Inleiding

Dit artikel beschrijft de nieuwe functies en de problemen die worden opgelost in updatepakket 3 voor Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Daarnaast bevat dit artikel de installatie-instructies voor updatepakket 3 voor de System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Functies die in dit updatepakket zijn geïmplementeerd

 • Schaalbare VM back-up

  Dit updatepakket verbetert de betrouwbaarheid op schaal voor de virtuele Machine (VM) back-ups op Hyper-V en de infrastructuur van Windows Server 2012 R2. Deze functie wordt ondersteund op Cluster gedeelde Volumes (CSV) en schalen (SOFS) opslag configuratie voor VMs.

  Vereisten

 • Back-up en consistentie controleren van venster

  Belangrijk Deze functie wordt alleen ondersteund voor bescherming van de schijf voor VM-gegevensbronnen.

  Deze functie, geconfigureerd met behulp van Windows PowerShell, kunnen bepaalde tijd windows back-up en consistentie te beperken controleren taken (CC). Dit venster kan worden toegepast per groep van de bescherming en alle taken voor die bescherming naar het venster van de opgegeven tijd wordt beperkt.

  Nadat de back-uptaak is voltooid, worden alle lopende projecten kunnen blijven. Alle taken in de wachtrij buiten de back-up en consistentie taken worden automatisch geannuleerd.

  Deze functie geldt alleen geplande taken voor en heeft geen invloed op de specifieke taken die worden geactiveerd door de gebruiker.

  Voorbeelden van Windows PowerShell-scripts zijn beschikbaar op Microsoft TechNet. Deze voorbeelden laten zien hoe PowerShell-cmdlets gebruiken voor het maken van de back-up en consistentie.

  Opmerkingen

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor tape of cloud protection-projecten.

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor gegevensbronnen niet VM.

  • Als u deze vensters is hetzelfde als het uitvoeren van een werkstroom bescherming groep wijzigen. • Ondersteuning voor synthetische fiber channel naar band

  Dit updatepakket introduceert ondersteuning voor het proces van synthetische fiber channel naar band. Volg het certificeringsproces tape voor derden tapeapparaten wanneer u Data Protection Manager 2012 R2 en Windows Server 2012 R2.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

 • Een back-up van een SQL-exemplaar mirrored mislukt als de belangrijkste SQL-exemplaar is eerst een back-up nu de mirror is.

 • DPM console loopt vast tijdens een recatalog of 'als beschikbaar markeren'-bewerking wordt uitgevoerd op een geïmporteerde tape.

 • De MSDPM-service loopt vast wanneer beveiligde gegevensbronnen lange namen hebben.

 • De DPMRA-service loopt vast tijdens het maken van replica's als de naam van de database op een van de SQL-exemplaren komt overeen met of is een subtekenreeks van een SQL-exemplaar dat wordt gehost op de beveiligde server.

 • Deze update stelt beheerders in staat de DPMRA poort configureren en selecteert u een niet-standaard poort door de volgende stappen:

  1. UR3 DPM 2012 R2 installeren.

  2. Setagentcfg.exe met de volgende opdracht uitvoeren:

   setagentcfg.exe s <protected_server_FQDN> <alternative_port>
   Opmerkingen

   • In deze opdracht staat < alternatieve poort > de niet-standaard poort.

   • Deze opdracht moet worden zich standaard in de volgende map:

    %ProgramFiles%/Microsoft system Center 2012 R2/DPM/DPM, Setup

  3. Controleer of dat een nieuwe post in de volgende registersubsleutel gemaakt:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Microsoft gegevens bescherming Manager\Agent\2.0\PsPortConfig

  4. Kopieer het bestand setagentcfg.exe van de DPM-server naar de volgende map op de beveiligde computer:

   %ProgramFiles%\Microsoft gegevens bescherming Manager\DPM\bin

  5. Voer de volgende opdracht op de beveiligde server:

   setagentcfg.exe e DPMRA <alternative port> 

   Opmerking  Gebruik de waarde die is opgegeven in stap 1.

  6. De DPM-server opnieuw opstarten.

  7. Start de service DPMRA op de beveiligde server.

Het verkrijgen en installeren van updatepakket 3 voor de System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Informatie over downloaden

Updatepakketten voor Data Protection Manager zijn beschikbaar via Microsoft Update of door handmatig downloaden.

Microsoft Update

Als u wilt downloaden en installeren van een pakket van Microsoft Update, volgt op een computer waarop een van toepassing zijnde onderdeel System Center 2012 R2 is geïnstalleerd:

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.

 3. In het venster van Windows Update, klikt u op Online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op belangrijke updates beschikbaar zijn.

 5. Selecteer de updatepakketten die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op updates installerenom de geselecteerde pakketten.


De updatepakketten handmatig downloaden

Ga naar de volgende website om de updates handmatig downloaden van de Microsoft Update-catalogus:

Download De Data Protection Manager updatepakket nu downloaden.

Installatie-instructies

Ga als volgt te werk om deze update voor Data Protection Manager:

 1. Voordat u deze update installeert, moet u een back-up van de Data Protection Manager-database.

 2. Dit pakket installeren op de server waarop de System Center 2012 R2 Data Protection Manager. U doet dit door Microsoft Update op de server worden uitgevoerd.

  Opmerking Voordat u deze update via Microsoft Update, moet de Data Protection Manager Administrator Console sluiten. U moet de Data Protection Manager-server opnieuw starten nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd.

 3. Werk de agenten voor beveiliging in de beheerconsole van Data Protection Manager. U doet dit door een van de volgende methoden te gebruiken.

  Opmerking  Deze agent UR3 update opnieuw te starten op beveiligde servers maken of bescherming groepen wijzigen. VM back-ups mislukken in Windows Server 2012 R2 totdat de server opnieuw is gestart.

  Methode 1: De agenten van de bescherming van de Data Protection Manager Administrator Console bijwerken

  1. Open de beheerdersconsole van Data Protection Manager.

  2. Klik op het tabblad beheer en klik vervolgens op het tabblad agenten .

  3. Selecteer een computer in de lijst Computer beveiligd en klik vervolgens op bijwerken in het deelvenster actie .

  4. Klik op Jaen klik vervolgens op Update agenten.  Methode 2: De protection agents op de beveiligde servers bijwerken

  1. Het updatepakket voor bescherming agent uit de volgende map op de server System Center 2012 R2 Data Protection Manager downloaden:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1254.0

   De installatiepakketten zijn als volgt:

   • Voor updates op basis van x86: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014.msp

   • Voor updates op basis van x64: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014_AMD64.msp

  2. Het juiste pakket voor DPMProtectionAgent.msp worden uitgevoerd op elke beveiligde server, gebaseerd op de architectuur van de agent.

  3. Open de beheerdersconsole van Data Protection Manager op de System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server.

  4. Klikt u op het tabblad beheer en klikt u vervolgens op de agenten tab de beveiligde server, de gegevens bijwerken en controleer vervolgens of de agent het versienummer 4.2.1254.0.  Methode 3: Update de agenten bescherming op servers met Windows Server 2003

  Installeer de Windows Server 2003-agent ter bescherming van Windows Server 2003-servers met behulp van updatepakket 3 voor de Data Protection Manager 2012 R2. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Installeren op Windows Server 2003-servers met Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable als deze nog niet is geïnstalleerd.   Opmerking Als de C++ redistributable niet is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

   Data Protection Manager Setup

   Het scherm setup starten kan niet worden geladen. Neem contact op met Microsoft Product Support.

  2. Het installatieprogramma van Windows Server 2003-Agent van de DPM-server kopiëren naar de server met Windows Server 2003 en installeert u de agent.

   • 64-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Voer de volgende opdracht bij een administratieve opdrachtprompt:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. Voer de volgende Windows PowerShell-cmdlet om verbinding met de DPM-server:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain
  5. Op de DPM-server, klikt u op vernieuwen twee keer op de agent die is verbonden met het beheer UI. Vervolgens valideren dat de status van de Service voor de gezondheid worden geïnitialiseerd.

Belangrijke informatie

 1. Het is raadzaam om de beveiligde computer opnieuw te starten nadat u de update Update Rollup 3 Agent.

 2. Als beveiligde Computers niet opnieuw worden gestart nadat u updatepakket 3, treedt de volgende dingen:

  • Start op Hyper-V, Windows Server 2012 R2-infrastructuur opnieuw op de computer (Protected_Computer) of andere clusterknooppunten als VM back-uptaken mislukt en een van de volgende foutberichten genereren:

   Protected_Computer moet opnieuw worden gestart. Dit kan zijn omdat de computer niet opgestart opnieuw na de installatie van de protection-agent. (Id-48 Details: de parameter is onjuist (0x80070057))


   DPM kan niet communiceren met Protected_Computer vanwege een communicatiefout met protection-agent. (Id-53 Details: niet geïmplementeerd (0x80000001))

  • Wanneer u een gegevensbron van de beveiligde Computer dat is toegevoegd selecteren nadat u updatepakket 3 kan de actie bescherming groep maken mislukt en er een foutbericht weergegeven dat lijkt op een van de volgende.

   Opmerking  U kunt dit probleem voorkomen door de computer opnieuw opstarten (Protected_Computer).

   • FileSystem of Hyper Datasource

    ID: 31309

   • SQL-gegevensbron

    ID: 31307

   • Gegevensbron voor SharePoint

    ID: 31308

   • Exchange Datasource

    ID: 31304

Bestanden die zijn gewijzigd

Bestandsgrootte (KB)

Bestandsversie

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\1028\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1028\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\1028\setuputilv2.dll

304

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1254.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1029\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1029\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1029\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1254.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1031\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1031\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1031\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1254.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1254.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1254.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1758

4.2.1254.0

bin\1033\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1254.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2448

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

61

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

287

bin\1033\ObjectModel.dll

1208

4.2.1254.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1254.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1254.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\Utils.dll

1201

4.2.1254.0

bin\1033\WizardUI.dll

3182

4.2.1254.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1036\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1254.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1036\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1036\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1038\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

728

4.2.1254.0

bin\1038\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1038\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1040\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1254.0

bin\1040\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1040\setuputilv2.dll

305

4.2.1254.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1041\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModel.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1254.0

bin\1041\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1254.0

bin\1041\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1042\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1254.0

bin\1042\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1254.0

bin\1042\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1043\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1043\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1043\nl-NL\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1254.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1043\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1045\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1045\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1045\pl-PL\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1254.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1045\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1046\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1046\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1046\pt-BR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1254.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1046\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1049\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1049\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1049\ru-RU\ObjectModel.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1005

4.2.1254.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1049\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1053\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1053\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1053\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1254.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1055\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1055\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1055\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1254.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\2052\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\2052\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\2052\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1254.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\2070\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

602

4.2.1254.0

bin\2070\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\2070\pt-PT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1254.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\2070\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\3076\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3076\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\3076\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\3082\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1254.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3082\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\3082\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1254.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1254.0

bin\AgentProxy.dll

233

4.2.1254.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiry.dll

176

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

198

4.2.1254.0

bin\CMTE.dll

181

4.2.1254.0

bin\CPWrapper.dll

rubriek 1078

4.2.1254.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\DPMac.exe

1824

4.2.1254.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1254.0

bin\DpmFilter.sys

134

4.2.1243.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

153

4.2.1254.0

bin\DPMLA.exe

2482

4.2.1254.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1254.0

bin\DPMRA.exe

5531

4.2.1254.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1254.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1254.0

bin\DsResourceLimits.xml

1

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1254.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1254.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1254.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1254.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1254.0

bin\HypervVhdHelper.dll

81

4.2.1254.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1254.0

bin\installagentpatch.exe

99

bin\IntentTE.dll

16

4.2.1254.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

554

4.2.1254.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1254.0

bin\launchpatch.exe

25

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1254.0

bin\msdpmdll.dll

567

4.2.1254.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1254.0

bin\null_ps.dll

19

4.2.1254.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1254.0

bin\setagentcfg.exe

144

4.2.1254.0

bin\SetDpmServer.exe

125

4.2.1254.0

bin\setupDpmfltr.dll

112

4.2.1254.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1254.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

960

4.2.1254.0

bin\SummaryTE.dll

54

4.2.1254.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1254.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1254.0

bin\vssnullprovider.dll

73

4.2.1254.0

bin\VssRequestor.dll

342

4.2.1254.0

bin\VssRequestorWin8.dll

346

4.2.1254.0

bin\VssRequestorXP.dll

316

4.2.1254.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1254.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1254.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1254.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1254.0

DpmFilter.cat

9

DpmFilter.inf

3

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×