwaarde niet bestaat, worden de macro's uitgeschakeld.

 • De blokkering opheffen van HLP-bestanden op een intranet Netwerkbeheerders kunnen de beleidsinstelling WinHlp32. exe gebruiken om toegang te krijgen tot HLP-bestanden die zijn opgeslagen op de groepsbeleidsinstelling intranetsites om HLP-bestanden die zijn opgeslagen op het intranet te blokkeren. Beheerders kunnen GPMC gebruiken om deze groepsbeleidsinstelling te beheren. Zie de sectie ' Verwijzingen ' voor meer informatie over Groepsbeleid. Als er geen groepsbeleidsinstelling voor deze functie is ingesteld, kunnen gebruikers de registerinstelling voor de gebruiker wijzigen om HLP-bestanden op intranetsites te blokkeren of te deblokkeren. Voor het wijzigen van deze instelling moeten gebruikers eerst de volgende nieuwe subsleutel aan het register toevoegen:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Vervolgens moeten gebruikers een DWORD-waarde met de naam AllowIntranetAccess aan deze subsleutel toevoegen. Als de waarde voor AllowIntranetAccess is ingesteld op 1, zijn de HLP-bestanden op intranetsites beschikbaar. Als de waarde is ingesteld op 0, worden de HLP-bestanden op intranetsites geblokkeerd. Als deze registerwaarde niet bestaat, worden de HLP-bestanden op intranetsites geblokkeerd.

Inhoudsproviders voor ondersteuning die HLP-bestanden uitbrengen

Vanaf Windows Vista wordt de oudere Help-component (WinHlp32. exe) vervangen door een nieuw Help-onderdeel waarmee meer functionaliteit voor nieuwere versies van Windows wordt toegevoegd. De technologie WinHlp32. exe wordt niet ondersteund in het huidige formulier in toekomstige Windows-versies. We raden software-ontwikkelaars daarom sterk aan dit Windows Help-programma niet meer te gebruiken. Softwareontwikkelaars die programma's maken die gebruikmaken van HLP-bestanden, wordt aangeraden hun Help-systeem om te zetten in een andere Help-bestandsindeling, zoals .CHM, .HTML of .XML. Ook de aanroepen vanuit de WinHelp-API moeten worden aangepast aan de nieuwe inhoudsbron. Er zijn verschillende hulpprogramma's van andere leveranciers beschikbaar waarmee softwareontwikkelaars Help-inhoud kunnen omzetten van de ene indeling in de andere. Opmerking In Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 is WinHelp.exe voor 16-bits HLP-bestanden nog wel opgenomen. Het programma WinHelp.exe is een versie van Windows Help voor 16-bits HLP-bestanden.

Verwijzingen

Groepsbeleidsobject editor beleid

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×