Pagina's en secties distribueren naar klasnotitieblok

Pagina's en secties distribueren naar klasnotitieblok

Een pagina distribueren naar alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Open het klasnotitieblok dat u wilt distribueren in OneNote.

 2. Selecteer de pagina's die u wilt distribueren in de inhoudsbibliotheek of samenwerkingsruimte van uw notitieblok.

 3. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina distribueren.

  Knop Pagina distribueren met vervolgkeuze van acties.

 4. Kies de notitiebloksectie waarnaar u de pagina('s) wilt kopiëren. Bijvoorbeeld: Hand-outs. Alle leerlingen/studenten krijgen een kopie van de pagina in de sectie Hand-outs in hun notitieblok.

  Kies een sectie leerlingen/studenten in het deelvenster Pagina distribueren.

Notities: 

 • Selecteer Verdeelde pagina's weergeven om statusupdates weer te geven op pagina's die u onder leerlingen/studenten hebt gedistribueerd. U kunt het distributievenster op elk moment sluiten en pagina's blijven distribueren op de achtergrond. 

 • Als u een pagina wilt verwijderen die u hebt gedistribueerd, volgt u deze stappen.

  Knop Pagina's distribueren weergeven

Pagina's distribueren naar afzonderlijke leerlingen/studenten

 1. Open uw klasnotitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina > afzonderlijke verdeling.

  Knop Pagina distribueren met vervolgkeuze van acties.

 3. Selecteer de leerlingen/studenten aan wie u de pagina wilt distribueren met behulp van de selectievakjes naast hun namen. Selecteer Volgende.

  Selecteer leerlingen/studenten met behulp van selectievakjes.

 4. Selecteer de sectie van het notitieblok van de leerling/student waar u de pagina wilt laten zien. Bijvoorbeeld: Quizzen.

  Selecteer een notitiebloksectie.

 5. Selecteer Verdelen.

Opmerking: Selecteer Verdeelde pagina's weergeven om statusupdates weer te geven op pagina's die u onder leerlingen/studenten hebt gedistribueerd. U kunt het distributievenster op elk moment sluiten en pagina's blijven distribueren op de achtergrond.

Knop Pagina's distribueren weergeven

Pagina's distribueren naar groepen leerlingen/studenten

Maak en sla groepen leerlingen/studenten op, zodat u verschillende inhoud kunt leveren op basis van de behoeften van de leerling of kleine groepsprojecten.

 1. Open uw klasnotitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina distribueren > groepsdistributie.

  Knop Pagina distribueren met vervolgkeuze van acties.

 3. Als u nog geen groepen leerlingen/studenten hebt gemaakt, selecteert u + Nieuwe groep in het deelvenster Groepsdistributie.

 4. Voer een naam in voor uw groep en kies leerlingen/studenten met behulp van de selectievakjes naast hun namen.

 5. Kies Opslaan.

  Schakel selectievakjes in naast namen van leerlingen/studenten.

 6. Nu de nieuwe groep is gemaakt, selecteert u de pijl Terug gaan. Schakel het selectievakje naast uw groep in en vervolgens Volgende.

  Schakel het selectievakje naast de groep in

 7. Selecteer de sectie van de notitieblokken van de leerlingen/studenten waar u de pagina wilt laten zien. Bijvoorbeeld: Quizzen.

  Selecteer een notitiebloksectie.

 8. Selecteer Verdelen.

Notities: 

 • Selecteer Verdeelde pagina's weergeven om statusupdates weer te geven op pagina's die u onder leerlingen/studenten hebt gedistribueerd. U kunt het distributievenster op elk moment sluiten en pagina's blijven distribueren op de achtergrond.
   

 • Knop Pagina's distribueren weergeven

Als u extra groepen leerlingen/studenten wilt maken, herhaalt u de bovenstaande stappen 2-5. Als u de naam of leden van een groep wilt bewerken, selecteert u Pagina distribueren > Groepsdistributie. Selecteer de pijl naast de naam van uw groep en vervolgens Groep bewerken. Sla uw wijzigingen op of selecteer Verwijderen om de groep te verwijderen.

Een sectie distribueren

 1. Selecteer Nieuwe sectie distribueren > Nieuwe sectie distribueren op het lint Klasnotitieblok.

  Knop Nieuwe sectie distribueren met vervolgkeuze van opties.

 2. Geef de nieuwe sectie een naam. Bijvoorbeeld: Labs.

 3. Als u sectiegroepen hebt toegevoegd aan notitieblokken van leerlingen/studenten, kunt u er nu een als bestemming voor de nieuwe sectie kiezen. Selecteer de vervolgkeuzekeuze naast Locatiegegevens en kies een sectiegroep.

  Kies een sectiegroepslocatie.

 4. Selecteer Verdelen. Er wordt een nieuwe sectie gemaakt en gedistribueerd naar elke leerling/student in uw klasnotitieblok.

Een sectiegroep distribueren

Sectiegroepen zijn een goede manier om eenheden of onderwerpen te organiseren met veel inhoud. Maak een nieuwe sectiegroep en organiseer ze tegelijk in secties en distribueren vervolgens naar leerlingen/studenten.

 1. Selecteer Nieuwe sectie distribueren > Nieuwe sectiegroep distribueren op het lint Klasnotitieblok.

  Knop Nieuwe sectie distribueren met vervolgkeuze van opties.

 2. Een naam geven aan de nieuwe sectiegroep en eventuele secties die u in de sectie wilt gebruiken. Selecteer + Sectie om meer secties toe te voegen.

  Typ namen voor de sectiegroep en secties.]

 3. Selecteer Verdelen. De lege sectiegroep en eventuele secties in de sectie worden gemaakt en naar elke leerling/student in uw klasnotitieblok geduwd.

Pagina's van het ene notitieblok naar het andere distribueren

Een pagina van elk notitieblok OneNote leerlingen/studenten distribueren in klasnotitieblok. U kunt dezelfde pagina tegelijk distribueren naar meerdere notitieblokken.

 1. Open elk notitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina distribueren > kruisnotitieblokdistributie.

  Knop Pagina distribueren en klik vervolgens op Kruisnotitieblokverdeling.

 3. Kies de notitieblokken naar wie u deze pagina wilt distribueren en selecteer vervolgens Volgende.

  Venster voor kruisnotitieblokdistributieselectie

 4. Kies een studentensectie om de pagina's aan te distribueren en vervolgens Distribueren.

Opmerking: Selecteer Verdeelde pagina's weergeven om statusupdates weer te geven op pagina's die u onder leerlingen/studenten hebt gedistribueerd. U kunt het distributievenster op elk moment sluiten en pagina's blijven distribueren op de achtergrond.

Knop Pagina's distribueren weergeven

Als u snel pagina's of inhoud wilt distribueren naar leerlingen/studentensecties van uw klasnotitieblok, klikt u met de rechtermuisknop op een pagina, afbeelding of gemarkeerde tekst en selecteert u Inhoud distribueren.

 

Opmerking: OneNote 2016 werkt het beste met de meest recente updates geïnstalleerd.

Een pagina distribueren naar alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Open het klasnotitieblok dat u wilt distribueren in OneNote.

 2. Selecteer de pagina('s) die u wilt distribueren in de Inhoudsbibliotheek of Ruimte voor samenwerking in uw notitieblok. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en selecteer Vervolgens Pagina distribueren.

  Pictogrammen in het tabblad Klasnotitieblok inclusief Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoud verdelen.

 4. Kies de notitiebloksectie waarnaar u de pagina('s) wilt kopiëren. Bijvoorbeeld: Hand-outs. Alle leerlingen/studenten krijgen een kopie van de pagina in de sectie Hand-outs in hun notitieblok.

  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

Tip: Wanneer u de recente distributie van pagina's ongedaan wilt maken, selecteert u Pagina distribueren en vervolgens Ongedaan maken van paginaverdeling. Hierdoor wordt de pagina uit de notitieblokken van alle leerlingen/studenten verwijderd, tenzij ze al zijn begonnen met het bewerken van de pagina.

Pagina's distribueren naar individuele leerlingen/studenten of studentengroepen

 1. Open het klasnotitieblok dat u wilt distribueren in OneNote.

 2. Selecteer de pagina's die u wilt distribueren naar de inhoudsbibliotheek of samenwerkingsruimte van uw notitieblok. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina distribueren.

  Pictogrammen in het tabblad Klasnotitieblok inclusief Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoud verdelen.

 4. Selecteer Individuele en groepsdistributie.

  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

 5. Selecteer afzonderlijke leerlingen/studenten door hun namen te selecteren.

  Deelvenster Pagina's distribueren met een lijst met afzonderlijke namen van leerlingen/studenten met selectievakjes en een lijst met notitiebloksecties van de doelstudent..

 6. Gebruik het tabblad Groepen studenten om groepen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

  Het deelvenster Pagina's distribueren in klasnotitieblok met een lijst met groepen leerlingen/studenten met selectievakjes en een lijst met doelsecties in de notitieblokken van de leerlingen/studenten.

 7. Kies de notitiebloksectie waarnaar u de pagina('s) wilt kopiëren. Bijvoorbeeld: Hand-outs. Alle leerlingen/studenten krijgen een kopie van de pagina in de sectie Hand-outs in hun notitieblok. Selecteer Kopiëren.

Opmerking: Als u de meest recente paginaverdeling ongedaan wilt maken, selecteert u Pagina distribuerenen vervolgens Paginaverdeling ongedaan maken. Hierdoor wordt de pagina uit de notitieblokken van alle leerlingen/studenten verwijderd, tenzij ze al zijn begonnen met het bewerken van de pagina.

Een nieuwe sectie of sectiegroep maken voor alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Selecteer Nieuwe sectie distribueren op het lint Klasnotitieblok en vervolgens Nieuwe sectie distribueren of Nieuwe sectiegroep distribueren.

 2. Geef een naam op voor de nieuwe sectie of sectiegroep. Bijvoorbeeld: Labs. U kunt een specifieke sectiegroep voor de nieuwe sectie selecteren door Meer opties uit te vouwen.

 3. Selecteer Maken.

Pagina's distribueren naar meerdere klasnotitieblokken

U kunt pagina's delen met alle leerlingen/studenten in meerdere klassen tegelijk. Als u bijvoorbeeld in twee klassen wiskunde geeft, kunt u in één keer een hand-out aan beide klassen distribueren.

 1. Open het klasnotitieblok met de pagina's of secties die u wilt distribueren.

 2. Selecteer de pagina's die u wilt distribueren. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer Pagina distribueren op het lint van klasnotitieblok en selecteer vervolgens Verdelen van notitieblokken ineens.

  Pictogrammen in het tabblad Klasnotitieblok inclusief Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoud verdelen.
  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

 4. Gebruik de selectievakjes om de notitieblokken en notitiebloksecties te selecteren waarnaar u de pagina's wilt distribueren. Bijvoorbeeld: Hand-outs.

  Deelvenster Verdelen van notitieblokken ineens in Klasnotitieblok met een lijst van klasnotitieblokken met selectievakjes en een lijst met secties voor bestemmingen van notitieblokken voor leerlingen/studenten.

 5. Selecteer Kopiëren.

U kunt ook De naam wijzigen/Beheren/Studentensecties toevoegen vanuit Notitieblokken beheren.(http://www.onenote.com/classnotebook/notebook-links)

Meer informatie

Pagina's verwijderen die u hebt verspreid onder leerlingen/studenten

Notitieblokken voor leerlingen/studenten weergeven in klasnotitieblok voor Mac

Werk van leerlingen/studenten beoordelen in OneNote voor Mac

Aanvullende informatie voor docenten

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×