Hotfix and Security Content Publishing: 105073

Inleiding

Agencia Tribunaria Spanje gepubliceerd op 17THvan mei 2019 nieuwe validatie en document in "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" fout (SII) die de kracht van de 1Stvan oktober 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores een partir del 01-10-2019).

Van 1Stjuli zijn de nieuwe controles zijn beschikbaar in de testomgeving SII.

Voor Sommige van de nieuwe regels voor gegevensvalidatie elektronische rapportage configuraties te volgen bijgewerkte en downloaden van LCS bibliotheek met gedeelde elementen zijn:

  • SII factuur afgegeven Indeling (ES).version.61.28

  • SII factuur ontvangen Indeling (ES).version.51.25

Lean hoe meer Elektronische aangifte configuraties te downloaden:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcsnieuwe versies van elektronische kunnen rapportage configuraties uitgebracht voor de huidige wijziging worden geïmporteerd en gebruikt op de volgende versies van de Dynamics 365 voor financiering en Bewerkingen: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 en hoger.

Overzicht

In dit hoofdstuk wordt beschreven nieuwe validaties en fouten door Agencia Tribunaria van Spanje in SII geïntroduceerd die worden van kracht op 1 oktober van 2019:

Libro de emitidas (facturen uitgegeven)

Velden

Validatie

Gevolgen voor

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. alleen waarden 0%, 4%, 10% en 21% zijn toegestaan.

2. Als FechaOperacion < = waarden 2012 7%, 8%, 16% en 18% toegestaan.

Alleen toegestane waarden van de tarieven van de btw-codes moeten worden gebruikt. voor btw-transacties van het bedrijf aan SII worden gemeld.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. alleen waarden 5,2%, 1,4%, 0,5% en 1,75% zijn toegestaan.

2. if FechaOperacion < = 2012 dan 1% en 4% zijn toegestaan.

Alleen toegestane waarden van de tarieven van gelijkwaardigheid in rekening brengen codes moet worden gebruikt voor btw-transacties te worden gemeld aan de SII van het bedrijf.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Als '06' <>-CuotaRecargoEquivalencia ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) ± 1% van de BaseImponible (+/- € 10)

CuotaRecargoEquivalencia-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op de transactie moment van boeken. Geboekte waarde worden gerapporteerd.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =en enkele

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia verschilt van 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: verplichte en <> 0.

CuotaRepercutida: verplicht (behalve factuurtype F2, F4 en R5) en moeten worden gevalideerd (behalve als TipoRectificativa = 'Ik' of type F2, F4 en R5 factureren) die:

Als ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben.

Als [BaseImponible] niet meer dan 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) ± 1% van [BI] (+/-€10).

Als [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-€10.

Als ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben.

Als [BI kostengegevens] niet meer dan 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI aan kosten] * TipoImpositivo) ± 1% van de [BI kostengegevens] (+/-€10).

Als [BI kostengegevens] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI aan kosten] * TipoImpositivo) +/-€10.

CuotaRepercutida-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op de transactie moment van boeken. Geboekte waarde worden gerapporteerd.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =enClaveRegimenEspecialOTrascendencia van verschillende

Diverse ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - geen ondersteund scenario.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =en enkele

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 of 05 of 09

-ImporteTotal: verplicht

Als BaseImponible = 0 te controleren dat:

-TipoImpositivo: leeg of nul.

-CuotaRepercutida: veld leeg of nul.

Als BaseImponible <> 0 te dat controleren:

-TipoImpositivo: verplichte en <> 0

-CuotaRepercutida: verplicht veld (behalve factuurtype F2, F4 en R5) en moet worden gevalideerd (behalve als TipoRectificativa = 'Ik' of type factuur F2, F4 en R5) die:

CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben.

Als [BaseImponible ] niet meer dan 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) ± 1% van [BI] (+/-€10).

Als [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-€10.

CuotaRepercutida-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op de transactie moment van boeken. Geboekte waarde worden gerapporteerd.

Op niveau melden de volgende voorwaarde is toegevoegd: IF(TipoNoExenta=S1 en ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03 05, 09) en BaseImponible = 0) Klik TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Wanneer TipoNoExenta = S2, te controleren dat:

-TipoImpositivo = 0. (Mag niet leeg).

-CuotaRepercutida = 0. (Mag niet leeg).

"S2" waarde verwijst naar de omgekeerde transacties in rekening brengen. Als btw-transactie wordt geboekt als verlegde btw, moet worden geboekt met TaxRate = 0, validatie wordt anders niet worden doorgegeven als TipoImpositivo en CuotaRepercutida worden niet gelijk is aan de waarde EUR 0,00. Dit moet worden beheerd door de gebruiker op moment boeken transactie.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = 'S3'en één ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dan 03, 05, 09, 16

At - ten minste twee regels met details.

-TipoImpositivo: verplichte voltooiing veld (0 is toegestaan).

-Ten minste één regel met gegevens met TipoImpositivo = 0.

-Ten minste één regel met TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Als TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Als TipoImpositivo <> 0 verplicht (behalve factuurtype F2, F4 (en R5).

Als TipoRectificativa <> 'I', factuur type <> F2, F4 of R5 en alle ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 te controleren dat:

CuotaRepercutida en BaseImponible moet hetzelfde teken hebben.

Als [BaseImponible ] niet meer dan 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) ± 1% van [BI] (+/-  €10).

Als [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-  €10.

-Als TipoImpositivo-<> 0 en een van de ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: verplicht (behalve factuurtype F2, F4 en R5).

CuotaRepercutida-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op de transactie moment van boeken. Geboekte waarde worden gerapporteerd.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = 'S3'en één ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dat is 03 05 of 09 of

-Ten minste twee regels met details.

-TipoImpositivo: leeg of 0.

-Ten minste één regel met TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: leeg of 0.

'S3' waarde verwijst naar een aanvraag als er ten minste één verlegde btw transactie en ten minste één niet-Reverse transactie in rekening brengen. Als btw-transactie wordt geboekt als verlegde btw, moet worden geboekt met TaxRate = 0, validatie wordt anders niet worden doorgegeven als TipoImpositivo en CuotaRepercutida worden niet gelijk is aan de waarde EUR 0,00. Dit moet worden beheerd door de gebruiker op moment boeken transactie.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = 'S3'en diverse ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Diverse ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - geen ondersteund scenario.

DesgloseTipoOperacion

-Uitgesloten wanneer DesgloseFactura wordt gemeld.

-ten minste één PrestacionServicios en / of Entrega moet worden weergegeven.

-Als  PrestacionServicios en / of Entrega blokken tegelijk worden voltooid de TipoNoExenta S1, S2 en S3 wordt onafhankelijk van elkaar ervan in kennis gesteld.

-De dezelfde validaties worden toegepast op elk van de blokken onafhankelijk van elkaar

In de huidige implementatie < DesgloseFactura > is altijd uitgeschakeld, wat betekent < DesgloseTipoOperacion > moet altijd worden gerapporteerd.

TipoComunicacion= "A5" of "A6"

Validatie van het veld < TipoFactura > in het boek van uitgegeven

"A5" en "A6" zijn buiten het bereik van de huidige implementatie.

Facturen in het boek van verleendeClaveRegimenEspecialOTranscedencia06 =

TipoFactura moet verschillen van "F2", 'F4' of "R5"

Waarden van ClaveRegimenEspecialOTranscedencia en TipoFactura zijn beheerd door de gebruiker tijdens het voorbereiden van gegevens voor rapportage.

In het boek van verzonden facturen <BaseImponibleACoste>

Verplicht als BaseImponibleACoste ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = '06'

Selectievakje is beschikbaar op het niveau van het rapport.

In het boek van verzonden facturen <ImporteTotal>

1. verplicht als "er slechts één regel is DetalleIVA' en BaseImponible = 0 en TipoFactura = "F2" of 'F4' of "R5".

2. verplicht if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" of "03" of "09".

Controle op het niveau van het rapport is beschikbaar: ImporteTotalcode – altijd gerapporteerd.

Libro de recibidas (facturen ontvangen)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Alleen waarden 0%, 4%, 10% en 21% zijn toegestaan.

-Als FechaOperacion < = waarden 2012 7%, 8%, 16% en 18% zijn toegestaan.

Alleen toegestane waarden van de tarieven van de btw-codes moeten worden gebruikt. voor btw-transacties van het bedrijf aan SII worden gemeld.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Verplicht als CuotaSoportada is voltooid en BaseImponible <> 0

-Alleen waarden 0%, 4%, 10% en 21% zijn toegestaan.

-Als FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo % 7, 8%, 16% en 18% zijn toegestaan.

Alleen toegestane waarden van de tarieven van de btw-codes moeten worden gebruikt. voor btw-transacties van het bedrijf aan SII worden gemeld.

TipoImpositivo controleren is beschikbaar op het niveau van het rapport – moet worden gerapporteerd. Wanneer BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >in < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada en BaseImponible moeten hebben dezelfde ondertekenen.

Als [BI] niet meer dan 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) ± 1% van [BI] (+/- €10).

Als [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-€10.

CuotaSoportada-waarde moet worden bestuurd door de gebruiker op het moment dat boeken van transacties. Geboekt waarde wordt gerapporteerd.

< ImporteCompensacionREAGYP >in < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP valt buiten het toepassingsgebied van de huidige implementatie.

< NumSerieFacturaEmisor >in TipoFactura = "F5" en "LC"

1. Als TipoFactura = 'F5' de NumSerieFacturaEmisor moet de indeling van het identificatienummer van DUA

AA, de laatste twee cijfers van het jaar van opname van de DUA PP, land van de DUA: we de ISO-code, niet alleen in Spanje zou toelaten. 00RRRR, presentatie veld AAAAAAA, "volgnummer" binnen de presentatie-site D, validatie cijfer

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. if TipoFactura = "LC" de NumSerieFacturaEmisor moet de indeling van de aanvullende liquidations hebben van Aduanas: het moet beginnen met LC, A01, A02

NumSerieFacturaEmisor - reeks nr. + Factuurnr. Die identificatie van de factuur die is afgegeven

Nummerreeksen voor documenten die als TipoFactura moeten worden gemeld = "F5" en "LC" moet worden ingesteld overeenkomstig de de eis van SII. Met het nummer van de wordt factuur gemeld aan SII tijdens het boeken wordt gedefinieerd.

<CuotaDeducible>

1. Als alle bedragen op de regels van de CuotaSoportada dat veld zijn positief, valideren: CuotaDeducible niet meer dan de som van CuotaSoportada + 1 euro. (Wordt niet toegepast wanneer ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 en datum indiening van minder dan 1.1.19 of ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 of 13)

2. Als het CuotaSoportada een positieve regel heeft en Sommige negatief, (wordt niet toegepast wanneer ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 en de datum van indiening is lager dan 1.1.19 of sleutel regime 02 of 13) valideren dat. CuotaDeducible ≤ som van positieve CuotaSoportada + 1 euro. (geen rekening gehouden met de negatieve ondersteunde quota).

3. Als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, valideren dat: CuotaDeducible = 0.

4. Als is aangegeven als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, te controleren dat:

[CuotaDeducible] < = [totaal ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

Selectievakje is beschikbaar op het niveau van het rapport: CuotaDeducible =  SUM(CuotaSoportada)

Selectievakje is beschikbaar op het niveau van het rapport: als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible worden vermeld als "0,00".

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×