Zmienianie ustawień powiadomień i akcji w systemie Windows 10 Mobile

Centrum akcji dostępne w systemie Windows 10 Mobile zawiera powiadomienia i szybkie akcje. W dowolnym momencie można zmienić ustawienia i wybrać inny sposób oraz moment wyświetlania powiadomień, a także zdecydować, dla których aplikacji i ustawień mają być dostępne najważniejsze szybkie akcje.

Na ekranie startowym szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > System > Powiadomienia i akcje.

 

Ustawienia centrum akcji
 

Zmienianie ustawień powiadomień po zablokowaniu telefonu

W obszarze Powiadomienia zmień ustawienia powiadomień, alarmów i przypomnień po zablokowaniu telefonu.

Zmienianie ustawień powiadomień poszczególnych nadawców

W obszarze Powiadomienia od następujących nadawców wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Włącz lub wyłącz nadawcę powiadomień.
  • Wybierz nazwę nadawcy, a następnie włącz lub wyłącz banery powiadomień, ochronę prywatności, wibracje i dźwięki oraz ustaw priorytety powiadomień.

Wybieranie i rozmieszczanie szybkich akcji wyświetlanych w centrum akcji

W obszarze Szybkie akcje wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij szybkie akcje, aby zmienić ich rozmieszczenie. To kolejność, w jakiej zostaną wyświetlone w górnej części centrum akcji.
  • Wybierz pozycję Dodaj lub usuń szybkie akcje, aby wybrać szybkie akcje wyświetlane w centrum akcji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10572 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia