Fout: Can't obtain an IP address from your router or modem

Symptomen

Wanneer u de Xbox LIVE-verbindingstest uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Can't obtain an IP address from your router or modem.

Wat u kunt proberen

Probeer de onderstaande oplossingen in de aangegeven volgorde om dit probleem op te lossen.

Als u uw computer gebruikt om een internetverbinding te delen (u maakt gebruik van Internet-verbinding delen), lees dan het volgende artikel:

978618 Use your computer to connect your Xbox 360 console to Xbox LIVEZoniet, volg dan deze stappen:

Oplossing 1: fabrieksinstellingen terugzetten

Opmerking Zorg dat u de huidige dashboardinstellingen hebt genoteerd voordat u de instellingen van uw Xbox 360-console terugzet op de fabrieksinstellingen. U kunt de instellingen indien nodig dan later weer terugzetten. U hebt ook het wachtwoord van het draadloze netwerk nodig.

Zet de netwerkinstellingen van uw Xbox 360-console terug op de fabrieksinstellingen. U doet dit als volgt:

 1. Schakel de console uit.

 2. Alleen bij een draadloze verbinding: verwijder de Xbox 360 draadloze netwerkadapter uit de USB-poort.

 3. Schakel de console in.

 4. Ga naar My Xbox en selecteer System Settings.

 5. Selecteer Network Settings.

 6. Selecteer Wired Network of de naam van het draadloze netwerk als u daarom wordt gevraagd.

 7. Selecteer Configure Network.

 8. Selecteer Restore to Factory Defaults op het tabblad Additional Settings.

  Opmerking Hiermee worden alleen de netwerkinstellingen teruggezet. Andere console-instellingen blijven ongewijzigd.

 9. Schakel de console uit.

 10. Alleen bij een draadloze verbinding: sluit de Xbox 360 draadloze netwerkadapter opnieuw aan op de USB-poort (als u een adapter gebruikt).

 11. Schakel de console in.

  Alleen bij een draadloze verbinding: u ontvangt een bericht over het configureren van draadloze instellingen. Voer de instructies op het scherm uit om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

 12. Test de Xbox LIVE-verbinding. Dit doet u als volgt: ga naar My Xbox, selecteer System Settings, selecteer Network Settings, selecteer Wired Network of de naam van het draadloze netwerk (als u daarom wordt gevraagd), en selecteer Test Xbox LIVE Connection.


Als hetzelfde foutbericht wordt weergegeven, probeer dan de volgende oplossing.

Als uw console rechtstreeks met de modem is verbonden, raadpleeg dan oplossing 5 en 6 hieronder.

Oplossing 2: uw netwerkapparatuur opnieuw opstarten

 1. Schakel uw Xbox 360-console en netwerkhardware (bijvoorbeeld de modem en router) uit.

 2. Wacht 30 seconden.

 3. Schakel de modem in en wacht totdat deze weer online is. (Dit kan ongeveer een minuut duren.)

 4. Schakel het volgende netwerkapparaat in (bijvoorbeeld een router) en wacht nog een minuut.

 5. Herhaal stap 4 voor alle netwerkapparaten.

 6. Schakel uw Xbox 360-console in, ga naar My Xbox en selecteer System Settings.

 7. Selecteer Network Settings.

 8. Selecteer Wired Network of de naam van het draadloze netwerk als u daarom wordt gevraagd.

 9. Selecteer Test Xbox LIVE Connection.


Als hetzelfde foutbericht wordt weergegeven, probeer dan de volgende oplossing.

Oplossing 3 (alleen bij een draadloze verbinding): het wachtwoord voor uw draadloze verbinding controleren

Controleer of u verbinding met het draadloze netwerk hebt en het juiste wachtwoord hebt ingevoerd als u een draadloze verbinding gebruikt. Bij gebruik van een onjuist wachtwoord, kan het lijken alsof uw console met het draadloze netwerk is verbonden, maar uw console krijgt geen IP-adres.

 1. Ga op de console naar My Xbox en selecteer System Settings.

 2. Selecteer Network Settings.

 3. Ga als volgt te werk als u wordt gevraagd om een netwerk te selecteren:

  1. Selecteer de naam van het draadloze netwerk en druk op de controller op Y om de verbinding met het draadloze netwerk te verbreken.

  2. Selecteer de naam van het draadloze netwerk en voer het betreffende wachtwoord in als u daarom wordt gevraagd.

  Ga naar oplossing 4 als u nog altijd geen verbinding kunt maken.

 4. Selecteer Configure Network.

  Opmerking Als het IP-adres begint met 169 of wordt weergegeven als 0.0.0.0, krijgt uw console geen geldig IP-adres. Ga verder met de onderstaande stappen en zorg ervoor dat u het juiste wachtwoord invoert voor het draadloze netwerk.

 5. Selecteer Wireless Mode op het tabblad Basic Settings.

 6. Selecteer Scan for Networks.

 7. Voer het wachtwoord voor uw draadloze netwerk in en selecteer Done.

 8. Druk op B op uw controller en test de verbinding.


Als hetzelfde foutbericht wordt weergegeven, probeer dan de volgende oplossing.

Oplossing 4: de IP-instellingen handmatig configureren

Omdat u geen verbinding tot stand kunt brengen met automatische IP-instellingen, moet u proberen het IP-adres handmatig in te stellen. Eerst moet u de IP-instellingen van uw computer opzoeken.

De IP-instellingen op de computer opzoeken

 1. Klik op uw computer op Start, typ cmd in het zoekvak en druk op ENTER.

  Opmerking Als u Windows XP gebruikt, klikt u achtereenvolgens op Start en Uitvoeren, typt u cmd en drukt u op ENTER.

 2. Typ ipconfig op de opdrachtprompt en druk op ENTER.

 3. Zoek uw netwerkverbinding. (Zoek bijvoorbeeld naar "Local Area Connection" of "Wireless Network Connection".)

  Noteer de getallen bij de volgende items:

  • IP address (of IPv4 address)

  • Subnet mask

  • Default gateway

 4. Maak een uniek IP-adres voor de Xbox 360-console en noteer dit. Tel bijvoorbeeld 10 op bij het laatste getal van het standaardgatewayadres van uw computer. (Als het adres van uw computer bijvoorbeeld 192.168.1.1 is, gebruikt u 192.168.1.11 als IP-adres voor uw console.)

  Opmerking Elk IP-adres op uw netwerk moet uniek zijn.


De volgende stap is het configureren van de IP-instellingen van uw console.

De IP-instellingen van de Xbox 360-console configureren

 1. Ga op de console naar My Xbox en selecteer System Settings.

 2. Selecteer Network Settings.

 3. Selecteer WiredNetwork of de naam van het draadloze netwerk als u daarom wordt gevraagd.

 4. Selecteer Configure Network.

 5. Selecteer IP Settings op het tabblad Basic Settings.

 6. Selecteer Manual.

 7. Selecteer IP Address.

 8. Voer het unieke IP-adres in dat u hebt gemaakt en selecteer Done.

 9. Selecteer Subnet Mask, voer het subnetmasker van de computer in en selecteer Done.

 10. Selecteer Gateway, voer de standaardgateway van de computer in en selecteer Done.

 11. Selecteer Done.

 12. Druk op B op uw controller en test de verbinding opnieuw.

  Opmerking Als er nu een DNS-fout wordt weergegeven, raadpleeg dan de derde oplossing in het volgende artikel:

  978847 Error: Your DNS server can't resolve Xbox LIVE server names


Als dezelfde IP-fout wordt weergegeven, probeer dan de volgende oplossing.

Oplossing 5 (alleen bij een modemverbinding): een alternatief MAC-adres instellen

Sommige internetproviders staan toegang tot internet toe op basis van het MAC-adres van het apparaat. Als uw computer via de modem toegang tot internet heeft maar uw Xbox 360-console niet, moet de console mogelijk hetzelfde MAC-adres als de computer gebruiken.

 1. Klik op uw computer op Start, typ cmd en druk op ENTER.

  Opmerking Als u Windows XP gebruikt, klikt u achtereenvolgens op Start en Uitvoeren, typt u cmd en drukt u op ENTER.

 2. Typ ipconfig /all op de opdrachtprompt en druk op ENTER.

 3. Zoek uw netwerkverbinding (bijvoorbeeld "Local Area Connection" of "Wireless Network Connection") en zoek een regel die begint met "Physical Address".

 4. Noteer het 12-cijferige fysieke adres. Dit is het MAC-adres van uw computer.  Nu moet u dit MAC-adres instellen op uw Xbox 360-console.

 5. Ga op de console naar My Xbox en selecteer System Settings.

 6. Selecteer Network Settings.

 7. Selecteer WiredNetwork of de naam van het draadloze netwerk als u daarom wordt gevraagd.

 8. Selecteer Configure Network.

 9. Selecteer Advanced Settings op het tabblad Additional Settings.

 10. Selecteer Alternate MAC Address.

 11. Voer het MAC-adres van de computer in en selecteer Done.

 12. Selecteer Done.

 13. Druk op B op uw controller en test de verbinding.


Oplossing 6 (alleen bij een modemverbinding): uw PPPoE-instellingen configureren

Als u een gebruikersnaam en wachtwoord (ook wel PPPoE-instellingen genoemd) moet invoeren om op uw computer verbinding met internet te maken, moet u deze gegevens ook invoeren op uw Xbox 360-console. Dat doet u als volgt:

 1. Ga op de console naar My Xbox en selecteer System Settings.

 2. Selecteer Network Settings.

 3. Selecteer WiredNetwork of de naam van het draadloze netwerk als u daarom wordt gevraagd.

 4. Selecteer Configure Network.

 5. Selecteer PPPoE Settings op het tabblad Additional Settings. 6. Selecteer User Name.

 7. Voer uw gebruikersnaam in en selecteer Done.

 8. Voer vervolgens het wachtwoord en de servicenaam in.

  Opmerking Als u de gebruikersnaam, het wachtwoord of de servicenaam niet kent, neem dan contact op met uw internetprovider.

 9. Druk op B op uw controller en test de verbinding.


Als dezelfde IP-fout wordt weergegeven, probeer dan de volgende oplossing.

Oplossing 7: DHCP inschakelen

Uw router of gateway kan uw console automatisch een IP-adres geven met behulp van het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Opmerking Als DHCP niet is ingeschakeld op uw router of gateway, begint het IP-adres van uw Xbox 360-console met 169 of wordt dit weergegeven als 0.0.0.0. Ga als volgt te werk om de IP-instellingen van uw console te bekijken:

 1. Ga op de console naar My Xbox en selecteer SystemSettings.

 2. Selecteer NetworkSettings.

 3. Selecteer WiredNetwork of de naam van het draadloze netwerk als u daarom wordt gevraagd.

 4. Selecteer ConfigureNetwork.

 5. Selecteer IPSettings op het tabblad BasicSettings.


Als DHCP niet is ingeschakeld voor de netwerkhardware, is het IP-adres van de console 0.0.0.0 of begint dit met 169.

DHCP inschakelen voor de netwerkhardware

 1. Meld u aan bij de webpagina met de routerconfiguratie om de DHCP-instelling te controleren. Raadpleeg de documentatie bij de router voor meer informatie over het inschakelen van DHCP.

 2. Start de Xbox 360-console en de netwerkhardware opnieuw op als u de DHCP-instelling wilt wijzigen.

 3. Test de Xbox LIVE-verbinding. U doet dit als volgt: ga naar MyXbox, selecteer SystemSettings, selecteer NetworkSettings, selecteer Wired of de naam van het draadloze netwerk (als u daarom wordt gevraagd) en selecteer Test Xbox LIVE Connection.

Als inschakelen van DHCP het probleem niet oplost, probeer dan de volgende oplossing.

Aanvullende stappen voor probleemoplossing

Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, probeer dan het volgende:

Oplossing 8 (alleen bij een draadloze verbinding): controleren op MAC-filtering

Draadloze routers en gateways kunnen ongeoorloofde toegang verhinderen met een functie die MAC-filtering wordt genoemd. Als MAC-filtering is ingeschakeld op uw router of gateway, kan uw Xbox 360-console geen verbinding maken met Xbox LIVE. Als u verbinding wilt maken, moet u het MAC-adres van uw console opzoeken en dit toevoegen aan de router-/gatewayinstellingen.

Het MAC-adres van uw console opzoeken

 1. Ga op de console naar My Xbox en selecteer System Settings.

 2. Selecteer Network Settings.

 3. Selecteer de naam van het draadloze netwerk als u daarom wordt gevraagd.

 4. Selecteer Configure Network.

 5. Selecteer Advanced Settings op het tabblad Additional Settings.


Noteer het MAC-adres dat op het scherm wordt weergegeven (bijvoorbeeld 0017FAD7CD80).Controleer nu op uw router of gateway of MAC-filtering is ingeschakeld. Als MAC-filtering is ingeschakeld, voegt u het MAC-adres van uw console toe aan de instellingenpagina van de router of gateway. Raadpleeg de documentatie bij uw hardware voor instructies.

Als het probleem niet is opgelost, probeer dan de volgende oplossing.

Oplossing 9 (alleen bij een draadloze verbinding): een verbinding met een kabel proberen

Sluit uw Xbox 360-console met een netwerkkabel aan op uw router of gateway. U doet dit als volgt:

 1. Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel aan op de achterkant van uw console en het andere uiteinde op een aansluiting op uw router of op uw gateway.

 2. Test de Xbox LIVE-verbinding (Ga op de console naar My Xbox, selecteer System Settings, selecteer Network Settings en selecteer Test Xbox LIVE Connection.).


Als het probleem niet is opgelost, probeer dan de volgende oplossing.

Oplossing 10: een rechtstreekse verbinding met de modem proberen

Probeer de Xbox 360-console rechtstreeks op de modem aan te sluiten in plaats van via een router of gateway. U doet dit als volgt:

 1. Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel aan op de achterkant van uw console en het andere uiteinde op de modem.

 2. Als u van uw internetprovider een PPPoE-gebruikersnaam en een wachtwoord hebt ontvangen, moet u deze gegevens op uw console invoeren. Zie oplossing 6 hierboven voor instructies.

 3. Zorg ervoor dat uw IP-instellingen zijn ingesteld op automatisch. Zie oplossing 1 voor informatie over het terugzetten van uw IP-instellingen op automatisch.

 4. Om de Xbox LIVE-verbinding te testen gaat u naar My Xbox, selecteert u System Settings, selecteert u Network Settings en selecteert u Test Xbox LIVE Connection.


Deze stap helpt u de oorzaak van het probleem vast te stellen, maar biedt geen permanente oplossing.

Een andere kabel proberen

Heel soms kan de kabel de oorzaak van het probleem zijn. Gebruik een andere netwerkkabel om uw Xbox 360-console op uw netwerkhardware aan te sluiten. Als u geen andere netwerkkabel hebt, gebruik dan tijdelijk de netwerkkabel van uw computer.

Als u via een kabel verbinding kunt maken met Xbox LIVE, is er een probleem met de configuratie van uw router of gateway. Neem contact op met de fabrikant van de router of gateway voor hulp bij het oplossen van dit probleem.

Als u niet via een modemverbinding verbinding met Xbox LIVE kunt maken, is er mogelijk een probleem met uw internetverbinding. Neem contact op met uw internetprovider voor hulp bij het oplossen van dit probleem.

Neem contact op met Xbox Support als hetzelfde foutbericht wordt weergegeven. Ga naar de volgende website voor contactgegevens:

www.xbox.com/support/contact

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×