Łączenie konta Microsoft z kontami zewnętrznymi

Jeśli masz konto innej usługi sieci Web, takiej jak Google, LinkedIn lub Twitter, możesz je dodać do swojego konta Microsoft. Pozwoli to na wzajemne udostępnianie określonych informacji między tymi dwoma kontami. Jeśli na przykład połączysz konto Google, możesz wyświetlać adresy e-mail kontaktów Google w aplikacjach Kontakty i Poczta. Firma Microsoft nie udostępnia informacji skojarzonych z Twoim kontem Microsoft bez Twojej zgody.

Możesz sprawdzić, które konta zostały już połączone, przechodząc do swojego profilu na koncie Microsoft i oglądając ikony w prawym górnym rogu.

Strona profilu kont z mniejszym obrazem z wyr?znionymi ikonami „Polaczono z”

Dodawanie konta do konta Microsoft

  1. Przejdź do swojego profilu na koncie Microsoft i zaloguj się.

  2. Wybierz pozycję Dodaj w prawym górnym rogu.

  3. Wybierz konto, które chcesz dodać, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zalogować i połączyć odpowiednie konto.

Zarządzanie połączonym kontem lub usuwanie go

  1. Przejdź do swojego profilu na koncie Microsoft i się zaloguj.

  2. Ikony w prawym górnym rogu pokazują konta, które zostały już połączone. Wybierz konto, którym chcesz zarządzać.

  3. Za pomocą pól wyboru wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Możesz też usunąć konto. W tym celu naciśnij lub kliknij pozycję Usuń całkowicie to połączenie.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10495 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia