Jak wyłączyć funkcje rodzinne?

Aby wyłączyć funkcje rodzinne udostępniane przez firmę Microsoft lub przestać z nich korzystać, wykonaj instrukcje dotyczące używanej wersji systemu Windows.

System Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 8.1 lub Windows RT 8.1: usuń osoby ze swojej rodziny na koncie Microsoft

 1. W przeglądarce internetowej przejdź do strony http://account.microsoft.com/family i zaloguj się przy użyciu konta Microsoft osoby dorosłej z rodziny.
 2. Aby usunąć konto dziecka, wybierz pozycję Usuń u góry sekcji Wybierz dziecko, aby wyświetlić lub edytować jego ustawienia.

  Aby usunąć osobę dorosłą (w tym konto użyte do zalogowania się), wybierz pozycję Usuń u góry sekcji Dorośli. Jeśli jesteś jedyną osobą dorosłą w danej rodzinie, najpierw usuń wszystkie dzieci, a dopiero potem siebie.
 3. Wybierz osobę, którą chcesz usunąć z rodziny.
 4. Wybierz przycisk Usuń, który pojawi się, kiedy wybierzesz osobę do usunięcia.

System Windows 7 lub Windows Vista z uruchomioną funkcją Bezpieczeństwo rodzinne w ramach Podstawowych programów Windows: odinstaluj funkcję Bezpieczeństwo rodzinne

 1. Kliknij przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie w obszarze Programy kliknij polecenie Odinstaluj program.
 2. Kliknij pozycję Podstawowe programy Windows.
 3. Kliknij pozycję Odinstaluj (lub Odinstaluj/Zmień). Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Bezpieczeństwo rodzinne, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Po odinstalowaniu filtru Bezpieczeństwo rodzinne ponownie uruchom komputer.
 7. W przeglądarce internetowej przejdź do strony http://account.microsoft.com/family i zaloguj się za pomocą konta Microsoft rodzica, który skonfigurował daną rodzinę.
 8. Jeśli są wymienione konta dzieci:
  1. Wybierz pozycję Usuń u góry sekcji Wybierz dziecko, aby wyświetlić lub edytować jego ustawienia.
  2. Wybierz na liście pierwsze konto dziecka, a następnie wybierz przycisk Usuń. Powtarzaj te działania do momentu usunięcia wszystkich kont dzieci.
 9. Powróć do strony głównej rodziny, a następnie wybierz pozycję Usuń u góry sekcji Dorośli.
 10. Wybierz konto, które posłużyło do logowania, a następnie wybierz pozycję Usuń.

System Windows 7 z włączoną kontrolą rodzicielską

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Konta i Bezpieczeństwo rodzinne.
 3. Kliknij pozycję Kontrola rodzicielska.
 4. W obszarze Kontrola rodzicielska kliknij pozycję Wyłączone.

System Windows XP z uruchomioną funkcją Bezpieczeństwo rodzinne

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij opcję Panel sterowania, a następnie dwukrotnie kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
 2. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Podstawowe programy Windows, a następnie kliknij przycisk Usuń. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Bezpieczeństwo rodzinne, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Po odinstalowaniu filtru Bezpieczeństwo rodzinne ponownie uruchom komputer.
 6. W przeglądarce internetowej przejdź do strony http://account.microsoft.com/family i zaloguj się za pomocą konta Microsoft rodzica, który skonfigurował daną rodzinę.
 7. Jeśli są wymienione konta dzieci:
  1. Wybierz pozycję Usuń u góry sekcji Wybierz dziecko, aby wyświetlić lub edytować jego ustawienia.
  2. Wybierz na liście pierwsze konto dziecka, a następnie wybierz przycisk Usuń. Powtarzaj te działania do momentu usunięcia wszystkich kont dzieci.
 8. Powróć do strony głównej rodziny, a następnie wybierz pozycję Usuń u góry sekcji Dorośli.
 9. Wybierz konto, które posłużyło do logowania, a następnie wybierz pozycję Usuń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10555 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia