Program Internet Explorer 11 chroni teraz Twoje ustawienia

Zdarzyło Ci się kiedykolwiek pobrać coś z Internetu i nagle zauważyć, że zmieniła się strona główna lub domyślna wyszukiwarka w programie Internet Explorer?

Od tej pory program Internet Explorer 11 w systemie będzie zapobiegać zmienianiu tych ustawień przez programy innych producentów, tak jak robi to już program Microsoft Edge.

Wystarczy, że wybierzesz ustawienia, które program Internet Explorer ma chronić. Po ich wybraniu możesz je zmienić w dowolnym momencie.

Zmienianie strony głównej

 1. W przeglądarce Internet Explorer 11 wybierz pozycję Narzędzia 
  Ikona Ustawienia
  > Opcje internetowe.
 2. Na karcie Ogólne, w obszarze Strona główna wpisz adres URL witryny, którą chcesz ustawić jako stronę główną. Możesz dodać kilka adresów URL lub dodać obecnie wyświetlaną witrynę, wybierając pozycję Użyj bieżącej. Jeśli dodajesz kilka adresów URL, każdy z nich umieść w osobnym wierszu.
 3. Wybierz pozycję Zastosuj > OK. Wprowadzone zmiany będą widoczne po następnym otwarciu programu Internet Explorer.

Zmienianie domyślnej wyszukiwarki

 1. Wybierz pozycję Narzędzia 
  Ikona Ustawienia
  > Zarządzaj dodatkami. Następnie w obszarze Rodzaje dodatków wybierz pozycję Dostawcy wyszukiwania.
 2. Wybierz odpowiednią wyszukiwarkę, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako domyślne > Zamknij.

  Jeśli odpowiedniej wyszukiwarki nie ma na liście, wybierz pozycję Znajdź więcej dostawców wyszukiwania w dolnej części okna dialogowego i postępuj zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać nową.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 10605 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 5

Opinia