Jak otworzyć kalendarz udostępniony w zaproszeniu do udostępniania w programie Outlook

Do czego służy ten przewodnik? 
Umożliwia rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas otwierania kalendarza udostępnionego przez inną osobę.

Dla kogo jest przeznaczony?
Użytkownicy programów Outlook, Outlook dla komputerów Mac i Outlook w sieci Web (wcześniej znanego jako Outlook Web App), którzy nie mogą otworzyć kalendarzy udostępnionych.

Jak to działa?
Rozpoczniemy od zadania kilku pytań na temat używanej wersji programu Outlook i występującego problemu. Następnie przeprowadzimy Cię przez procedurę rozwiązywania problemów, która odnosi się do Twojej sytuacji.

Szacowany czas ukończenia:
10–15 minut. 

Wybierz używaną wersję programu Outlook

Nie wiesz, jakiej wersji programu Outlook używasz?

Wybierz używaną wersję programu Outlook

Nie wiesz, jakiej wersji programu Outlook używasz?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2010


Aby otworzyć kalendarz udostępniony w zaproszeniu do udostępniania w programie Outlook, w zaproszeniu tym kliknij pozycję Otwórz ten kalendarz.

3624_image8
 


Jeśli widzisz coś innego, na czym polega problem?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2003

Ważne 8 kwietnia 2014 r. firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003, obejmującego program Outlook 2003. Ta zmiana wpłynęła na dostępność aktualizacji oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie ochronę.

Otrzymane zaproszenie do udostępniania przypomina przedstawione na poniższym zrzucie ekranu. Brakuje opcji otwarcia kalendarza udostępnionego.

3624_image9
 

Aby obejść ten problem, najpierw sprawdź, czy przed nazwą kalendarza udostępnionego znajduje się tekst „Microsoft Exchange”, tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

3624_image10
 

Przed nazwą kalendarza udostępnionego znajduje się tekst „Microsoft Exchange”

Zwykle oznacza to, że kalendarz udostępniony jest kalendarzem domyślnym programu Outlook. Ab go otworzyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij polecenie Folder innego użytkownika
  3624_image11
   
 2. W oknie dialogowym Otwieranie folderu innego użytkownika w polu Nazwa wpisz nazwę użytkownika udostępniającego kalendarz. Z listy Typ folderu wybierz pozycję Kalendarz, a następnie kliknij przycisk OK.

Przed nazwą kalendarza udostępnionego nie ma tekstu „Microsoft Exchange”

Zwykle oznacza to, że kalendarz udostępniony nie jest kalendarzem domyślnym programu Outlook. Aby otworzyć kalendarz, najpierw dodaj skrzynkę pocztową programu Exchange tego użytkownika do swojego profilu programu Outlook:

 1. W menu Narzędzia programu Outlook kliknij polecenie Konta e-mail.
 2. W oknie dialogowym Konta e-mail wybierz pozycję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej 
  3624_image12
   
 3. Wybierz odpowiednie konto programu Exchange Server, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  3624_image13
    
 4. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 5. W oknie dialogowym Microsoft Exchange wybierz kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  3624_image14
   
 6. W oknie dialogowym Dodawanie skrzynki pocztowej wpisz nazwę osoby, która udostępniła kalendarz, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij kolejno przyciski OK, Dalej oraz Zakończ.
 8. W okienku nawigacji rozwiń folder Skrzynka pocztowa — nazwa_użytkownika_właściciela_folderu, a następnie kliknij udostępniony kalendarz.
  3624_image15
   
  Uwaga Jeśli nie możesz rozwinąć skrzynki pocztowej, kliknij opcję „Nie mogę rozwinąć skrzynki pocztowej innej osoby”, aby znaleźć obejście.

Czy problem został rozwiązany?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Otrzymane zaproszenie do udostępniania przypomina przedstawione na poniższym zrzucie ekranu. Brakuje w nim opcji otwarcia kalendarza udostępnionego.

3624_image18
 

Aby otworzyć kalendarz udostępniony, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij polecenie Folder innego użytkownika.
  3624_image19
   
 2. Kliknij pozycję Znajdź użytkownika
  3624_image20
   
  .
 3. Wpisz nazwę (nazwisko) osoby, która udzieliła Ci dostępu, kliknij kolejno przycisk Znajdź, nazwę (nazwisko) tej osoby, a następnie przycisk OK.
 4. W menu Typ wybierz polecenie Kalendarz, a następnie kliknij przycisk OK.
  Kalendarz udostępniony pojawi się w okienku nawigacji pod nagłówkiem Udostępnione.

Jeśli nie możesz otworzyć kalendarza udostępnionego, na czym polega problem?

Nadal nie mogę otworzyć kalendarza udostępnionego

Na czym polega problem?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook w sieci Web (Outlook Web Access)


Aby otworzyć kalendarz udostępniony w zaproszeniu do udostępniania, kliknij pozycję Dodaj ten kalendarz, a następnie przejdź do karty Kalendarz w celu otwarcia kalendarza udostępnionego.

3624_image21
 


Jeśli widzisz coś innego, na czym polega problem?

Brakuje opcji Dodaj ten kalendarz

Aby obejść ten problem, bezpośrednio otwórz kalendarz udostępniony.

Przykład: adres URL programu Outlook w sieci Web (wcześniej znany jako Outlook Web App) to https://contoso/owa, a kalendarz udostępnił użytkownik (osoba@contoso.com). Kalendarz tego użytkownika można otworzyć za pomocą następującego adresu URL:

https://contoso/owa/osoba@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

Czy problem został rozwiązany?

Brakuje opcji Otwórz ten kalendarz

Ten problem występuje, gdy osoba, która udostępniła kalendarz, korzysta z nowszej wersji programu Outlook.

Sprawdź w zaproszeniu, czy przed nazwą kalendarza udostępnionego znajduje się tekst „Microsoft Exchange”, tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

3624_image10
 


Przed nazwą kalendarza udostępnionego znajduje się tekst „Microsoft Exchange”

Jeśli przed nazwą kalendarza udostępnionego znajduje się tekst „Microsoft Exchange”, zwykle oznacza to, że kalendarz udostępniony jest kalendarzem domyślnym programu Outlook. Ab go otworzyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij polecenie Folder innego użytkownika.
  3624_image22
   
 2. W oknie dialogowym Otwieranie folderu innego użytkownika w polu Nazwa wpisz nazwę użytkownika udostępniającego kalendarz. W polu Typ folderu wybierz typ kalendarza udostępnionego, a następnie kliknij przycisk OK.

Przed nazwą kalendarza udostępnionego nie ma tekstu „Microsoft Exchange”

Jeśli przed nazwą kalendarza udostępnionego nie ma tekstu „Microsoft Exchange”, zwykle oznacza to, że kalendarz udostępniony nie jest kalendarzem domyślnym programu Outlook. W tej sytuacji najpierw dodaj skrzynkę pocztową programu Exchange tego użytkownika do swojego profilu programu Outlook.

 1. W menu Narzędzia programu Outlook kliknij pozycję Ustawienia kont.
 2. W oknie dialogowym Konta e-mail kliknij kartę Poczta e-mail, wybierz swoje konto programu Exchange Server, a następnie kliknij przycisk Zmień
  3624_image23
   
 3. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 4. W oknie dialogowym Microsoft Exchange kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  3624_image24
   
 5. W oknie dialogowym Dodawanie skrzynki pocztowej wpisz nazwę osoby, która udostępniła kalendarz, a następnie kliknij przycisk OK.
  3624_image25
   
 6. Kliknij przycisk OK, kliknij kolejno przyciski Dalej, Zakończ, a następnie Zamknij.
 7. W okienku nawigacji rozwiń folder Skrzynka pocztowa — nazwa_użytkownika_właściciela_folderu, a następnie kliknij udostępniony kalendarz.
  3624_image26
   
  Uwaga Jeśli nie możesz rozwinąć skrzynki pocztowej, kliknij opcję „Nie mogę rozwinąć skrzynki pocztowej innej osoby”, aby znaleźć obejście.

Czy problem został rozwiązany?

Nie mogę rozwinąć skrzynki pocztowej innej osoby

Aby obejść ten problem, poproś osobę, która udostępniła kalendarz, o udzielenie Ci uprawnienia przeglądającego w jej skrzynce pocztowej.

Ważne Poniższe czynności należy wykonać na komputerze osoby, która udostępniła kalendarz.

 1. Użyj jednej z następujących metod w zależności od używanej wersji programu Outlook:
  W programie Outlook 2003 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Skrzynka pocztowa — nazwa_użytkownika, a następnie wybierz opcję Udostępnianie.
  3624_image27
   
  W programie Outlook 2007 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Skrzynka pocztowa — nazwa_użytkownika, a następnie wybierz opcję Zmień uprawnienia udostępniania.
  3624_image28
   

  W programie Outlook 2010 lub Outlook 2013 kliknij prawym przyciskiem myszy swój adres na górze listy folderów, a następnie wybierz opcję Uprawnienia do folderu.
  3624_image29
   
 2. Wybierz kartę Uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 3. W oknie dialogowym Dodawanie użytkowników określ użytkownika, któremu chcesz udostępnić kalendarz, a następnie kliknij kolejno przyciski Dodaj oraz OK.
 4. Na liście Nazwa kliknij nazwę dodanego użytkownika, w polu Poziom uprawnień wybierz pozycję Przeglądający, a następnie kliknij przycisk OK 

Czy problem został rozwiązany?

Nic nie widać lub brakuje uprawnień niezbędnych do otwarcia kalendarza udostępnionego

Poproś osobę, która udostępniła kalendarz, aby wykonała następujące czynności na swoim komputerze

 1. Użyj jednej z następujących metod w zależności od używanej wersji programu Outlook:
  W programie Outlook 2016, Outlook 2013 lub Outlook 2010 kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarzy udostępniony, wybierz opcję
  Udostępnij, a następnie kliknij opcję Uprawnienia do kalendarza.
  3624_image32
   
  W programie Outlook w sieci Web lub Outlook Web App kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, a następnie wybierz opcję Uprawnienia.
  10106_UpdateImg13
   
  W programie Outlook 2007 kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz udostępniony, a następnie wybierz opcję Zmień uprawnienia do udostępniania
  3624_image31
   

 2. Na karcie Uprawnienia wybierz użytkownika, któremu chcesz przydzielić uprawnienia.
 3. Na liście Poziom uprawnień kliknij pozycję Przeglądający, a następnie kliknij przycisk OK.
  3624_image33
   


Czy problem został rozwiązany?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2016

Aby otworzyć kalendarz udostępniony w zaproszeniu do udostępniania w programie Outlook, w zaproszeniu tym kliknij pozycję Otwórz ten kalendarz.

3624_image7
 


Jeśli widzisz coś innego, na czym polega problem?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Otrzymane zaproszenie do udostępniania przypomina przedstawione na poniższym zrzucie ekranu. Brakuje w nim opcji otwarcia kalendarza udostępnionego.

3624_image43
 

Aby otworzyć kalendarz udostępniony, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Kalendarz
  na dole paska nawigacyjnego.
  3624_image34
     

 2. Na karcie Organizuj kliknij przycisk Otwórz kalendarz udostępniony.
  3624_image44
   
  W polu
  Szukaj wpisz nazwę (nazwisko) osoby, która przyznała Ci dostęp do swojego kalendarza, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Zaznacz nazwę (nazwisko) tej osoby i kliknij przycisk Otwórz.
  3624_image45
   

  Uwaga: kalendarz udostępniony pojawi się w lewym okienku nawigacji pod nagłówkiem Kalendarz udostępniony wraz ze znajdującą się poniżej nazwą osoby, która go udostępniła.


Jeśli nie możesz otworzyć kalendarza udostępnionego, na czym polega problem?

Nadal nie mogę otworzyć kalendarza udostępnionego

Na czym polega problem?

Przycisk „Otwórz kalendarz udostępniony” jest niedostępny

Objawy

Kiedy otwierasz kalendarz w programie Microsoft Outlook 2016 dla komputerów Mac lub Outlook 2011 dla komputerów Mac, przycisk Otwórz kalendarz udostępniony na wstążce jest niedostępny. 

3624_image36
 

Ponadto kiedy wskazujesz polecenie Otwórz w menu Plik, opcja Kalendarz jest niedostępna.

3624_image37
 

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli zaznaczono pole wyboru Grupuj podobne foldery, takie jak skrzynki odbiorcze, z różnych kont i wyczyszczono pole wyboru Ukryj foldery Na moim komputerze w oknie Preferencje ogólne.

3624_image38
 


Obejście

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:

Wybierz folder programu Exchange w sekcji Moje kalendarze.

 1. Otwórz kalendarz.
 2. Rozwiń pozycję Moje kalendarze, aby wyświetlić kalendarz skrzynki pocztowej programu Exchange, kalendarz Na moim komputerze i kalendarze powiązane z dowolnymi innymi kontami, które zostały otwarte w programie Outlook dla komputerów Mac.
 3. Zaznacz pole wyboru Exchange.

  3624_image39
   
  Po wykonaniu tych czynności przycisk Otwórz kalendarz udostępniony na wstążce stanie się dostępny.

Otwórz kalendarz innego użytkownika.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij polecenie Folder innego użytkownika.
  3624_image40
   
 2. Wyszukaj i wybierz użytkownika, którego kalendarz chcesz otworzyć.
 3. W polu Typ folderu kliknij pozycję Kalendarz.
  3624_image41
   
 4. Kliknij przycisk Otwórz.  

Zmień ustawienia preferencji, które są związane z folderami Na moim komputerze.

 1. W menu Outlook kliknij opcję Preferencje.
 2. Kliknij pozycję Ogólne.
 3. Wyczyść pole wyboru Grupuj podobne foldery, takie jak skrzynki odbiorcze, z różnych kont.
 4. Jeśli chcesz, zaznacz pole wyboru Ukryj foldery na moim komputerze.


Czy problem został rozwiązany?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2013


Aby otworzyć kalendarz udostępniony w zaproszeniu do udostępniania w programie Outlook, w zaproszeniu tym kliknij pozycję Otwórz ten kalendarz.

3624_image7
 


Jeśli widzisz coś innego, na czym polega problem?

Otwieranie kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2007

Aby otworzyć kalendarz udostępniony w zaproszeniu do udostępniania w programie Outlook, w zaproszeniu tym kliknij pozycję Otwórz ten kalendarz.

3624_image8
 


Jeśli widzisz coś innego, na czym polega problem?

Obejście do otwierania kalendarza udostępnionego na urządzeniach przenośnych/tabletach
Jeśli używasz aplikacji Outlook na urządzeniach przenośnych lub tabletach, takich jak Windows Phone, iPhone, iPad lub telefony z systemem Android, nie można wyświetlić kalendarzy innych użytkowników na tych urządzeniach, ponieważ synchronizują one tylko własne kalendarze. 
Obejściem tego problemu jest użycie programu Outlook Web App w celu wyświetlenia kalendarza udostępnionego lub wyświetlenie go na komputerze w programie Outlook dla systemu Windows lub komputerów Mac.

Czy problem został rozwiązany?

Program Outlook 2016 przestaje odpowiadać podczas próby otwarcia kalendarza udostępnionego.
Ten problem może wystąpić po wykonaniu uaktualnienia do programu Office 2016 bez pełnego odinstalowania poprzedniej wersji programu Outlook, przez co program Outlook 2016 działa w trybie offline. Rozwiązanie polega na całkowitym usunięciu starszej wersji programu Outlook i ponownym uruchomieniu programu Outlook 2016.

Czy problem został rozwiązany?
Podczas próby otwarcia kalendarza udostępnionego pojawiają się inne błędy
Jeśli inne rozwiązania nie działają i pojawia się inny komunikat o błędzie, spróbuj wykonać poniższe instrukcje:
 1. Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję programu Outlook i wszystkie poprawki.
 2. Włącz opcję „Pobierz foldery udostępnione”.
  1. Wybierz kartę Plik.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia konta, a następnie kliknij opcję Ustawienia konta.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Na karcie Poczta e-mail kliknij konto programu Exchange, a następnie wybierz pozycję Zmień.
  4. Kliknij przycisk Więcej ustawień, kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję „Pobierz foldery udostępnione”.
   10106_UpdateImg11
    
  5. W oknie Ustawienia konta kliknij kolejno przyciski OK, Dalej, Zakończ, a następnie Zamknij.
  6. Zamknij i uruchom ponownie program Outlook.
 3. Jeśli to nie pomoże, spróbuj wyłączyć tryb buforowany programu Exchange, wykonując następujące czynności:
  1. Wybierz kartę Plik.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia konta, a następnie kliknij opcję Ustawienia konta.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Na karcie Poczta e-mail kliknij konto programu Exchange, a następnie wybierz pozycję Zmień.
  4. W sekcji Ustawienia trybu offline wyczyść pole wyboru Użyj trybu buforowanego programu Exchange.
   10106_UpdateImg12
    
  5. Zamknij i uruchom ponownie program Outlook.

Czy problem został rozwiązany?
Podczas otwierania kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2013 pojawia się komunikat o błędzie
Jaki komunikat o błędzie jest wyświetlany?
Rozwiązanie w przypadku komunikatów o błędzie wyświetlanych podczas otwierania kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2013
Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Program Outlook 2013 został skonfigurowany w celu użycia połączenia MAPI przez HTTP.
 • Podstawowa skrzynka pocztowa działa w trybie buforowanym.
 • Opcja Pobierz foldery udostępnione została wyłączona.

Rozwiązanie lub obejście można znaleźć w artykule KB 2990457.

Czy problem został rozwiązany?
Ogólna procedura rozwiązywania problemów z innymi błędami podczas otwierania kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2013
Jeśli wyświetlane są inne błędy, spróbuj wykonać poniższe czynności ogólnej procedury rozwiązywania problemów:
 1. Upewnij się, że użytkownik udostępnił Ci kalendarz wraz z właściwymi uprawnieniami.
 2. Upewnij się, że program Outlook jest połączony z siecią i może odbierać pocztę oraz że nie jest zajęty innymi zadaniami, takimi jak aktualizowanie folderów.
 3. Sprawdź ponownie później, czy kalendarz udostępniony działa.


Czy problem został rozwiązany?
Nie masz uprawnienia do wyświetlenia kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac lub Outlook 2011 dla komputerów Mac
Kiedy próbujesz otworzyć udostępniony folder Kalendarz w programie Microsoft Outlook 2016 dla komputerów Mac lub Outlook 2011 dla komputerów Mac, pojawia się następujący komunikat o błędzie pomimo uzyskania odpowiedniego uprawnienia do folderu:

Program Outlook nie może otworzyć tego folderu. Nie masz uprawnień do otwierania tego folderu. Skontaktuj się z użytkownikiem <nazwa właściciela kalendarza> i poproś go o udzielenie uprawnień.
Ten problem występuje, ponieważ właściciel folderu, do którego chcesz uzyskać dostęp, udostępnił folder kalendarza podrzędnego, ale nie udostępnił domyślnego (podstawowego) folderu Kalendarz. Aby rozwiązać ten problem, właściciel kalendarza musi udostępnić zarówno podstawowy, jak i dodatkowy folder Kalendarz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł KB 274352.


Czy problem został rozwiązany?

Na komputerze Mac pojawia się pusty kalendarz lub błąd uprawnień, mimo że masz uprawnienie Wolny/zajęty w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac lub Outlook 2011 dla komputerów Mac
Użytkownik przyznał Ci uprawnienie Wolny/zajęty do swojego kalendarza, ale kiedy próbujesz otworzyć kalendarz tego użytkownika w programie Microsoft Outlook 2016 dla komputerów Mac lub Outlook 2011 dla komputerów Mac, pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Program Outlook nie może otworzyć tego folderu. Nie masz uprawnień do otwierania tego folderu. Skontaktuj się z użytkownikiem <nazwa_użytkownika> w celu uzyskania uprawnienia.
Ten problem występuje, ponieważ funkcja Wolny/zajęty jest dostępna tylko w programach Outlook 2010 i 2013 dla systemu Windows. Aby otworzyć kalendarz udostępniony w programie Outlook dla komputerów Mac, użytkownik musi przyznać Ci uprawnienie Przeglądający lub wyższe. Możesz też wyświetlić informacje Wolny/zajęty, tworząc nowe wezwanie na spotkanie, a następnie dodając tego użytkownika w Asystencie planowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł KB 2876443.


Czy problem został rozwiązany? 

Nie można otworzyć co najmniej jednego udostępnionego folderu Kalendarz w programie Microsoft Outlook 2016 dla komputerów Mac lub Outlook 2011 dla komputerów Mac.
W programie Microsoft Outlook 2016 dla komputerów Mac lub Outlook 2011 dla komputerów Mac nie można utworzyć udostępnionego folderu Kalendarz, który nie jest podrzędnym kalendarzem domyślnego udostępnionego folderu Kalendarz użytkownika.
 • Kalendarz
 • Drugi kalendarz
 • Trzeci kalendarz
  10106_UpdateImg14
   

W tym przykładzie folder „Drugi kalendarz” jest podrzędnym kalendarzem domyślnego udostępnionego folderu „Kalendarz” użytkownika. Z tego powodu można otworzyć folder „Drugi kalendarz” w programie Outlook dla komputerów Mac. Jednak folder „Trzeci kalendarz” nie jest podrzędnym kalendarzem w domyślnym folderze „Kalendarz”. Oznacza to, że nie można otworzyć tego folderu w programie Outlook dla komputerów Mac. Aby rozwiązać ten problem, poproś właściciela kalendarza o utworzenie wszystkich kalendarzy udostępnionych w domyślnym folderze „Kalendarz”.

Czy problem został rozwiązany?
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10106 — ostatni przegląd: 06.10.2016 — zmiana: 5

Opinia