Co oznacza brak pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows?

Wersja systemu Windows, która jest pozbawiona pomocy technicznej, nie będzie otrzymywać aktualizacji oprogramowania z witryny Windows Update. W skład tych aktualizacji wchodzą aktualizacje zabezpieczeń pomagające chronić komputer przed szkodliwymi wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem, które może być narzędziem kradzieży danych osobowych użytkownika. Najnowsze aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update wpływają również na zwiększenie niezawodności systemu Windows oraz zawierają nowe sterowniki sprzętu i inne elementy.

Daty zaprzestania świadczenia pomocy technicznej

Poniżej podano daty zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla komputerów z systemem Windows XP i Windows Vista bez najnowszych dodatków Service Pack:

  • Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP zakończyło się 8 kwietnia 2014 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Świadczenie pomocy technicznej dotyczącej Windows XP zakończyło się.

  • Pomoc techniczna dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) jest niedostępna od 12 lipca 2011 r. Aby nadal korzystać z pomocy technicznej, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Vista.

  • Pomoc techniczna dla systemu Windows Vista bez dodatków Service Pack jest niedostępna od 13 kwietnia 2010 r. Aby nadal korzystać z pomocy technicznej, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Vista.

Jeśli Twoja wersja systemu Windows jest nadal obsługiwana, musisz zawsze instalować najnowsze aktualizacje i dodatki Service Pack dla systemu Windows. Są one dostępne do pobrania i zainstalowania za pośrednictwem witryny Windows Update.

System Windows będzie nadal działać

Nawet jeśli masz pozbawioną pomocy technicznej wersję systemu Windows XP lub Windows Vista bez dodatków Service Pack, system Windows będzie się nadal uruchamiać i działać.

Szczegółowe informacje o zasadach świadczenia pomocy technicznej można znaleźć na stronie firmy Microsoft Często zadawane pytania dotyczące zasad cyklu pomocy technicznej.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10736 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia