Rozwiązywanie problemów z kluczem produktu pakietu Office

Do czego służy ten przewodnik?
Pozwala rozwiązać problemy związane z błędami klucza produktu, które pojawiają się podczas instalowania na komputerze pakietów Office 2010 lub Office 2013, usługi Office 365 lub autonomicznych programów z tych wersji pakietu Office.

Dla kogo jest przeznaczony?
Dla użytkowników pakietów Office 2010 i Office 2013 oraz usługi Office 365, którzy mają problemy z kluczem produktu.

Jak to działa?
Rozpoczniemy od zadania kilku pytań na temat instalacji programu Outlook i występującego problemu z kluczem produktu. Następnie przeprowadzimy Cię przez procedurę rozwiązywania problemów, która odnosi się do Twojej sytuacji.

Szacowany czas ukończenia:
5–10 minut.

Wybierz wersję pakietu Office

Aby rozpocząć, sprawdź opakowanie pakietu Office lub instalacyjny dysk DVD, a następnie wybierz używaną wersję pakietu Office:

Wybierz wersję pakietu Office

Aby rozpocząć, sprawdź opakowanie pakietu Office lub instalacyjny dysk DVD, a następnie wybierz używaną wersję pakietu Office:

Użycie wstępnie zainstalowanego pakietu Microsoft Office 2010 lub programów pakietu Microsoft Office

Jeśli zakupiono pakiet Office, wykonaj instrukcje na opakowaniu produktu Office, aby użyć klucza produktu zamiast pakietu Microsoft Office 2010 lub programów pakietu Microsoft Office, które mogą być wstępnie zainstalowane na komputerze. Pozwoli to uniknąć błędów z kluczem produktu.

Jeśli próbujesz użyć jednego z takich wstępnie zainstalowanych programów do zainstalowania zakupionej kopii pakietu Office, zapoznaj się z następującymi informacjami:

Opcja 1: użycie klucza produktu z pakietem Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office oznaczonym tym logo 
MicrosftOfficeLogo
 

Uruchomienie pakietu Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office oznaczonego tym logo w celu zainstalowania zakupionej kopii pakietu Office będzie możliwe tylko w przypadku następujących wersji: Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub Microsoft Office Professional 2010.

Tak wygląda to logo w systemie Windows 7

P2_Windows7
 

Tak wygląda to logo w systemie Windows 8

P2_Windows8_OPK
 
P6_Windows8_TOPK
 
  

Wpisanie klucza produktu dowolnej innej wersji pakietu Office spowoduje wystąpienie błędu.

Opcja 2: użycie klucza produktu z pakietem Microsoft Office oznaczonym tym logo
MicrosftOfficeLogoRed
 

Uruchomienie pakietu Microsoft Office oznaczonego tym logo w celu zainstalowania zakupionej kopii pakietu Office będzie możliwe tylko w przypadku następujących wersji: Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Microsoft Office Professional 2013 lub Microsoft Office 365 dla Użytkowników Domowych.

Tak wygląda to logo w systemie Windows 8

P6_Windows8
 

Wpisanie klucza produktu dowolnej innej wersji pakietu Office spowoduje wystąpienie błędu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu pakietu Office 2010


Co chcesz zrobić dalej?

Instalacja w przypadku, gdy na tym samym komputerze znajduje się inna wersja

Opcja 1: ręczne usunięcie innej wersji

Instalacja pakietu Office na komputerze, na którym już zainstalowano inną wersję, może niekiedy spowodować wystąpienie błędów z kluczem produktu. Sprawdź, czy masz zainstalowaną inną wersję, i usuń ją, zanim zainstalujesz żądaną wersję.

System Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij kolejno opcje Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 3. Znajdź inny produkt Office na liście.
 4. Kliknij go, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.
 5. Potwórz te kroki, jeśli na liście znajduje się wiele produktów Office.

System Windows 8

 1. Na ekranie startowym w polu wyszukiwania wpisz „Panel sterowania” i naciśnij lub kliknij pozycję Aplikacje.
 2. Naciśnij lub kliknij kolejno opcje Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 3. Znajdź inny produkt Office na liście.
 4. Naciśnij lub kliknij go, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odinstaluj.
 5. Potwórz te kroki, jeśli na liście znajduje się wiele produktów Office.

OSTRZEŻENIE Przed usunięciem innej wersji pakietu Office upewnij się, że wiesz, jak ją ponownie zainstalować.

Opcja 2: automatyczne usunięcie innej wersji

Jeśli nie możesz usunąć pakietu Office w Panelu sterowania na komputerze, użyj jednego z poniższych łatwych narzędzi, aby usunąć pakiety Microsoft Office z komputera.Po prostu pobierz narzędzie i kliknij przycisk Uruchom.

Ostrzeżenie Każde z tych łatwych narzędzi powoduje usunięcie WSZYSTKICH pakietów Microsoft Office. Jeśli na przykład użyjesz łatwego narzędzia dla pakietu Office 2010, a na komputerze jest zainstalowany zarówno pakiet Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, jak i program Outlook 2010, zostaną usunięte oba produkty.

Oto łatwe narzędzie: usuwanie pakietów Microsoft Office 2013
Pobierz

Oto łatwe narzędzie: usuwanie pakietów Microsoft Office 2010
Pobierz

Oto łatwe narzędzie: usuwanie pakietów Microsoft Office 2007
Pobierz

Oto łatwe narzędzie: usuwanie pakietów Microsoft Office 2003
Pobierz

Teraz spróbuj zainstalować żądaną wersję pakietu Office i wpisz klucz produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu pakietu Office


Co chcesz zrobić dalej?

Użycie właściwego klucza produktu

Większość produktów firmy Microsoft używa klucza produktu o długości 25 znaków. Jeśli masz wiele produktów firmy Microsoft, łatwo pomylić klucze i użyć niewłaściwego.

Oto typowe sytuacje, jakie mogą się zdarzyć:

 • Użycie klucza produktu z naklejki na komputerze
  Takie klucze produktu są zwykle przeznaczone dla systemu Windows. Sprawdź nazwę produktu na naklejce, aby upewnić się, że dotyczy ona produktu Office, który próbujesz zainstalować.
 • Użycie klucza produktu z wcześniejszej wersji pakietu Office
  Klucze produktu pakietu Office nie są zamienne między wersjami. Nie można na przykład użyć klucza produktu pakietu Microsoft Office 2007 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, jeśli próbujesz zainstalować pakiet Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów.
 • Użycie klucza produktu dla pojedynczego programu w celu zainstalowania pakietu
  Klucze produktu pakietu Office nie są zamienne między pakietami i poszczególnymi programami. Nie można na przykład użyć klucza produktu programu Microsoft Word, jeśli próbujesz zainstalować pakiet Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów.
 • Użycie klucza produktu dostarczonego przez szkołę i firmę
  Szkoły i firmy zwykle kupują inny typ licencji na pakiet Office. Klucze produktu, które są przekazywane uczniom, nauczycielom i pracownikom, są nazywane kluczami licencji zbiorczych. Takich kluczy nie można użyć dla dostępnych w sprzedaży wersji pakietu Office, takich jak Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub Microsoft Office Professional.
Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, kliknij jedno z poniższych łączy:

Co chcesz zrobić dalej?

Nieprawidłowo wpisany klucz produktu

Odczytanie klucza produktu z etykiety może być trudne. Litery i cyfry mogą wyglądać podobnie.

Aby uniknąć pomyłek podczas wpisywania, poniżej można znaleźć najczęściej mylone znaki:

 • Litera B i cyfra 8.
 • Litera Q i cyfra 0.
 • Litera G i cyfra 6.
 • Litery V i V znajdujące się obok siebie (VV) wyglądają jak litera W.
PORADA Jeśli pakiet Office kupiono przez Internet i klucz produktu otrzymano w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, spróbuj skopiować i wkleić go z wiadomości e-mail, aby uniknąć błędów podczas wpisywania.
Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, kliknij jedno z poniższych łączy:

Co chcesz zrobić dalej?

Wpisywanie klucza produktu we właściwym oknie

Wersja pakietu Office i sposób jego zakupu odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o sposób wpisywania klucza produktu. Wykonanie instrukcji na opakowaniu produktu Office powinno w tym pomóc. Co jednak zrobić, jeśli opakowania już nie ma?

Nie martw się! Te informacje mogą pomóc:

Opcja 1: pakiet Office został dostarczony z nowym komputerem

Jeśli pakiet Office zakupiono wraz z nowym komputerem, a klucz produktu nie znajdował się w opakowaniu (jak pokazano na poniższych ilustracjach), odwiedź stronę http://office.microsoft.com/getoffice, aby użyć klucza produktu.

Opcja 2: pakiet Office został dostarczony tylko jako klucz produktu

Jeśli pakiet Office został dostarczony TYLKO jako klucz produktu (bez dysku DVD), odwiedź stronę http://office.microsoft.com/setup, aby użyć klucza produktu. Pakiet Office powinien wyglądać jak na jednej z poniższych ilustracji:

OfficePackWithKey1
 LUB 
OfficePackWithKey2
 

OSTRZEŻENIE Jeśli odwiedzono już stronę http://office.microsoft.com/setup i użyto tego klucza produktu w celu zainstalowania pakietu Office, próba ponownego użycia klucza spowoduje pojawienie się błędu. Aby ponownie zainstalować pakiet Office, zaloguj się przy użyciu swojego konta Microsoft.

Opcja 3: pakiet Office został dostarczony z kluczem produktu i dyskiem DVD

Jeśli pakiet Office został dostarczony z kluczem produktu ORAZ dyskiem DVD, użyj tego dysku DVD do zainstalowania pakietu Office i po wyświetleniu monitu wpisz klucz produktu. Pakiet Office powinien wyglądać jak na poniższej ilustracji:

OfficePackWithKey_DVD
 

UWAGA Jeśli utracono dysk DVD lub gdy komputer nie jest wyposażony w stację dysków DVD, odwiedź stronę http://office.microsoft.com/downloadoffice i użyj klucza produktu, aby pobrać i zainstalować pakiet Office. Użyj tego łącza TYLKO w przypadku, gdy pakiet Office został dostarczony na płycie DVD.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, kliknij łącze Potrzebuję pomocy w znalezieniu mojego klucza produktu.


Co chcesz zrobić dalej?

Użycie wstępnie zainstalowanego pakietu Microsoft Office 2010 lub programów pakietu Microsoft Office

Jeśli zakupiono pakiet Office, wykonaj instrukcje na opakowaniu produktu Office, aby użyć klucza produktu zamiast pakietu Microsoft Office 2010 lub programów pakietu Microsoft Office, które mogą być wstępnie zainstalowane na komputerze. Pozwoli to uniknąć błędów z kluczem produktu.

Jeśli próbujesz użyć jednego z takich wstępnie zainstalowanych programów do zainstalowania zakupionej kopii pakietu Office, zapoznaj się z następującymi informacjami:

Opcja 1: użycie klucza produktu z pakietem Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office oznaczonym tym logo 
MicrosftOfficeLogo
 

Uruchomienie pakietu Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office oznaczonego tym logo w celu zainstalowania zakupionej kopii pakietu Office będzie możliwe tylko w przypadku następujących wersji: Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub Microsoft Office Professional 2010.

Tak wygląda to logo w systemie Windows 7

P2_Windows7
 

Tak wygląda to logo w systemie Windows 8

P2_Windows8_OPK
 
P6_Windows8_TOPK
 

Wpisanie klucza produktu dowolnej innej wersji pakietu Office spowoduje wystąpienie błędu.

Opcja 2: użycie klucza produktu z pakietem Microsoft Office oznaczonym tym logo 
MicrosftOfficeLogoRed
 

Uruchomienie pakietu Microsoft Office oznaczonego tym logo w celu zainstalowania zakupionej kopii pakietu Office będzie możliwe tylko w przypadku następujących wersji: Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Microsoft Office Professional 2013 lub Microsoft Office 365 dla Użytkowników Domowych.

Tak wygląda to logo w systemie Windows 8

P6_Windows8
 

Wpisanie klucza produktu dowolnej innej wersji pakietu Office spowoduje wystąpienie błędu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, kliknij łącze Potrzebuję pomocy w znalezieniu mojego klucza produktu.


Co chcesz zrobić dalej?

Nadal masz problemy?

Jeśli nadal masz problemy, zadaj pytanie w Społeczności firmy Microsoft lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Z przyjemnością pomożemy!

Cieszymy się, że udało się rozwiązać problem z kluczem produktu pakietu Office.

Oto dodatkowe materiały, które mogą okazać się przydatne:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10081 — ostatni przegląd: 06.10.2016 — zmiana: 8

Opinia