Co należy zrobić, jeśli nie można pobierać załączników w programie Poczta usługi Windows Live?


Aby chronić komputer przed wirusami, czyli programami, które mogą go uszkodzić lub uzyskać dostęp do informacji prywatnych, program Poczta usługi Windows Live blokuje niektóre typy załączników, które charakteryzują się większym ryzykiem zawierania wirusa. Jeśli program Poczta zablokuje otrzymany załącznik, w nagłówku wiadomości zostanie wyświetlone ostrzeżenie Niedozwolony typ pliku i wówczas tego załącznika nie będzie można pobrać ani otworzyć.

Aby zawsze zezwalać na wszystkie typy załączników, możesz zmienić odpowiednie ustawienie w opcjach bezpieczeństwa. Po zmianie tego ustawienia możliwe będzie pobieranie i otwieranie wszystkich typów załączników; jednak nie spowoduje to odblokowania załączników, które zostały już odebrane w programie Poczta. Aby zezwolić na załączniki tego typu w niektórych wiadomościach, możesz poprosić nadawcę o skompresowanie („zzipowanie”) załącznika przed jego wysłaniem.

Aby zawsze zezwalać programowi Poczta na pobieranie i otwieranie wszystkich typów załączników

  1. Otwórz program Poczta usługi Windows Live, wybierając przycisk Start 
    Obraz przedstawiający przycisk Start
    . W polu wyszukiwania wpisz Poczta, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Poczta usługi Windows Live.
  2. Na stronie głównej wybierz folder Wiadomości-śmieci, a następnie wybierz pozycję Opcje bezpieczeństwa.
  3. Wybierz kartę Bezpieczeństwo, a następnie w obszarze Ochrona przed wirusami wyczyść pole wyboru obok pozycji Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy. Następnie wybierz przycisk OK.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 10740 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Windows 7

Opinia