Wyłączanie podsystemu POSIX

Streszczenie

Niewiele można zyskać, wyłączając podsystem POSIX w systemie Windows NT, ponieważ podsystem POSIX jest uruchamiany jedynie raz, podczas uruchamiania opartej na nim aplikacji. Nie ma oszczędności pamięci ani wzrostu wydajności.

Więcej informacji

Aby wyłączyć podsystem POSIX, należy przejść do następującego podklucza i usunąć wartość POSIX:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems
UWAGA: To samo odnosi się do podsystemu OS/2; do czasu uruchomienia aplikacji opartej na systemie OS/2 serwer podsystemu OS/2 nie jest ładowany.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 101270 — ostatni przegląd: 13.07.2004 — zmiana: 1

Opinia