Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge
W przeglądarce Edge wybierz Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny. W obszarze Pliki cookie i przechowywane dane wybierz pozycję Zarządzaj plikami cookie i usuwaj je oraz dane witryn > Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn oraz wyszukaj witrynę, której pliki cookie chcesz usunąć.
Wyświetlanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge
Microsoft Edge Windows 10 Windows 8 Windows 7 Edge for Mac. Wyświetlanie plików cookie. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Uprawnienia witryny. Wybierz Pliki cookie i dane witryn. W tym miejscu można ustawić określone kontrolki dla plików cookie. Wybierz Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn.
View cookies in Microsoft Edge - Microsoft Support
Open Microsoft Edge and then select Settings and more > Settings > Site permissions. Select Cookies and site data. Here you can set specific controls for cookies. Select See all cookies and site data. Select the arrow for See all cookies and site data to view all cookies saved on your device. Note: This topic is for the new Microsoft Edge .
Zarządzanie powiadomieniami witryn internetowych w przeglądarce ...
Usuwanie lub blokowanie powiadomień w ustawieniach przeglądarki Edge. W przeglądarce Edge wybierz pozycję Ustawienia i więcej w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Wybierz pozycję Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny , a następnie wybierz pozycję Powiadomienia.
Dotyczy: Pulpit nawigacyjny konta Microsoft
Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi - Pomoc techniczna firmy ...
Aby usunąć pliki cookie. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia, wskaż pozycję Bezpieczeństwo, a następnie wybierz pozycję Usuń historię przeglądania. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie i dane witryn internetowych, a następnie wybierz pozycję Usuń.
Tymczasowa zgoda na pliki cookie i dane witryn w przeglądarce Microsoft ...
Zgody można usunąć w dowolnym momencie, przechodząc do pozycji Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Uprawnienia witryny > Pliki cookie i dane witryn lub wybierając pozycję „Uprawnienia witryny” podczas czyszczenia danych przeglądania. Wszystkie pliki cookie i dane witryn przechowywane w witrynach z takimi zgodami są przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu i można je usunąć, wybierając pozycję „Pliki cookie i inne dane witryn” podczas czyszczenia danych przeglądania.
Wyświetlanie i usuwanie historii przeglądarki w programie Microsoft Edge
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Prywatność, wyszukiwanie i usługi . W obszarze Wyczyść dane przeglądania > Wyczyść dane przeglądania teraz wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia. W obszarze Zakres czasu wybierz zakres czasu z menu rozwijanego.
Delete cookies in Microsoft Edge - Microsoft Support
In Edge, select Settings and more > Settings > Cookies and site permissions. Under Cookies and data stored, select Manage and delete cookies and site data > See all cookies and site data and search for the site whose cookies you want to delete. Select the down arrow to the right of the site whose cookies you want to delete and select Delete .
Enable cookies - Microsoft Support
In the Edge window, select More (...) > Settings > View advanced settings. Scroll down to Cookies, and select Don't block cookies Internet Explorer In Internet Explorer, in the menu bar, select Tools > Internet options > Privacy > Advanced. Select Accept or Prompt under First-party Cookies, and Accept or Prompt under Third-party Cookies. Select OK.
Dotyczy: Lync Web App dla usługi Lync Online, Lync Web App, aplikacja Lync Web App obsługiwana przez firmę 21Vianet
Afficher les cookies dans Microsoft Edge - Support Microsoft
Ouvrez Microsoft Edge, puis sélectionnez Paramètres et autres > Paramètres > Autorisations de site. Sélectionnez Cookies et données de site. Ici, vous pouvez définir des contrôles spécifiques pour les cookies. Sélectionnez afficher tous les cookies et les données de site.