Score rubrieken referentie maken en beheren in Microsoft teams

Gebruik de rubriekfunctie in opdrachten om aanpasbare, herbruikbare rubrieken te maken als referentie voor studenten of leerlingen, en voor u om hun werk te evalueren. 

Een nieuwe rubriek maken

 1. Ga naar het algemene kanaal in een van uw klassen en selecteer het tabblad opdrachten .

 2. Selecteer>toewijzingmaken .

 3. Selecteer add rubrieken vervolgens + New rubriek. Er wordt een venster geopend waarin u een rubriek kunt maken.

  Knop rubriek toevoegen

 4. Voeg een titel (vereist) en optionele beschrijving in en schakel Punten in als u puntwaarden aan uw beoordelingscriteria wilt toekennen.

  Nieuwe rubriek maken

 5. Uw beoordelingscriteria aanpassen:

  De beste, goede, billijke en slecht standaardinstellingen kunnen worden bewerkt zodat ze overeenkomen met uw eigen kwaliteits strategie. Hier kunt u ook de punten aanpassen, als u deze eerder hebt toegevoegd.

  Gebruik het plusteken om nieuwe kolommen en rijen toe te voegen aan uw criteria.

  Voeg nieuwe kolommen of rijen toe met het symbool +

  Selecteer het pictogram kopiëren om een rij of kolom te dupliceren.

  Klik op het kopieerpictogram, dat lijkt op twee op elkaar liggende pagina's, om een kolom of rij te kopiëren

  Selecteer het pictogram van de garbage waarop u een rij of kolom wilt verwijderen.

  Tip: voer een percentage van 100 in als u bepaalde criteria meer gewicht wilt geven dan andere. Zorg ervoor dat alles samen 100 is. Selecteer zo nodig Evenly distribute weights (Gewicht gelijkmatig verdelen) om al uw percentages opnieuw in te stellen.

  Klik op de knop Evenly distribute weights (Gewicht gelijkmatig verdelen) om automatisch percentages en punten toe te wijzen

 6. Selecteer Bijvoegen wanneer u klaar bent met uw aanpassingen aan de rubriek.

 7. Vul de laatste details voor uw opdracht in en selecteer vervolgens Toewijzen om deze naar uw studenten of leerlingen te verzenden. Wanneer studenten of leerlingen deze opdracht openen, kunnen zij uw rubriek openen en raadplegen als referentie.

  Tip: Bekijk een voorbeeld van de weergave van de leerling/student door deze te openen en de leerling/student weergavete selecteren.

Een eerder gemaakte rubriek hergebruiken

Telkens wanneer u een rubriek maakt en aan een opdracht koppelt, wordt het bestand opgeslagen in de rubriek-lijst. Een rubriek hergebruiken:

 1. Ga naar het algemene kanaal in een van uw klassen en selecteer het tabblad opdrachten .

 2. Selecteer Maken > Opdracht.

 3. Selecteer rubriek toevoegen , kies een rubriek in de lijst en selecteer volgende.

  Selecteer de rubriek die u wilt openen.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de rubriek.

 5. Selecteer Bijvoegen.

Het werk van studenten of leerlingen beoordelen met behulp van een rubriek

 1. Ga naar het algemene kanaal in uw klas en selecteer het tabblad opdrachten .

 2. Selecteer de opdracht die u wilt controleren.

 3. Selecteer het document dat de leerling/student heeft bijgevoegd , om het te openen in de weergave volledig scherm.

 4. Selecteer de naam van de rubriek om deze naast het document van de student of leerling te openen.

 5. Wanneer u het werk van de leerling/student controleert, gebruikt u de vervolgkeuzelijsten of pijlen om de criteria te kiezen die u wilt beoordelen.

  Selecteer het gedeelte van de opdracht van de student of leerling dat u wilt beoordelen

 6. Selecteer de overeenkomende score die u de student wilt geven voor dat criterium. Wanneer u de score selecteert, wordt het scoreveld blauw.

  Selecteer de beoordeling die u wilt toewijzen voor het geselecteerde gedeelte en typ de feedback onderaan

 7. Voer in het feedbackveld een individueel bericht in dat u wilt koppelen aan dit criterium.
   

  Opmerking: U kunt ook de beoordelings rubriek als u het hele raster tegelijk wilt bekijken terwijl u een selectie maakt.

  Studenten en leerlingen kunnen de rubriek voor zichzelf bekijken

 8. Ga door tot u de hele rubriek hebt afgerond en selecteer vervolgens Gereed.

 9. Als u puntwaarden en gewicht hebt ingesteld tijdens het maken van uw rubriek, worden de punten voor de opdracht automatisch verwerkt. U kunt hier desgewenst ook extra feedback geven.

 10. Select Return (Retourneren) om het werk nu weer naar de student of leerling te verzenden of gebruik de pijlen om door te gaan en de volgende student of leerling te beoordelen.

Wanneer een student of leerling zijn beoordeelde werk ontvangt, kan hij de rubriek openen en zien hoe u zijn werk hebt beoordeeld, evenals uw individuele feedback:

Weergave van feedback in een rubriek voor studenten of leerlingen.

Een rubriek verwijderen, zodat deze niet meer wordt weergegeven in de rubriek-lijst. Hiermee verwijdert u de rubriek niet uit toewijzingen, wanneer deze al is bijgevoegd.

 1. Selecteer rubriek toevoegen in een nieuwe of bestaande opdracht concept.

 2. Selecteer de x naast de rubriek die u wilt verwijderen.

  Selecteer de x naast de rubriek.

Opmerking: Rubrieken referentie die zijn gekoppeld aan concept opdrachten, kunnen niet worden verwijderd.

Deel rubrieken referentie u hebt gemaakt in Microsoft teams door deze te downloaden als een. CSV-bestand. Als het CSV-bestand in teams wordt geüpload, behoudt het rubriek de structuur en inhoud van het origineel. Pas uw eigen gebruik aan en voeg dit toe aan een opdracht.

Download een rubriek voordelen

 1. Ga naar het algemene kanaal in een van uw klassen en selecteer het tabblad opdrachten .

 2. Selecteer een toewijzing met uw rubriek bijgevoegd en selecteer vervolgens opdracht bewerken.

 3. Selecteer de rubriek om deze te openen.

 4.  Selecteer downloaden als. CSV en volg de aanwijzingen om uw rubriek als een CSV-bestand op te slaan.

  Download een rubriek als een CSV-bestand.

Nu is het. CSV-bestand allemaal ingesteld om te delen met andere docenten. Deel een PLC-of personeels team om iedereen toegang te geven.

Opmerking: Voor de beste resultaten bewerkt u het rubrieken referentie in teams in plaats van in andere Programma's.

Een CSV-rubriek bestand uploaden naar teams

Voer de volgende stappen uit om een CSV-rubriek toe te voegen die met u is gedeeld.

Belangrijk: U moet alleen de. CSV-rubrieken referentie uploaden die oorspronkelijk is gedownload van teams.

 1. Selecteer rubriek toevoegen in een nieuwe of bestaande opdracht concept.

 2. Selecteer Upload rubriek en kies het. CSV-bestand en selecteer volgende.

  Selecteer upload rubriek.

 3. Bekijk de rubriek die u hebt toegevoegd in het venster van de rubriek Creator en breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Selecteer bijvoegen om het toe te voegen aan de opdracht. U kunt deze rubriek ook opnieuw gebruiken voor toekomstige opdrachten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×