Veelgestelde vragen over de functie Afdruk samenvoegen in Word 2003 en Word 2007

Samenvatting

In dit artikel wordt de functie Afdruk samenvoegen van Microsoft Office Word 2007 en Microsoft Office Word 2003 beschreven.

Meer informatie

Afdruk samenvoegen wordt gebruikt om standaardbrieven, etiketten, enveloppen, adreslijsten en grote mailings via e-mail en fax te maken. Bij het samenvoegen zijn drie documenten betrokken: het hoofddocument, het gegevensbestand en het samengevoegde document. U kunt als volgt een eenvoudige samenvoegbewerking uitvoeren:

 • Open of maak een hoofddocument.

  Hoofddocument: In een samenvoegbewerking in Word is dit het document met de tekst en afbeeldingen die voor elke versie van het samengevoegde document gelijk blijven, zoals de afzender en de aanhef in een standaardbrief.

 • Open of maak een gegevensbestand met de gegevens van de afzonderlijke ontvangers.

  Gegevensbestand: dit is het bestand dat de gegevens bevat die in een document moeten worden samengevoegd. Bijvoorbeeld de lijst met namen en adressen die u wilt gebruiken voor een mailing. U moet verbinding maken met de gegevensbron voordat u de gegevens in het bestand kunt gebruiken voor de samenvoegbewerking.

 • Voeg in het hoofddocument samenvoegvelden toe of pas deze aan.


  Samenvoegveld: dit is een tijdelijke aanduiding die u in het hoofddocument invoegt. Als u bijvoorbeeld een plaatsnaam, zoals 'Utrecht', wilt laten invullen, kunt u het samenvoegveld Plaats gebruiken.

 • Voeg de gegevens uit het gegevensbestand samen met het hoofddocument om een nieuw, samengevoegd document te maken.

  Samengevoegd document: dit is het document dat het resultaat is van het samenvoegen van het hoofddocument met de adreslijst. Dit kan een afgedrukt document zijn of een nieuw Word-document met de resultaten van het samenvoegen.

In Word kunt u een wizard gebruiken die u begeleidt bij alle stappen in het samenvoegproces. Als u liever niet met de wizard werkt, kunt u de werkbalk Afdruk samenvoegen gebruiken. In beide gevallen wordt voor elke rij (of elke record) afzonderlijk in het gegevensbestand een standaardbrief, adresetiket, envelop of lijstitem geproduceerd.

U kunt met Afdruk samenvoegen ook andere typen documenten maken waarin velden aan gegevens worden gekoppeld, en niet alleen aan mailings of adreslijsten. Als u bijvoorbeeld uw verzameling videobanden in een werkblad hebt opgeslagen, kunt u etiketten voor videobanden maken met de optie Etiketten.

V1: Werkt de functie Afdruk samenvoegen hetzelfde als in eerdere versies van Microsoft Word?A1: Afdruk samenvoegen heeft dezelfde functionaliteit als in eerdere versies van Word. Gebruik een van de volgende methoden om afdrukken samen te voegen in Word 2003 en Word 2007:

 • Gebruik de werkbalk Afdruk samenvoegen.

  Als u in Word 2003 de werkbalk Afdruk samenvoegen wilt weergegeven, wijst u Werkbalken in het menu Beeld aan en klikt u op Afdruk samenvoegen.

  In Word 2007 bevindt de werkbalk Afdruk samenvoegen zich op het tabblad Verzendlijsten. Deze werkbalk bevat de groepen Afdruk samenvoegen starten, Velden beschrijven en invoegen, Voorbeeld van resultaten en Voltooien.

  Opmerking De opties op de werkbalk Afdruk samenvoegen lijken veel op de opties in eerdere versies van Word.

 • Gebruik het hulpprogramma Afdruk samenvoegen.

  U kunt het gebruik van het hulpprogramma vereenvoudigen door de opdracht Afdruk samenvoegen toe te voegen aan het submenu Brieven en verzendlijsten van het menu Extra. Hiertoe gaat u in Word 2003 als volgt te werk:

  1. Open het menu Extra en klik op Aanpassen.

  2. Open het tabblad Opdrachten.

  3. Klik in de lijst Categorieën op Alle opdrachten.

  4. Klik in de lijst Opdrachten op Afdruk samenvoegen.

  5. Sleep de opdracht Afdruk samenvoegen naar het submenu Brieven en verzendlijsten in het menu Extra.

   Opmerking Wanneer u de aanwijzer boven het submenu Brieven en verzendlijsten houdt, ziet u een horizontale zwarte balk. Deze balk geeft de plaats aan waar de opdracht wordt weergegeven in het menu Extra als u de muisknop loslaat.

  6. Klik in het dialoogvenster Aanpassen op Sluiten.


  Als u de opdracht Afdruk samenvoegen wilt toevoegen aan de Werkbalk Snelle toegang in Word 2007, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Word-opties.

  2. Klik op Aanpassen.

  3. Klik op Alle opdrachten bij Kies opdrachten uit en klik op Afdruk samenvoegen in de lijst Kies opdrachten uit.

  4. Klik op Toevoegen en klik op OK.

V2: Kan ik de invoegpositie verplaatsen tijdens het invoegen van samenvoegvelden?

A2: U kunt de invoegpositie niet verplaatsen in het hoofddocument als het dialoogvenster Samenvoegveld invoegen is geopend. Als u de invoegpositie met ENTER of met de SPATIEBALK probeert te verplaatsen, wordt het geselecteerde samenvoegveld in het document ingevoegd. Als u de invoegpositie wilt verplaatsen, sluit u eerst het dialoogvenster Samenvoegveld invoegen, waarna u de invoegpositie verplaatst. Als u een ander samenvoegveld wilt invoegen op een andere locatie in het hoofddocument, klikt u op Samenvoegvelden invoegen op de werkbalk Afdruk samenvoegen. Als u liever op een soortgelijke manier als in eerdere versies van Word wilt werken, voegt u de knop Samenvoegveld invoegen toe aan de werkbalk Afdruk samenvoegen.


Klik voor meer informatie over het verplaatsen van de invoegpositie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

276005Kan de invoegpositie niet verplaatsen bij het invoegen van een samenvoegveldV3: In het dialoogvenster Gegevensbron selecteren wordt altijd de map Mijn gegevensbronnen weergegeven wanneer ik op Bladeren klik om een gegevensbron te openen. Kan ik dit veranderen?A3: Het is helaas niet mogelijk het gedrag van het dialoogvenster Gegevensbron selecteren te wijzigen. De map Mijn gegevensbronnen wordt altijd standaard geopend. U kunt echter een snelkoppeling maken of op andere manieren in het dialoogvenster Mijn gegevensbronnen snel toegang krijgen tot adreslijsten die u wit samenvoegen.

Voor meer informatie over het snel toegang krijgen tot adreslijsten die u wit samenvoegen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

276004'Mijn gegevensbronnen' wordt altijd weergegeven in de lijst Zoeken in voor het selecteren van gegevensbronnen in Word 2002 en nieuwere versies van Word

V4: Hoe kan ik standaardbrieven maken en afdrukken?A4: Gebruik de functie Afdruk samenvoegen als u dezelfde brief naar meerdere ontvangers wilt verzenden.


Klik voor meer informatie over het maken en afdrukken van standaardbrieven op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

294683Afdruk samenvoegen gebruiken om standaardbrieven te maken in Word 2002

V5: Hoe voer ik een samenvoegbewerking uit voor een e-mailbericht?A5: U gebruikt de functie Afdruk samenvoegen als u hetzelfde e-mailbericht via een e-mailprogramma naar meerdere ontvangers wilt verzenden.

Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

294694Afdruk samenvoegen gebruiken om e-mailberichten te maken in Word 2002

V6: Kan ik een samenvoegveld gebruiken in de onderwerpregel van een e-mailbericht?A6: Nee. U kunt alleen tekst typen in het vak Onderwerp van een e-mailbericht.

V7: Hoe voer ik een samenvoegbewerking uit voor enveloppen?A7: U gebruikt de functie Afdruk samenvoegen als u een mailing naar meerdere ontvangers verzendt en elke envelop persoonlijk wilt adresseren.

Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

294685Afdruk samenvoegen gebruiken om enveloppen te maken in Word 2002

V8: Hoe voer ik een samenvoegbewerking uit voor etiketten?A8: U gebruikt de functie Afdruk samenvoegen als u informatie wilt afdrukken op etiketten, zoals adressen voor brieven of kaarten.

Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

294684Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om adresetiketten te maken

V9: Hoe voeg ik een afbeelding of logo toe aan mijn etiketten?A9: Ga als volgt te werk als u in het hoofddocument de afbeelding of het logo wilt toevoegen aan het eerste etiket:

 • Wijs in Word 2003 in het menu Invoegen de optie Figuur aan en klik op Uit bestand.

 • In Word 2007 klikt u op Figuur in de groep Illustraties op het tabblad Invoegen.

Ga als volgt te werk om de afbeelding of het logo in te voegen:

 • Open de werkbalk Afdruk samenvoegen (wijs in het menu Beeld de optie Werkbalken aan en klik op Afdruk samenvoegen) en klik op Labels doorgeven.

 • Open het taakvenster Afdruk samenvoegen (wijs in het menu Extra de optie Brieven en verzendlijsten aan en klik op Wizard Afdruk samenvoegen) en klik op Alle etiketten bijwerken.

De gegevens van het eerste etiket worden daardoor gekopieerd naar alle andere etiketten in het hoofddocument.

Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

285065Een figuur of logo toevoegen aan elk etiket in Word 2002

V10: Waarom wordt er in het voorbeeld van een samengevoegd document maar één pagina met etiketten weergegeven?

A10: Als u een voorbeeld van uw etiketten wilt weergeven vanuit het taakvenster Afdruk samenvoegen, klikt u op Volgende: labelvoorbeeld. In de voorbeeldfunctie van de wizard Afdruk samenvoegen wordt altijd maar één pagina weergegeven. Als u alle etiketten wilt bekijken, en eventuele wijzigingen wilt doorvoeren voordat u gaat afdrukken, klikt u op Volgende: samenvoeging voltooien. Klik op Afzonderlijke labels bewerken. Er verschijnt nu een nieuw document met de samengevoegde etiketten.


V11: Hoe maak ik met een samenvoegbewerking een adreslijst of catalogus?A11: U gebruikt de functie Afdruk samenvoegen als u een lijst wilt afdrukken, zoals een lijst met telefoonnummers of een lijst met items op dezelfde pagina.

Klik voor meer informatie over deze procedure op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

294693Afdruk samenvoegen gebruiken om een adreslijst te maken in Word 2002

294686Afdruk samenvoegen gebruiken om een op categorie gesorteerde lijst te maken in Word 2002

V12: Waarom is de optie Samenvoegen naar fax niet beschikbaar voor een samenvoegbewerking?

A12: In eerdere versies van Word werd bij de opdracht Samenvoegen naar fax gebruikgemaakt van Microsoft Fax (ook At Work Fax genoemd). Het e-mailprogramma van Microsoft Office XP, Microsoft Office Outlook 2002 en nieuwere versies, biedt echter geen ondersteuning voor Microsoft Fax.

Voor meer informatie over deze procedure klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

294695Afdruk samenvoegen gebruiken om faxberichten te maken in Word 2002

282550De opdracht Samenvoegen naar fax is niet beschikbaar op de werkbalk Afdruk samenvoegen

V13: Hoe maak ik een adreslijst voor een samenvoegbewerking?

A13: De eenvoudigste gegevensindeling is een Word-tabel. U kunt echter elke database-achtige indeling gebruiken, zoals een tekstbestand waarin velden worden gescheiden door komma's of tabs en records worden gescheiden door alineamarkeringen.

Voor meer informatie over deze procedure klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

294688Een adreslijst voor Afdruk samenvoegen ontwerpen en instellen in Word 2002

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×