Dla własnego bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku.

PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Asset not found

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

road safety

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA

interference

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS

qualified service

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

batteries and chargers

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Zgodne mogą być też ładowarki innych firm, które spełniają odpowiednie wymagania dotyczące złącz USB i które można podłączyć do portu USB w urządzeniu. Nie podłączaj zgodnych produktów.

DBAJ O TO, ABY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

keep dry

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE

glass parts

Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH

hearing

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy jest włączony tryb głośnomówiący.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10698 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)