Gdzie są moje kontakty Skype?

Jeśli na telefonie przeprowadzono już logowanie na koncie Skype, zobaczysz kontakty programu Skype wśród innych w aplikacji Kontakty.

Na ekranie startowym  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, wybierz pozycję Skype, a następnie wprowadź dane konta, aby się zalogować.

Następnie przeprowadź filtrowanie kontaktów w aplikacji Kontakty:

  1. Na ekranie startowym  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Kontakty
  2. Kliknij link obok pozycji Pokazane pod polem wyszukiwania.

    Obraz listy kontakt?w w aplikacji Kontakty

  3. W obszarze Pokaż kontakty z wybierz pozycje Wiadomości + Skype. Jeśli chcesz wyświetlać tylko kontakty Skype wyczyść pozostałe pola wyboru.

    Obraz przedstawiajacy opcje filtru kontakt?w w aplikacji Kontakty

  4. Wybierz pozycję Gotowe, aby wrócić do swojej listy kontaktów z zastosowanymi filtrami.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10624 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia