Jak używać dysku rozruchowego systemu Windows do zapobiegania błędowi rozruchu w systemie Windows 2000 lub Windows NT

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314079 .

Streszczenie

Jeśli system Windows jest zainstalowany na komputerze wyposażonym w procesor Intel x86 i uszkodzone zostaną pliki wymagane do rozruchu systemu Windows lub rekord rozruchowy aktywnej partycji, to rozruch systemu Windows lub innych systemów operacyjnych na tym komputerze jest niemożliwy.

Więcej informacji

Aby zapobiec tej sytuacji, należy utworzyć dysk rozruchowy systemu Windows podczas instalacji systemu Windows na komputerze. Ten dysk różni się od dysku rozruchowego systemu MS-DOS, ponieważ nie mieści się na nim cały system operacyjny Windows w przeciwieństwie do systemu MS-DOS. Dysk rozruchowy systemu Windows zawiera pliki konieczne do uruchomienia systemu operacyjnego, a pozostała część systemu Windows jest zainstalowana na dysku twardym. Aby utworzyć ten dysk, wykonaj następującą procedurę:
 1. Włóż pustą dyskietkę do stacji A i sformatuj ją, korzystając z systemu Windows NT lub nowszego.
 2. Z głównego folderu partycji systemowej dysku twardego (np. C:\-) skopiuj na dyskietkę następujące pliki:
  • Boot.ini
  • NTLDR
  • Ntdetect.com

  UWAGA: Konieczne może być usunięcie z plików atrybutów: ukryty, systemowy i tylko do odczytu.


 3. : Konieczne może być usunięcie z plików atrybutów: ukryty, systemowy i tylko do odczytu. Przywróć plikom na dysku twardym atrybuty: ukryty, systemowy i tylko do odczytu.
 4. : Konieczne może być usunięcie z plików atrybutów: ukryty, systemowy i tylko do odczytu. Jeśli plik Bootsect.dos lub Ntbootdd.sys znajduje się na partycji systemowej, wykonaj kroki 2-4, aby skopiować go na dysk rozruchowy.
Po sformatowaniu dyskietki w systemie Windows NT lub nowszym rekord rozruchowy wskazuje na plik NTLDR. Uruchomiony plik NTLDR ładuje dostępne opcje wyboru systemu operacyjnego z pliku Boot.ini. Jeśli użytkownik wybierze system Windows, plik NTLDR uruchomi program Ntdetect.com, a następnie przekaże sterowanie do programu Osloader.exe. Jeśli użytkownik wybierze system MS-DOS lub OS/2, plik NTLDR załaduje plik Bootsect.dos.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 101668 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia