Dlaczego firma Microsoft nalicza opłatę, gdy tworzę konto dla mojego dziecka?

Firma Microsoft oraz program Bezpieczeństwo rodzinne działają zgodnie z ustawą COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act: ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie) w zakresie tworzenia kont online dla dzieci poniżej 13 roku życia. W celu sprawdzenia, czy osoba dorosła zezwala dziecku na utworzenie nowego konta Microsoft, ustawa COPPA wymaga obciążenia karty kredytowej osoby dorosłej niewielką kwotą. Aby dokonać tej weryfikacji, obciążamy kartę kwotą 50 centów. Opłata ta jest bezzwrotna.

Czy za utworzenie konta przez każde dziecko jest pobierana osobna opłata?

Tak. Opłata jest wymagana zgodnie z ustawą COPPA.

Czy inne firmy pobierają tę opłatę?

Tak. Opłata jest wymagana zgodnie z ustawą COPPA.

Na co Microsoft przeznacza te pieniądze?

Opłaty są przekazywane krajowemu centrum pomocy dla zagubionych i wykorzystywanych dzieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej organizacji, odwiedź jej witrynę internetową.

Gdzie można obejrzeć szczegółowe rozliczenie?

Aby obejrzeć operacje rozliczeniowe związane z opłatami za weryfikację wieku osoby zakładającej konto Microsoft, przejdź do strony zarządzania rozliczeniami i kontem Microsoft i zaloguj się za pomocą konta Microsoft użytego do utworzenia konta dziecka.

Dlaczego przy próbie wprowadzenia danych karty kredytowej jest wyświetlany błąd?

Upewnij się, że:

  • wpisywane dane są takie same jak dane karty kredytowej (np. imię i nazwisko oraz adres),

  • karta kredytowa jest ważna,

  • karta kredytowa została uaktywniona przez obsługującą ją instytucję finansową.

Jeśli nadal będzie wyświetlany błąd, dowiedz się w swojej instytucji finansowej o stanie tej karty kredytowej.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10502 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia