Co oznacza brak pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows?

Dotyczy: Windows XPWindows VistaWindows 7

Wersja systemu Windows, która jest pozbawiona pomocy technicznej, nie będzie otrzymywać aktualizacji oprogramowania z witryny Windows Update. W skład tych aktualizacji wchodzą aktualizacje zabezpieczeń pomagające chronić komputer przed szkodliwymi wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem, które może być narzędziem kradzieży danych osobowych użytkownika. Najnowsze aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update wpływają również na zwiększenie niezawodności systemu Windows — np. nowe sterowniki sprzętu.

Gdy kończy się pomoc techniczna dla mojej wersji systemu Windows?

Sprawdź daty zakończenia pomocy technicznej dla Twojej wersji systemu Windows.

Jeśli Twoja wersja systemu Windows jest nadal objęta pomocą techniczną, musisz zawsze instalować najnowsze aktualizacje i dodatki Service Pack dla systemu Windows. Są one dostępne do pobrania i zainstalowania za pośrednictwem witryny Windows Update.

Czy mogę wciąż używać systemu Windows, dla którego zakończyło się wsparcie techniczne?

Tak. Jeśli będziesz używać wersji systemu Windows po zakończeniu świadczenia wsparcia technicznego, Twój komputer będzie nadal działać, ale może być bardziej narażony na zagrożenia bezpieczeństwa i wirusy. Twój komputer osobisty będzie nadal się uruchamiał i działał, ale nie będzie otrzymywał aktualizacji oprogramowania, w tym aktualizacji zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Szczegółowe informacje o zasadach świadczenia pomocy technicznej można znaleźć na stronie Często zadawane pytania dotyczące zasad cyklu pomocy technicznej Microsoft.