Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling voor Portugees (pt).

Symptomen

Als u meerdere regels worden vastgelegd die verwijzen naar verschillende artikelboekingsgroepen en andere verliezen of winsten rekening in het inventarisatiedagboek in de Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009, is kostenwaardering geboekt naar een onjuiste verlies of winst rekening in het grootboek.

Dit probleem treedt op in de volgende producten:

  • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)


Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

  • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

  • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

    -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

Voor dit probleem, wijzig de code in de functie GetPhysicalInv in het Item Jnl.-Post regel doorboeken (22) als volgt:

Bestaande code 1

...VAR
PhysInvLedgEntry@1110002 : Record 281;
IsPhysInventory@1110003 : Boolean;
PrevAdjAcc@1110004 : Text[20];
GLEntry@1110005 : Record 17;
BEGIN
WITH ValueEntry DO BEGIN
IsPhysInventory := FALSE;
PhysInvLedgEntry.SETCURRENTKEY("Document No.","Posting Date");
PhysInvLedgEntry.SETRANGE(PhysInvLedgEntry."Document No.","Document No.");
...

Nieuwe code 1

...VAR
PhysInvLedgEntry@1110002 : Record 281;
IsPhysInventory@1110003 : Boolean;
PrevAdjAcc@1110004 : Text[20];
GLEntry@1110005 : Record 17;

// Add the following line.
GLItemLedgRelation@1110006 : Record 5823;
// End of the added line.

BEGIN
WITH ValueEntry DO BEGIN
IsPhysInventory := FALSE;
PhysInvLedgEntry.SETCURRENTKEY("Document No.","Posting Date");
PhysInvLedgEntry.SETRANGE(PhysInvLedgEntry."Document No.","Document No.");
...

Bestaande code 2

...IsPhysInventory := FALSE;
PhysInvLedgEntry.SETCURRENTKEY("Document No.","Posting Date");
PhysInvLedgEntry.SETRANGE(PhysInvLedgEntry."Document No.","Document No.");
IF PhysInvLedgEntry.FINDSET THEN BEGIN
IsPhysInventory := TRUE;

// Delete the following lines.
GLEntry.SETCURRENTKEY("Document No.","Posting Date");
GLEntry.SETRANGE(GLEntry."Document No.","Document No.");
IF GLEntry.FINDSET THEN BEGIN
GLEntry.FINDLAST;
IF CalledFromAdjustment THEN
PrevAdjAcc := GLEntry."G/L Account No.";
END;
// End of the deleted lines.

END;

IF (("Item Ledger Entry Type" IN ["Item Ledger Entry Type"::"Negative Adjmt.","Item Ledger Entry Type"::"Positive Adjmt."]) AND
("Entry Type" = "Entry Type"::"Direct Cost") AND Adjustment AND IsPhysInventory) OR ItemJnlLine."Phys. Inventory" THEN
InvtPost.GetPhysicalInventory(TRUE,ItemJnlLine."Location Code",ItemJnlLine."Inventory Posting Group",PrevAdjAcc)
...

Vervangende code 2

...IsPhysInventory := FALSE;
PhysInvLedgEntry.SETCURRENTKEY("Document No.","Posting Date");
PhysInvLedgEntry.SETRANGE(PhysInvLedgEntry."Document No.","Document No.");
IF PhysInvLedgEntry.FINDSET THEN BEGIN
IsPhysInventory := TRUE;

// Add the following lines.
IF CalledFromAdjustment THEN BEGIN
GLItemLedgRelation.SETCURRENTKEY("Value Entry No.");
GLItemLedgRelation.SETRANGE("Value Entry No.",ItemJnlLine."Applies-to Value Entry");
IF GLItemLedgRelation.FINDLAST THEN BEGIN
GLEntry.GET(GLItemLedgRelation."G/L Entry No.");
PrevAdjAcc := GLEntry."G/L Account No.";
END;
END;
// End of the added lines.

END;

IF (("Item Ledger Entry Type" IN ["Item Ledger Entry Type"::"Negative Adjmt.","Item Ledger Entry Type"::"Positive Adjmt."]) AND
("Entry Type" = "Entry Type"::"Direct Cost") AND Adjustment AND IsPhysInventory) OR ItemJnlLine."Phys. Inventory" THEN
InvtPost.GetPhysicalInventory(TRUE,ItemJnlLine."Location Code",ItemJnlLine."Inventory Posting Group",PrevAdjAcc)
...

Vereisten

U moet een van de volgende producten geïnstalleerd en de volgende hotfix toegepast als u deze hotfix wilt hebben:

  • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • De Portugese versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Bovendien moet u hotfix 2845151 is geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben. Voor meer informatie over hotfix 2845151, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2845151 verliezen in de voorraad wordt niet beschouwd als in de Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×