Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Wanneer u inhoud kopieert naar Microsoft Azure met behulp van een programma of programma dat gebruikmaakt van Java of een programma voor het kopiëren van ORC of Parquet, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven: 

ErrorCode = UserErrorJreNotFound, ' type = Microsoft. DataTransfer. common. Shared. HybridDeliveryException, Message = java-runtime omgeving, is niet gevonden. Ga naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=808605 om het pakket te downloaden en te installeren op uw eigen gehoste knooppunt computer. Opmerking voor 64-bits integratie moet 64-bits JRE en 32-bits Integration runtime vereist zijn voor 32-bits JRE., bron = Microsoft. DataTransfer. common, ' ' type = System. DllNotFoundException, bericht = kan de DLL niet laden &man. JVM. dll&man;: de opgegeven module is niet gevonden. (Uitzondering van HRESULT: 0x8007007E), bron = Microsoft. DataTransfer. Richfile. HiveOrcBridge

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor een van de volgende oorzaken voor:

 • Java Runtime Environment (JRE) is niet correct geïnstalleerd op de Integration-runtime server.

 • De vereiste afhankelijkheid voor JRE is niet aanwezig op de runtime server voor integratie.

De integratie van het JRE-bestand wordt door de runtime standaard door de registervermeldingen opgelost. Deze gegevens moeten automatisch worden ingesteld tijdens de installatie van JRE.

Oplossing

Belangrijk Volg de stappen in dit gedeelte zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u de wijziging aanpast, maakt u een back-up van het register voor herstel wanneer de problemen zich voordoen.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren om de status van de JRE-installatie te verifiëren:

 1. Zorg ervoor dat de integratie-runtime (Diahost. exe) en JRE op hetzelfde platform zijn geïnstalleerd. Controleer de volgende vereisten:

  • 64-bits JRE voor 64-bits De ADF-integratie-runtime moet zijn geïnstalleerd in de volgende map:

     C:\Program Files\Java\  Opmerking De map niet C:\Program Files (x86)\Java\.

  • JRE 7 en JRE 8 zijn beide compatibel voor deze kopieeractiviteit. JRE 6 en versions die ouder zijn dan JRE 6, zijn niet gevalideerd voor dit gebruik.

 2. Controleer in het register de juiste instellingen. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Typ in het menu uitvoeren de optie regediten druk vervolgens op ENTER.

  2. Zoek de volgende subsleutel in het navigatiedeelvenster:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment In het detailvenster moet een huidige versie vermelding voor de versie van jre worden weergegeven (bijvoorbeeld 1,8).  Java Runtime Environment versie in register

  3. Zoek in het navigatiedeelvenster een subsleutel die exact overeenkomt voor de versie (bijvoorbeeld 1,8) in de map jre. In het detailvenster dient een JavaHome -vermelding te staan. De waarde van dit item is het Java-installatiepad. Introductiepagina van Java post

 3. Ga naar de map bin\server in het volgende pad: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_74 De map Bin van de Java Runtime Environment

 4. Controleer of deze map een JVM. dll-bestand bevat. Als dit niet het geval is, controleert u of het bestand zich in de bin\client-map bevindt.   locatie JVM.dll

Opmerkingen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×