Sprawdzanie salda w historii zamówień

Po zaksięgowaniu opłaty zgodnie z opcją płatności kwota i opis opłaty będą widoczne na wyciągu. Zależnie od sposobu płatności może to być wyciąg karty kredytowej, operatora sieci komórkowej lub innej opcji płatności.

Aby odnaleźć zakupy dokonane przy użyciu konta Microsoft na wyciągu opcji płatności:

  1. Zaloguj się do strony Płatności i rozliczenia w witrynie internetowej konta Microsoft.
  2. Wybierz pozycję Historia zamówień, a następnie przefiltruj listę według zakresu dat za pomocą filtru rozwijanego.
  3. Znajdź opłaty mające stan Zrealizowane. Opłaty mające stan Oczekujące nie zostały jeszcze zaksięgowane zgodnie z opcją płatności.
  4. Jeśli wolisz pracować na papierze, wybierz pozycję Drukuj, aby rozpocząć drukowanie przy użyciu swojej drukarki.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10559 — ostatni przegląd: 23.08.2016 — zmiana: 2

Opinia