Het rapport ' geïnstalleerde vereiste onderdelen ' geeft aan dat de onderdelen van Visual C++ runtime ontbreken wanneer u Microsoft Dynamics CRM 4,0 installeert.

Symptomen

Wanneer u Microsoft Dynamics CRM 4,0 installeert, worden de onderdelen van de Microsoft Visual C++-runtime niet gevonden. De onderdelen van Visual C++ runtime zijn echter al geïnstalleerd op de computer waarop u Microsoft Dynamics CRM installeert.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat tijdens het installatieprogramma van Microsoft Dynamics CRM de onderdelen van de Visual C++-runtime opnieuw moeten worden geïnstalleerd, zelfs als de onderdelen al zijn geïnstalleerd.

Oplossing

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen.

Methode 1

Als de computer een Internet verbinding heeft, kunt u het bericht veilig negeren. Met het installatieprogramma van Microsoft Dynamics CRM 4,0 worden automatisch de onderdelen van de Visual C++-runtime gedownload en geïnstalleerd.

Methode 2

Voer de volgende stappen uit als u Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook, Microsoft SQL Server Reporting Services-Data Connector en e-mail Router moet installeren op een computer zonder Internet verbinding.

Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook installeren

 1. Maak op een andere computer met een Internet verbinding een map met de naam ClientInstall.

 2. Download de installatiebestanden voor de Microsoft Dynamics CRM 4,0-client. Als u Microsoft Dynamics CRM 4,0 on-premises gebruikt, kunt u de installatiebestanden van Microsoft Dynamics CRM 4,0 voor Microsoft Office Outlook downloaden voor Microsoft Dynamics CRM 4,0 online. Hiervoor gaat u naar de volgende Microsoft-website:

  http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=60c4a6cc-59d7-416e-9f44-0ae8ff249768&DisplayLang=en

 3. Extraheer de installatiebestanden in een map met de naam client en zet vervolgens deze map in de map die u in stap 1 hebt gemaakt.

 4. Download het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable van het Microsoft Downloadcentrum. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Ga naar de volgende Microsoft-website en zoek vervolgens naar ' Visual C++ 2005 SP1 Redistributable: '

   http://www.microsoft.com/downloads

  2. Download de 32-bits versie of de 64-bits versie van het pakket ' Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ' dat overeenkomt met het besturingssysteem van de client.

  Opmerking U kunt ook het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable downloaden van de installatie-DVD voor Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 5. Maak de volgende mapstructuur in de map die u in stap 1 hebt gemaakt:

  \Redist\i386\VcRedist Opmerking U kunt deze stap niet negeren omdat tijdens het installatieprogramma van het pakket ' Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ' de geïnstalleerde status niet kan detecteren.

 6. Zet de bestanden die u in stap 4 hebt gedownload, in de map die u in stap 5 hebt gemaakt. U kunt nu de map die u in stap 1 hebt gemaakt, met een CD branden, of u kunt de map toevoegen aan een netwerkshare waartoe gebruikers toegang hebben.

Houd rekening met het volgende: Als u Microsoft Dynamics CRM 4,0 voor Microsoft Office Outlook met offline toegang probeert te installeren op een computer met Windows 7 die geen Internet toegang heeft, moet u deze stappen uitvoeren. 1.        Maak een map met de naam ClientInstall. 2.       Verplaats de hele client map hierheen van de installatiemedia. 3.       Maak in de map ClientInstall een map met de naam REDIST. 4.       Verplaats de volledige map i386 van de installatiemedia naar de map Redist.

E-mail Router installeren

 1. Maak op een andere computer met een Internet verbinding een map met de naam e-mail Router CRM 4,0.

 2. Download de e-mailrouter voor Microsoft Dynamics CRM 4,0. Hiervoor gaat u naar de volgende Microsoft-website:

  http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=E1358499-3FDB-45B8-ADF0-7585F758277E&displaylang=en

 3. Extraheer de installatiebestanden in de map die u in stap 1 hebt gemaakt.

 4. Download het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable van het Microsoft Downloadcentrum. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Ga naar de volgende Microsoft-website en zoek naar ' Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ':

   http://www.microsoft.com/downloads

  2. Download de 32-bits versie of de 64-bits versie van het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable dat overeenkomt met de versie van de CRM-taal. Opmerking U kunt ook het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable downloaden van de installatie-DVD voor Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 5. Zet het pakket ' Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ' in een nieuwe map met de naam VcRedist, en kopieer en plak deze vervolgens in de map mail Router CRM 4,0.

 6. Kopieer de map ' E-mail Router CRM 4,0 ' op het bureaublad van de computer die geen Internet verbinding heeft en voer vervolgens het bestand Setupexchange. msi uit.

SRS Data Connector installeren

 1. Download op een andere computer met een Internet verbinding het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable van het Microsoft Downloadcentrum. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Ga naar de volgende Microsoft-website en zoek naar ' Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ':

   http://www.microsoft.com/downloads

  2. Download de 32-bits versie of de 64-bits versie van het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable dat overeenkomt met de versie van de CRM-taal. Opmerking U kunt ook het pakket Visual C++ 2005 SP1 Redistributable downloaden van de installatie-DVD voor Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 2. Zet het pakket ' Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ' in een nieuwe map met de naam VcRedist.

 3. Kopieer de map SRSDataConnector van de installatie-DVD voor Microsoft Dynamics CRM 4,0 en plak deze op de desktopcomputer van de computer waarop geen Internet verbinding is geïnstalleerd.

 4. Kopieer de map VcRedist naar de map SRSDataConnector en voer vervolgens het bestand SRSDataConnector. msi uit.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×