Dlaczego nie mogę utworzyć konta Microsoft?

Jeśli podczas próby utworzenia konta Microsoft pojawia się komunikat o błędzie, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Jeśli komunikat o błędzie ma kod 450 lub rozpoczyna się od liter LEFKPK, prawdopodobnie występuje tymczasowy problem z usługą tworzenia kont Microsoft. Poczekaj 24 godziny, a następnie ponownie spróbuj utworzyć konto. Jeśli po 24 godzinach nadal nie możesz utworzyć konta, a wyświetlony komunikat o błędzie zawiera tekst „675b”, nadal czekaj, a następnie ponownie spróbuj utworzyć konto.
  • Jeśli wyświetlony komunikat o błędzie zawiera kod 0x800482d4 lub rozpoczyna się od liter LEFKPK, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Ze względów bezpieczeństwa ograniczamy liczbę kont Microsoft, które możesz utworzyć w jednym dniu przy użyciu tego samego adresu IP. Jeśli konfigurujesz konta dla organizacji lub grupy i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, odczekanie jednego dnia powinno rozwiązać problem.

Jeśli masz inne problemy z kontem Microsoft, spróbuj użyć Narzędzia do rozwiązywania problemów z kontami Microsoft. To zautomatyzowane narzędzie może wykryć i rozwiązać niektóre typowe problemy dla Ciebie. Jest dostępne tylko w wersji anglojęzycznej, ale działa we wszystkich lokalizacjach.

 

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10642 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 3

Opinia