Update pakket 13 voor System Center 2012 R2 Operations Manager

Inleiding

In dit artikel worden de problemen beschreven die worden opgelost in update pakket 13 voor Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager. Dit artikel bevat ook de installatie-instructies voor deze update.

Opgeloste problemen

 • Wanneer er duizenden groepen zijn in een System Center Operations Manager-omgeving, mislukt de cmdlet Get-SCOMGroup-DisplayName "group_name"mislukt en wordt het volgende bericht weergegeven:

  De queryprocessor heeft interne bronnen uitgevoerd en kan geen queryplan maken. Dit is een zeldzame gebeurtenis en wordt alleen verwacht voor extreem complexe query's of query's die verwijzen naar een zeer groot aantal tabellen of partities. Vereenvoudig de query. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie als u van mening bent dat u dit bericht niet meer ontvangt.

 • Wanneer u System Center 2012 R2 Operations Manager uitvoert in een omgeving met de landinstelling all-Frans (FRA), wordt de kolom date in het rapport aangepaste gebeurtenissen leeg weergegeven.

 • Met de optie voor het inschakelen van de grondige controle op basis van HTTP- taken in de console System Center Operations Manager wordt het niet mogelijk maken van WebSphere uitgebreide controle voor Linux-systemen.

 • Wanneer u meerdere eigenschappen voor regels die zijn gemaakt met het Azure Management Pack, vervangt, worden er dubbele namen voor vervangen gemaakt. Dit probleem veroorzaakte overschrijvingen.

 • Na het installeren van update pakket 11 voor System Center 2012 R2 Operations Manager, hebt u geen toegang tot de weergaven en dashboards die zijn gemaakt op het tabblad mijn werkruimte .

 • Wanneer de monitor met een heartbeat-storing wordt geactiveerd, wordt het bericht computer niet bereikbaar weergegeven, zelfs als de computer niet is ingedrukt.

 • De PowerShell -cmdlet Get-SCOMOverrideResult retourneert niet de juiste lijst met werkelijke overschrijvingen.

 • Wanneer u een Management Pack (MP) maakt op een client die een service niveau-dashboard en serviceniveau objecten (SLO) bevat, worden de gelokaliseerde namen van objecten niet correct weergegeven als de CurrentCulture -instellingen van de client niet overeenkomen met de CurrentUICulture -instellingen. In het geval waarbij de gelokaliseerde instellingen Engels Engels, engof Engels (Australië) Ena, wordt er een probleem opgelost waarbij de namen van de objecten worden gewijzigd.

 • Met deze update wordt ondersteuning toegevoegd voor OpenSSL 1.0.x op AIX computers. Met deze wijziging maakt System Center Operations Manager gebruik van OpenSSL 1,0.x als de standaardversie van de minimumversie die wordt ondersteund voor Aix en OpenSSL 0,9.x wordt niet meer ondersteund.

Update pakket 13 verkrijgen voor System Center 2012 R2 Operations Manager

Update pakketten voor Operations Manager zijn beschikbaar via Microsoft Update of via handmatig downloaden.

Microsoft Update

Ga als volgt te werk als u een updatepakket van Microsoft Update wilt downloaden en installeren:

 1. Klik op Starten vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.

 3. Klik in het venster Windows Update op online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op belangrijke updates zijn beschikbaar.

 5. Selecteer het updatepakket en klik op OK.

 6. Klik op updates installeren om het updatepakket te installeren.

Voer de volgende stappen uit als u een computer met Windows Server 2016 of een latere versie van het besturingssysteem gebruikt:

 1. Klik op Starten klik vervolgens op instellingen.

 2. Klik in instellingenop updates & beveiliging.

 3. Ga naar het tabblad Windows Update en klik op online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op belangrijke updates zijn beschikbaar.

 5. Selecteer het updatepakket en klik op OK.

 6. Klik op updates installeren om het updatepakket te installeren.

Handmatig downloaden

Ga naar de volgende websites voor het handmatig downloaden van de updatepakketten van het Microsoft Downloadcentrum:

 Download het updatepakket voor Operations Manager nu.

Voor informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden verkrijgen via Online Services

Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Installatie-instructies voor Operations Manager

Installatie opmerkingen

 • Dit updatepakket is beschikbaar via Microsoft Update in de volgende talen:

  • Vereenvoudigd Chinees (CHS)

  • Japans (JPN)

  • Frans (FRA)

  • Duits (DEU)

  • Russisch (RUS)

  • Italiaans (ITA)

  • Spaans (ESN)

  • Portugees (Brazilië) (PTB)

  • Traditioneel Chinees (CHT)

  • Koreaans (KOR)

  • Tsjechisch (CSY)

  • Nederlands (NLD)

  • Pools (POL)

  • Portugees (Portugal) (PTG)

  • Zweeds (Zwe)

  • Turks (TUR)

  • Hongaars (HUN)

  • Engels (ENU

  • Chinees (Hongkong)

 • Sommige onderdelen zijn meertalige en de updates voor deze onderdelen zijn niet gelokaliseerd.

 • U dient dit updatepakket als Administrator uit te voeren.

 • Als u de computer niet opnieuw wilt starten nadat u de console-update hebt toegepast, sluit u de console voordat u de update voor de console functie toepast.

 • Als u een nieuw exemplaar van Microsoft Silverlight wilt starten, wist u de cache voor browsers in Silverlight en start u Silverlight opnieuw.

 • Installeer dit updatepakket binnen enkele uur nadat u de System Center 2012 R2 Operations Manager-server hebt geïnstalleerd.

 • Als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, voert u de MSP-updatebestanden uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.

 • U moet beschikken over systeembeheerders rechten voor de databases van de operationele database en het datawarehouse om updates voor deze databases toe te passen.

 • Als u de fixes van de webconsole wilt inschakelen, voegt u de volgende regel toe aan het%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config-bestand:

  <machineKeyvalidationKey="AutoGenerate,IsolateApps"decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES"decryption="3DES"/>

  Opmerking Voeg de lijn toe onder de sectie <system. Web>, zoals wordt beschreven in het volgende artikel in Microsoft Knowledge Base:

  911722mogelijk wordt een foutbericht weergegeven wanneer u ASP.net-Webpagina's met een statusweergave hebt ingeschakeld na een upgrade van ASP.NET 1,1 naar ASP.net 2,0

 • De oplossing voor het probleem met een time-out in het gegevensmagazijn BULKSGEWIJZE invoeg opdrachten dat wordt beschreven in update pakket 1 voor System Center 2012 R2 Operations Manager voegt een registersleutel toe. Met deze code kunt u de time-outwaarde (in seconden) instellen voor de opdrachten voor BULKSGEWIJS aanvullen in het gegevensmagazijn. Dit zijn de opdrachten voor het invoegen van nieuwe gegevens in het gegevenswarehouse.

  Belangrijk deze sectie, methode of taak bevat stappen die bepalen hoe u het register kunt wijzigen. Als u het register echter niet op de juiste manier wijzigt, kunnen er echter ernstige problemen optreden. Zorg er daarom voor dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Voor extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u dit wijzigt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer wilt weten over het maken van een back-up van het register en het herstellen ervan, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  322756 : een back-up van het register maken en dit herstellen in WindowsOpmerking deze sleutel moet handmatig worden toegevoegd aan een beheerserver waarvoor u de standaard time-outwaarde opdracht bulksgewijs invoegen wilt negeren.

  Registerinstellingen:

  Registerlocatie: HKEY_LOCAL_MACHINE \software\microsoft\microsoft-OperationsManager\3.0\Data-Warehouse

  DWORD-naam: opdracht voor bulksgewijs invoegen time-out in seconden

  DWORD-waarde: 40-Opmerking Stel deze waarde in seconden in. Stel deze waarde in op 40 bijvoorbeeld voor een 40-second time-out.

 • Bij rapporten voor de duur van de downtime worden geen kosten in rekening gebracht. Het is ook mogelijk dat werkuren worden berekend wanneer het selectievakje kantooruren is uitgeschakeld. Deze bijgewerkte RDL-bestanden bieden een oplossing voor het probleem. Opmerking de bijgewerkte RDL-bestanden bevinden zich op een bijgewerkte beheer server op de volgende locatie:

  %SystemDrive%\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Operations Manager\Server\Reporting Voer de volgende stappen uit om het RDL-bestand bij te werken:

  1. Ga naar http://MachineName/Reports_INSTANCE1/Pages/Folder.aspx.

  2. Ga op deze pagina naar de map waaraan u het RDL-bestand wilt toevoegen. Klik in dit geval op Microsoft. System Center. datawarehouse. Report. Library.

  3. Upload de nieuwe RDL-bestanden door te klikken op de knop uploaden bovenaan. Zie het onderwerp een bestand of rapport uploaden (Rapportbeheer) op de website van Microsoft Developer Network voor meer informatie.

Ondersteunde installatievolgorde

 1. Installeer het updatepakket voor de volgende serverinfrastructuur:

  • Management Server of servers

  • Service voor audit Collection

  • Gateway servers

  • Rollen computers van de webconsole server

  • Rollen van de operations-console

  • Gereedmeldingen

  • Selecteren

 2. SQL-scripts toepassen (Zie installatiegegevens).

 3. Importeer de Management Packs handmatig.

 4. Pas de update van de agent toe op handmatig geïnstalleerde agenten of push de installatie via de weergave in behandeling in de operations-console.

Update van Operations Manager

Voer de volgende stappen uit om het updatepakket te downloaden en de bestanden uit het updatepakket uit te pakken:

 1. Download de updatepakketten die Microsoft Update biedt voor elke computer. Microsoft Update biedt de juiste updates op basis van de onderdelen die op de computer zijn geïnstalleerd. Of download via deMicrosoft Download catalogus.

 2. De juiste msp-bestanden op elke computer toepassen. Opmerking MSP-bestanden zijn opgenomen in het updatepakket. Alle msp-bestanden toepassen die betrekking hebben op een specifieke computer. Als de web console en de console rollen bijvoorbeeld zijn geïnstalleerd op een beheerserver, past u de MSP-bestanden op de beheerserver toe. Een MSP-bestand op een server toepassen voor elke specifieke rol die de server wacht.

 3. Voer in de OperationsManagerDW -database het volgende SQL-database script op de datawarehouse-server uit:   UR_Datawarehouse.sql Opmerking Dit script bevindt zich in het volgende pad:

  %SystemDrive%\Program Files\System Center 2012 R2\Operations Manager\Server\SQL script voor update pakketten

 4. Voer het volgende database SQL-script op de databaseserver uit op de OperationsManager -database:

  Update_rollup_mom_db.sql

 5. Importeer de volgende Management Packs:

  • Microsoft. System Center. TFSWISynchronization. MPB, met de volgende afhankelijkheden:

   • Microsoft. System Center. AlertAttachment. MPB, dat moet worden geïnstalleerd via System Center Operations Manager 2012 R2-media.

   • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.2007.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Resources.(LANGUAGECODE_3LTR).mpb

  • Microsoft.SystemCenter.SyntheticTransactions.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.Internal.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Apm.Web.IIS10.mp heeft de volgende afhankelijkheden:

   • Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.mpb

   • Microsoft.SystemCenter.Apm.Library.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Apm.Library.Resources.(LANGUAGECODE_3LTR).mpb

  • Microsoft.Windows.InternetInformationServices.2016.mp (deze MP moet los van de Microsoft Update-catalogus worden gedownload) met de volgende afhankelijkheden:

   • Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery.mp (deze MP moet los van de Microsoft Update-catalogus worden gedownload)

  • Microsoft.SystemCenter.ClientMonitoring.Internal.mp heeft de volgende afhankelijkheid:

   • Microsoft.SystemCenter.ClientMonitoring.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.ClientMonitoring.Views.Internal.mp

  • Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.AM.DR.2007.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.ServiceLevelComponents.mpb

Zie een Management Pack voor Operations Manager importeren op de website van Microsoft TechNetvoor informatie over het importeren van een Management Pack vanaf een schijf .

Notitie Management Packs worden opgenomen in de updates van Server onderdelen op de volgende locatie:

%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012 R2\Operations Manager\Server\Management pakketten voor update pakketten

Updatepakket voor UNIX en Linux Management Pack

Voer de volgende stappen uit om de bijgewerkte monitoring packs en agenten voor UNIX-en Linux-besturingssystemen te installeren:

 1. Update updatepakket 13 toepassen op de Operations Manager-omgeving van System Center 2012 R2.

 2. Download de bijgewerkte Management Packs voor System Center 2012 R2 van de volgende Microsoft-website:

  System Center Management Pack voor UNIX-en Linux-besturingssystemen

 3. Installeer het updatepakket voor Management Pack voor het extraheren van de Management Pack-bestanden.

 4. U kunt het bijgewerkte Management Pack voor elke versie van Linux of UNIX importeren die u in uw omgeving controleert.

 5. Voer elke medewerker een upgrade uit naar de nieuwste versie met behulp van de Windows PowerShell -cmdlet Update-SCXAgent of de UNIX/Linux agent upgrade wizard in het beheerders venster

Informatie verwijderen

Als u een update wilt verwijderen, voert u de volgende opdracht uit:

msiexec/Uninstall PatchCodeGuid /Package RTMProductCodeGuid

Opmerking de tijdelijke aanduiding voor PatchCodeGuid vertegenwoordigt een van de volgende guid's.

PatchCodeGUID

Invoert

Architectuur

Nederlands

{8592AC31-5338-47C6-B0B2-B8752EB8256D}

Selecteren

amd64

nl

{6CA0267C-5C68-46DC-96AF-152A7C5C7220}

Collection

amd64

nl

{D619588C-6D7C-4BEC-902F-13C1681AA02E}

Paneel

amd64

nl

{D6D6EAD2-3EAD-4976-AEEC-E80B20862DCC}

Gereedmeldingen

amd64

nl

{9B15724B-02A8-4783-95AB-648F7B74F228}

WebConsole

amd64

nl

{185DCAC9-125C-4EE0-BB53-2E105D67D635}

Toegang

amd64

nl

{3975C30B-7B52-401B-AAFF-DD822C21D9CC}

Server

amd64

nl

{D514F41F-CA8E-4A89-97A0-059ABC692AD4}

Selecteren

x86

nl

{B76A62B4-4142-4DED-A8EA-BA18BDB1BE41}

Paneel

x86

nl

{40836C84-E061-4E3F-9B6F-D633FED02411}

Collection

amd64

CN

{6E4224E5-7D07-4C6F-86A5-BA80D7F5BB7F}

Paneel

amd64

CN

{76CC38F7-7222-48E1-B9A1-93313C7483A7}

Gereedmeldingen

amd64

CN

{7A65D7ED-BC64-42EF-ADF4-AE762EB7B816}

WebConsole

amd64

CN

{802DBCFB-20F9-4E39-8956-094F9B917386}

Paneel

x86

CN

{01D7355C-1229-40C0-A71C-4ED73A520EBA}

Collection

amd64

Support

{6810C7B3-A9B3-4E3B-A1CD-8E4C349062F3}

Paneel

amd64

Support

{4032B22E-62EE-4632-8CDB-2873CBA446F3}

Gereedmeldingen

amd64

Support

{913D4771-8408-4461-81BC-9855B7DD3B23}

WebConsole

amd64

Support

{DB96E613-25D6-49CC-84BB-565C3367CFED}

Paneel

x86

Support

{17FA6B7B-8D92-433C-9BBC-487296F0EA0C}

Collection

amd64

bleek

{D45E040C-864D-4F33-8A93-229753402833}

Paneel

amd64

bleek

{ADA28E9A-FEA2-424C-AC48-8646872AF8A0}

Gereedmeldingen

amd64

bleek

{8C453BDD-A2BB-4F9C-9A8D-3BBECAA52BA0}

WebConsole

amd64

bleek

{7F75DD66-22EE-4899-8610-26866ACAD1B2}

Paneel

x86

bleek

{0E863817-913F-4AE4-9F69-EAB1E95DFA81}

Collection

amd64

n

{5F1D0961-ABB2-48FE-905C-7072AA6DEB10}

Paneel

amd64

n

{F674411F-A18F-47E1-B4FE-06BB4653F1FE}

Gereedmeldingen

amd64

n

{3A45AA76-5A31-4179-9E04-90E0C79E52ED}

WebConsole

amd64

n

{AAB8CEA7-0336-4C35-8589-48E8116EDFD3}

Paneel

x86

n

{12FE313C-900D-4E61-809A-72B7AC410805}

Collection

amd64

FR

{3CE279EB-0C12-44F0-96DD-13B782783880}

Paneel

amd64

FR

{EBB48450-27AF-41D2-9FD0-E0D25224868D}

Gereedmeldingen

amd64

FR

{CE62F82B-0F6E-4846-8C6A-BCC128E3F6B3}

WebConsole

amd64

FR

{A32255ED-5C98-4575-A454-E57E454B4BC1}

Paneel

x86

FR

{65A08B79-5E52-4810-95D4-9600A7976ABC}

Collection

amd64

hu

{0DD32C70-B886-4EEF-967E-65ADC4DF39D2}

Paneel

amd64

hu

{2980706C-A63E-4F90-A2EC-B12B3929258A}

Gereedmeldingen

amd64

hu

{1AFB72E3-2EA1-458C-AE1E-A256548DD14A}

WebConsole

amd64

hu

{CA56135C-3578-4BDB-93AE-CD4061F467F5}

Paneel

x86

hu

{CA44BF12-A184-4CEE-99BA-BF80328B0FBF}

Collection

amd64

kunt

{16579350-8D55-4D56-BB93-744B068D0DB7}

Paneel

amd64

kunt

{DE3DED20-FD2F-4CAB-A037-467203AD517B}

Gereedmeldingen

amd64

kunt

{B7A05ABD-C064-4F92-9917-D0620A11F3F3}

WebConsole

amd64

kunt

{A11EF014-0BB2-402D-8767-43EE7553285C}

Paneel

x86

kunt

{3D99D7DA-3AFB-48CA-BF4C-E3110FB0D330}

Collection

amd64

Ja

{1DE3D74A-024A-4B8E-ABFC-126D83DA7459}

Paneel

amd64

Ja

{87BE700F-80B9-402A-BF0F-44924DE15037}

Gereedmeldingen

amd64

Ja

{6644E59D-1422-428E-A606-CB2BB072A53A}

WebConsole

amd64

Ja

{A36193F2-3183-4177-A481-A2EEEC938FBC}

Paneel

x86

Ja

{6929632D-2990-4FFA-808E-8373892E64F2}

Collection

amd64

ko

{A49BC793-B3A9-4885-9E29-649F98F900A2}

Paneel

amd64

ko

{8C58D2BE-AB97-432D-8B87-B9DB7865CA77}

Gereedmeldingen

amd64

ko

{8C7F7BEA-644A-45B5-A1F2-1DCA1781AC59}

WebConsole

amd64

ko

{5BCE64BD-40B9-4B07-A7B4-E0FC091737C5}

Paneel

x86

ko

{4C27EF6A-6B30-4857-B151-1DD9E3462080}

Collection

amd64

nl

{6BA29F7D-7120-48A5-B6C8-F8E5D2E1CA6C}

Paneel

amd64

nl

{16536909-4F31-4085-8BF9-8876BC8341BF}

Gereedmeldingen

amd64

nl

{7797A01D-E26C-4A13-9463-C3DF663F64DC}

WebConsole

amd64

nl

{B0FF08CD-A343-4173-960C-568A04D8424B}

Paneel

x86

nl

{43561443-8C75-4BDB-B264-6A006F6A0CB0}

Collection

amd64

pl

{0C8D05E3-69DF-4C88-8572-33CEB8F39D68}

Paneel

amd64

pl

{A445DCAF-802A-4F45-B540-FB9E405B36B2}

Gereedmeldingen

amd64

pl

{CF1B8E08-73D9-4967-A8D6-A165F553BFE8}

WebConsole

amd64

pl

{240A93B5-92BC-4A9B-9C3F-62ADEFD698EC}

Paneel

x86

pl

{A7FAB9FB-0346-4A62-8392-AC75C2856139}

Collection

amd64

pt-br

{EF42F747-BE36-41DC-B54F-36A713A02372}

Paneel

amd64

pt-br

{CFC135EF-C516-44C1-B405-D88767CCE454}

Gereedmeldingen

amd64

pt-br

{9E1262D8-7D06-412A-8ECB-0BD26CF2CD87}

WebConsole

amd64

pt-br

{52EBFC91-BB30-43AB-8B4F-0D4043387A45}

Paneel

x86

pt-br

{3DECA94A-4008-4C4C-85BE-BB1E1CEDDC5F}

Collection

amd64

pt-pt

{3721B5BF-2E18-4360-B8A9-FEE374FFC9BB}

Paneel

amd64

pt-pt

{88F05F48-36A2-45C0-A311-984CDC4B27DB}

Gereedmeldingen

amd64

pt-pt

{BBDFE8B3-05A0-4446-ADEF-9F1F31CC3973}

WebConsole

amd64

pt-pt

{7E15C449-F0BB-437E-B333-68498925A392}

Paneel

x86

pt-pt

{D7C3FB66-F099-4EA8-81EB-3E4746D6E9CB}

Collection

amd64

|

{D6A0B0A4-FEE7-4737-921B-A10D3A38E000}

Paneel

amd64

|

{68555626-1B1E-4B4E-9F31-11FF0F52460D}

Gereedmeldingen

amd64

|

{C2FA8B1C-0552-4ABA-A207-4B5CB6DC9A99}

WebConsole

amd64

|

{8756E05A-4527-4B69-827F-80796BC3C223}

Paneel

x86

|

{A029CB12-C91B-4B9B-B303-2CAA4671EF06}

Collection

amd64

AVP

{8AB2E870-A012-43FE-8783-4E6A636A4368}

Paneel

amd64

AVP

{B475D836-4C99-408E-B5EB-07271DE917AF}

Gereedmeldingen

amd64

AVP

{6420FDD3-9AE9-4532-BFB0-B1EDDAE77A20}

WebConsole

amd64

AVP

{DD49FF91-68B0-4BF5-9EA7-0F0C349D4DB0}

Paneel

x86

AVP

{7FF5CB6E-C536-492D-8A9F-61366B172A9B}

Collection

amd64

geldt

{EDCED9E2-5BA9-4092-843C-90F049BB3E79}

Paneel

amd64

geldt

{93FDDE1B-8A7C-4768-AED6-EDEBD6A418DE}

Gereedmeldingen

amd64

geldt

{D2BFF97D-36E3-4ACF-B8CF-F6204E554947}

WebConsole

amd64

geldt

{50356596-0251-4913-BEDA-797A9A150F2D}

Paneel

x86

geldt

{1FE89FCD-B266-4589-8D72-41B1D433AD53}

Collection

amd64

TW

{6C7ECAD0-6248-4043-8A23-BCA8AC09C4AF}

Paneel

amd64

TW

{B583C7FA-6A91-4B29-AC39-3AA64A74DA3A}

Gereedmeldingen

amd64

TW

{8173BADD-C7BA-4D4D-B9F7-211C1F8E7A15}

WebConsole

amd64

TW

{48A2DE55-1C40-45A7-9B9D-F98F31760545}

Paneel

x86

TW

{716C9571-1907-42A4-9E66-F5A9495AE5C6}

Collection

amd64

zh-HK

{58BB3356-7C44-4141-8149-08A7ED028EEE}

Paneel

amd64

zh-HK

{EAE9F7A2-ADD3-43CD-9B08-E11EEF9B4AD2}

Gereedmeldingen

amd64

zh-HK

{EA2B4305-030B-489D-9395-EB2EBA23F66D}

WebConsole

amd64

zh-HK

{CCCF23E4-93D3-4C99-B323-CD90CB325576}

Paneel

x86

zh-HK

Daarnaast vertegenwoordigt de tijdelijke aanduiding voor RTMProductCodeGuid een van de volgende guid's.

Invoert

RTMProductCodeGuid

Server

{C92727BE-BD12-4140-96A6-276BA4F60AC1}

Console (AMD64)

{041C3416-87CE-4B02-918E-6FDC95F241D3}

Console (x86)

{175B7A24-E94B-46E5-A0FD-06B78AC82D17}

Webconsole (AMD64)

{B9853D74-E2A7-446C-851D-5B5374671D0B}

Toegang

{1D02271D-B7F5-48E8-9050-7F28D2B254BB}

Collection

{8574A035-1191-4EBA-BA6C-1F4D37171CE2}

Agent (AMD64)

{786970C5-E6F6-4A41-B238-AE25D4B91EEA}

Agent (x86)

{B4A63055-7BB1-439E-862C-6844CB4897DA}

Gereedmeldingen

{D6E655E7-6318-4C50-B184-55E70DB179C1}

Bestanden die zijn bijgewerkt in dit updatepakket

Hieronder ziet u een lijst met bestanden die in dit updatepakket zijn gewijzigd. Als u niet alle eerdere updatepakketten hebt geïnstalleerd, kunnen de bestanden die hier worden vermeld, ook worden bijgewerkt. Voor een volledige lijst met bestanden die worden bijgewerkt, raadpleegt u de sectie ' bestanden bijgewerkt in deze update rollup ' van alle Update Rollups die zijn uitgebracht na uw huidige updatepakket.

Bestanden bijgewerkt

Versie

Grootte in KB

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll

7.5.3079.715

698

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll

7.5.3079.715

2462

MP-Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp

7.1.10226.1360

720

Microsoft.MOM.UI.Components.dll

7.1.10226.1360

5335

Microsoft.EnterpriseManagement.Management.DataProviders.dll

7.1.10226.1360

588

Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.AM.DR.2007.mp

7.1.10226.1360

44

Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll

7.1.10226.1360

653

Microsoft.SystemCenter.Visualization.ServiceLevelComponents.mpb

7.1.10226.1360

108

Hieronder ziet u een lijst met bestanden die in dit updatepakket zijn gewijzigd. Als u niet alle eerdere updatepakketten hebt geïnstalleerd, kunnen de bestanden die hier worden vermeld, ook worden bijgewerkt. Voor een volledige lijst met bestanden die worden bijgewerkt, raadpleegt u de sectie ' bestanden bijgewerkt in deze update rollup ' van alle Update Rollups die zijn uitgebracht na uw huidige updatepakket.

MP/MPB name

Grootte in KB

Versie

Microsoft.AIX.5.3.mpb

15900

7.5.1070.0

Microsoft.AIX.6.1.mpb

15903.5

7.5.1070.0

Microsoft.AIX.7.mpb

14905

7.5.1070.0

Microsoft.HPUX.11iv2.mpb

20960.5

7.5.1070.0

Microsoft.HPUX.11iv3.mpb

19922

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb

8012.5

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb

7961.5

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb

7483

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.RHEL.7.mpb

4732

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.SLES.10.mpb

7318.5

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.SLES.11.mpb

4767

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.SLES.12.mpb

1862

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.SLES.9.mpb

3654.5

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb

14315

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb

12920.5

7.5.1070.0

Microsoft.Solaris.10.mpb

26862

7.5.1070.0

Microsoft.Solaris.11.mpb

26876.5

7.5.1070.0

Microsoft.Solaris.9.mpb

13960.5

7.5.1070.0

Microsoft.Unix.LogFile.Library.mpb

86.5

7.5.1070.0

Microsoft.Unix.Process.Library.mpb

98

7.5.1070.0

Microsoft.Unix.ShellCommand.Library.mpb

68.5

7.5.1070.0

Microsoft.ACS.Linux.RHEL.7.mp

19.17188

7.5.1070.0

Microsoft.AIX.Library.mp

30.67188

7.5.1070.0

Microsoft.HPUX.Library.mp

30.67188

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.Library.mp

30.67188

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp

14.67188

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp

14.67188

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.Universal.Library.mp

14.67188

7.5.1070.0

Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mp

82.67188

7.5.1070.0

Microsoft.Solaris.Library.mp

21.67188

7.5.1070.0

Microsoft.Unix.Library.mp

82.67188

7.5.1070.0

 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×