Włączanie i wyłączanie telefonu Lumia

Włącz telefon i zapoznaj się z jego funkcjami.

Na zdjęciach przedstawiono telefon Lumia 950. W telefonie Lumia 950 XL klawisz zasilania znajduje się między klawiszami zwiększania głośności.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.

power on Lumia

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przeciągnij ekran blokady w dół.

power off Lumia

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10518 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia