Symptomen

In Configuratiebeheer voor Microsoft System Center 2012 R2, wanneer een gebruiker een gebruiker cloud beheerd wordt een beleid van de instellingen kan niet als doel de toewijzing voor de gebruiker.

Opmerkingen

  • Dit probleem komt alleen omgevingen die gebruikmaken van de Intune Connector met Configuration Manager.

  • Dit probleem doet zich alleen als de cumulatieve Update 2 of cumulatieve Update 3 voor Configuration Manager is geïnstalleerd.


Oplossing

Deze hotfix voor dit probleem. De hotfix voorkomt u dat dit probleem beleid toewijzing plaatsvindt.

Opmerking Als u toewijzingen van beleid voor ontbreken voordat u deze hotfix hebt toegepast, Zie de sectie 'Meer informatie' voordat u deze hotfix toepast.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of om een afzonderlijk serviceverzoek aan te maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportOpmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

U moet deze hotfix 2 voor cumulatieve Update of cumulatieve Update 3 voor System Center 2012 R2 Configuration Manager hebben.

Opstartinformatie

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Opmerking  Het is raadzaam de Configuration Manager administration console te sluiten voordat u dit hotfix-pakket.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt NIET een eerder uitgebrachte hotfix.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Cumulatieve Update 2 voor System Center 2012 R2 Configuration Manager

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Update.sql

Niet van toepassing

4,249

29-May-2014

23:25

Niet van toepassing

Cumulatieve Update 3 voor System Center 2012 R2 Configuration Manager

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Update.sql

Niet van toepassing

4,247

24-Aug-2014

23:25

Niet van toepassing


Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Als u toewijzingen van beleid voor ontbreken voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, kunt u deze situatie corrigeren door de volgende SQL-script uit te voeren. Deze moet na het toepassen van de hotfix worden uitgevoerd.

SET NOCOUNT ON
SET NOEXEC OFF
IF dbo.fnIsCas() = 1
BEGIN
RAISERROR(N'This script needs to be run in primary site', 15, 1)
SET NOEXEC ON
END
GO
DECLARE @PolicyCollMap TABLE (PADBID INT, CollectionID INT)
DECLARE @CollectionID INT
DECLARE @PADBID INT
DECLARE @TotalAddedRows INT = 0
DECLARE @AddedRows INT = 0
INSERT INTO @PolicyCollMap (PADBID, CollectionID)
SELECT PC.PADBID, PC.CollectionID FROM PolicyCollMapFlat PC
INNER JOIN Collections C ON PC.CollectionID = C.CollectionID
INNER JOIN PolicyAssignment PA ON PA.PADBID = PC.PADBID
INNER JOIN MDMPolicy MP ON MP.PolicyID = PA.PolicyID
WHERE PC.AutoTarget = 1 AND C.CollectionType = 1 AND MP.PolicyType = 1
WHILE EXISTS (SELECT * FROM @PolicyCollMap)
BEGIN
SELECT TOP (1) @PADBID = PADBID, @CollectionID = CollectionID, @TotalAddedRows = 0 FROM @PolicyCollMap
WHILE (1 = 1)
BEGIN
MERGE TOP (1000) MDMUserPolicyAssignment MDMUPA
USING
(
SELECT DISTINCT PA.PolicyID, U.CloudUserID, MDMP.PolicyBodyHash, MDMP.PolicyType, GETUTCDATE()
FROM Collections C
INNER JOIN PolicyCollMapFlat PCMF ON PCMF.AutoTarget = 1 AND PCMF.PADBID = @PADBID AND PCMF.CollectionID = C.CollectionID AND C.CollectionID = @CollectionID AND C.CollectionType = 1 -- User Collection
INNER JOIN PolicyAssignment PA ON PA.PADBID = PCMF.PADBID
INNER JOIN ResPolicyCollMap RPCM ON PCMF.PADBID = RPCM.PADBID AND RPCM.CollectionID = PCMF.CollectionID
INNER JOIN User_DISC U ON U.ItemKey = RPCM.MachineID
INNER JOIN MDMPolicy MDMP ON MDMP.PolicyID = PA.PolicyID AND MDMP.PolicyType = 1
WHERE ISNULL(U.CloudUserID, N'00000000-0000-0000-0000-000000000000') != N'00000000-0000-0000-0000-000000000000'
) Source ( PolicyID, CloudUserID, PolicyBodyHash, PolicyType, LastUpdateTime )
ON (MDMUPA.PolicyID = Source.PolicyID AND
MDMUPA.UserID = Source.CloudUserID AND
MDMUPA.PolicyType = Source.PolicyType)
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT ( PolicyID, UserID, PolicyBodyHash, PolicyType, LastUpdateTime)
VALUES ( Source.PolicyID, Source.CloudUserID, Source.PolicyBodyHash, Source.PolicyType, Source.LastUpdateTime);
SET @AddedRows = @@ROWCOUNT
SET @TotalAddedRows = @TotalAddedRows + @AddedRows
IF @AddedRows < 1000
BEGIN
BREAK
END
END
PRINT N'Added ' + CAST(@TotalAddedRows AS NVARCHAR(100)) + N' users into MDMUserPolicyAssignment for PADBID = ' + CAST(@PADBID AS NVARCHAR(100)) + N' and CollectionID = ' + CAST(@CollectionID AS NVARCHAR(100))
DELETE @PolicyCollMap WHERE PADBID = @PADBID AND CollectionID = @CollectionID
END


Referenties

Meer informatie over de terminologie die door Microsoft wordt gebruikt om softwareupdates te beschrijven.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×