Z której wersji systemu Windows korzysta mój telefon?

Aby sprawdzić, która wersja systemu Windows 10 jest używana na telefonie, na ekranie startowym szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > System  > Informacje  > Więcej informacji.

W sekcji Oprogramowanie jest wskazana nazwa ogólna produktu (na przykład: Windows 10 Mobile). W sekcji Wersja jest wskazana wersja oprogramowania działającego na telefonie (na przykład: 1607). W sekcji Kompilacja systemu operacyjnego jest wskazany konkretny numer kompilacji oprogramowania.

Jeśli telefon działa obecnie pod kontrolą systemu Windows Phone 8, zobacz Aktualizowanie systemu Windows Phone.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10602 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia