Skanowanie kodów i tekstu

Po prostu skieruj telefon z systemem Windows Phone na kod QR i zeskanuj go za pomocą dodatku foto Bing Vision. Otrzymasz informacje o kodzie, takie jak link do witryny internetowej, wiadomość lub dane kontaktowe. Możesz też skanować tekst, aby otrzymać wyniki wyszukiwania na jego temat, a nawet poznać tłumaczenie tekstu na inny język. Dodatek foto Bing Vision jest domyślnie dostępny na telefonie — możesz od razu zacząć skanować i wyszukiwać.

Aby wyszukać, skanując kod QR

 1. Naciśnij przycisk Aparat 

  Camera Icon
  na telefonie, a następnie naciśnij ikonę Dodatek foto 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Zeskanuj kod QR, kierując na niego telefon.

  Oto przykładowy kod QR, jeśli chcesz spróbować.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. Na ekranie Wyniki naciśnij odpowiedni wynik, aby uzyskać informacje dotyczące zeskanowanego kodu QR.

  Otrzymane informacje zależą od kodu QR — może to być wiadomość, adres internetowy lub dane kontaktowe, takie jak adres e-mail bądź numer telefonu.

Aby wyszukać, skanując tekst

 1. Naciśnij przycisk Aparat 

  Camera Icon
  na telefonie, a następnie naciśnij ikonę Dodatek foto 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Trzymając stabilnie telefon, skieruj go na tekst do zeskanowania. Naciśnij pozycję Skanuj tekst, naciśnij pola przy słowach, których chcesz użyć jako szukanych terminów, a następnie naciśnij pozycję Szukaj.

 3. Aby wyświetlić tłumaczenie rozpoznanego tekstu, naciśnij pozycję Tłumacz, a następnie wybierz odpowiedni język na ekranie Przetłumacz tekst na.

Aby skopiować i wkleić przeskanowany tekst

 1. Naciśnij przycisk Aparat 

  Camera Icon
  na telefonie, a następnie naciśnij ikonę Dodatek foto 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Skieruj telefon na tekst do zeskanowania i naciśnij pozycję Skanuj tekst.

 3. Naciśnij pozycję Więcej 

  More Icon
   > Kopiuj wszystko.

 4. Otwórz plik, aplikację lub wiadomość, w których chcesz wkleić dany tekst.

 5. Naciśnij miejsce, w którym chcesz go wkleić.

 6. Na pasku podpowiedzi tekstu widocznym nad klawiaturą naciśnij ikonę Wklej

  Paste Icon
  .

Aby wyświetlić poprzednie wyniki wyszukiwania w usłudze Bing Vision

 1. Naciśnij przycisk Aparat 

  Camera Icon
  na telefonie, a następnie naciśnij ikonę Dodatek foto 
  Camera Lens Icon
  > Bing Vision 
  Bing Vision Lens Icon
  > Historia.

 2. Na ekranie Historia usługi Vision naciśnij wynik wyszukiwania.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10670 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia