Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

In dit onderwerp vindt u stapsgewijste instructies en best practices voor het toegankelijk PowerPoint uw presentaties voor mensen met een handicap. Wanneer uw dia's toegankelijk zijn, kunt u uw inhoud ontgrendelen voor iedereen en personen met verschillende mogelijkheden, kunnen uw dia's lezen en gebruiken. U leert bijvoorbeeld hoe u alternatieve tekst toevoegt aan afbeeldingen, zodat mensen met schermlezers kunnen luisteren naar waar de afbeelding over gaat. U leert ook hoe u Toegankelijkheidscontrole gebruikt om ervoor te zorgen dat uw presentatie inclusief is voordat u deze deelt.

PowerPoint-dia met de naam 'Prepare for your event' met een grafische lijst ('Set the date', 'Secure the location', 'Invite participants', 'Arrange refreshments' en 'Follow up'), samen met een foto van een eetzaal

PowerPoint-presentaties zijn meestal zeer visueel en personen die blind of slechtziend zijn, kunnen ze beter begrijpen als u rekening houdt met toegankelijkheid bij het maken van uw dia's.

Windows: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erop moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Zorg ervoor dat de inhoud van de dia's kan worden gelezen in de bedoelde volgorde.

U kunt gebruikmaken van Toegankelijkheidscontrole om dia's te vinden waarvan de leesrichting niet klopt.

Wanneer iemand die een dia kan zien, een dia kan lezen, lezen ze meestal zaken, zoals tekst of een afbeelding, in de volgorde waarin de elementen op de dia worden weergegeven. Een schermlezer daarentegen leest de elementen van een dia in de volgorde waarin ze aan de dia zijn toegevoegd. Deze volgorde kan sterk verschillen van de volgorde waarin dingen worden weergegeven.

Als u er zeker van wilt zijn dat iedereen de inhoud leest in de volgorde die u bedoelt, is het belangrijk dat u de leesrichting controleert.

Zie 'Dia's beter leesbaar maken' in het deelvenster Leesweergave voor informatie over hoe u een presentatie beter leesbaar maakt.

De leesrichting van dia-inhoud instellen

Gebruik de ingebouwde ontwerpvoorbeelden voor dia's bij het maken van een nieuwe dia

PowerPoint bevat ingebouwde indelingen voor dia's die u op elke dia kunt toepassen. Als u deze voor een nieuwe dia gebruikt, wordt de leesrichting ook op de juiste wijze aangebracht.

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen. U kunt zelfs de URL van de pagina gebruiken als deze kort en beschrijvend is, bijvoorbeeld www.microsoft.com.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Ga naar Windows-instellingen en schakel het filter grijswaarden in instellingen > Toegankelijkheid > kleurfilters in. U kunt elke dia in uw presentatie visueel scannen op exemplaren van kleurcodering.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te controleren of u voldoende kleurcontrast gebruikt.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw spreadsheet die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Gebruik een scherp contrast tussen tekst en achtergrond, zodat personen met verminderd gezichtsvermogen de inhoud ook kunnen lezen en gebruiken. Gebruik zwarte tekst op een witte of andere lichte achtergrond, of gebruik witte tekst op een donkere achtergrond.

Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen eveneens gemakkelijker te onderscheiden voor personen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Elke dia een unieke titel geven

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar dia’s zonder titel.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Unieke diatitels gebruiken

Een diatitel verbergen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina 'samen zwemmen' (de compressie van één regel tekst in de regel eronder). Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in PowerPoint presentaties in Microsoft 365:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een of twee korte zinnen, meestal doen een paar zorgvuldig geselecteerde woorden het. Herhaal de omringende tekst niet als alternatieve tekst of gebruik geen zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve tekst voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die bestaat uit een pictogram, schermafbeelding of andere afbeelding die geen foto is, moet u de alternatieve tekst handmatig toevoegen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   PowerPoint Win32 menu Alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > alternatieve tekst. 

   Knop Alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

  Tip: U kunt ook Beschrijving genereren selecteren, zodat de intelligente services in de cloud van Microsoft een beschrijving voor u kunnen maken. Dit duurt even, waarna u het resultaat ziet in het tekstinvoerveld. Vergeet niet alle opmerkingen te PowerPoint die u daar hebt toegevoegd, bijvoorbeeld 'Beschrijving met hoge betrouwbaarheid gegenereerd'.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

   PowerPoint Win32 menu Alternatieve tekst bewerken voor vormen
  • Selecteer een vorm of een SmartArt-afbeelding. Afhankelijk van de afbeelding, selecteert u Vormopmaak of -> alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

   PowerPoint Win32 menu Alternatieve tekst bewerken voor grafieken
  • Selecteer een grafiek. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Automatisch gegenereerde alternatieve tekst in foto’s controleren of bewerken

PowerPoint voor pc in Microsoft 365 genereert automatisch alternatieve tekst voor foto's door intelligente services in de cloud te gebruiken. U kunt de automatisch gegenereerde alternatieve tekst controleren en bewerken.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > alternatieve tekst. 

 2. Controleer in het deelvenster Alternatieve tekst de beschrijving in het tekstvak.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de voorgestelde tekst wilt accepteren, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en gaat u terug naar de PowerPoint-dia.

  • Als u de voorgestelde alternatieve tekst wilt wijzigen, typt u de gewenste tekst in het vak. Als u klaar bent, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en ga terug naar de PowerPoint-dia.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een visueel beeld. Afhankelijk van het type visuele afbeelding, selecteert u Opmaak, Afbeeldingsopmaakof Vormopmaak > alternatieve tekst.

 2. Schakel het selectievakje Markeren als decoratief in. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Selectievakje Als decoratief markeren ingeschakeld in PowerPoint voor Windows

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in PowerPoint presentaties in Office 2019:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een of twee korte zinnen, meestal doen een paar zorgvuldig geselecteerde woorden het. Herhaal de omringende tekst niet als alternatieve tekst of gebruik geen zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve tekst voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die bestaat uit een pictogram, schermafbeelding of andere afbeelding die geen foto is, moet u de alternatieve tekst handmatig toevoegen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   PowerPoint Win32 menu Alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

  Tip: U kunt ook Beschrijving genereren selecteren, zodat de intelligente services in de cloud van Microsoft een beschrijving voor u kunnen maken. Dit duurt even, waarna u het resultaat ziet in het tekstinvoerveld. Vergeet niet alle opmerkingen te PowerPoint die u daar hebt toegevoegd, bijvoorbeeld 'Beschrijving met hoge betrouwbaarheid gegenereerd'.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

   PowerPoint Win32 menu Alternatieve tekst bewerken voor vormen
  • Selecteer een vorm of een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

   PowerPoint Win32 menu Alternatieve tekst bewerken voor grafieken
  • Selecteer een grafiek. Selecteer indeling > alternatieve tekst

   Knop Alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding, selecteer Opmaak >alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Selectievakje Als decoratief markeren ingeschakeld in PowerPoint voor Windows

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in PowerPoint presentaties in Office 2016:

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Automatisch gegenereerde alternatieve tekst in foto’s controleren of bewerken

PowerPoint voor pc in Microsoft 365 genereert automatisch alternatieve tekst voor foto's door intelligente services in de cloud te gebruiken. U kunt de automatisch gegenereerde alternatieve tekst controleren en bewerken.

Opmerking:  Deze functie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees die deelnemen aan het Office Insider-programma. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken om het deelvenster Alternatieve tekst te openen.

 3. Controleer in het deelvenster Alternatieve tekst de beschrijving in het tekstvak.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de voorgestelde tekst wilt accepteren, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en gaat u terug naar de PowerPoint-dia.

  • Als u de voorgestelde alternatieve tekst wilt wijzigen, typt u de gewenste tekst in het vak. Als u klaar bent, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en ga terug naar de PowerPoint-dia.

Schermafbeelding van het deelvenster Afbeelding opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve tekst voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die bestaat uit een pictogram of een andere afbeelding die geen foto is, moet u de alternatieve tekst handmatig toevoegen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Afbeelding opmaken de optie Alternatieve tekst.

 3. Typ in het tekstvak de alternatieve tekst voor de afbeelding.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Grafiekgebied opmaken .

 2. Selecteer in het deelvenster Grafiekgebied opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de grafiek.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de meegeleverde toegankelijke sjablonen om ervoor te zorgen dat uw diaontwerp, kleuren, contrast en lettertypen toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Als u een toegankelijke sjabloon wilt zoeken, selecteert u Bestand > Nieuw.

 2. Typ toegankelijke sjablonen in het tekstveld Onlinesjablonen en thema's zoeken en druk op Enter.

 3. Selecteer een geschikte sjabloon in de zoekresultaten.

 4. Selecteer Maken in het voorbeeldvenster van de sjabloon.

De sjablonenweergave in PowerPoint voor Windows.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer het tabblad Ontwerpen.

 3. Schakel in Opties voor tabelstijlen het selectievakje Veldnamenrij in.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij in de groep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de gewenste opties voor tekstopmaak, zoals lettertype, tekengrootte, tekenstijl en kleur.

Schermafbeelding van de groep Lettertype op het tabblad Start

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik een van de vooraf ontworpen Office-thema's om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. Zie Een toegankelijk diaontwerp gebruiken voor instructies.

 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om de presentatie te analyseren en te controleren of u overal voldoende kleurcontrast hebt gebruikt. Er wordt onvoldoende kleurcontrast gevonden in tekst met of zonder highlights of hyperlinks in vormen, tabellen of SmartArt met effen ondoorzichtige kleuren. In andere gevallen, zoals tekst in een transparant tekstvak of een tijdelijke aanduiding boven op de dia-achtergrond, of problemen met kleurcontrast in niet-tekstinhoud, worden onvoldoende kleurcontrast gevonden.

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken. (Zie Een dia een titel geven voor gerelateerde informatie.)

Elke dia een titel geven

 • Selecteer Controleren > Toegankelijkheid controleren om uw presentatie op problemen te controleren.

Een eenvoudige stap naar inclusiviteit is het hebben van een titel op elke dia, zelfs als deze niet zichtbaar is. Toegankelijkheidscontrole kan wijzen op vier situaties waarin een titel is garantie gegeven:

Optie

Beschrijving

Diatitel bewerken

Wordt weergegeven als de dia al een tijdelijke aanduiding voor een titel heeft en u deze alleen hoeft in te vullen.

Diatitel toevoegen

Wordt weergegeven als een dia geen tijdelijke aanduiding voor een titel heeft.  Als u deze optie kiest, wordt een tijdelijke aanduiding voor een titel toegevoegd, zelfs als de gebruikte dia-indeling er nog niet was.  Vul de titel in die u wilt gebruiken.

Verborgen diatitel toevoegen

Wordt weergegeven als de dia al een tijdelijke aanduiding voor een titel heeft en u deze alleen hoeft in te vullen. De tijdelijke aanduiding wordt van de dia geplaatst, zodat deze onzichtbaar is tijdens diavoorstellingen en op afgedrukte dia's. 

Instellen als diatitel

Wordt weergegeven als de dia geen tijdelijke aanduiding voor een titel heeft. Wanneer u deze opdracht kiest, wordt in PowerPoint automatisch het tekstvak geselecteerd dat waarschijnlijk de titel is. U kunt de selectie echter zo nodig wijzigen.

Unieke diatitels gebruiken

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Dia's op Opnieuw instellen om alle tijdelijke aanduidingen voor de geselecteerde dia te herstellen.

 2. Typ een unieke en beschrijvende titel voor de dia.

Schermafbeelding van de opdracht Opnieuw instellen in de groep Dia's op het tabblad Start

Een diatitel verbergen

Plaats een titel buiten de dia om deze onzichtbaar te maken, maar wordt nog steeds voorgestemd door schermlezers.

 1. Selecteer op het tabblad Beeld de optie In- en uitzoomen en verschuif het zoompercentage vervolgens tot ongeveer 50%, zodat de marges buiten de dia zichtbaar zijn. 

 2. Wijs met de muisaanwijzer de rand van het vak van de tijdelijke aanduiding voor een titel aan, zodat de aanwijzer in een verplaatsaanwijzer met vier punten wordt weergegeven. Move Pointer

 3. Sleep de tijdelijke aanduiding Titel omhoog of omlaag en zet deze buiten de rand van de dia. 

  Een diatitel die buiten de zichtbare diamarge wordt geplaatst.

De leesrichting van dia-inhoud instellen

Gebruik Toegankelijkheidscontrole en het deelvenster Leesweergave om de volgorde in te stellen waarin schermlezers de dia-inhoud lezen. Wanneer de schermlezer deze dia leest, worden de objecten gelezen in de volgorde waarin ze in het deelvenster Lees volgorde staan. Zie 'Dia's beter leesbaar maken' in het deelvenster Leesweergave voor meer informatie over het gebruik van het deelvenster Leesweergave.

 1. Selecteer In uw presentatie de optie Controleren > Toegankelijkheid controleren.

 2. Selecteer in de sectie Waarschuwingen van het deelvenster Toegankelijkheid de categorie Leesorder controleren. In deze sectie worden alle dia's vermeld waar de lees volgorde van dia-elementen niet logisch lijkt.

 3. Voor een dia in de sectie selecteert u de pijl van de vervolgkeuzelijst er naast en selecteert u Object volgorde controleren om het deelvenster Leesweergave te openen.

 4. Alle elementen op de dia worden weergegeven in het deelvenster Leesweergave. U kunt elementen omhoog of omlaag slepen om de lees volgorde te wijzigen. Als u meerdere elementen wilt verplaatsen, houdt u Ctrl ingedrukt, selecteert u de elementen en verplaatst u deze tegelijk.

  Opmerking: U kunt items ook groep bijeenbrengen zodat ze samen worden gelezen in plaats van afzonderlijk. Als u elementen wilt groepen, selecteert u deze in het deelvenster Leesweergave en selecteert u vervolgens Opmaak > groep > groep.

Deelvenster Leesweergave in PowerPoint

Zie Dia's beter leesbaar maken via het deelvenster Leesweergave voor meer informatie.

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

PowerPoint bevat ingebouwde diaontwerpen met tijdelijke aanduidingen voor tekst, video's, afbeeldingen en meer. De indelingen bevatten ook alle opmaakelementen, zoals themakleuren, lettertypen en effecten. Om er zeker van te zijn dat uw dia's toegankelijk zijn, zijn de ingebouwde indelingen zo ontworpen dat de leesrichting dezelfde is voor personen die goed kunnen zien en personen die technologie gebruiken, zoals een schermlezer.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Normaal.

 2. Bepaal in het deelvenster Miniaturen de plaats waar u de nieuwe dia wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Nieuwe dia. Klik op de nieuwe dia om deze te selecteren.

 3. Vouw op het tabblad Ontwerpen de galerie Thema's uit en selecteer de 3D-dia-indeling. PowerPoint deze indeling automatisch op de nieuwe dia toegepast.

 4. Ga naar de nieuwe dia en voeg de gewenste titel en inhoud toe.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint ondersteunt het afspelen van video met meerdere audionummers. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden.

Op dit moment biedt alleen PowerPoint voor Windows ondersteuning voor het invoegen en afspelen van closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in bestanden die gescheiden zijn van de video. Voor alle andere edities van PowerPoint (zoals PowerPoint voor macOS of mobiele edities), moeten closed captions of ondertitels in de video worden gecodeerd voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven. Zie ondertitelingsbestandstypen die worden ondersteund door PowerPoint voor meer informatie.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, bevatten ook ondertiteling, in-band-ondertiteling, open caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie Ondertiteling toevoegen aan media in PowerPoint voor meer informatie.. 

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven

Dia's beter leesbaar maken met behulp van het deelvenster Leesweergave 

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Mac: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erop moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Zorg ervoor dat de inhoud van de dia's kan worden gelezen in de bedoelde volgorde.

U kunt gebruikmaken van Toegankelijkheidscontrole om dia's te vinden waarvan de leesrichting niet klopt.

Wanneer iemand die een dia kan zien, een dia kan lezen, lezen ze meestal zaken, zoals tekst of een afbeelding, in de volgorde waarin de elementen op de dia worden weergegeven. Een schermlezer daarentegen leest de elementen van een dia in de volgorde waarin ze aan de dia zijn toegevoegd. Deze volgorde kan sterk verschillen van de volgorde waarin dingen worden weergegeven.

Als u er zeker van wilt zijn dat iedereen de inhoud leest in de volgorde die u bedoelt, is het belangrijk dat u de leesrichting controleert.

De leesrichting van dia-inhoud instellen

Gebruik de ingebouwde ontwerpvoorbeelden voor dia's bij het maken van een nieuwe dia

PowerPoint bevat ingebouwde indelingen voor dia's die u op elke dia kunt toepassen. Als u deze voor een nieuwe dia gebruikt, wordt de leesrichting ook op de juiste wijze aangebracht.

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen. U kunt zelfs de URL van de pagina gebruiken als deze kort en beschrijvend is, bijvoorbeeld www.microsoft.com.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Schakel het filter voor grijswaarden in bij systeemvoorkeuren > toegankelijkheid > voor > kleurfilters. In oudere versies van macOS gaat u naar Systeemvoorkeuren > Toegankelijkheid > Grijswaardenweergeven en inschakelen. Scan de dia's in uw presentatie visueel.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te controleren of u voldoende kleurcontrast gebruikt.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw spreadsheet die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Gebruik een scherp contrast tussen tekst en achtergrond, zodat personen met verminderd gezichtsvermogen de inhoud ook kunnen lezen en gebruiken. Gebruik zwarte tekst op een witte of andere lichte achtergrond, of gebruik witte tekst op een donkere achtergrond.

Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen eveneens gemakkelijker te onderscheiden voor personen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Geef elke dia een unieke titel.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar dia’s zonder titel.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Unieke diatitels gebruiken

Een diatitel verbergen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina 'samen zwemmen' (de compressie van één regel tekst in de regel eronder). Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in PowerPoint presentaties in Microsoft 365:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een of twee korte zinnen, meestal doen een paar zorgvuldig geselecteerde woorden het. Herhaal de omringende tekst niet als alternatieve tekst of gebruik geen zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve tekst voor afbeeldingen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die bestaat uit een pictogram, schermafbeelding of andere afbeelding die geen foto is, moet u de alternatieve tekst handmatig toevoegen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Contextmenu voor afbeeldingen met optie alternatieve tekst geselecteerd.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het lint voor een afbeelding in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Contextmenu voor vormen met optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het frame klikken dat de hele shape omringt, niet in een van de delen ervan.

  • Selecteer een shape. Selecteer Vormopmaak >alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het lint voor een vorm in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 tot 2 zinnen om de shape en de context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Contextmenu voor vormen met optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de gehele SmartArt-afbeelding omringt, niet in een van de delen.

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het lint voor een SmartArt in PowertPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 tot 2 zinnen om de SmartArt-afbeelding en de context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken.... Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

  Contextmenu voor grafieken met de optie Alternatieve tekst geselecteerd.
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor grafieken in PPT voor Mac in Office 365.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen decoratief maken

Als uw presentatie visuele elementen bevat die uitsluitend decoratief zijn, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst te hoeven schrijven. Wanneer een schermlezer een dergelijke afbeelding vindt, wordt er alleen gezegd dat deze decoratief is, zodat de gebruiker weet dat er geen informatie ontbreekt.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een visueel beeld. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

  • Selecteer een visueel beeld. Selecteer het tabblad Opmaak van het visuele > alternatieve tekst.

 2. Schakel het selectievakje Markeren als decoratief in. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Decoratieve alternatieve tekstafbeelding in PowerPoint voor Mac in Office 365.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in PowerPoint presentaties in Office 2019:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een of twee korte zinnen, meestal doen een paar zorgvuldig geselecteerde woorden het. Herhaal de omringende tekst niet als alternatieve tekst of gebruik geen zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Als u uw presentaties toegankelijk wilt maken voor een groter publiek, voegt u alternatieve tekst toe aan de afbeeldingen in uw dia's. PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve tekst.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Contextmenu voor afbeeldingen met optie alternatieve tekst geselecteerd.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het lint voor een afbeelding in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

Tip: U kunt ook Beschrijving genereren selecteren, zodat de intelligente services in de cloud van Microsoft een beschrijving voor u kunnen maken. Dit duurt even, waarna u het resultaat ziet in het tekstinvoerveld. Vergeet niet alle opmerkingen te PowerPoint die u daar hebt toegevoegd, bijvoorbeeld 'Beschrijving met hoge betrouwbaarheid gegenereerd'.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Contextmenu voor vormen met optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het frame klikken dat de hele shape omringt, niet in een van de delen ervan.

  • Selecteer een shape. Selecteer Vormopmaak >alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het lint voor een vorm in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 tot 2 zinnen om de shape en de context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Contextmenu voor vormen met optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de gehele SmartArt-afbeelding omringt, niet in een van de delen.

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het lint voor een SmartArt in PowertPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 tot 2 zinnen om de SmartArt-afbeelding en de context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken.... Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

  Contextmenu voor grafieken met de optie Alternatieve tekst geselecteerd.
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor grafieken in PPT voor Mac in Office 365.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen decoratief maken

Als uw presentatie visuele elementen bevat die uitsluitend decoratief zijn, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst te hoeven schrijven. Wanneer een schermlezer een dergelijke afbeelding vindt, wordt er alleen gezegd dat deze decoratief is, zodat de gebruiker weet dat er geen informatie ontbreekt.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een visueel beeld. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

  • Selecteer een visueel beeld. Selecteer het tabblad Opmaak van het visuele > alternatieve tekst.

 2. Schakel het selectievakje Markeren als decoratief in. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Decoratieve alternatieve tekstafbeelding in PowerPoint voor Mac in Office 365.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in PowerPoint presentaties in Office 2016:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Afbeelding opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Afbeelding opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer SmartArt opmaken en selecteer Opties voor vormen .

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de SmartArt-afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Gebruik de volgende procedure als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Grafiekgebied opmaken, op het tabblad Grafiekopties, de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de grafiek.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Hyperlink. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Typ in het vak Adres het bestemmingsadres voor de hyperlink.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

 6. Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u OK > OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de meegeleverde toegankelijke sjablonen om ervoor te zorgen dat uw diaontwerp, kleuren, contrast en lettertypen toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Als u een toegankelijke sjabloon wilt zoeken, selecteert u > Van sjabloon.

 2. Typ toegankelijke sjablonen in het tekstveld Alle sjablonen zoeken en druk op Return.

 3. Selecteer een geschikte sjabloon in de zoekresultaten.

Pagina Sjablonen in PowerPoint voor Mac

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabelontwerp het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij op het tabblad Tabelontwerp

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Gebruik de opties voor lettertype, grootte, stijl en kleur om de tekst op te maken.

Schermafbeelding van de groep Lettertype op het tabblad Start

Een lijst met opsommingstekens maken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de dia.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Opsommingstekens.

 4. Typ de tekst bij elk opsommingsteken in de lijst.

Menu Lijst met opsommingstekens uitvbreed in PowerPoint voor Mac.

Een geordende lijst maken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de dia.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Nummering.

 4. Typ de tekst bij elk genummerd item in de lijst.

Menu Genummerde lijst uitvbreed in PowerPoint voor Mac.

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken. (Zie Een dia een titel geven voor gerelateerde informatie.)

Unieke diatitels gebruiken

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Opnieuw instellen om alle tijdelijke aanduidingen voor de geselecteerde dia te herstellen.

 2. Typ een unieke en beschrijvende titel voor de dia.

Schermafbeelding van de opdracht Opnieuw instellen in de groep Dia's op het tabblad Start

Een diatitel verbergen

Plaats een titel buiten de dia om deze onzichtbaar te maken, maar wordt nog steeds voorgestemd door schermlezers.

 1. Selecteer op het tabblad Beeld de optie In- en uitzoomen en verschuif het zoompercentage vervolgens tot ongeveer 50%, zodat de marges buiten de dia zichtbaar zijn. 

 2. Wijs met de muisaanwijzer de rand van het vak van de tijdelijke aanduiding voor een titel aan, zodat de aanwijzer in een verplaatsaanwijzer met vier punten wordt weergegeven.

 3. Sleep de tijdelijke aanduiding Titel omhoog of omlaag en zet deze buiten de rand van de dia.

  Titel van een PowerPoint-dia die wordt verplaatst buiten de diamarge in macOS

De leesrichting van dia-inhoud instellen

In het selectiedeelvenster kunt u de volgorde instellen waarin schermlezers de tekst op de dia moeten lezen. Wanneer de schermlezer deze dia leest, worden de objecten gelezen in de omgekeerde volgorde waarin ze in het selectiedeelvenster worden weergegeven.

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Als u in het selectiedeelvenster de leesvolgorde wilt wijzigen, sleept u items naar de nieuwe locatie.

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met alle objecten op de dia in omgekeerde volgorde

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

PowerPoint bevat ingebouwde diaontwerpen met tijdelijke aanduidingen voor tekst, video's, afbeeldingen en meer. De indelingen bevatten ook alle opmaakelementen, zoals themakleuren, lettertypen en effecten. Om er zeker van te zijn dat uw dia's toegankelijk zijn, zijn de ingebouwde indelingen zo ontworpen dat de leesrichting dezelfde is voor personen die goed kunnen zien en personen die technologie gebruiken, zoals een schermlezer.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Normaal.

 2. Bepaal in het deelvenster Miniaturen de plaats waar u de nieuwe dia wilt toevoegen en klik er met de rechtermuisknop op.

 3. Selecteer Nieuwe dia en selecteer de ingevoegde dia.

 4. Vouw op het tabblad Ontwerpen de galerie Thema's uit en selecteer de 3D-dia-indeling. PowerPoint deze indeling automatisch op de nieuwe dia toegepast.

 5. Ga naar de nieuwe dia en voeg de gewenste titel en inhoud toe.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint ondersteunt het afspelen van video met meerdere audionummers. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden.

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven.  Zie ondertitelingsbestandstypen die worden ondersteund door PowerPoint voor meer informatie.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, bevatten ook ondertiteling, in-band-ondertiteling, open caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

iOS: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, vormen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erop moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, tabellen en vormen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina 'samen zwemmen' (de compressie van één regel tekst in de regel eronder). Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Video's toegankelijk maken voor visueel gehandicapten en slechthorende gebruikers

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, tabellen, grafieken en vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, tabellen, grafieken, vormen en andere visuele elementen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om het element te beschrijven aan gebruikers die deze niet kunnen zien.

 1. Selecteer het element, bijvoorbeeld een afbeelding.

 2. Als u het bijbehorende tabblad wilt openen, bijvoorbeeld het tabblad Afbeelding, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor het element. Beschrijf bijvoorbeeld de inhoud van de afbeelding.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten. 

 1. Selecteer het visuele diagram, bijvoorbeeld een afbeelding of grafiek.

 2. Als u het bijbehorende tabblad wilt openen, bijvoorbeeld het tabblad Afbeelding, selecteert u de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Selecteer de knop Markeren als decoratief en selecteer vervolgens Klaar.

De optie Markeren als decoratief geselecteerd in het dialoogvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor iOS.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de beschikbare thema's voor dia’s om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. De meeste thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, contrast en lettertypen. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

Menu Thema's in PowerPoint voor iOS.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Menu tabelkop in PowerPoint voor iOS.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

Menu Lettertype in PowerPoint voor iOS.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audionummers. PowerPoint ondersteunt ook closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden.

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, bevatten ook ondertiteling, in-band-ondertiteling, open caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Android: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Neem alternatieve tekst op in alle afbeeldingen, vormen en tabellen.

Dankzij alternatieve tekst kunnen gebruikers die het scherm niet kunnen zien, beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en vormen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erop moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina 'samen zwemmen' (de compressie van één regel tekst in de regel eronder). Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Video's toegankelijk maken voor visueel gehandicapten en slechthorende gebruikers

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw PowerPoint-presentaties.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst voor een afbeelding in PowerPoint voor Android.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Selecteer een vorm.

 2. Als u het tabblad Vorm wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de vorm.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Android.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Tik ergens in een tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de tabel.

  Alternatieve tekst voor een tabel in PowerPoint voor Android.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. Selecteer een afbeelding om het deelvenster Alternatieve tekst te openen.

 2. Als u het opmaakmenu voor het visuele document wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Tik op het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Markeren als Decoratief geselecteerd in het dialoogvenster Alternatieve tekst in PowerPoint voor Android.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de beschikbare thema's voor dia’s om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. De meeste thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, contrast en lettertypen. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

  Thema's voor dia's in PowerPoint voor Android.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

  Tip: Als de optie al is geselecteerd, is deze niet beschikbaar.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

  Menu Tabelkoprijstijlen in PowerPoint voor Android.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken.

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

  Menu Lettertype in PowerPoint voor Android.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audionummers. PowerPoint ondersteunt ook closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden. 

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor closed caption-ondertiteling en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen die u kunt gebruiken om aan te passen hoe closed caption-ondertiteling en ondertitels worden weergegeven. 

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen.  

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, bevatten ook ondertiteling, in-band-ondertiteling, open caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Office Online: Best practices voor het toegankelijkPowerPoint voor het web presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint voor het web-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, ingesloten objecten en video's bevatten.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erop moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of ingesloten video's

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen. U kunt zelfs de URL van de pagina gebruiken als deze kort en beschrijvend is, bijvoorbeeld www.microsoft.com.

Hyperlinktekst toevoegen

De tekst van een hyperlink wijzigen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Ga naar Windows-instellingen en schakel het filter grijswaarden in instellingen > Toegankelijkheid > kleurfiltersin. U kunt elke dia in uw presentatie visueel scannen op exemplaren van kleurcodering.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Omcirkel informatie of gebruik animaties om de aandacht erop te vestigen, in plaats van te vertrouwen op laserpointers of kleur.

Voeg vormen toe als de status met kleur wordt aangegeven. Voeg bijvoorbeeld een vinkje toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Controleer dia's op onvoldoende kleurcontrast en zoek naar diatekst die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Oranje, rood en groen vermijden in uw sjabloon en tekst.

Patronen gebruiken in grafieken, in plaats van kleur, om punten te benadrukken.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Geef elke dia een unieke titel.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar dia's die geen titel hebben.

Mensen die schermlezers en andere ondersteunende technologie gebruiken, horen diatekst, vormen en inhoud in een specifieke volgorde laten voorlezen. Daarom is het een goede gewoonte om de dia-indelingen in PowerPoint voor het web te gebruiken om ervoor te zorgen dat inhoud in een logische volgorde wordt gelezen door schermlezers.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Een logische leesrichting gebruiken

Unieke diatitels gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina 'samen zwemmen' (de compressie van één regel tekst in de regel eronder). Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Opmerking: Met Toegankelijkheidscontrole wordt uw presentatie gecontroleerd op alle problemen die in de browser kunnen worden opgelost. Voor een volledige controle opent u uw presentatie in de bureaublad-app en gebruikt u Toegankelijkheidscontrole voor Windows of Mac.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan afbeeldingen en tabellen in uw PowerPoint voor het web-presentaties.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Contextmenu voor een afbeelding met de optie Alternatieve tekst bewerken in PowerPoint Online.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het lint voor een afbeelding in PowerPoint Online.
 2. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

Dialoogvenster Alternatieve tekst in PowerPoint Online.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Selecteer een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer Ontwerp > alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving voor de SmartArt-afbeelding.

Knop Alternatieve tekst op het lint voor een SmartArt in PowerPoint Online.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of ingesloten video's

 1. Selecteer een vorm of video.

 2. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving voor de shape of video.

Knop Alternatieve tekst op het lint voor een vorm en video in PowerPoint Online.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Plaats de cursor in een cel van de tabel.

 2. Selecteer Indeling > alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving voor de tabel.

Knop Alternatieve tekst op het lint voor een tabel in PowerPoint Online.

Hyperlinks en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tabellen in uw PowerPoint voor het web-presentaties toegankelijk kunt maken.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer Ontwerpen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen.

 3. Selecteer Veldnamenrij en typ de kolomkoppen in de tabel.

Schermafbeelding van de groep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen, waarbij de optie Veldnamenrij is geselecteerd.

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint voor het web-presentaties toegankelijk kunt maken.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de meegeleverde toegankelijke thema's en sjablonen om ervoor te zorgen dat uw diaontwerp, kleuren, contrast en lettertypen voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Ga in uw browser naar Voorbeeld van toegankelijke PowerPoint-sjabloon.

 2. Selecteer Downloaden op de pagina Toegankelijke PowerPoint-sjabloon. Het voorbeeld van de sjabloon wordt naar uw apparaat gedownload.

 3. Open het voorbeeld in de app PowerPoint, selecteer een geschikt diaontwerp en sla het op.

 4. Open PowerPoint voor het web in uw browser, open het geselecteerde ontwerp en maak uw presentatie.

Een logische leesrichting gebruiken

In het selectiedeelvenster kunt u de volgorde instellen waarin schermlezers de tekst op de dia moeten lezen. Wanneer de schermlezer deze dia leest, worden de objecten gelezen in de omgekeerde volgorde waarin ze in het selectiedeelvenster worden weergegeven.

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie > Selectiedeelvenster.

 2. Als u in het selectiedeelvenster de leesvolgorde wilt wijzigen, sleept u items naar de nieuwe locatie.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de opmaakopties.

Lettertypegroep in PowerPoint Online

Unieke titels voor dia's gebruiken

 1. Selecteer een dia zonder titel.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Indeling.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Dia-indeling een dia-indeling met tijdelijke aanduidingen voor titels en selecteer Indeling wijzigen. De nieuwe lay-out wordt toegepast op de dia’s.

 4. Typ een unieke naam op de plaats van de tijdelijke aanduiding voor de titel.

Opmerking: Een titel hoeft niet per se zichtbaar te zijn om toegankelijk te zijn. Mensen die schermlezers gebruiken horen bijvoorbeeld de titel van een dia, ook als deze niet zichtbaar is. In de PowerPoint bureaubladversie kunt u het selectiedeelvenster gebruiken om de zichtbaarheid van titels en andere objecten op een dia in of uit te schakelen.

Knop Indeling op het lint van het tabblad Start in PowerPoint Online.

Zie ook

Toegankelijkheid verbeteren met Toegankelijkheidscontrole

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×