Symptoom

Automatiseringsacties zoals 'Klik op koppeling op webpagina' of 'Tekstveld in vullen op een webpagina' schuiven standaard naar het doelelement voordat u hiermee werkt. Bovendien worden met de actie Gegevens uit webpagina extraheren alleen de gegevens geëxtraheerd die al op de pagina zijn geladen.

Als de acties voor webautomatisatie om bepaalde redenen niet schuiven of als niet alle resultaten worden geëxtrahiseerd, kunt u handmatig schuiven op een webpagina, met de volgende Javascript-methode.

Probleem controleren

Als u wilt controleren of de acties voor webautomatisatie niet op de webpagina schuiven vóór interactie met een element, of als met de actie Gegevens extraheren niet alle resultaten worden geëxtraheert, brengt u de webpagina naar de voorgrond, controleert u de bureaubladstroom en controleert u de uitvoervariabelen. Gebruik de volgende tijdelijke oplossing om handmatig door de webpagina te schuiven.

Workaround

Gebruik de actie 'JavaScript-functie uitvoeren op webpagina', zoals hieronder wordt weergegeven:

alternatieve tekst

window.scrollTo(xpos, ypos)

In de bovenstaande opdracht geeft xpos de horizontale schuif aan en ypos de verticale schuif.

Als u helemaal naar de onderkant van de webpagina wilt schuiven, wijzigt u de opdracht in:


function ExecuteScript() {
window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);
}

Knop Meer laden

Soms wordt onderaan het element 'Meer laden' weergegeven.

Als u alle resultaten wilt laden, klikt u op de knop 'Meer laden' en herhaalt u die actie zolang het element nog bestaat. U kunt dit bereiken met een voorwaardelijke lus (actie 'Voorwaarde herhalen').

Schuiven in een webpagina-element


Als u binnen een element van een webpagina wilt schuiven, kunt u de HTML DOM-eigenschap scrollTop gebruiken.

De eigenschap scrollTop stelt het aantal pixels in dat door de inhoud van een element verticaal wordt schuiven of retourneert.

Een voorbeeld van de JavaScript-code is:

functie ExecuteScript() {

document.getElementById('id_of_the_target_element').scrollTop -= 50;

}

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×