Systeem berekend 'Bedrag te betalen' waarde en het bedrag van de bronbelasting als verwacht in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 niet

Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fix

BUG #: 192975 (Contentbeheer)

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Italiaans (it).

Symptomen

In de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 berekend het systeem geen de waarde 'Bedrag betaald' en het bedrag van de bronbelasting zoals verwacht. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Italiaanse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is gepland voor opname in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2013.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de functie CreateVendBillWithhTax in de tabel stuklijst leverancier (12182) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...       VendBillWithhTax."Currency Code" := VendorBillHeader."Currency Code";
  VendBillWithhTax."External Document No." := "External Document No.";
  VendBillWithhTax."Related Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
  VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" := WithholdCode;
  VendBillWithhTax."Social Security Code" := SocialSecurityCode;

  // Delete the following line.
  VendBillWithhTax.VALIDATE("Total Amount","Remaining Amount");

  VendBillWithhTax."Old Withholding Amount" := VendBillWithhTax."Withholding Tax Amount";
  VendBillWithhTax."Old Free-Lance Amount" := VendBillWithhTax."Free-Lance Amount";
  END;
  // IT0007.begin
  IF VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" <> '' THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...       VendBillWithhTax."Currency Code" := VendorBillHeader."Currency Code";
  VendBillWithhTax."External Document No." := "External Document No.";
  VendBillWithhTax."Related Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
  VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" := WithholdCode;
  VendBillWithhTax."Social Security Code" := SocialSecurityCode;

  // Add the following line.
  VendBillWithhTax.VALIDATE("Total Amount","Amount to Pay");

  VendBillWithhTax."Old Withholding Amount" := VendBillWithhTax."Withholding Tax Amount";
  VendBillWithhTax."Old Free-Lance Amount" := VendBillWithhTax."Free-Lance Amount";
  END;
  // IT0007.begin
  IF VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" <> '' THEN
  ...

 2. De code in de besturingselementen in de handmatige leverancier betalingsregel formulier (12188) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Withholding Tax Code;
  SourceExpr=WithholdingTaxCode;
  TableRelation="Withhold Code" }
  { 1130006;Label ;440 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130005 }

  // Delete the following line.
  { 1130007;TextBox ;13090;3190 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Vendor Bank Account;
  SourceExpr=VendorBankAccount;
  TableRelation="Vendor Bank Account";
  OnLookup=VAR
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Withholding Tax Code;
  SourceExpr=WithholdingTaxCode;
  TableRelation="Withhold Code" }
  { 1130006;Label ;440 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130005 }

  // Add the following line.
  { 1130007;TextBox ;13090;3740 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Vendor Bank Account;
  SourceExpr=VendorBankAccount;
  TableRelation="Vendor Bank Account";
  OnLookup=VAR
  ...

  Bestaande code 2

  ...                               IF FORM.RUNMODAL(FORM::"Vendor Bank Account List",VendBankAcc,VendBankAcc.Code) = ACTION::LookupOK THEN
  VendorBankAccount := VendBankAcc.Code;
  // IT0001.end
  END;
  }

  // Delete the following line.
  { 1130008;Label ;9680 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130007 }

  { 1130009;TextBox ;3850 ;3190 ;5500 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Description;
  SourceExpr=Desc }
  { 1130010;Label ;440 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130009 }
  ...

  Vervangende code 2

  ...                               IF FORM.RUNMODAL(FORM::"Vendor Bank Account List",VendBankAcc,VendBankAcc.Code) = ACTION::LookupOK THEN
  VendorBankAccount := VendBankAcc.Code;
  // IT0001.end
  END;
  }

  // Add the following line.
  { 1130008;Label ;9680 ;3740 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130007 }

  { 1130009;TextBox ;3850 ;3190 ;5500 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Description;
  SourceExpr=Desc }
  { 1130010;Label ;440 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130009 }
  ...

  Bestaande code 3

  ...   { 1130013;TextBox  ;13090;990 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Total Amount;
  SourceExpr=TotalAmount }
  { 1130014;Label ;9680 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130013 }

  // Delete the following line.
  { 1130015;TextBox ;13090;1540 ;2200 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }
  ...

  Vervangende code 3

  ...   { 1130013;TextBox  ;13090;990 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Total Amount;
  SourceExpr=TotalAmount }
  { 1130014;Label ;9680 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130013 }

  // Add the following line.
  { 1130015;TextBox ;13090;2090 ;2200 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }
  ...

  Bestaande code 4

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }

  // Delete the following lines.
  { 1130016;Label ;9680 ;1540 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130015 }
  { 1130017;TextBox ;13090;2090 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document No.;
  SourceExpr=DocumentNo }
  { 1130018;Label ;9680 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130017 }
  { 1130019;TextBox ;13090;2640 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Date;
  SourceExpr=DocumentDate }
  { 1130020;Label ;9680 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130019 }
  // End of the lines.

  { 1130024;TextBox ;3850 ;2640 ;2750 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  ...

  Vervangende code 4

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }

  // Add the following lines.
  { 1130016;Label ;9680 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130015 }
  { 1130017;TextBox ;13090;2640 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document No.;
  SourceExpr=DocumentNo }
  { 1130018;Label ;9680 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130017 }
  { 1130019;TextBox ;13090;3190 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Date;
  SourceExpr=DocumentDate }
  { 1130020;Label ;9680 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130019 }
  // End of the lines.

  { 1130024;TextBox ;3850 ;2640 ;2750 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  ...

  Bestaande code 5

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  { 1130025;Label ;440 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130024 }
  { 1130021;CommandButton;14410;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  { 1130022;CommandButton;11990;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  ...

  Vervangende code 5

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  { 1130025;Label ;440 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130024 }

  // Add the following lines.
  { 1130026;TextBox ;13090;1540 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Tax Base Amount;
  SourceExpr=TaxBaseAmount }
  { 1130027;Label ;9680 ;1540 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130026 }
  // End of the lines.

  { 1130021;CommandButton;14410;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  { 1130022;CommandButton;11990;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  ...

  Bestaande code 6

  ...                               "Due Date" := PostingDate;
  "External Document No." := ExternalDocNo;
  "Instalment Amount" := TotalAmount;
  "Remaining Amount" := TotalAmount;
  "Gross Amount to Pay" := TotalAmount;

  // Delete the following line.
  "Amount to Pay" := TotalAmount;

  "Manual Line" := TRUE;
  "Cumulative Transfers" := TRUE;
  SetWithholdCode(WithholdingTaxCode);
  SetSocialSecurityCode(SocialSecurityCode);
  INSERT(TRUE)
  ...

  Vervangende code 6

  ...                               "Due Date" := PostingDate;
  "External Document No." := ExternalDocNo;
  "Instalment Amount" := TotalAmount;
  "Remaining Amount" := TotalAmount;
  "Gross Amount to Pay" := TotalAmount;

  // Add the following line.
  "Amount to Pay" := TaxBaseAmount;

  "Manual Line" := TRUE;
  "Cumulative Transfers" := TRUE;
  SetWithholdCode(WithholdingTaxCode);
  SetSocialSecurityCode(SocialSecurityCode);
  INSERT(TRUE)
  ...

 3. De volgende globale variabele toevoegen in de handmatige leverancier betalingsregel formulier (12188):

  TaxBaseAmount@1130000 : Decimal;
 4. De code in de functie CalculateWithholdingTax in de bronbelasting - bijdrage codeunit (12101) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...   PROCEDURE CalculateWithholdingTax@1130001(VAR PurchHeader@1130000 : Record 38;Recalculate@1130001 : Boolean);
  VAR
  PurchWithSoc@1130002 : Record 12137;
  PurchLine@1130003 : Record 39;

  // Delete the following line.
  TotalAmount@1130004 : Decimal;

  BEGIN
  PurchLine.RESET;
  PurchLine.SETRANGE("Document Type",PurchHeader."Document Type");
  PurchLine.SETRANGE("Document No.",PurchHeader."No.");
  PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");
  ...

  Nieuwe code 1

  ...   PROCEDURE CalculateWithholdingTax@1130001(VAR PurchHeader@1130000 : Record 38;Recalculate@1130001 : Boolean);
  VAR
  PurchWithSoc@1130002 : Record 12137;
  PurchLine@1130003 : Record 39;

  // Add the following lines.
  TempPurchLine@1130005 : TEMPORARY Record 39;
  TotalAmount@1130004 : Decimal;
  VATAmount@1130006 : Decimal;
  // End of the lines.

  BEGIN
  PurchLine.RESET;
  PurchLine.SETRANGE("Document Type",PurchHeader."Document Type");
  PurchLine.SETRANGE("Document No.",PurchHeader."No.");
  PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");
  ...

  Bestaande code 2

  ...    PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");

  TotalAmount := 0;
  IF PurchLine.FIND('-') THEN
  REPEAT

  // Delete the following lines.
  TotalAmount := TotalAmount + PurchLine."Line Amount";
  UNTIL PurchLine.NEXT = 0;

  // End of the lines.

  IF PurchWithSoc.GET(PurchHeader."Document Type", PurchHeader."No.") THEN
  IF (PurchWithSoc."Total Amount" = 0) OR
  Recalculate
  THEN BEGIN
  PurchWithSoc."Currency Code" := PurchHeader."Currency Code";
  ...

  Vervangende code 2

  ...    PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");

  TotalAmount := 0;
  IF PurchLine.FIND('-') THEN
  REPEAT

  // Add the following lines.
  IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN BEGIN
  TempPurchLine := PurchLine;
  TempPurchLine.VALIDATE("Amount Including VAT",PurchLine."Line Amount");
  TotalAmount += TempPurchLine."VAT Base Amount"
  END ELSE
  TotalAmount += PurchLine."Line Amount";
  UNTIL PurchLine.NEXT = 0;
  // End of the lines.

  IF PurchWithSoc.GET(PurchHeader."Document Type", PurchHeader."No.") THEN
  IF (PurchWithSoc."Total Amount" = 0) OR
  Recalculate
  THEN BEGIN
  PurchWithSoc."Currency Code" := PurchHeader."Currency Code";
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Italiaanse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSFT DynamicsNAVSE: 348285

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Auteur: avannini
Schrijver: v-brialu
Tech Reviewer: avannini
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×